pil pil
Hans Andersen
(Ca. 1772-1830)
Kirsten Hansdatter
(Ca. 1779-1827)
Christen Nielsen
(1788-1864)
Mette Hansdatter
(1796-1837)
Johannes Peder Hansen
(1810-1873)
Johanne Marie Christensdatter
(1827-1888)

Hans Peder Johannessen
(1867-1961)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Susanne Marie Hansen

Hans Peder Johannessen

  • Født: 19-1-1867, Strøby sogn, Præstø amt
  • Dåb: 25-4-1867, Strøby kirke, Præstø amt 313
  • Ægteskab (1): Susanne Marie Hansen den 17-6-1896 i Sønder Dalby Kirke, Præstø Amt 3
  • Død: 17-8-1961, Høsten, Sønder Dalby Sogn, Præstø Amt at age 94
  • Begravet: 22-8-1961, Sønder Dalby Kirke, Præstø Amt 3

  Notater:

Efter moderens død i 1888 (faderen død allerede 1873) var Hans Peder Johannessen eneste livsarving ved skifte indført 13-12-1888 i skifteprotokollen for Stevns-Fakse Herreder. Han overtog boet, hvis værdi han erklærede ikke oversteg 5.100 kr.
I boet indgik ejendommen matr.nr. 78 og 53c, Strøby, som HPJ ved skøde dateret 21-6-1889 solgte til Rasmus Pedersen (salgspris ikke oplyst).

Iflg. Lægdsprotokol for Strøby Sogn (Lægd nr. 92 i 2. Udskrivningskreds) har Hans Peder Johannessen sandsynligvis aftjent sin værnepligt i 1888 ved 4. Dragonregiment.
HPJ p.t. IKKE fundet ved FT-1890.

Ved skøde tinglyst 25-6-1897 overtog Hans Peder Johannessen (30 år) gården matr.nr. 8-a, Høsten - Brogård - efter sin svigerfader Hans Jørgen Andersen (63 år), der havde drevet gården siden 1875. Det må antages, at Hans Jørgen Andersen blev boende som aftægtsmand på gården indtil han døde 81 år gammel i 1915.
Gården var i 1875 skyldsat af Hartkorn 6 Td., 1 Skp., 1 Album. - Gårdens areal har muligvis været omkring 50-60 tdr. land.
Det vides ikke om gården på det tidspunkt havde fået navnet 'Brogård'.
Iflg. BBR-registeret er de ældste eksisterende avlsbygninger opført ca. år 1900 - dvs. i HPJ's ejertid. - I 1914 blev opført et nyt stuehus til gården.
Af 'Quitteringsbog for Arvefæstegaardmand Hans Jørgen Andersen' fremgår det, at der stadig betaltes 'Arvefæsteafgift' til Bregentved Gods - og dette fortsatte frem til og med 1915. - I 1916 blev gården helt 'frikøbt' - og dermed frigjort for arvefæsteafgiften.

Ved skøde tinglyst 26-6-1933 overdrog Hans Peder Johannessen (66 år) gården matr.nr. 8-a-, Høsten - Brogård - til sønnen Johannes Egede Johannessen (22år).
Salgspris = 49.000 kr. - Der blev udstedt pantebrev på 24.000 kr. fra køber til sælger.

  Dåbsnotater:

Forældre: Hmd. Johannes Peder Hansen og Hustru Johanne Marie Pedersen [Christensen] 39 Aar, i Strøby Egede.
Gudmoder: Gmd. Anders Jacobsens Hustru i Strøby Egede.
Faddere: Husmand Johan Ring, Strøby Egede, Husmand Christian Hansen i Tollerød (barnets farbroder) og Smed Niels Christensen i Ebbeskov (barnets morbroder).

  Begravelsesnotater:

Død 94 år gl. som 'Fhv. gårdejer med bopæl i Høsten, Enkemand efter Susanne Marie Hansen'

  Om Hans

1. Konfirmeret, 24-4-1881, Strøby kirke, Præstø amt. 313 Fik karakteren 'mg' i både Kundskab og Opførsel.
Det fremgår af KBen, at HPJ blev vaccineret d. 15-8-1867.

2. Beskæftigelse: Gaardejer, 1897-1933, Høsten, Sønder Dalby Sogn, Præstø Amt.


Hans blev gift med Susanne Marie Hansen, datter af Hans Jørgen Andersen og Sidse Marie Hansen, den 17-6-1896 i Sønder Dalby Kirke, Præstø Amt.3 (Susanne Marie Hansen blev født den 20-8-1872 i Dalby Sogn, Præstø Amt, dåb den 26-10-1872 i Sønder Dalby Kirke, Præstø Amt,3 døde den 17-3-1954 i Høsten, Sønder Dalby Sogn, Præstø Amt og blev begravet den 22-3-1954 i Sønder Dalby Kirke, Præstø Amt 3.)


  Parnotater:

Ungkarl, Gaardskarl Hans Peder Johannessen i Kjøge, født 19.januar 1867 i Strøby, Søn af Husmand Johannes Peder Hansen og Hustru Kirsten Johanne Marie Christensen i Strøby, gift 17-6-1896 i Sønder Dalby kirke med Pige Susanne Marie Hansen i Høsten, født 20. August 1872 i Jenstrup. Datter af Gaardmand Hans Jørgen Andersen og Hustru Sidse Marie Hansen i Høsten.
Forlovere: Gaardmand Hans Jørgen Andersen i Høsten og Smed Niels Christensen i Ebbeskov, Fakse Sogn.

Folketælling 1901 - Sønder Dalby sogn, Høsten by, En Gaard, Matr.nr. 8-a.
Hans Johannessen, 9-1 1867 i Strøby, G, Husfader, Gaardejer *)
Susanne Johannessen, 20-8 1872 i Dalby, G, Husmoder
Johanne M. Johannessen, 15-12 1897 i Dalby, U, Barn
Karen M. Johannessen, 6-6 1900 i Dalby, U, Barn
Hans J. Andersen, 10-4-1834 i Fakse, E, Bedstefader
Frederik Karstensen, 16-2-1880 i Dalby, U, Tjenestetyende
Jens P. Hansen, 21-4-1880 i Tureby, U, Tjenestetyende
Inger A. O. M. Larsen, 30-9-1884 i Vraaby, U, Tjenestetyende
Ane Marie Nielsen, 10-2-1886 i Tureby, U, Tjenestetyende
*) Tilflyttet 1897 fra Køge

Folketælling 1906 - Høsten - Matr.nr. 8-a
Hans Peder Johannessen, 9-1 1867, G, Husfader, Gaardejer
Susanne Marie Johannessen, 20-8 1872, G, Husmoder
Johanne Johannessen, 15-12 1897, U, Barn
Karen Johannessen, 6-6 1900, U, Barn
Elna Johannessen, 6-6-1904, U, Barn
Hans Nielsen, 29-4-1889, U, Tjenestetyende
Emil Nielsen, 5-5-1890, U, Tjenestetyende
Marie Christensen, 10-1-1888, U, Tjenestetyende
Hans Jørgen Andersen, 10-4-1834, Enkemand, Slægtning, Aftægt

Folketælling 1911 - Sønder Dalby sogn, Høsten by, En Gaard, Matr.nr. 8-a.
Hans Peder Johannessen, 19-1 1867 i Strøby, GIFT, Husfader, Landbruger
Susanne Marie Johannessen, 20-8 1872 i Dalby, GIFT, Husmoder
Johanne Marie Johannessen, 15-12 1897 i Dalby, UGIFT Barn
Karen Marie Johannessen, 6-6 1900 i Dalby, UGIFT Barn
Elna Hansine Johannessen, 6-6-1904 i Dalby, UGIFT Barn
Hans J. Andersen, 10-4-1834 i Fakse, Enkemand, Aftægtsmand
Jens P. Nielsen, 5-6-1894 i Dalby, UGIFT Tjenestetyende
Anna Andersen, 16-1-1893 i Dalby, UGIFT Ung Pige

Folketælling 1916 - Sønder Dalby sogn, Høsten by, En Gaard, Matr.nr. 8-a.
Hans Peder Johannessen, 19-1 1867, GIFT, Husfader, Landbrug *)
Susanne Marie Johannessen, 20-8 1872, GIFT, Husmoder, Husgerning
Johanne Marie Johannessen, 15-12 1897, UGIFT, Barn, Husgerning
Karen Marie Johannessen, 6-6 1900, UGIFT, Barn, Husgerning
Elna Hansine Johannessen, 6-6 1904, UGIFT, Barn, Husgerning
Johannes Egede Johannessen, 13-11 1911, UGIFT, Barn,
Anton Peter Olsen, 30-8 1897, UGIFT, Tjenestekarl,
Ejner Otto Peter Olsen, 7-9 1899, UGIFT, Tjenestekarl,
Boende i huset matr.nr. 8-b:
Mourits Andersen, 7-12 1872, UGIFT, Logerende, Træskomand
Hans Christensen, 9-12 1861, UGIFT, Logerende, Skomager
Hans P. Johannessen var opført med en indkomst på 6.000 kr. og en formue på 50.000 kr.
Han skulle betale 210,40 kr. i statsskat og 183,60 kr. i kommuneskat.

Folketælling 1921
- Sønder Dalby sogn, Høsten by, Matr.nr. 8-a.
Hans Johannessen, 19-1-1867, GIFT, Strøby Sogn, Tilfl. 1896, Husfader, Landbrug
Susanne Johannessen, 20-8-1872, GIFT, Dalby Sogn, Husmoder, Husgerning
Johanne Johannessen, 15-12-1897, U, Dalby Sogn, Barn, Husgerning
Elna Johannessen, 6-6-1904, U, Dalby Sogn, Barn, Husgerning
Johannes Johannessen, 13-11-1911, U, Dalby Sogn, Barn,
Niels Olsen, 1-1-1901, U, Sædder Sogn, Tjenestekarl, Landbrug
Mourits Andersen, 7-12-1872, U, Vanding Sg., Ringkøbing, Indlogerende, Træskomand

Folketælling 1925 - Sønder Dalby sogn, Høsten by, Matr.nr. 8-a.
Hans Peter Johannessen, 19-1-1867, G, Strøby Sogn, Husfader, Landbrug
Susanne Marie Johannessen, 20-8-1872, G, Dalby Sogn, Husmoder, Husgerning
Karen Marie Johannessen, 5-6-1900, U, Dalby Sogn, Barn, Husgerning
Johannes Egede Johannessen, 13-11-1911, U, Dalby Sogn, Barn,
Niels Peter Olsen, 1-1-1901, U, Sædder Sogn, Tjenestekarl, Landbrug
Jens Peter Christiansen, 10-8-1907, U, Dalby sogn, Tjenestekarl, Landbrug

Folketælling 1930 - Sønder Dalby sogn, Høsten by, Matr.nr. 8-a.
Hans Peter Johannessen 19-1 1867 G Husfader Landmand Strøby, Præstø Amt
Susanne Marie Johannessen 20-8 1872 G Husmoder Dalby, Præstø Amt
Elna Hansine Johannessen 6-6 1904 U Husassistent Pige Dalby, Præstø Amt
Johannes Egede Johannessen 13-11 1911 U Tjenestekarl Karl Dalby, Præstø Amt
Karl Henry Teodor Hansen 16-8 1906 U Tjenestekarl Forkarl Haslev
Hans Peter Olsen 25-7 1914 U Tjenestekarl Karl Strøby, Præstø Amt

Efter at sønnen Johannes Egede Johannessen havde overtaget gården i 1933, flyttede ægteparret Susanne og Hans P. Johannessen omkring 1935 til et mindre hus, der ligger lige øst for gården. Her boede de til deres død i hhv. 1954 og 1961.

Folketælling 1940 - Et hus - Matr.nr. 8-b
Hans Peter Johannessen, 19-1-1867, Strøby, Gift, Husfader, Fhv. Gaardejer
Susanne Marie Johannessen, 20-8-1872, Dalby, Gift, HusmoderHjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27-1-2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af vagnmc@gmail.com