pil pil pil
Carl Vilhelm Mørkeberg
(1823-1890)
Caroline Christiane Seidenfaden
(1833-1914)
Sophus Ludvig Mørkeberg
(1828-1896)
Anne Sofriede Schmidt
(1840-1876)
Harald Christopher Mørkeberg
(1868-1930)
Cathrine Mørkeberg
(1867-1941)
Karin Mørkeberg
(1903-1975)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Reginald John Emile Bigler

2. Pieter Marinus Niepoort

Karin Mørkeberg

  • Født: 31-8-1903, Fjords Allé 13.st., Frederiksberg
  • Dåb: 25-10-1903, Sct. Thomas Kirke, Frederiksberg 56
  • Ægteskab (1): Reginald John Emile Bigler den 10-5-1922 i Sct. Thomas Kirke, Frederiksberg 56
  • Ægteskab (2): Pieter Marinus Niepoort den 17-6-1927 i Frederiksberg Rådhus 163,371
  • Død: 14-11-1975, København at age 72
  • Begravet: Ukendt

  Notater:

FT-1911 - Brandes Allé 12.2., Frederiksberg kommune - (Tlf. Nora 773)
Harald Christoffer Mørkeberg, 27-5-1867, Køge, Gift, Husfader, Veterinærinspektør *)
Ketty Mørkeberg, 18-3-1869, Broby sogn, Gift, Husmoder *)
Ruth Mørkeberg, 8-4-1900, Frederiksberg, Ugift, Barn
Karin Mørkeberg, 31-8-1903, Frederiksberg, Ugift, Barn
Jenny Johanne Kirstine Høgsbroe, 20-2-1892, Frederiksberg, Ugift, Tyende
*) Tilfl. Frederiksberg 1890 fra ?

FT-1916 og FT-1921 - Samme sted.

Gift 1. gang 10-5-1922 i Sct. Thomas kirke på Frederiksberg med Grosserer Reginald John Emil Bigler (f. 25-3-1887 i København)
Gift 2. gang 17-6-1927 med Pieter Marius Niepoort (f. 11-5-1887 i Holland)
Kilde: B. Adsersens Svogerskabstavle, 1983.

  Dåbsnotater:

Forældre: Dyrlæge Harald Christoffer Mørkeberg og Hustru Kathrine Mørkeberg (36), Fjords Allé 13, st.
Dåbsvidner: E. Mørkeberg, Valdemarsgade 26, Statskonsulent P. Mørkeberg, Villa Popina, V., Professor V. Mørkeberg, Frk.ne Anna og Louise Mørkeberg, Enighedsvej 9.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156252#156252,26175142

  Om

1. Konfirmation, 29-9-1918, Sct. Thomas Kirke, Frederiksberg. 56


Karin blev gift med Reginald John Emile Bigler den 10-5-1922 i Sct. Thomas Kirke, Frederiksberg.56 (Reginald John Emile Bigler blev født den 25-3-1887 i København 372 og dåb den 19-5-1887 i Sct. Jakobs kirke, København 373.)


  Parnotater:

Ungkarl, Grosserer Reginald John Emile Bigler f. 25-3-1887 i København, Søn af Bogholder Alfred August Bigler og Hustru Elisabeth Mary f. Kinnear, boende Thorvaldsensvej 21 gift 10-5-1922 i Sct. Thomas Kirke med Pigen Karin Mørkeberg f. 31-8-1903, Datter af Dyrlæge Harald Christoffer Mørkeberg og Hustru Kathrine f. Mørkeberg, boende Brandes Allé 12.
Vidner: Veterinærinspektør Harald Mørkeberg, Brandes Allé 12 og Grosserer Henrik Bigler, Thorvaldsensvej 2.

Da Gurli blev født d. 27. okt 1923 er det anført at forældrene boede i Willemoesgade 3, men det kan ikke bekræftes af FT1925. Reginal er dog i telefonbogen anført boende Willemoesgade 3 fra 1921 til 1925.

Seperation 1925:- Københavns Byret, Nytorv 25, København K, 1450, Danmark
Tekst fra skifteprotokol fra Københavnsskifteret (teksten er indtastet med nutidig retskrivning):
"År 1925, den 2. december Fm. Smidt-Nielsen
i Grosserer Reginald John Emile Bigler og hustru Karin Bigler, født Munkebjerg separationsbo (?).
Der fremlægges udskrift af dombogen f. Københavns byrets 13' afd. iflg. hvilken ægtefællerne ved dom af 28.11.1925 er separerede.
Mv. manden, boende N. Frihavnsgade 5 og for og med ham ors. Myrdal ved ors. Thorsteinsson, hustruen boende Brandes Allé mødte og for og med hende ors. Faurschou.
Forlig blev forgæves forsøgt.
Parterne enedes om at forretningen foretoges her på kontoret.
Mandens forklarede at fællesboet ejede et på hans bopæl beroende indbo samt nogle få indboeff(ekter) på hustruens bopæl.
Manden bemærkede at han var medinteressent i et interessentselskab, Bigler og Herman i hvilket han havde indskudt ca. 12.000 kr.
Han og grosserer Herman er eneste og ansvarlige indehavere af firmaet. Han lovede at fremsende en status pr. ????? dato eller (?) ?? over interessentselskabets status.
Manden bemærkede at fællesboet endvidere ejede Villa Naja i Hareskov samt en grund der støder op til nævnte villagrund. Ejend(ommen) er formentlig prioriteret omtrent til dens værdi.
Parterne udtalte ønsket om at der ikke foreløbig skete henvendelse til Søndre Birks skifteret om inddragning af den derboende ejendom eller løsøre. Til at vurdere de på mandens bopæl beroende ef(fek)t(er) udn(ævntes) betjent Olsen.
Manden bemærkede at han endvidere havde 2 kasser med sølvtøj beroende Landmandsbankens Østerbroafd. ved Trianglen hvilket sølvtøj ligeledes tilhører fællesboet. Til at vurdere det anmeldte sølvtøj udmeldtes ligeledes betjent Olsen.
På an(mo)dning forklarede manden at han ikke ejede andet end alt opgivet udover et mindre tilgodehavende i firmaet Johan Bigler, men han kan ikke opgive hvor stort et tilgodehavende det kan dreje sigom.
I øvrigt ejede han intet, hverken sparekassebøger, panteobligationer, kreditforeningsobligationer, aktier eller andre værdipapirer; ej heller udest(ående) fordringer udover et par enkelt ganske ubetydelige.
Ors. Faurschou bad manden, foreholdt at han gennem det sidste halvår havde ført to husholdninger \'96 den ene for konen og barnet med en pige i N. Frihavnsgade, den anden for sig selv og en sygeplejerske i Hareskov, at han hertil måtte have forbrugt ret betydelige beløb som ingen af de førnævnte aktiver, som han i dag havde opg(ivet) til protokol(len) som fællesboets eneste eje havde været i stand til at dække. Han opfordrede derfor endnu engang manden under den sandhedspligt loven pålægger han overfor hustruen på skifte at udtale sig om at han dog ikke ejer andet end hidtil opgivet.
Manden forkl(arede) at han ganske vist havde ejet en formue på ca. 350.000 kr da han ???? af firmaet Johan Bigler, men at han nu kun ejede hvad han her har opgivet; han bemærkede at han har en gældpå ca. 10.000 kr, udover firmaet Bigler og Hermans gæld.
Ors. Faurschou opfordrede manden til at tillade at en aut(oriseret) revisor, fx udmeldt af skifter(etten) gennemgik hans formuefor(hold) fra mandens udtrædelse af firmaet John Bigler for at konstatere kapitalforbruget til ??? og familiens skæbne.
Ors. Thorsteinsson svare(de) på hr. Biglers vegne hertil at han ønsker at dette bero til landsretsdommen i appelsagen er faldet.
Efter hans opfattelse skal skiftebehandlingen først foregår efter landsretsdommen og med dennes afsigelsestid som udgangspunkt.
Ors. Faurschou forstod ors. Thorsteinsson(s) erklæring således at han modsatte sig revision på nuværende tidspunkt.
Ors. Thorsteinsson bekræftede dette.
Hustruen bemærkede at der på hendes bopæl kun beroede nogle få effekter, væsentligt henhørende til hendes og barnets garderobe. Parterne ønskede ikke foreløbig vurdering af disse effekter. Andet eller mere kunne hustruen ikke opgive til indtægt for boet.
Ors. Thorsteinsson bemærkede at han ønskede at appellere byretsdommen og bad skifteretten stillet i bero indtil landsrettens dom var faldet.
Ors. Faurschou bem(ærkede) at han intet havde herimod at indvende forudsat at appellen fremsendes hurtigt.
Herved blev det
Underskrevet Smitt \'96 Berit Nielsen \'96 Karin Bigler \'96 R Bigler - ? Faurschou \'96 ? Thorsteinsson"
Kilde: Internettet (Geneanet.org)

Skilsmisse 1927 - meddelt ved kgl Bevilling af 31-5-1927
Kilde: Vielsesattest af 17-6-1927 ved indgåelsse af nyt ægteskab på Frederiksberg Raadhus.

Karin blev derefter gift med Pieter Marinus Niepoort den 17-6-1927 i Frederiksberg Rådhus 163.,371 (Pieter Marinus Niepoort blev født den 11-5-1887 i Rotterdam, Holland 374, dåb på en ukendt dato, døde den 31-3-1957 i Ukendt 163 og blev begravet på en ukendt dato.)


  Parnotater:

Grossereer Pieter Marinus Niepoort f. 11-5-1887 i Rotterdam, Skovgaardsvej 33, Ordrup, gift 17-6-1927 på Frederiksberg Raadhus med Karen Bigler f. Mørkeberg f. 31-8-1903 i Sct. Thomas sg., Frederiksberg, Sct. Knudsvej 50, skilt fra Grosserer Reginald John Emile Bigler ved kgl. Bevilling af 31-5-1927.

FT-1930 - Skovgaardsvej 33, Ordrup, Gentofte kommune
Pieter Marinus Niepoort, 11-5-1887, Rotterdam, Holland, Gift, Husfader, Grosserer, Provision Import, Union Petroleum, Vodroffsvej 26 *)
Karin Niepoort, 31-8-1903, Frederiksberg, Gift, Husmoder *)
Gurli Niepoort, 27-10-1923, Frederiksberg, Ugift, Barn
Helle Niepoort, 31-5-1930, Ordrup, Ugift, Barn *)
Ester Rosalie Mikkelsen, 29-1-1912, Aarhus, Ugift, Barneplejerske
Hanne Elvira Krogh, 13-2-1912, Herning, Ugift, Husassistent
*) Hollandsk statsborger.

Avisartikel 12-4-1942 i Nationaltidende:
Grosserer P. M. Niepoort har solgt villaen Skovgaardsvej 45, Charlottenlund til Direktør C. Christensen.
Grosserer P. M. Nienpoort har af Rentier H. Lund købt Villaen Hegelsvej 14, Charlottenlund.

Avisartikel 3-2-1967
i avisen Heimdal:
Fru Karin Niepoort har til Harløse kommune solgt den 110 td. land store gård 'Bjerggaard' for 2 mio kroner. Gården var forpagtet af svigersønnen, greve E. Knuth.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27-1-2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af vagnmc@gmail.com