Bonde Jacobsen
(Ca. 1699-1770)
Margrethe Clemmensdatter
(Ca. 1708-1759)
Niels Jeppesen
(Ca. 1705-1778)
Benthe Pedersdatter
(Ca. 1708-1779)
Jacob Bondesen
(1741-1784)
Ingeborg Nielsdatter
(1732-1801)
Niels Jacobsen
(1763-1832)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Benthe Jeppesdatter

Niels Jacobsen

  • Født: 1763, Strøby sogn, Præstø amt
  • Dåb: 24-4-1763, Strøby kirke, Præstø amt 313
  • Ægteskab (1): Benthe Jeppesdatter den 6-1-1792 i Strøby kirke, Præstø amt 313
  • Død: 15-7-1832, Strøby sogn, Præstø amt at age 69
  • Begravet: 20-7-1832, Strøby kirke, Præstø amt 313

   Et andet navn for Niels var Niels Jacobsen Bonde.

  Notater:

Niels Jacobsen var søn af Gmd. Jacob Bondesen og Ingeborg Nielsdatter.
Han overtog gården efter faderen, der døde i 1784.
Der var tale om en fæstegård under Gjorlev Gods.
Ved udskiftningen sidst i 1700-tallet fik gården matr.nr. 28 i Grøftemarken - og senere navnet 'Ørnelund'.

FT-1787 - Strøby by og sogn
Niels Jacobsen 25 ugift Husbond Bonde og Gårdbeboer
Ingerburg Nielsdatter 55 enke hans moder
Margrethe Jacobsdatter 18 ugift hendes ægtebarn
Karen Jacobsdatter 16 ugift hendes ægtebarn
Niels Jacobsen 30 ugift Tjenestekarl
Hans Clemensen 15 ugift Tjenestekarl

  Dåbsnotater:

Søn af Jacob Bondesen.
Dåbsvidner: Niels Jeppesens Datter Gierthe, Clemmen Rasmussen, Benjamin Nielsen, Niels Hansen, Peder Sørensens og Peder Nielsens Hustruer

  Om Niels

1. Konfirmation, 1783, Strøby kirke, Præstø amt. 313

2. Beskæftigelse: Gaardmand, 1786 til 1832, Grøftemarken, Strøby sogn, Præstø amt. Han overtog gården ca. 1786 efter faderen Jacob Bondesen
Der var tale om en fæstegård under Giorslev Gods.
Ved udskiftningen sidst i 1700-tallet fik gården matr.nr. 28 i Strøby Grøftemark - og senere navnet 'Ørnelund'.
Gården havde iflg. matr.kort af 1809 et jordtilliggende på 869.650 alen2 - eller ca. 62 tdr. land.

Efter Niels Jacobsens død overdrog hans enke i 1833 gården til sønnen Ole Nielsen.
Af 'Kiøbe- og Afstaaelses Contract' dateret 17-7-1833 fremgår, at købesummen udgjorde 195 Rbd. 54½ Skl. Sølv (til indfrielse af den på gården hvilende restance) samt 1.150 Rbd. Sedler, der udbetaltes med 100 Rbd. til broderen Jeppe Nielsen, 300 Rbd. til hver af brødrene Jacob og Peder Nielsen samt 150 Rbd. til hver af søstrene Karen (gift med Niels Benjaminsen), Margrethe (gift med gl. Hans Nielsen) og Ingeborg (gift med Jens Jacobsen).
Herudover skulle Ole Nielsen til moderen erlægge en aftægtsydelse, der i kontrakten var beskrevet således:
Min Søn Ole Nielsen, eller hvem som maatte komme i Besiddelse af denne Arvefæstegaard, forpligtes til at give mig, saalænge jeg lever, mine hidtil havende Fornødenheder af Spisning, Renlighed, Klæder, Opvartning, og videre til min anstændige Underholdning af hvad Navn nævnes kan, og efter min Død en anstændig Begravelse.
Men dersom jeg ikke skulle finde mig tilfreds med, saaledes at nyde min Underholdning og Pleje i Fællig med Gaardens Besiddere, da forpligtes min Søn Ole Nielsen eller efterkommende Besiddere af Gaarden, at indrette paa det Sted af Gaardens Grund jeg vælger at begiære Bopæl for mig med Skorsten og Kakkelovn samt øvrige Indretninger og Beqvemmeligheder, saaledes som jeg anviser, og da at udlevere mig til Brug, Seng med Klæder, Boeskab, Køkkentøj medvidere som jeg selv udvælger og udtager af Gaardens Løsøre, samt en Koe og to Faar med Grøde, og leverer han mig da aarlig 2 Td. Rug, 3 Td. Byg, 1 Td. Malt, 2 Skpr. Erter, 2 Skpr. Gryn, 1 Svin paa 6 Lp., 6 levende fede Gæs, En Favn slaget Bøgebrænde, 6 Læs Tørv, samt i Penge 20 Rbd. Sølv.
Disse Vahre og Penge leveres og betales uden Afkortning med en fjerdedeel hvert Qvartal, dog Svinet og Gæssene i rette Slagtetid om Efteraaret, da ogsaa Brændet leveres, og Tørvene om Sommeren i god Høsttid. Varene skulde være sunde og gode. Den forommeldte Koe og Faar med Grøde, fodres og græsses lige med Gaardens egne Creature uden noget Vederlag, og skulde nogen af disse Creature ældes eller komme til Skade, da modtager Gaardens Besidder samme i den Stand de ere, og mig udlevere af Gaardens Besætning andre i deres Sted, som jeg selv udtager eller lade udtage.
Min Søn Ole Nielsen eller anden Gaardens Besidder, bager mit Brød og brygger mit øl naar fordres samt giver mig Befordring til Kirke, Mølle og andet Sted, hvor jeg har Ærinde. Hvis jeg skulde fritage Gaardens Besidder for at bygge til mig, og jeg derimod ville tage Boepæl hos en anden af mine her i Sognet boende Børn, da oppebærer jeg der alt foranførte, kun fritages da Gaardens Besidder at brygge og bage for mig.
Efter min Død tilhører mit efterladte Løsøre Gaardens Besidder, kun skal deraf leveres til mine Sønner Jacob Nielsen, og Peder Nielsen 4 Dyner, nemlig 2 til hver.
Til gården hørte 1 hus i byen, som skulle stilles til rådighed for sønnen Jeppe Nielsen.


Niels blev gift med Benthe Jeppesdatter, datter af Jeppe Olufsen og Sidse Olsdatter, den 6-1-1792 i Strøby kirke, Præstø amt.313 (Benthe Jeppesdatter blev født i 1773 i Strøby sogn, Præstø amt, dåb den 15-8-1773 i Strøby kirke, Præstø amt,313 døde den 30-1-1836 i Strøby sogn, Præstø amt og blev begravet den 5-2-1836 i Strøby kirke, Præstø amt 313.)


  Parnotater:

Ungkarl og Gaardfæster Niels Jacobsen trolovet 5-12-1791 og GIFT 6-1-1792 i Strøby Kirke med Pige Benthe Jeppesdatter.
Forlovere: Gmd. Peder Hansen, Brudens Stedfader, og Jens Jacobsen, Brudgommens Broder

FT-1801 - Strøby by og sogn - Grøftemarken
Niels Jacobsen Bonde 40 gift Husbond Gårdmand
Benthe Jeppesdatter 30 gift hans kone
Jeppe Nielsen 10 ugift deres barn
Karen Nielsdatter 8 ugift deres barn
Magrethe Nielsdatter 6 ugift deres barn
Jacob Nielsen 1 ugift deres barn
Jens Hansen 26 ugift
Tjenestekarl Rasmus Jensen 13 ugift
Tjenestekarl Inger Hansdatter 25 ugift Tjenestepige

Efter Niels Jacobsens død i 1832 blev gården overtaget af sønnen Ole Nielsen.

FT-1834: Strøby sogn, Strøby by, , 57. en gård
Ole Nielsen 32 Gift Gårdmand
Magrethe Pedersdatter 22 Gift hans kone
Bente Jeppesdatter 65 Enke mandens moder
Hans Andersen 22 Ugift Tjenestekarl
Jens Pedersen 18 Ugift Tjenestekarl
Karen Andersdatter 18 Ugift Tjenestepige
Kilde: Folketællinger på dda.dkHjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27-1-2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af vagnmc@gmail.com