pil pil
Jacob Bondesen
(1741-1784)
Ingeborg Nielsdatter
(1732-1801)
Jeppe Olufsen
(Ca. 1696-1782)
Sidse Olsdatter
(Ca. 1737-1799)
Niels Jacobsen
(1763-1832)
Benthe Jeppesdatter
(1773-1836)
Ole Nielsen
(1803-1864)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Magrete Pedersdatter

2. Christine Andersdatter Gude
3. Ane Marie Andersdatter Gude
4. Sophie Hansdatter

Ole Nielsen

  • Født: 1803, Strøby sogn, Præstø amt
  • Dåb: 2-10-1803, Strøby kirke, Præstø amt 313
  • Ægteskab (1): Magrete Pedersdatter den 27-9-1833 i Strøby kirke, Præstø amt 313
  • Ægteskab (2): Christine Andersdatter Gude den 13-5-1835 i Strøby kirke, Præstø amt 313
  • Ægteskab (3): Ane Marie Andersdatter Gude den 15-4-1836 i Strøby kirke, Præstø amt 313
  • Ægteskab (4): Sophie Hansdatter den 19-10-1849 i Strøby kirke, Præstø amt 313
  • Død: 24-7-1864, Strøby Grøftemark, Strøby sogn, Præstø amt at age 61
  • Begravet: 1-8-1864, Strøby kirke, Præstø amt 313

  Notater:

Ole Nielsen var søn af gårdmand Niels Jacobsen (Bonde) og Benthe Jeppesdatter på gården matr.nr. 28 'Ørnelund' i Strøby Grøftemark.
Ole overtog gården i 1833 (efter faderens død) og samme år blev han gift 1. gang.
Inden sin død i 1864 nåede han at blive gift 4 gange - og blive fader til 18 børn.
Efter Ole Nielsens død (1864) blev gården overtaget af hans enkes nye mand Johan Michel Christian Jensen.

  Dåbsnotater:

Dåbsvidner: Peder Jeppesens og Peder Pedersens Hustruer, Hans Benjaminsen og Benjamin Nielsen, Bonde Clemmensen og Niels Jeppesen, Niels Sørensens, Christen Christensens og Niels Andersens Hustruer og Pigen Mette Pedersdatter
NB. En tvillingbroder - Anders Nielsen - blev døbt samme dag - Han døde kort tid efter.

  Begravelsesnotater:

Angivet som 'Gaardmand i Strøby Grøftemark'

  Om Ole

1. Konfirmation, 30-3-1818, Strøby kirke, Præstø amt. 313 Angivet som Søn af Gmd. i Strøby Niels Jacobsen Bonne og Benthe Jeppesdatter.
Karakterer: Meget ferm og sædelig

2. Beskæftigelse: Gaardmand, 1833 til 1864, Grøftemarken, Strøby sogn, Præstø amt. Ole Nielsen var gårdmand på matr.nr. 28 'Ørnelund' i Strøby Grøftemark fra 1833 til sin død i 1864.
Gården havde iflg. matr.kort af 1809 et jordtilliggende på 869.650 alen2 - eller ca. 62 tdr. land.
Han havde overtaget gården fra moderen Benthe Jeppesdatter, efter faderen Niels Jacobsens død i 1832. Af 'Kiøbe- og Afstaaelses Contract' dateret 17-7-1833 fremgår, at købesummen udgjorde 195 Rbd. 54½ Skl. Sølv (til indfrielse af den på gården hvilende restance) samt 1.150 Rbd. Sedler, der udbetaltes med 100 Rbd. til broderen Jeppe Nielsen, 300 Rbd. til hver af brødrene Jacob og Peder Nielsen samt 150 Rbd. til hver af søstrene Karen (gift med Niels Benjaminsen), Margrethe (gift med gl. Hans Nielsen) og Ingeborg (gift med Jens Jacobsen).
Herudover skulle Ole Nielsen til moderen erlægge en aftægtsydelse, der i kontrakten var beskrevet således:
Min Søn Ole Nielsen, eller hvem som maatte komme i Besiddelse af denne Arvefæstegaard, forpligtes til at give mig, saalænge jeg lever, mine hidtil havende Fornødenheder af Spisning, Renlighed, Klæder, Opvartning, og videre til min anstændige Underholdning af hvad Navn nævnes kan, og efter min Død en anstændig Begravelse.
Men dersom jeg ikke skulle finde mig tilfreds med, saaledes at nyde min Underholdning og Pleje i Fællig med Gaardens Besiddere, da forpligtes min Søn Ole Nielsen eller efterkommende Besiddere af Gaarden, at indrette paa det Sted af Gaardens Grund jeg vælger at begiære Bopæl for mig med Skorsten og Kakkelovn samt øvrige Indretninger og Beqvemmeligheder, saaledes som jeg anviser, og da at udlevere mig til Brug, Seng med Klæder, Boeskab, Køkkentøj medvidere som jeg selv udvælger og udtager af Gaardens Løsøre, samt en Koe og to Faar med Grøde, og leverer han mig da aarlig 2 Td. Rug, 3 Td. Byg, 1 Td. Malt, 2 Skpr. Erter, 2 Skpr. Gryn, 1 Svin paa 6 Lp., 6 levende fede Gæs, En Favn slaget Bøgebrænde, 6 Læs Tørv, samt i Penge 20 Rbd. Sølv.
Disse Vahre og Penge leveres og betales uden Afkortning med en fjerdedeel hvert Qvartal, dog Svinet og Gæssene i rette Slagtetid om Efteraaret, da ogsaa Brændet leveres, og Tørvene om Sommeren i god Høsttid. Varene skulde være sunde og gode. Den forommeldte Koe og Faar med Grøde, fodres og græsses lige med Gaardens egne Creature uden noget Vederlag, og skulde nogen af disse Creature ældes eller komme til Skade, da modtager Gaardens Besidder samme i den Stand de ere, og mig udlevere af Gaardens Besætning andre i deres Sted, som jeg selv udtager eller lade udtage.
Min Søn Ole Nielsen eller anden Gaardens Besidder, bager mit Brød og brygger mit øl naar fordres samt giver mig Befordring til Kirke, Mølle og andet Sted, hvor jeg har Ærinde. Hvis jeg skulde fritage Gaardens Besidder for at bygge til mig, og jeg derimod ville tage Boepæl hos en anden af mine her i Sognet boende Børn, da oppebærer jeg der alt foranførte, kun fritages da Gaardens Besidder at brygge og bage for mig.
Efter min Død tilhører mit efterladte Løsøre Gaardens Besidder, kun skal deraf leveres til mine Sønner Jacob Nielsen, og Peder Nielsen 4 Dyner, nemlig 2 til hver

Efter Ole Nielsens død i 1864 blev gården overtaget/drevet videre af enken Sophie Hansdatter og hendes nye mand Johan Mikkel Christian Jensen


Ole blev gift med Magrete Pedersdatter, datter af Peder Rasmussen og Anne Marie Pedersdatter, den 27-9-1833 i Strøby kirke, Præstø amt.313 (Magrete Pedersdatter blev født i 1812 i Strøby by og sogn, Præstø amt, dåb den 21-6-1812 i Strøby kirke, Præstø amt,313 døde den 14-11-1834 i Strøby sogn, Præstø amt og blev begravet den 21-11-1834 i Strøby kirke, Præstø amt 313.)


  Parnotater:

Ungkarl Ole Nielsen, 30 år (hjemme hos moderen Gmd. Niels Jacobsens Enke i Strøby)
Gift 27-9-1833 i Strøby kirke med Pigen Magrethe Pedersdatter, 21 år (hjemme hos Faderen Un.Gmd. Peder Rasmussen i Strøby.
Forlovere: Gmd. Hans Nielsen (brudgommens svoger) og Gmd. Peder Rasmussen (brudens fader).

FT-1834: Strøby sogn, Strøby by, , 57. en gård
Ole Nielsen 32 Gift Gårdmand
Magrethe Pedersdatter 22 Gift hans kone
Bente Jeppesdatter 65 Enke mandens moder
Hans Andersen 22 Ugift Tjenestekarl
Jens Pedersen 18 Ugift Tjenestekarl
Karen Andersdatter 18 Ugift Tjenestepige
Kilde: Folketællinger på dda.dk

Ole blev derefter gift med Christine Andersdatter Gude, datter af Anders Nielsen Gude og Dorthe Kirstine Nielsdatter, den 13-5-1835 i Strøby kirke, Præstø amt.313 (Christine Andersdatter Gude blev født i 1811 i Strøby by og sogn, Præstø amt, dåb den 17-1-1812 i Strøby kirke, Præstø amt,313 døde den 11-12-1835 i Strøby sogn, Præstø amt og blev begravet den 18-12-1835 i Strøby kirke, Præstø amt 313.). Årsagen til hendes død var Død efter fødsel af dødfødt pige.


  Parnotater:

Enkemand Ole Nielsen (31 år) gift 13-5-1835 i Strøby kirke med Pigen Christine Andersdatter.
Forlovere: Hmd. Jeppe Nielsen og Møller Gude.

Ole blev derefter gift med Ane Marie Andersdatter Gude, datter af Anders Nielsen Gude og Dorthe Kirstine Nielsdatter, den 15-4-1836 i Strøby kirke, Præstø amt.313 (Ane Marie Andersdatter Gude blev født den 16-6-1816 i Strøby by og sogn, Præstø amt, dåb den 23-8-1816 i Strøby kirke, Præstø amt,313 døde den 7-6-1849 i Strøby by og sogn, Præstø amt og blev begravet den 22-6-1849 i Strøby kirke, Præstø amt 313.). Årsagen til hendes død var Død af Brystsyge.


  Parnotater:

Enkemand Ole Nielsen, Gaardmand i Strøby, 33 Aar gift 3. gang 15-4-1836 i Strøby kirke med Pigen Anne Marie Andersdatter (20 år) i Strøby.
Forlovere: A. Gude, Møller og Jeppe Nielsen, Hmd. i Strøby.
Bruden Anne Marie Andersdatter Gude var en yngre søster til Ole Nielsens afdøde hustru Christine Andersdatter Gude.

FT-1840: Strøby, Strøby, , 134. en gård
Ole Nielsen 37 Gift Gårdmand
Ane Marie Andersdatter 25 Gift Gårdmandens kone
Christine Olsen 3 Ugift deres barn
Ditlev Olsen 2 Ugift deres barn
Benthe Magrethe Olsen 1 Ugift deres barn
Jens Hansen 26 Ugift Tjenestekarl
Karen Sophie Larsdatter 19 Ugift Tjenestepige
Sophie Madsdatter 17 Ugift Tjenestepige
Kilde: Folketællinger på dda.dk
FT-1845: Strøby sogn, Strøby by, , 155. en gård
Ole Nielsen 42 Gift Gårdmand lever af sin Jord her i sognet
Ane Marie Andersdatter 28 Gift hans kone her i sognet
Christine Olsen 8 Ugift deres barn her i sognet
Dorthe Magrethe Olsen 6 Ugift deres barn her i sognet
Niels Olsen 5 Ugift deres barn her i sognet
Maren Sophie Olsen 3 Ugift deres barn her i sognet
Jens Hansen 21 Ugift Tjenestekarl Dalby sogn, Præstø amt
Maren Rasmusdatter 18 Ugift Tjenestepige her i sognet
Kilde: Folketællinger på dda.dkOle blev derefter gift med Sophie Hansdatter den 19-10-1849 i Strøby kirke, Præstø amt.313 (Sophie Hansdatter blev født den 12-5-1822 i Aas, Sønder Dalby sogn, Præstø amt, dåb den 16-6-1822 i Sønder Dalby Kirke, Præstø Amt,3 døde den 18-11-1891 i Grøftemarken, Strøby sogn, Præstø amt og blev begravet den 25-11-1891 i Strøby kirke, Præstø amt 313.)


  Parnotater:

Enkemand Ole Nielsen i Strøby, 45 Aar gift 4. gang 19-10-1849 i Strøby kirke med Pigen Sophie Hansdatter (26 år), en Datter af Gmd. Hans Nielsen i Strøby.
Forlovere: Jacob Nielsen, Gmd. i Magleby og Jens Henrichsen, Hmd. i Magleby

FT-1850: Strøby, Strøby, , 1. en gård
Ole Nielsen 47 Gift Gårdmand, husfader her i sognet
Sophie Hansdatter 28 Gift hans kone Dalby sogn, Præstø amt
Christine Olsen 13 Ugift hans barn her i sognet
Dithlev Olsen 12 Ugift hans barn her i sognet
Benthe Magrethe Olsen 10 Ugift hans barn her i sognet
Niels Olsen 9 Ugift hans barn her i sognet
Maren Sophie Olsen 8 Ugift hans barn her i sognet
Karen Marie Olsen 5 Ugift hans barn her i sognet
Niels Andersen 52 Ugift Tjenestekarl her i sognet
Marie Christensdatter 22 Ugift Tjenestepige Holtug sogn, Præstø amt
Kilde: Folketællinger på dda.dk
FT-1855: Strøby, Strøby, , 125. en gård
Ole Nielsen 52 Gift Gårdmand, husfader Her i sognet
Sophie Hansen 33 Gift hans 4 kone Dalby sogn, Præstø amt
Ditlev Olesen 17 Ugift deres barn Her i sognet
Benthe Magrethe Olesen 16 Ugift deres barn Her i sognet
Niels Olesen 15 Ugift deres barn Her i sognet
Maren Sophie Olesen 13 Ugift deres barn Her i sognet
Karen Marie Olesen 10 Ugift deres barn Her i sognet
Hans Olesen 5 Ugift deres barn Her i sognet
Peder Olesen 4 Ugift deres barn Her i sognet
Ane Marie Olesen 2 Ugift deres barn Her i sognet
Frederik Olesen 1 Ugift deres barn Her i sognet
Ane Jensen 20 Ugift Tjenestepige Her i sognet
Kilde: Folketællinger på dda.dk
FT-1860: Strøby, Strøby, en Gaard, 90
Ole Nielsen 55 Gift gaardmand og husfader Her i sognet
Sophie Hansen 38 Gift Hans kone Dalby sogn, Præstø amt
Ditlev Olsen 22 Ugift Deres børn Her i sognet
Niels Olsen 19 Ugift Deres børn Her i sognet
Karen Marie Olsen 15 Ugift Deres børn Her i sognet
Hans Olsen 10 Ugift Deres børn Her i sognet
Peder Olsen 9 Ugift Deres børn Her i sognet
Frederik Olsen 5 Ugift Deres børn Her i sognet
Ane Marie Olsen 7 Ugift Deres børn Her i sognet
Ane Martine Olsen 4 Ugift Deres børn Her i sognet
Margrethe Andersen 22 Ugift Tjenestepige Magleby sogn
Kilde: Folketællinger på dda.dkHjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27-1-2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af vagnmc@gmail.com