Mørkeberg Slægten

Jens M Hans Henrich M J Carl M Frederik M K  Marie M Frederik M C

4. Thorvald Kristian Frederik
    Mørkeberg - *1874 - 1959

Frederik Mørkeberg 
Husmand og havemand i Braaby - Otium i Vester Egede
Gift med Karen Marie Jensen - Min oldefader

Thorvald Kristian Frederik Mørkeberg blev født den 2. marts 1874 som søn af
Husmand Jens Carl Mørkeberg og Hustru Maren Kathrine Pedersen i Boserup.

Ved hans dåb i Toksværd kirke var dåbsvidnerne:
Gaardmand Søren Olsens Datter Grethe, Boserup, Husmand Frederik Mørkebergs Hustru, V. Egede, Husmand Frederik Mørkeberg og Gaardmand N. C. Hansen, Boserup.

Frederik må have gået i skole i enten Dysted eller Toksværd skole - og efter endt skolegang blev han konfirmeret i 1888 i Næstelsø kirke. I ’Kundskaber’ fik han karakteren ’G’ og i Opførsel fik han ’Mg’.

Allerede den 1. maj 1888 kom han ’ud at tjene’ hos Gaardmand Peder Pedersen i Gjødstrup, hvor han var i 3 år. Den 1. maj 1891 rejste han til V. Egede, hvor han tjente hos Gaardmændene Hans Peder Larsen og Peder Larsen frem til 1. maj 1894. Det sidste sted var han fæstet for en årsløn på 180 kr.

Hos Hans Peder Larsen i V. Egede kom Frederik i 1½ år til at tjene sammen med en pige, som han kom til at kende rigtig godt igennem de næste 68 år.
Hendes navn var Karen Marie Jensen.

Skudsmålsbog - Frederik Mørkeberg Skudsmålsmog - Karen Marie Jensen
Uddrag af Skudsmålsbog for
Th. K. Frederik Mørkeberg
Uddrag af Skudsmålsbog for
Karen Marie Jensen

 

 Karen Marie Jensen var født den 2. august 1872 som datter af Husmand Christen Jensen og hustru Ane Marie Rasmussen i Vester Egede.

Hun blev udskrevet af V. Egede skole i efteråret 1886 og efter sin konfirmation samme
år kom hun ud at tjene - først 2 år hos Gaardmand Anders Sørensen i Boserup og siden hos Gaardmændene Hans Hansen, Hans Peder Larsen og Hans Frederiksen i V. Egede.

Ungkarl Thorvald Kristian Frederik Mørkeberg, Tjenestekarl i V. Egede blev gift i Toksværd kirke den 24. april 1894 med Karen Marie Jensen, Pige i Boserup.
Forlovere var Jens Johan Mørkeberg, Indsidder i V. Egede (brudgommens broder) og Jørgen Jensen, Husmand i V. Egede (brudens farbroder).

Efter brylluppet slog ægteparret sig ned i Boserup i Toksværd sogn - sandsynligvis hos Frederiks moder Trine Mørkeberg, som var blevet enke i 1893.

Vi kan regne ud, at Frederik og Karen må have kendt hinanden 'ret godt' før de blev gift - i hvert fald blev deres første barn født kun 3 dage efter brylluppet.

Frederik og Karen blev forældre til 3 børn - alle piger:

   1.    Karoline Marie Mørkeberg - Se note *1894 - †1976
   2.    Anna Kathrine Mørkeberg - Se note *1896 - †19??
   3.    Hanne Sofie Emilie Mørkeberg - Se note *1900- †19??

Marie og Anna blev født i Boserup, og ud fra kirkebogens oplysninger må det antages,
at familien flyttede fra Boserup til Braaby i perioden 1897-1898.

Her boede de først i et hus i Braaby by - sandsynligvis i det hus, der er kendt som ’Rebslagerhuset’ og nu har adressen Braaby Bygade nr. 3A. - Foto 2006.

Her blev datteren Sofie født.

Til huset har muligvis hørt en mindre jordlod beliggende uden for byen ved vejen til Haslev.

Rebslagerhuset i Braaby

Familiefotoet til højre må stamme fra omkring 1901-1902.

Siddende er det Karen Mørkeberg (ca. 30 år gl.) med den yngste datter Sofie, og stående forrest er det døtrene Marie og Anna.

Personerne bagved er muligvis Karen Mørkebergs 2 yngre søstre Jensine og Anna.

I 1910 flyttede familien til et lille husmandssted beliggende 'på bakken' mellem Braaby
og Gisselfeld.

Ved den ældste datter Maries bryllup i Braaby kirke i 1912 var Frederik Mørkeberg forlover, og her var han angivet som 'Husmand ved Slotshusene'.

Husmandssted i Bråby

Kopi af maleri af hjemmet ved Slotshusene

På dette sted blev de boende i mere end 30 år - og udover driften af husmandsstedet arbejdede Frederik som havearbejder i den nærliggende Gisselfeld Have.

Trine Mørkeberg (Frederiks moder) boede hos dem nogle år til sin død i 1940.
Husmandsstedet er senere nedrevet.

Arbejdere ved Gisselfeld Have
Foto fra Gisselfeld have (ca. 1925-30)
Frederik Mørkeberg står yderst til venstre

 

Omkring 1943 flyttede de fra 'Bakken' i Braaby til den østligste lejlighed i 'Tinghuset' i V. Egede,
hvor de kunne fejre guldbryllup i 1944.
Trods sin høje alder fortsatte Frederik i nogen
tid sit arbejde ved Gisselfeld Have, og han var også 'havemand' hos præsten i V. Egede.

Sammen fik Frederik og Karen et otium på omkring 15 år i V. Egede - hvor de også nåede at have både diamantbryllup og krondiamantbryllup.

Tinghuset - Vester Egede

Frederik og Karen Mørkeberg holdt flere store fester
hos datteren Marie på Krinkelkær i Frenderup
Dette familiefoto kan måske stamme fra en fest omkring 1952?


Karen og Frederik Mørkeberg - 195?

Frederik Mørkeberg døde 84 år gammel den 23. juli 1959 og blev begravet på V. Egede kirkegård.

Enke Karen Mørkeberg blev boende i Tinghuset indtil 1966, hvor hun - efter kortvarige ophold hos døtrene Anna i Nielstrup og Marie i Frenderup - flyttede til plejehjemmet i Karise.

Karen Mørkeberg døde næsten 98 år gammel den 3. marts 1970 og blev begravet på
V. Egede kirkegård.

Gravsten på V. Egede kirkegård

 


Om børn af Thorvald Kristian Frederik Mørkeberg og Karen Marie Jensen:

1. Karoline Marie Mørkeberg - *1894 - †1976  -  Se udførligt notat om KMM (i nyt vindue)

2. Anna Kathrine Mørkeberg - *1896 - †19??

o    Født 31/8-1896 i Boserup, Toksværd sogn

o    Konfirmeret 1910 i Braaby kirke

o    Gift 1915 i Braaby kirke med Viggo Heinrich Poulsen f. 1893

o    Børn i ægteskabet:
- Børge Mørkeberg Poulsen - F. 1915
- Karl Mørkeberg Poulsen - F. 1917
- Helge Mørkeberg Poulsen - F. 1918
- Ebba Mørkeberg Poulsen - F. 1920
- Ellen Mørkeberg Poulsen - F. 1921
- Erling Mørkeberg Poulsen - F. 1928
- Arne Mørkeberg Poulsen - F. 1933

o    Boede ved folketællingerne i 1916 i Rønnede, V. Egede sogn
Boede fra 1917 i Nielstrup, Ulse sogn

o    Dødsdata p.t. ikke oplyst

3. Hanne Sofie Emilie Mørkeberg - *1900 - †19??

o    Født 2/2-1900 i Braaby by og sogn

o    Konfirmeret 1914 i Braaby kirke

o    Stuepige hos Greve Danneskjold-Samsøe på Gisselfeld ved FT-1921

o    Gift 1928 i Braaby kirke med Martin Hansen Sørensen f. 1897

o    Børn i ægteskabet:
- Ellie - F. 1929

o    Ægteparret boede i København

o    Dødsdata p.t. ikke oplyst

Sidetop

 


Denne slægtsbog er skrevet Jens Vagn Mørkeberg Christiansen på grundlag af
foreliggende oplysninger i december 2008.

Meddelelse om fundne fejl - og meget gerne nye oplysninger - bedes sendt til
vagnmc@gmail.com  -  På forhånd tak

Denne side er redigeret d.  23. juni 2021