Mørkeberg Slægten

Jens M Hans Henrich M J Carl M Frederik M K  Marie M Frederik M C

5. Karoline Marie Mørkeberg
    *1894 - 1976

Marie Mørkeberg
Gift med Christian Christiansen
Boede i Ulse og Frenderup ('Krinkelkær') - Min farmor

Karoline Marie Mørkeberg blev født den 27. april 1894 som datter af Indsidder
Thorvald Kristian Frederik Mørkeberg og Hustru Karen Marie Jensen i Boserup.

Gaardmand Hans Frederiksen og Hustru Birte Sofie Frederiksen og Gaardmand Peder Larsen og Hustru Kirsten Larsen, alle af V. Egede var vidner ved dåben i Toksværd kirke.

Familien flyttede til Braaby sidst i 1800-tallet, så Marie må have gået i skole der.
Hun blev konfirmeret i 1908 i Braaby kirke.

Som ’Tjenestepige paa Gisselfeld’ blev Marie Mørkeberg gift den 14. maj 1912 i Braaby kirke med Christian Carl Christiansen, som var Tjenestekarl i Olstrup i Ulse sogn.
Forlovere var: Jens Christiansen, Husmand i Ulse (brudgommens fader) og Thorvald Kristian Frederik Mørkeberg, Husmand i Braaby (brudens fader)

Christian Carl Christiansen var født den 10. januar 1890 som ældste søn af Jens Christiansen og Hustru Karen Jørgensen i Olstrup.

Han blev konfirmeret i Ulse kirke i 1904, og ved folketællingen i 1906 var han Tjenestekarl hos Gaardejer Niels Mortensen i Olstrup.

Fotoet til højre er et udateret 'ungdomsbillede'

Christian Christiansen

Ægteparret slog sig ned i Ulse sogn, hvor de boede de næste 30 år.

Ved folketællingerne 1916, 1921 og 1925 boede familien i et hus på Olstrup mark. Huset var ejet af gårdejer Lars Christiansen på Grantoftegård.

I årene 1912 til 1925 blev de forældre til 6 børn:

  1.    Hans Villy Mørkeberg Christiansen - Se note *1912 - †1976
  2.    Jens Frederik Mørkeberg Christiansen - Se note *1914 - †1998
  3.    Karl Henry Mørkeberg Christiansen - Se note *1915 - †1988
  4.      Else Kathrine Mørkeberg Christiansen (død 2½ år gl.) *1917 - †1920
  5.     Ejner Ejler Mørkeberg Christiansen - Se note *1923 - †2006
  6.     Jens Mørkeberg Christiansen (død 10 år gl.) *1925 - †1936

Som det fremgår, døde 2 af børnene som små:
- Else døde 2½ år gammel i 1920 - Dødsårsag er ikke oplyst.
- Jens døde 10 år gammel i 1936 ved en arbejdsulykke - Se senere

I efteråret 1929 flyttede ægteparret til deres nye hus i Ulse, hvor de boede indtil
1942. - Huset blev sandsynligvis bygget af Christians broder Hans Christiansen,
der var murermester i Haslev.
Ved ejendomsvurderingen i 1935 var huset vurderet til 4.600 kr.
Huset har i dag (2008) adressen Ulsevej nr. 35.

Det nye Hus i Ulse Marie og Christian - Sølvbryllup 1937
'Det nye Hus' i Ulse - Ca. 1930
Matr. nr. 4-g
Marie og Christian
Sølvbryllup 1937

Familiefotoet herunder viser de 5 brødre - Det må kunne dateres til omkring 1935.

5 brødre
Fra venstre: Frederik, Jens, Villy, Ejler, Henry

 

En tragedie i familien.

Den yngste søn - Jens Mørkeberg Christiansen døde 10 år gammel den 29. maj 1936 efter en arbejdsulykke på den nærliggende gård ’Toftegaard’, hvor han var tjenestedreng.

Ulykken blev omtalt i Haslev Folketidende på denne måde:

 

 

Dræbt under Vandvognen

I Gaar Eftermiddag skete der hos Gdr. Chr. Mortensen, Toftegaard, Ulse Olstrup, en Ulykke, der kostede en 10-aarig Dreng, Jens Christiansen, Livet.

Drengen var paa Vej ud i Marken med Vand til Kreaturerne.
Han stod paa Vandvognen uden anden Støtte end Tømmen til Hesten.
Da han naaede om i Gaardens Stakhave, var han saa uheldig at falde af Vognen, der gik over ham.

Gaardejeren og hans Søn, der var i Nærheden, hørte hans Skrig.
De ilede til og fik ham bragt ind paa Gaarden.
Han var ved fuld Bevidsthed og klagede sig kun lidt, da man løftede ham op.

Dr. Remvig, Haslev, blev straks tilkaldt, men der var Intet at udrette.
Kort efter Lægens Ankomst døde Drengen.
Den tunge Vogns Hjul var gaaet over hans Underliv, og han havde paadraget sig en alvorlig indre Blødning.

Jens Christiansen var Søn af Arbmd. Chr. Christiansen, Ulse Olstrup.

Han havde et Aars Tid haft Plads paa Gaarden, hvor han kom hver anden Dag. - Og han havde i den Tid kørt Vand til Kreaturerne, naar de var paa Marken.

Kredslægen har i Dag foretaget en Undersøgelse af den Forulykkede.

 

 

Mens de boede i Olstrup og i Ulse arbejdede Christian i mange år som arbejdsmand/murerarbejdsmand, men senere blev han dræningsmester.

I 1929 blev han indvalgt i Ulse sogneråd på ’Liste C’ med 35 stemmer. Han blev genvalgt i 1933, denne gang med 26 stemmer, og i 1937 med 37 stemmer (højeste stemmetal).

 I en del af valgperioden efter 1937 var han sognerådsformand.

 

Fra Ulse til Frenderup.

Christians moder - Karen Jørgensen - var datter af gårdmand Jørgen Hansen på ’Krinkelkær’ i Frenderup.
Efter Jørgen Hansens død (1906) blev gården først overtaget af sønnen Niels Jørgensen og senere af sønnen Frederik Jørgensen. - I september 1941 døde Frederik Jørgensen, og der skulle nu findes en køber til gården.

Christian Christiansen var på det tidspunkt 51 år gammel og dræningsmester i Ulse - og i januar måned 1942 købte han så Krinkelkær af arvingerne.

Gården havde et jordareal på ca. 30 tdr. land, og købsprisen blev fastsat til 47.800 kr.

Den 3. april 1942 flyttede Marie og Christian fra Ulse til 'Krinkelkær' i Frenderup.

Krinkelkær
Krinkelkær - Luftfoto ca. 1950

Christian's 2 gamle morbrødre og ungkarle - Christian og Anders Jørgensen - 'fulgte
med i købet' - og de blev boende på gården som ’pensionærer’ til de begge døde i 1946 hhv. 95 og 91 år gamle.

Flere detaljer om slægtsgården Krinkelkærs historie kan læses her.

Marie og Christian ejede og drev Krinkelkær som et almindeligt blandet landbrug fra
1942 til 1960 - dvs. med heste, køer, svin og høns. - Der kom ikke traktor på gården i deres tid.

Selv om de ikke havde bil, så var forsyninger til husholdningen ikke det store problem.
De var jo selvforsynende med mange varer fra landbruget (svin, mælk, smør, ost, æg mm.), og de fleste andre fornødenheder blev bragt ud fra Dalby Brugsforening.
Der kom også øl-bil fra Rode bryggeri, brødvogn fra Dalby bageri og en fiskemand - og
så havde Frenderup jo også sin egen købmandshandel.

I Frenderup var der en tradition for sammenkomster, og som feriebarn hos Marie og Christian (min farmor og farfar) i sidste halvdel af 1940-erne og første halvdel af
1950-erne var jeg med til nogle stykker. Det kunne være sammenkomster til spisning eller kaffe, men der blev altid spillet kort (og røget cigarer) bagefter - og det kunne godt blive sent, inden vi kom hjem.

Jeg husker min farfar - Christian Christiansen - som en lille, tæt mand, der havde sin egen mening om mange ting - bestemt, måske stædig og enkelte gange et lidt hidsigt temperament - Han blev dog mildere med årene.

Min farmor - Marie - var et mere roligt gemyt - og hun havde sin egen måske lidt langsomme måde at gøre tingene på - og så havde hun en særlig evne til at 'høre lidt dårligt' eller glatte ud, når farfar blev lidt for opfarende.

 

Marie og Christian Christiansen
Marie og Christian Christiansen - Foto: Midt i 1950-erne

 

I 1960 fyldte Christian 70 år, og efter 18 år på Krinkelkær blev gården nu overdraget
til sønnen Frederik Mørkeberg Christiansen, der da var 46 år gammel og forpagter i Vester Egede.

Ejendomsvurderingen lød på 85.000 kr., og købesummen blev fastsat til 91.740 kr. - heraf 2.200 kr. for 2 heste.

Marie og Christian flyttede til et nybygget hus lige ved siden af gården, hvor de boede resten af deres dage.

Christian Carl Christiansen døde 81 år gammel den 1. marts 1971.

Karoline Marie Christiansen (f. Mørkeberg) døde 82 år gammel den 2. november 1976.

 


Om børn af Karoline Marie Mørkeberg og Christian Carl Christiansen:

1. Hans Villy Mørkeberg Christiansen - *1912 - †1976

o    Født 21/5-1912 i Ulse sogn

o    Gift 6/5-1939 med Nelly Christine Sophie Olsen - F. 21/9-1911 i Himlingøje

o    Børn i ægteskabet:
- Inge Mørkeberg Christiansen - F. 25/2-1943
- Lissi Mørkeberg Christiansen - F. 14/2-1944

o    Ægteparret boede i Himlingøje.

o    Villy døde 64 år gammel 20/12-1975
Sophie døde 87 år gammel 5/8-1998.

2. Jens Frederik Mørkeberg Christiansen - *1914 - †1998 - Se udførligt notat om JFMC (nyt vindue)

 

3. Karl Henry Mørkeberg Christiansen - *1915 - †1988

o    Født 4/7-1915 i Ulse sogn

o    Gift 16/11-1946 med Trine Kirstine Rita Pedersen - F. 25/5-1922 i Ulse sogn

o    Børn i ægteskabet:
- Birgitte Mørkeberg Christiansen - F. 22/5-1954

o    Ægteparret boede i Ulse

o    Henry døde 72 år gammel 28/4-1988
Trine bor nu i Haslev

4. Else Kathrine Mørkeberg Christiansen - *1917 - †1920

o    Født 28/9-1917 i Ulse

o    Else døde 2½ år gammel i 1920

5. Ejner Ejler Mørkeberg Christiansen - *1923 - †2006

o    Født 9/10-1923 i Ulse

o    Gift 8/5-1948 med Lisa Marie Broch - F. 16/11-1928 i Fakse

o    Børn i ægteskabet:
- Jørgen Per Mørkeberg Christiansen - F. 15/1-1954
- Ole Mørkeberg Christiansen - F. 26/10-1960

o    Ægteparret boede i Næstved

o    Ejler døde 82 år gammel 8/5-2006
Lisa bor stadig i Næstved

6. Jens Mørkeberg Christiansen - *1925 - †1936

o    Født 12/8-1925 i Ulse

o    Jens døde 10 år gammel 29/5-1936 ved en arbejdsulykke - Se omtale ovenfor

 

Sidetop


Denne slægtsbog er skrevet Jens Vagn Mørkeberg Christiansen på grundlag af
foreliggende oplysninger i december 2008.

Meddelelse om fundne fejl - og meget gerne nye oplysninger - bedes sendt til
vagnmc@gmail.com  -  På forhånd tak

Denne side er redigeret d.  23. juni 2021