Mørkeberg Slægten

Jens M Hans Henrich M J Carl M Frederik M K  Marie M Frederik M C

6. Jens Frederik Mørkeberg
    Christiansen - *1914 - 1998

Frederik Mørkeberg Christiansen
Gift med Olga Rasmussen - Boede i Frenderup, Ulse, Olstrup,
Ganløse, V. Egede, Frenderup og Rønnede - Min fader

Se samlet adresseliste 1941-2003


Jens Frederik Mørkeberg Christiansen blev født den 10. februar 1914
som søn af Arbejdsmand Christian Karl Christiansen og Karoline Marie f. Mørkeberg
(19 år) af Olstrup Mark.

Vidner ved hans dåb i Ulse kirke var Enke Ane Marie Jensen, Vester Egede, Husmand Frederik Mørkeberg, Braaby, Husmand Jens Mørkeberg, Hesede Planteskole, Husmand Jens Christiansen, Ulse og Enke Kathrine Mørkeberg, Boserup.

Som barn boede Frederik i nogen tid hos sine bedsteforældre Jens og Karen Christiansen i 'Krageskoven' i Ulse. Her var han registreret ved folketællingen i 1925 og ved sin konfirmation i Ulse kirke i april 1928.

Familiefotoet til højre menes at stamme
fra 1926.

Frederik er nr. 2 fra højre.
Siddende hans moder Marie med hans brødre Jens og Ejler.
Hans brødre Henry og Villy er nr. 2 og 3 fra venstre i bageste række.
Bortset fra ukendt dreng så er de øvrige børn af Anna (Maries søster) og Viggo Poulsen i Nielstrup.

Frederik gik i Ulse skole, og efter konfirmationen kom han ’ud at tjene’ - I oplysninger
fra folkeregisteret kan læses, at han bl.a. var på gårde i Bråby sogn, i Teestrup sogn (Henriettelund), i Sdr. Dalby sogn (i Høsten og på Krinkelkær), i Sønderup-Nordrup sogn og i Bårse sogn.

Så vidt vides arbejdede han også på et tidspunkt hos sin fader dræningsmester Christian Christiansen i Ulse.

I 1935 blev JFMC slettet af lægdsrullen som ’stedse uegnet til krigstjeneste’, og i vinteren 1936-1937 var han elev på Høng Husmandsskole.

Mens han var i Bråby var han aktiv i håndboldspillet i Bråby Idrætsforening.
Det var sandsynligvis her, han mødte sin kommende hustru Olga Rasmussen, som var husassistent på flere gårde i Bråby.

Olga Sofie Dorthea Rasmussen var født den 21. juni 1920 som datter Husmand Rasmus Andreas Rasmussen og Hustru Karen Sofie f. Hansen, af Nielstrup Mark.

I første halvdel af 1920-erne flyttede familien til Toksværd, hvor Olga gik i skole og blev konfirmeret.

Fotoet til højre menes at stamme fra omkring 1938-1940

Olga Rasmussen

Ungkarl, Medhjælper Jens Frederik Mørkeberg Christiansen af Baarse blev gift 2/5-1941 i Toksværd Kirke med ugift Husassistent Olga Sofie Dorthea Rasmussen af Toksværd

Olga og Frederik - 2. maj 1941     Vielsesattest 1941  

De nygifte flyttede ind på Krinkelkær i Frenderup som bestyrerpar hos gårdejer Frederik Jørgensen, som var en broder til Frederik C's farmor. - På gården boede også Frederik Jørgensens ældre brødre Christian og Anders Jørgensen (hhv. 91 og 86 år gamle).

Med disse ’pensionærer’ - og en begyndende graviditet - har jobbet som husmoder på Krinkelkær nok ikke været helt let for en ung bestyrerkone på 20 år?
På Krinkelkær fik ægteparret nemlig ret hurtigt deres første barn - Jens Vagn - som blev født den 14. november 1941.

Gårdens ejer - Frederik Jørgensen - døde i september 1941, så nu skulle gården have en ny ejer. Det blev JFMC’s fader Christian Christiansen, der overtog Krinkelkær i starten af 1942.

I foråret 1942 flyttede Frederik og Olga til Ulse sogn, hvor de boede de næste 5 år i hhv. Ulse, Olstrup mark og Nielstrup Hestehave. Døtrene Birgit og Annie blev født i hhv. 1943 og 1945.

Afstikker til Nordsjælland

I foråret 1947 flyttede familien til Ganløse sogn i Nordsjælland.
Her var JFMC bestyrer først på 'Søgård' ved Bastrup Sø (hvor datteren Irene blev født) og senere på nabogården 'Nyvangsgård'.

Søgård
Søgård - Luftfoto ca. 1950(?)
Nyvangsgård
Nyvangsgård - Luftfoto ca. 1950(?)

Retur til Sydsjælland - Vester Egede.

I 1949 vendte de tilbage til Sydsjælland - nu til landsbyen Vester Egede.

Her boede de først 1 års tid i et hus, der
blev kaldt 'Møllen, senere på husmands-
stedet 'Aasædet' ved Vejrbjerg og sidst på
en mindre gård på Vester Egede mark, hvor deres 5. og sidste barn, Kjeld, blev født.

De sidste 2 steder var forpagtninger under Gisselfeld Kloster.

Ved siden af landbruget havde Frederik forskelligt arbejde. Bl.a. arbejdede han som 'gravemaskine-medhjælper', da landevejen
fra Rønnede til Næstved blev forlagt syd om Vester Egede.

Aasædet ved Vejrbjerg i V. Egede
Aasædet i Vester Egede - Luftfoto ca. 1950
Han arbejdede også som 'husmand' på Højgård (den største gård i Vester Egede). Endelig var han i en del år reservepostbud ved Rønnede postkontor.

I 1950-erne var Vester Egede en ret livlig landsby. - Der var en hel del børn, og på
nogle af gårdene var der karle og piger. Byen havde 2 købmandsforretninger, en forskole, en hovedskole og en kirke.
Der var også en postomdelingssted, hvor landsbyens børn mødte ved 18-tiden for at hente avisen.

Landsbyfællesskabet viste sig nok tydeligst ved det fælles, årlige 'høstgilde', hvor
næsten alle mødte op.

Tilbage til Krinkelkær - hvor de startede i 1941

Efter 11 år i Vester Egede flyttede familien i 1960 til Frenderup i Sdr. Dalby sogn,
hvor JFMC overtog slægtsgården 'Krinkelkær' efter sin fader, Christian Christiansen.
Gården havde et jordtilliggende på ca. 30 tdr. land, og købsprisen blev fastsat
til 91.740 kr.

Krinkelkær
Krinkelkær - Luftfoto ca. 1950

 

På 'Krinkelkær' fejrede Frederik og Olga deres sølvbryllup i 1966.

Fotoet til højre viser sølvbrudeparret med deres 5 børn:
Forrest: Kjeld - Bagest (fra venstre): Vagn, Irene, Olga, Frederik, Birgit og Annie.

Gården var også rammen for de 3 døtres bryllupper - Birgit (1962), Irene (1964) og Annie (1968).

Sølvbryllup 1966

Efterhånden blev ægteparret bedsteforældre til adskillige børnebørn - og mange af dem husker 'Krinkelkær' som et rart sted at blive passet, når deres forældre skulle i byen.

Vi børn har også mange gode minder fra stedet.
Bl.a. når der skulle høstes, så var det ikke ualmindeligt, at alle børn og svigerbørn mødte op og gav en hånd med - og med yderligere en halv snes børnebørn, så kunne der godt være trængsel om spisebordet efter dagens arbejde.

Frederik ejede og drev Krinkelkær i 18 år, og de sidste år havde han et bijob som pedelmedhjælper på Bavneskolen i Dalby. - Mod slutningen af 1970-erne nærmede han sig pensionsalderen, og da ingen i familien havde lyst til at overtage slægtsgården, blev det besluttet at sælge gården 'ud af familien' ved udgangen af 1978.

Beslutningen blev sikkert ikke truffet uden vemod - efter at Krinkelkær havde været i slægtens eje i 112 år.
Salgssummen for gården udgjorde 1.350.000 kr. - Heraf måtte betales 315.000 kr.
som 'kapitalvindingsskat'.

Flere detaljer om slægtsgården Krinkelkærs historie kan læses her.

Otium i Rønnede.

Efter salget af gården flyttede Frederik og Olga i 1978 til en villa i Rønnede (Tranevej 5).
Billederne herunder er deres pasfoto fra 1988 - og til højre foto fra guldbryllup i 1991

Frederik Christiansen - 1988 Olga Christiansen - 1988 Guldbryllup 1991

I Rønnede var de i næsten 20 år det samlende midtpunkt for et rigt familieliv med børn, børnebørn og oldebørn. Her fejrede de deres guldbryllup i 1991.

Jens Frederik Mørkeberg Christiansen døde d. 1. maj 1998 på Fakse Sygehus.
Han blev 84 år gammel.

Olga blev boende i huset indtil hun i 1999 flyttede til en andelsbolig i Kongsted. Herfra flyttede hun i 2001 til en ældrebolig i Dalby og senere (i 2003) til Dalby Plejehjem.

Olga Sofie Dorthea Christiansen døde d. 18. maj 2003 på Dalby Plejehjem.
Hun blev 83 år gammel.

Efter eget ønske blev både Frederik og Olga bisat på det fælles urne-gravsted på Dalby kirkegård.

 


Om børn af Jens Frederik Mørkeberg Christiansen og Olga Sofie D. Rasmussen:

1. Jens Vagn Mørkeberg Christiansen - *1941

o    Født 14/11-1941 i Frenderup, Sønder Dalby sogn

o    Gift 15/5-1965 med Grethe Solveig Johannessen - F. 9/10-1942 i Høsten, Sønder Dalby sogn

o    Børn i ægteskabet:
- Michael Mørkeberg Christiansen - F. 3/2-1966
- Mette Mørkeberg Christiansen - F. 30/4-1969
- Rikke Mørkeberg Christiansen - F. 8/9-1974

o    Ægteparret bor Kongsted by og sogn.

2. Birgit Christiansen - *1943

o    Født 26/9-1943 i Ulse sogn

o    Gift 6/1-1962 med Svend Møller Nielsen - F. 2/2-1938

o    Børn i ægteskabet:
- Susanne Møller Nielsen - F. 21/5-1962
- Randi Møller Nielsen - F.8/11-1964
- Tina Møller Nielsen - F. 1/4-1967
- Lisbeth Møller Nielsen - F. 17/12-1977

o    Ægteparret bor i Kæderup, Tureby sogn.

3. Annie Christiansen - *1945

o    Født 7/2-1945 i Ulse sogn

o    Gift 13/4-1968 med Erling Kragh - F. 22/4-1945

o    Børn i ægteskabet:
- Allan Kragh - F. 30/6-1970
- Jakob Kragh - F. 30/1-1974

o    Ægteparret bor i Dalby Borup, Sønder Dalby sogn.

4. Irene Christiansen - *1947

o    Født 31/5-1947 i Ganløse sogn

o    Gift 7/3-1964 med Karl Erik Rasmussen - F. 10/11-1938

o    Børn i ægteskabet:
- Dorthe Kock (Rasmussen) - F. 14/5-1964
- Kent Kock Rasmussen - F. 24/12-1966
- Janne Kock (Rasmussen) - F. 21/7-1972

o    Ægteparret bor i Haslev.

5. Kjeld Mørkeberg Christiansen - *1958

o    Født 14/5-1958 i Vester Egede sogn

o    Gift 10/5-1997 med Helle Jensen - F. 12/1-1961

o    Børn i ægteskabet:
- Stine Mørkeberg Christiansen - F. 28/11-1985
- Christian Mørkeberg Christiansen - F. 3/6-1988
- Louise Mørkeberg Christiansen - F. 18/4-1997

o    Ægteparret bor i Sneden, Kongsted sogn.

 

 

Sidetop


Denne slægtsbog er skrevet Jens Vagn Mørkeberg Christiansen på grundlag af
foreliggende oplysninger i december 2008.

Meddelelse om fundne fejl - og meget gerne nye oplysninger - bedes sendt til
vagnmc@gmail.com  -  På forhånd tak

Denne side er redigeret d.  23. juni 2021