Mørkeberg Slægten 

Jens M Hans Henrich M J Carl M Frederik M K  Marie M Frederik M C

3. Jens Carl Mørkeberg
    *1838 - 1893

Jens Carl Mørkeberg
Møllersvend i V. Egede - Husmand i Boserup
Gift med ’Trine Mørkeberg’ - Min tipoldefader.

Jens Carl Mørkeberg blev født den 25. november 1838 i V. Egede som søn af
skrædder Hans Henrich Mørkeberg og Hustru Ida Sophie Beenfeldt.

Hans gudmoder ved dåb i V. Egede kirke var Pige Ellen Cathrine Mørkeberg i V. Egede,
og fadderne var Skolelærer Mørkeberg i Kongsted, Skovfoged og Skrædder Mørkeberg
i Ellevænget ved Gavnøe, Husmand Hansen i Nielstrup og Gmd. Peder Andersen i
Vester Egede.

Ved konfirmation i 1853 i V. Egede kirke fik han karaktererne ’G’ i Kundskaber og ’Mg’ i Opførsel.

Efter konfirmationen er han sikkert kommet i ’møllerlære’ på den nærliggende Brødebæk Vandmølle, hvor han ved folketællingen i 1855 var opført som ’Mølledreng’ 17 år gammel.  Møllen blev drevet af Møllerenke Christiane Kastrup.

I 1857 flyttede han til Bavelse mølle som møllersvend, hvor han var i 2 år - for så at vende tilbage til Brødebæk Mølle i 1859.

Fotoet til højre kan måske stamme fra omkring 1860-1865.

Jens Carl Mørkeberg

Ungkarl og Møllersvend Carl Mørkeberg (27 år) blev gift i Toksværd kirke med Pige Maren Cathrine Pedersen fra Sørup den 27. maj 1865.
Deres første barn - sønnen Jens Johan Mørkeberg - blev døbt samme dag.

 Maren Cathrine Pedersdatter var født den 19. august 1841 i Sørup som datter af Husmand Peder Hemmingsen og Hustru Bodil Larsdatter.

Hendes navn blev i slægten senere lavet om til kaldenavnet 'Trine Mørkeberg'

Ægteparret boede i et hus i V. Egede indtil ca. 1870, hvor de flyttede til Boserup i Toksværd sogn.

De blev forældre til 7 børn i perioden 1865-1883:

  1.     Jens Johan Mørkeberg - Se note *1865 - †1925
  2.     Hanne Sophie Emilie Mørkeberg - Død 1½ år gl. *1867 - †1869
  3.     Hans Ludvig Emil Mørkeberg - Se note *1871 - †1910
   4.     Thorvald Kristian Frederik Mørkeberg - Se note *1874 - †1959
  5.     Peder Hemming Valdemar Mørkeberg - Se note *1877 - †1947
  6.     Lars Kristian Mørkeberg - Se note *1880 - †1936
  7.     Hanne Sofie Emilie Mørkeberg - Se note *1883 - †19??

Fra ca. 1870 boede Carl Mørkeberg med sin familie i Boserup i Toksværd sogn, hvor han ernærede sig som Husmand og Arbejdsmand/Daglejer.

Han døde 55 år gammel den 21. december 1893 i Boserup og blev begravet på Toksværd kirkegård.

Fotoet til højre kan måske stamme fra omkring 1890.

Jens Carl Mørkeberg 

Hans enke Maren Cathrine Pedersdatter (Trine Mørkeberg)
overlevede sin mand i næsten 47 år.

Ved folketællingerne i 1906, 1916 og 1925 boede Trine Mørkeberg i et hus i Boserup.

I 1906 var hun opført som ’Husmoder, Alderdomsunderstøttelse’ og i 1916 som ’Havearbejderske ved Gisselfeld Kloster’.

'Trine Mørkeberg' døde næsten 99 år gammel den 10. marts 1940 i Braaby sogn, hvor hun boede sine sidste år hos sønnen Frederik Mørkeberg.

Fotoet til højre kan måske stamme fra omkring 1910-1920.

Trine Mørkeberg 

Om børn af Jens Carl Mørkeberg og Maren Cathrine Pedersdatter:

1. Jens Johan Mørkeberg - *1865 - †1925

o    Født 14/4-1865 i Sørup, Toksværd sogn

o    Konfirmeret 1879 i Toksværd kirke

o    Gift 1890 i V. Egede med Mariane Dorothea Jensen (’Moster Jane’) f. 1868 i Braaby sogn

o    Børn i ægteskabet:
- Christine Jensine - F. 1892 i V. Egede sogn

o    Boede ved folketællingerne i 1906, 1916 og 1921 i Hesede Planteskole, Braaby sogn
Ved folketællingen 5. nov. 1925 boede ENKE Mariane Dorothea Mørkeberg samme sted

o    Erhverv: Arbejdsmand ved Havebrug (1906)

o    Jens Mørkeberg døde i 1925

o    Mariane Dorothea Mørkeberg (Moster Jane) blev meget gammel - Måske døde hun i 1960’erne.

3. Hans Ludvig Emil Mørkeberg - *1871 - †1910

o    Født 14/6-1871 i Boserup, Toksværd sogn

o    Konfirmeret 1885 i Toksværd kirke

o    Gift 1899 i Braaby med Anna Marie Hansen f. 1876 i Toksværd sogn

o    Børn i ægteskabet:
- Karl Peder - F. 1900 i Braaby by og sogn

o    Boede ved folketællingerne i 1906 i ’Kongehuset’, Hesede, Braaby sogn

o    Erhverv: Daglejer ved Skovene (1906)

o    HLEM døde i 1910 i Boserup, Toksværd sogn

o    Hans enke giftede sig igen i 1911 i V. Egede kirke med Hans Peder Pedersen

4. Thorvald Kristian Frederik Mørkeberg - *1874 - †1959 -  Se udførligt notat om TKFM (nyt vindue)

5. Peder Hemming Valdemar Mørkeberg - *1877 - †1947

o    Født 1/11-1877 i Boserup, Toksværd sogn

o    Konfirmeret 1892 i Toksværd kirke

o    Gift 6/5-1898 i Herlufsholm kirke med Marie Sofie Christiansen, f. 15/10-1879 i Næstved

o    Børn i ægteskabet:
- Johanne Katrine Mørkeberg - F. 18/1-1899 i Herlufsholm sogn
- Christian Axel Mørkeberg - F. 1/6-1901 i Herlufsholm sogn
- Knud Frederik Mørkeberg - F. 1/3-1903 i Herlufsholm sogn
- Jens Karl Mørkeberg - F. 25/11-1905 i Sct. Mortens sogn, Næstved
- Erna Kristine Mørkeberg - F. 17/8-1908 i Sct. Mortens sogn, Næstved
- Ole Ejnar Mørkeberg - F. 25/3-1910 i Sct. Mortens sogn, Næstved
- Else Augusta Hansine Mørkeberg - F. 19/4-1911 i Sct. Mortens sogn (død samme år)
- Hans Ludvig Emil Mørkeberg - F. 14/5-1912 i Sct. Mortens sogn, Næstved
- Inger Augusta Mørkeberg - F. 4/11-1915 i Sct. Mortens sogn, Næstved

o    Boede i 1915 som Papirarbejder på adressen Kildemarksvej 12, Næstved

o    Muligvis død i 1947

6. Lars Kristian Mørkeberg - *1880 - †1936

o    Født 29/2-1880 i Boserup, Toksværd sogn

o    Konfirmeret 1894 i Toksværd kirke

o    Gift - 4/7-1907 i Sct. Peders kirke, Næstved, med Anna Johanne Cathrine Henriksen, f. 24/12-1880

o    Børn i ��gteskabet:
- Edith Marie Katrine Mørkeberg - F. 8/3-1908 i Grimstrup, Sct. Peders Sogn, Næstved
- Karl Henrik Ejner Mørkeberg - F. 7/9-1909 i Grimstrup, Sct. Peders sogn, Næstved

o    Boede ved FT-1916 som Papirarbejder i Grimstrup (matr.nr. 2-l)

o    Muligvis død i 1936

7. Hanne Sofie Emilie Mørkeberg - *1883 - †19??

o    Født 29/7-1883 i Boserup, Toksværd sogn

o    Konfirmeret 1897 i Toksværd kirke

o    FT-1906: Stuepige på Gisselfeld Slot, Braaby sogn

o    FT-1916: Boende (32 år, ugift) som Slægtning hos sin ældre broder Jens Mørkeberg i Hesede Planteskole, Braaby sogn

o    Havde i slægten kaldenavnet ’Faster Hanne’

o    Blev så vidt vides aldrig gift

o    Dødsdata p.t. ikke fundet

Sidetop


Denne slægtsbog er skrevet Jens Vagn Mørkeberg Christiansen på grundlag af
foreliggende oplysninger i december 2008.

Meddelelse om fundne fejl - og meget gerne nye oplysninger - bedes sendt til
vagnmc@gmail.com  -  På forhånd tak

Denne side er redigeret d.  23. juni 2021