Mørkeberg Slægten 

Jens M Hans Henrich M J Carl M Frederik M K  Marie M Frederik M C

2. Hans Henrich Mørkeberg
    *1808 - 1872

Hans Henrich Mørkeberg
Skrædder i Vester Egede - Her boede han hele sit liv.
Gift med Ida Sophie Beenfeldt - Min 2 x Tipoldefader

Hans Henrich Mørkeberg blev født i april måned 1808 i V. Egede som søn af skræddermester Jens Mørkeberg og hustru Kirstine Jacobsdatter.

Han blev hjemmedøbt den 30. april og fik dåben konfirmeret i V. Egede kirke den
31. juli samme år.
Som gudmoder optrådte Møller Kastrups Datter i Nedre Brødebæks Mølle Anne Dorthe,
og fadderne var Husmand Jens Jacobsen af Kongsted Sogn, Peder Jensen af Ulse Sogn, Gaardmændene Morten Pedersen og Lars Pedersen og Husmand Peder Therkielsen
af V. Egede Sogn.

Skoleloven af 1814 indførte en 7-års undervisningspligt for alle børn, så Hans Henrich har sikkert gået i skole i Vester Egede indtil sin konfirmation i 1822. - Ved konfirmationen tildelte præsten ham karaktererne ’Meget god’ i Kundskaber og ’Sædelig’ i Opførsel.

Om han kom i lære som skrædder hos faderen vides ikke med sikkerhed, men ved folketællingen i 1834 (2 år efter faderens død) blev hans erhverv angivet som ’Skrædder af Profession’. - Han boede da - ugift og 26 år gammel - hos moderen i V. Egede.

Lillejuleaften 1837 blev Ungkarl Hans Henrich Mørkeberg (29 år) gift i V. Egede kirke med Pigen Ida Sophie Beenfeldt (19½ år) - Forlovere var J. C. Mørkeberg (må være brudgommens ældre broder) og N. Hansen (sandsynligvis brudens stedfader i Nielstrup).

Ida Sophie Beenfeldt var født den 1. april 1818 i Nielstrup, Ulse sogn, som datter af Murer Christopher Jacob Carl Beenfeldt og Hustru Karen Christiansdatter. - Faderen døde i 1832 og samme år giftede moderen sig igen med Murermester Niels Hansen i Nielstrup.
Ved folketællingen i 1834 var Ida Sophie Beenfeldt 16 år gammel og registreret som ’Tjenestefolk’ hos Gaardmand Peder Larsen i V. Egede.

Ægteparret boede i samme hus i Vester Egede som Hans Henrichs moder, Kirstine Jacobsdatter - og ved hendes død i 1847 (måske før) har de sikkert overtaget lejemålet.
De blev boende i huset til deres død i hhv. 1872 og 1901.
Huset ligger på den nordlige side af Vester Egede bygade, og det har i dag adressen Birkedommervej 14 - Foto 2007

I perioden 1838-1858 kom der 7 børn i ægteskabet:

  1.   Jens Carl Mørkeberg - Se note *1838 - †1893
  2.   Frederik Hendrik Mørkeberg - Se note *1841 - †1922
  3.   Christian Sophus Mørkeberg - Se note *1844 - †1899
  4.   Wilhelm Marius Mørkeberg - Se note *1846 - †1933
  5.   Henriette Kirstine Mørkeberg - Se note *1850 - †1940
  6.   Johan Christopher Mørkeberg - Se note *1855 - †1933
  7.   Hans Ludvig Mørkeberg - Se note *1858 - †1932

Hans Henrich Mørkeberg boede hele sit liv i V. Egede - først som medhjælper i faderens skrædderi og senere som selvstændig skrædder i ca. 25 år.

Der er ikke fundet oplysninger om familiens økonomiske situation, men med 7 børn så har det nok ikke været
et liv i ’sus og dus’.

Fotoet til højre viser Hans Henrich Mørkeberg - måske med sin skræddertaske under armen?
Fotoets datering er ukendt - men måske fra omkring 1860.

Hans Henrich Mørkeberg døde 63 år gammel den 11. januar 1872 og blev begravet på V. Egede kirkegård. I kirkebogen var han angivet som ’Gift Aftægtsmand og Skrædder i V. Egede’

Hans Henrich Mørkeberg
   

Hans enke - Ida Sophie Beenfeldt - boede endnu i mange år i huset i V. Egede, hvor også sønnen Frederik Hendrik Mørkeberg boede som træskomand.

Det er uvist, om hun har drevet skrædderiet videre i nogle år efter Hans Henrichs død.

 Ida Sophie Beenfeldt døde 93 år gammel den 8. maj 1911 i V. Egede og blev begravet på V. Egede kirkegård.

Et foto af Ida Sophie er vist i rammen til højre.
Fotoets datering er ukendt - men måske fra sidst
i 1800-tallet.

Ida Sophie Beenfeldt

Om børn af Hans Henrich Mørkeberg og Ida Sophie Beenfeldt:

1. Jens Carl Mørkeberg - *1838 - †1893  -   Se udførligt notat om JCM - (Åbner i nyt vindue)

2. Frederik Hendrik Mørkeberg - *1841 - †1922

o    Født 14/5-1841 i V. Egede

o    Konfirmeret 1855

o    Gift 10/11-1865 med Maren Kirstine Nielsen f. 1844 i Toksværd sogn

o    Børn i ægteskabet:
- Hans Peder - F. 1865 i V. Egede
- Emil Vilhelm - F. 1867 i V. Egede
- Niels Ludvig - F. 1870 i V. Egede
- Christine Sophie Caroline - F. 1872 i V. Egede (død 1882)
- Oluf Otto Valdemar - F. 1874 i V. Egede
- Carl Christian Thorvald - F. 1876 i V. Egede (død 1885)
- Jens Frederik - F. 1879 i V. Egede (død 1885)
- Hanne Marie Amalie - F. 1881 i V. Egede
- Christian Sophus - F. 1883 i V. Egede (død 1885)
- Christine Sophie Jensine - F. 1885 i V. Egede

o    Boede hele sit liv i V. Egede

o    Erhverv: Træskomand og Husmand

o    Hustru Maren Kirstine døde 55 år gl. i 1899

o    FHM døde 81 år gl. i 1922 boende i V. Egede hos datteren Kristine Sophie.

3. Christian Sophus Mørkeberg - *1844 - †1899

o    Født 29/2-1844 i V. Egede

o    Konfirmeret 1858 i V. Egede

o    Fader til ’uægte’ søn Thorvald Julius Mørkeberg f. 1869 i Toksværd sogn
Moder: Ane Margrethe Grandahl

o    Gift 1869 med Maren Sophie Nielsen f. 1839 i Teestrup sogn

o    Børn i ægteskabet:
- Anne Marie - F. 1870 i Teestrup sogn
- Larsine Kirstine - F. 1876 i Teestrup sogn (død 1889)

o    Erhverv: Parcellist på matr.nr. 11-v, Skuderløse Mark i Teestrup sogn.

o    CSM døde 55 år gl. i 1899 i sit hjem i Skuderløse

o    Hustru Maren Sofie døde 80 år gl. på Haslev sygehus i 1920

4. Wilhelm Marius Mørkeberg - *1846 - †1933

o    Født 5/9-1846 i V. Egede

o    Konfirmeret 1860 i V. Egede

o    Gift 1874 med Inger Marie Pedersen f. 1854 i Braaby sogn

o    Børn i ægteskabet:
- Anna Emilie - F. 1875 i Søthorup, Braaby sogn
- Vilhelmine Marie - F. 1880 i Søthorup, Braaby sogn
- Ida Christine - F. 1885 i Søthorup, Braaby sogn
- Marius Richardt - F. 1889 i Søthorup, Bråby sogn

o    Erhverv: Hønseruger, arbejdsmand, tækkemand

o    Hustru Inger Marie døde 44 år gl. i 1898 i Søthorup

o    WMM døde 87 år gl. i 1933 i Nielstrup Hestehave.

5. Henriette Kirstine Mørkeberg - *1850 - †1940

o    Født 25/3-1850 i V. Egede

o    Konfirmeret 1864 i V. Egede

o    Gift 1872 med Murer Jørgen Jensen f. 1845 i Kongsted sogn.

o    Børn i ægteskabet:
- Ane Kirstine Elisabeth Jensen - F. 1872 i V. Egede
- Jens Mørkeberg Jensen (1) - F. 1874 i V. Egede (Død 1876)
- Dusinius Vilhelm Jensen - F. 1875 i V. Egede
- Jens Mørkeberg Jensen (2) - F. 1878 i Braaby (Død 1885)
- Ida Sophie Jensen - F. 1880 i Braaby
- Kristine Marie Jensen - F. 1882 i Braaby
- Alfrida Cathrine Jensen (1) - F. 1884 i Braaby (Død 1890)
- Jensine Louise Jensen - F. 1887 i Svenderup, Kongsted sogn
- Jens Mørkeberg Jensen (3) - F. 1889 i Svenderup, Kongsted sogn (Død 1 dag gl.)
- Alfrida Katrine Jensen (2) - F. 1890 i Svenderup, Kongsted sogn (Død 1891)

o    Flyttet fra V. Egede til Braaby ca. 1877

o    Flyttet fra Braaby til ’Høvængehuset’ i Svenderup, Kongsted sogn i 1887.

o    Boede ved FT-1921 i ’Høvængehuset’ sammen med datteren Jensine Louise og svigersønnen Rasmus Jakob Henriksen.

o    HKM muligvis død i 1940 

6. Johan Christopher Mørkeberg - *1855 - †1933

o    Født 13/4-1855 i V. Egede

o    Konfirmeret 1869 i Braaby kirke (boende i V. Egede)

o    Gift 1880 med Kirsten Kirstine Hansen f. 1859 i Kongsted sogn

o    Børn i ægteskabet:
-
Hans Henrik Alfred - F. 1882 i Nielstrup, Ulse sogn
- Jens Sofus Laurits - F. 1885 i Nielstrup Mark, Ulse sogn

o    Erhverv: Murer og Husmand

o    Hustru Kirsten Kirstine døde 68 år gl. i 1928 i Nielstrup

o    JCM døde 78 år gl. i 1933 i Nielstrup

7. Hans Ludvig Mørkeberg - *1858 - †1932 Se biografi

o    Født 23/6-1858 i V. Egede

o    Konfirmeret 1873 i Braaby kirke (boende i V. Egede)

o    Gift 1881 med Inger Sophie Poulsen f. 1861 i Braaby sogn

o    Børn i ægteskabet:
- Hans Henrik - F. 1882 i Skov-Torup, Kongsted sogn
- Julie Ida Kristiane - F. 1884 i Skov-Torup, Kongsted sogn
- Lars Peter Benfeldt - F. 1886 i Skov-Torup, Kongsted sogn
- Jens Sofus Thorvald - F. 1888 i Skov-Torup, Kongsted sogn

o    Boede ved folketællingen i 1890 som Murer i Skov-Torup, Kongsted sogn

o    Ægteparret udvandrede med deres 4 børn til staten Minnesota i USA

o    Hustruen Inger Sophie døde 29 år gl. i 1891 i Minnesota

o    HLM rejste senere til staten Idaho i det nordvestlige USA.

o    HLM døde 74 år gl. i 1932 i Bonners Ferry i staten Idaho og blev begravet på Moravia Cemetery, hvor hans gravsten stadig er bevaret. - Se fotos herunder


Parti fra Moravia Cemetery


Gravsten Hans L. Morkeberg


Gravsten Hans L. Morkeberg

Sidetop


Denne slægtsbog er skrevet Jens Vagn Mørkeberg Christiansen på grundlag af
foreliggende oplysninger i december 2008.

Meddelelse om fundne fejl - og meget gerne nye oplysninger - bedes sendt til
vagnmc@gmail.com  -  På forhånd tak

Denne side er redigeret d.  23. juni 2021