Taarnemark Skole 

Slutnoter - Kilder

Som nævnt kan det med stor sandsynlighed siges, at Taarnemark skole lå
på matr.nr. 4-b, Kongsted.

Skolens bygninger er muligvis nedrevet efter skolens lukning - dvs. omkring år 1900 - og en ny landbrugsejendom bygget samme sted - muligvis opført af Søren Christian Jensens svigersøn, Jens Christian Jensen.

Jorden er senere skilt fra, og iflg. BBR-registeret er ejendommen i dag en beboelses-ejendom.

Matr.nr. 4-b har nu adressen Møllevej 62, Kongsted, og i dag (2009) ligger disse bygninger på stedet:

 


Kilder til dette notat:

 • Johs. C. Jessen: Præstø Amts Skolehistorie indtil 1830

 • Johs. C. Jensen: Blade af Kongsted Sogns Historie i 20 Aar 1799-1819
  (Artikel i Historisk Samfund for Præstø Amt - Årbog 1947-1952)

 • Anordning for Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark af 29. juli 1814

 • Kongsted Sparekasse - Protokol 1869-1920

 • Johannes Madsen: De Kgl. Danske Ridderordner (Suppl. 1906)

 • Ordenskapitlets 'Levnedsbeskrivelse for Fhv. Lærer og Sogneraadsformand
  Søren Christian Jensen'

 • Hans Jacobsen - Notater om Kongsted

 • Kirkebøger og folketællinger

 • Brandforsikringsprotokol for Faxe Herred 1800-1851

 • Kommunionbog for Kongsted Pastorat 1889-1907

 • Kaldsbøger for Kongsted Pastorat

 • J. P. Mynsters Visitats-dagbøger 1835-1853

 • Slægtsoplysninger fra P. J. Phisters 'Anetavle' på http://www.phister.org/3050.htm

 


Meddelelse om fundne fejl - og meget gerne nye oplysninger - bedes sendt til
vagnmc@gmail.com  -  På forhånd tak

gixmo.dk

Denne side er redigeret d.  11. december 2018