Taarnemark Skole 

Bilag 2
Skole- og undervisningsplan
Kongsted sogn - År 1900

 Skoleplan.

Den 23. maj 1900 godkendte Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet en ny skoleplan for Kongsted sogn.

Hidtil havde sognet været opdelt i Kongsted, Taarnemark, Borup og Leestrup skoledistrikter.
Med den nye plan forsvandt Taarnemark Skoledistrikt (faktisk nedlagt i 1896), og Eskildstrup skoledistrikt 'genopstod'.

Sognet fik nu disse 4 skoledistrikter:

Kongsted skoledistrikt - omfattede Skovtorup, Aastrup og Kongsted undtagen følgende matr.nr. af Kongsted: 20a, 20b, 20c, 2i, 2, 23, 24, 25, 26 og 27, der var henlagt til Eskildstrup skoledistrikt.

Distriktet havde et førstelærer-embede og et andenlærer-embede.

Førstelæreren skulle have en begyndelsesløn på 1100 kr. + 50 kr. for at være 'Kirkebylærer'
og 50 kr. som organisthonorar.

Andenlæreren fik en begyndelsesløn på 700 kr. + 25 kr. for 'manglende Have'.

Eskildstrup skoledistrikt - omfattede Eskildstrup og Hyllede byer undtagen nedennævnte matr.nr., som var henlagt til Lestrup skole, samt matr.nr. 5 af Tingerup og de ovenfor nævnte matr.nr. af Kongsted.

Distriktet havde et enelærer-embede med en begyndelsesløn på 1100 kr.

Borup skoledistrikt - omfattede Borup, Grunderup, Svenderup og Tingerup, undtagen
matr.nr. 4 af Tingerup, som var henlagt til Kongsted skole, og matr.nr. 5 af Tingerup, som var
henlagt til Eskildstrup skole.

Distriktet havde et enelærer-embede med en begyndelsesløn på 1100 kr. + 100 kr. i 'Kirkesangerløn'.

Leestrup skoledistrikt - omfattede Lestrup og følgende matr.nr. af Hyllede og Eskildstrup:
Matr.nr. 8a, 60m, 8b, 9a, 60n, 9b, 10a, 10b, 10e og 23 af Hyllede, samt matr.nr. 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 23 og 14 af Eskildstrup.

Distriktet havde et enelærer-embede med en begyndelsesløn på 1100 kr.

- - - - - - - - - - - -

Første- og enelærere skulle have bolig med have - samt brændsel til skolen og egen bolig (6 favne brænde årlig eller så meget af andet brændsel af lige brændselsværdi).

Andenlæreren skulle også have bolig og brændsel til skolen og boligen (dog kun svarende til 4 favne bøgebrænde).


Undervisningsplan.

Efterfølgende bestemmelser om undervisningen er ikke dateret men indskrevet i 'Kaldsbog for Kongsted Pastorat' lige efter den omtalte skoleplan af 1900.

1. Undervisningsfagene og deres timetal:

I Kongsted skoles 2 yngste klasser (årligt timetal):

Religion

129 timer

 

Dansk

287 timer

 

Regning

96¾ timer

 

Skønskrivning

96¾ timer

 

Historie, Geografi

64 timer

For yngste klasses vedkommende
anskuelsesundervisning i tilsvarende 64 timer

Sang

64½ timer

 

I alt

738 timer foruden Gymnastiktimer

I Kongsted skoles 2 øverste klasser og i Sognets øvrige skoler:

Religion

129 timer

 

Dansk

287 timer

 

Regning

129 timer

 

Skønskrivning

64 timer

 

Historie

43 timer

 

Geografi

43 timer

 

Sang

43 timer

 

I alt

738 timer foruden Gymnastiktimer

 2. Skema til Timetabel - indsendt til Skoledirektionen som bilag til forslag om timeplanen.

Time

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

1.

Religion
1 time

Religion
1 time

Religion
1 time

Religion
1 time

Religion
1 time

Religion
1 time

2.

Skr. Dansk
1¼ time

Skr. Dansk
1¼ time

Skr. Dansk
1¼ time

Skr. Dansk
1¼ time

Skr. Dansk
1¼ time

Skr. Dansk
1¼ time

3.

Regning
1 time

Regning
1 time

Regning
1 time

Regning
1 time

Regning
1 time

Regning
1 time

4.

Skrivning
½ time

Skrivning
½ time

Skrivning
½ time

Skrivning
½ time

Skrivning
½ time

Skrivning
½ time

5.

Læsning
1 time

Læsning
1 time

Læsning
1 time

Læsning
1 time

Læsning
1 time

Læsning
1 time

6.

Historie
¾ time
Sang
½ time

Historie
¾ time
Sang
½ time

Geografi
¾ time
Historie
½ time

Geografi
¾ time
Historie
½ time

Geografi
½ time
Sang
¾ time

Geografi
½ time
Sang
¾ time

Anm.
Ældste klasse søger skolen mandag, onsdag og fredag.
Yngste klasse søger skolen tirsdag, torsdag og lørdag.

I 84 dage, 28 sommeruger, holdes skole 6 timer daglig efter foranstående plan.

I 18 dage, 3 af de længere efterårs- og forårsuger, undervises 5½ time daglig, ligeledes efter denne timetabel. I de 3 uger gives kun 3/4 times undervisning om ugen i hvert af de 3 fag historie, geografi og sang for hver klasse.

Og i de 27 korteste dage, vinterdage, undervises i nævnte fag kun ½ time, hvorhos i de 13 korteste dage 1/4 time daglig bortfalder i danskundervisningen og ½ time én gang i skrivning.

 3. Plan for undervisningen i Kongsted skoles 1. og 2. klasse:

84 skoledage:

Kl.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

7-8

Religion

Religion

Religion

Religion

Religion

Religion

8-8¾

Skrivning

Skrivning

Skrivning

Skrivning

Skrivning

Skrivning

9¼-10

Regning

Regning

Regning

Regning

Regning

Regning

10-11½

Læsning

Læsning

Læsning

Læsning

Læsning

Læsning

11½-12

Historie

Historie

Geografi

Anskuelses-undervisn.

Geografi

Anskuelses-undervisn.

12½-1½

Retskrivning

Retskrivning

Retskrivning

Retskrivning

Retskrivning

Retskrivning

1½-2

Sang

Sang

Sang

Sang

Sang

Sang

18 skoledage:

Kl.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

8-9

Religion

Religion

Religion

Religion

Religion

Religion

9-9¾

Skrivning

Skrivning

Skrivning

Skrivning

Skrivning

Skrivning

10¼-11

Regning

Regning

Regning

Regning

Regning

Regning

11-12

Læsning

Læsning

Læsning

Læsning

Læsning

Læsning

12-12½

Historie

Anskuelses-undervisn.

Geografi

Anskuelses-undervisn.

Geografi

Anskuelses-undervisn.

1-2

Retskrivning

Retskrivning

Retskrivning

Retskrivning

Retskrivning

Retskrivning

2-2½

Sang

Sang

Sang

Sang

Sang

Sang

27 skoledage:

Kl.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

8½-9½

Religion

Religion

Religion

Religion

Religion

Religion

9½-10¼

Skrivning

Skrivning

Skrivning

Skrivning

Skrivning

Skrivning

10¾-11½

Regning

Regning

Regning

Regning

Regning

Regning

11½-12¼

Læsning

Læsning

Læsning

Læsning

Læsning

Læsning

12¾-1¼

Historie

Anskuelses-undervisn.

Geografi

Anskuelses-undervisn.

Geografi

Anskuelses-undervisn.

1¼-2

Retskrivning

Retskrivning

Retskrivning

Retskrivning

Retskrivning

Retskrivning

2-2½

Sang

Sang

Sang

Sang

Sang

Sang

 Kilde: Kongsted Pastorat A.2. - Kaldsbog 1899-1920 (Landsarkivet)


Meddelelse om fundne fejl - og meget gerne nye oplysninger - bedes sendt til
vagnmc@gmail.com  -  På forhånd tak

gixmo.dk

Denne side er redigeret d.  11. december 2018