Taarnemark Skole 

Samtidshistoriske noter

Hvad skete der 'uden for Taarnemark' i 1800-tallet?

1800

På jorden færdes der nu 1 milliard mennesker
I København er der 316 brændevins-brænderier.

1801

I København er der nu 100.975 indbyggere.
Danmark må efter slaget på reden, træde ud af neutralitetsforbundet mod Rusland,
Sverige og Preussen.

1803

Til trods for forbud, omgås import og eksport af negerslaver i danske kolonier, i stort omfang.

1804

I Frankrig krones Napoleon som kejser.

1805

Danmarks store digter H C Andersen fødes i Odense.

1807

Det første brugbare dampskib i Danmark konstrueres af Robert Fulton.
Danmark går i krig mod England.

1808

Danmarks sidste linjeskib angribes af den engelske flåde ved Sjællands odde.
Danmark erklærer Sverige krig. En spansk-fransk hær kommer landet til undsætning.
Disse fremmede indfører cigaretter i Danmark.

1810

Småbåde fører kaperkrig mod englænderne, i de danske farvande.
Vaccination mod Kopper bliver gjort obligatorisk i Danmark.

1811

Det første juletræ tændes i København.

1812

Napoleon går mod Moskva, men den hårde russiske vinter koster ham næsten ½ million soldater.

1813

Danmark går statsbankerot. Danmark har holdt på Napoleon, hvilket var en fejl, og nu skal regningen betales.

1814

Ny skoleordning for folkeskolen. Landet inddeles i skoledistrikter. Der indføres tvungen skolegang fra det 7. år til det 14. år
Danmark må afstå Norge til Sverige, efter 450 års rigsfællesskab.
I England konstruerer Stephenson det første lokomotiv.

1815

Tjenestetiden i den danske hær, fastsættes til 2 år.
Napoleon møder sit Waterloo og derved hans endelige nederlag. Som en slagen mand føres han til øen St. Helena, hvor han som fange, tilbringer resten af sit liv.

1816

I Danmark krakker der i disse år, (16-20) omkring 50 handelshuse om året.

1818

Ved sin grundlæggelse overtager Nationalbanken, som en selvstændig bank, seddeludstedelsen.
Stearinlys bliver indført.

1819

Danmarks første dampskib "Caledonia" indsættes på ruten København - Kiel.

1820

Ved et tilfælde opdager H. C. Ørsted elektromagnetismen.
Dr. Dampe deporteres for at have arbejdet for gennemførelse af demokratiet i Danmark.

1821

På øen St. Helena dør Napoleon af mavekræft.

1822

I København indrettes Ladegården til fattiggård.
Europas unge strømmer til Grækenland, for at hjælpe dem i frihedskrigen mod Tyrkiet.

1823

I Danmark nedsættes landbrugsskatterne, for at lette den vedvarende Landbrugskrisen.

1824

Landsbrugskrisen i Danmark er på sit højeste, og mange landmænd går fallit.

1825

I Bredgade nr. 19 i København, installeres det første centralvarmeanlæg i Danmark.

1826

Rusland forsøger at tvinge tyrkerne til at opgive deres besættelse af Grækenland.
I Danmark optræder Johanne Luise, senere Heiberg, på Det Kongelige Teater.
Ludwig Van Beethoven dør i en alder af 55 år.

1828

J. L. Heibergs "Elverhøj" får premiere.

1829

I Lunds domkirke laurbærkranses Oehlenschlæger, som nordens digterkonge.

1830

Priserne på landbrugsprodukter stiger, og krisen i Danmark er nu for nedadgående.
Julirevolution i Frankrig. Oprør både i Polen og Italien.

1831

I Frankrig oprettes fremmedlegionen.
Grundet voksende politisk uro rundt om i Europa, tvinges Frederik VI her i Danmark til
at oprette "stænderforsamlinger".

1832

Goethe dør.

1833

Tændstikker tages i brug.

1834

I Danmark er der nu 1.2 millioner indbyggere.
Det første valg til "stænderforsamlingerne" foretages. 2, 8 % af befolkningen har stemmeret.

1835

Som den første forfatter i verden, udgiver H. C. Andersen eventyr, skrevet til børn.
På det Europæiske fastland oprettes den første jernbane, mellem Fürth og Nürnberg i Tyskland.

1836

Grundtvig udgiver "Skolen for livet" I dette værk slår han for første gang til lyd for oprettelse af højskoler.

1837

Tortur under forhør bliver forbudt i Danmark.

1838

Lægeeksamen indføres, og i København udnævnes Thorvaldsen, til byens første æresborger.

1839

Orla Lehmann overrækker Christian IV et krav om fri forfatning.

1840

Forordning udstedes om, at dansk skal være rets og øvrighedssprog i Slesvig, hvor det indtil nu er kirke og skolesprog. Verdens første frimærke udsendes i England.

1841

Et dansk statsregnskab forelægges offentligt, for første gang.
Til juletid ser man de første juleudstillinger i de københavnske forretninger.

1842

Dampskibe bruges til Øresundsfart.

1843

Tivoli åbnes i København.

1844

Kongen tillader at personer der ikke kan tale tysk, må tale dansk i den slesvigske stænderforsamling.
I Rødding grundlægges den første danske højskole.

1845

Der er nu 1.350.000 indbyggere i Danmark.
En ekspedition, ledet af den engelske opdagelsesrejsende Sir John Franklin drager ud for at finde Nordvestpassagen, men forsvinder sporløst.

1846

Orla Lehmann kræver fri forfatning i Danmark.

1847

Jernbanestrækningen København - Roskilde åbner - Danmarks første,

1848

Polkaen bliver en selskabsdans.
Kampen om retten til Sønderjylland begynder, med slag ved Bov, Slesvig, Nybøl og Dybbøl, den såkaldte
3 års krig. Danmark får sin første regering

1849

Den almindelige værnepligt indføres i Danmark.
Trods tysk overmagt vinder Danmark d. 6. Juli slaget ved Fredericia.

 1850

3 års krigen afsluttes med underskrivelsen af London-protokollen 

1851

Der indføres frimærker og faste posttakster i Danmark.

1853

Koleraepidemi i København.

1855

Petroleumslampen vinder frem.

1856

I København er der 1300 køer.

1857

Øresundstolden oph��������������������ves.

1859

Der indføres husnumre i København.
Det vækker stor opsigt da Darwin udgiver værket "Arternes oprindelse", hvori han påstår at mennesket nedstammer fra aberne.

1860

I København er der nu 155.143 indbyggere, og verdens første verdensmesterskab i boksning afholdes, ganske vist uden handsker.

1862

Danmark prøver forgæves at få oprettet en fælles nordisk militæralliance.

1863

Henry Dunant grundlægger Røde Kors.
Danske bordeller bliver gjort offentlige og underlægges læge og politikontrol. Man regner med at der er 400-500 offentlige bordeller.

1864

Efter tilbagetoget fra Dannevirke og stormen på Dybbøl underskrives freden d. 30. Oktober i Wien, og Slesvig, Holsten og Lauenborg afstås.

1865

I Borgergade, København oprettes den første badeanstalt siden middelalderen.

1866

E. Dalgas opretter Det Danske Hedeselskab.

1867

Johann Strauss komponerer "An der schönen blauen Donau"

1869

Aviser sælges i København nu på gadeplan.

1870

John Rockefeller grundlægger, Standard Oil Co.

1871

Danmarks første børnehave grundlægges i København.
Dansk Kvindesamfund stiftes.

1872

Det industrielle gennembrud i Danmark sker i disse år.

1873

Nørre og Vesterbro kvartererne bygges i København.
Arbejderbeskyttelseslov bl.a. for børn vedtages.

1875

I Esbjerg anlægges havnen og i København dør H C Andersen.

1877

Edison opfinder telefonen.

1879

Skrivemaskinen tages for første gang i brug.

1880

De Danske Statsbaner, i daglig tale DSB, oprettes.
Man ser for første gang cykler i det danske gadebillede.
I København er der nu 235.000 indbyggere.

1881

Den første telefoncentral, med 22 abonnenter åbner.

1882

I Hjeding ved Varde oprettes Danmarks første andelsmejeri.

1883

Viggo Hørup fremsiger under en folketingsdebat de berømte ord, "Hvad skal det nytte".

1884

Viggo Hørup grundlægger Dagbladet Politiken.
I folketinget indvælges der 2 socialdemokrater. - Christiansborg brænder.

1885

Et mislykket attentat mod statsminister Estrup finder sted.

1886

Kodak producere de første fotografiapparater, der gør brug af celluloid film.
I København påbegyndes befæstningen der varer til 1894.

1887

De første kolonihaver ser dagens lys.

1888

I London, England tyranniserer den gale morder "Jack the Ripper" Han bliver aldrig fanget.

1889

Den første danske kvindelige læge, Nielsine Nielsen, åbner praksis i København.
I Paris rejses Eiffeltårnet.

1890

København har nu 312.900 indbyggere, og alene inden for de sidste 10 år, er næsten 80.000 mennesker vandret hertil, grundet byens mange industrivirksomheder.

1891

Højre og Venstre går sammen om at lave den nye fattiglovgivning.

1892

Sygekasseloven bliver vedtaget.
København får sin første elektriske gadebelysning.

1893

Statstelefonen oprettes. Også kaldet Rigstelefonen.

1894

Man påbegynder installation af WCér i København.
Digteren Carl Ploug dør d. 27. oktober i København.

1895

Den første udenlandske bil ankommer til København, og den første offentlige filmforvisning
finder sted.

1896

De Olympiske lege genoptages, efter en pause siden år 393 e. Kr.

1897

ØK oprettes. - En jernbaneulykke i Gentofte ved København kræver 40 dødsofre.

1898

Arbejdsgiverforeningen og Samvirkende Fagforbund bliver oprettet.

1899

Radium opdages af ægteparret Curie.

Kilde:  http://stass.dk/historiebog/side/index.asp?w=pages&r=-1&pid=37


Meddelelse om fundne fejl - og meget gerne nye oplysninger - bedes sendt til
vagnmc@gmail.com  -  På forhånd tak

Denne side er redigeret d.  11. december 2018