Bilag til 'Optegnelser om Vester Egede'

 Noter om de enkelte gårde i Vester Egede

Gårdens navn

Østergaard

Østergård - 2009

  
Østergaard - 2009

Matr.nr. (1808)

9-a, Vester Egede by og sogn

Areal (1808)

Ved byen: 584.920 kvadratalen = 23,0 ha = 41,7 tdr. land
Mosepart: 192.890 kvadratalen = 7,6 ha = 13,8 tdr. land
Overdrevet: 263.190 kvadratalen = 10,4 ha = 18,8 tdr. land

Se matrikelkort 1808-1859

Status

Fæste-/Forpagtergård under Gisselfeld Kloster
Selvejergård fra 1876 til 1896

Noter

Iflg. BBR-registeret er stuehuset opført 1827.
Ved ejendomsvurderingen i 2008 er matr.nr. 8-h, 9-a, 9-m, 9-n angivet som 'Bebygget landbrug' med 1 lejlighed. Samlet grundareal på 93,5 ha.

Beliggenhed

Birkedommervej 13, Vester Egede, 4690 Haslev

Detaljer - Forpagtere / Brugere / Beboere

FT-1787

Lars Pedersen, 44, Gift, Mand, Gmd.
Johanne Larsdatter, 28, Gift, Kone
Anne Larsdatter, 5, Ugift, Mandens barn
Ingeborre Larsdatter, 3, Ugift, Mandens barn
Anne Larsdatter, 1, Ugift, Deres barn
Lars Jensen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Tjenestekarl
Anders Jensen, 11, Ugift, Tjenestefolk, Dreng
Birthe Jacobsdatter, 21, Ugift, Tjenestefolk, Pige

Lars Pedersens 1. hustru - Ane Christensdatter - døde 28 år gl. i 1786.

FT-1801

Lars Pedersen, 57, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer
Johanne Larsdatter, 44, Gift, Hans kone
Anne Larsdatter, 20, Ugift, Deres barn
Jørgen Larsen, 9, Ugift, Deres barn
Peder Larsen, 7, Ugift, Deres barn
Lars Larsen, 4, Ugift, Deres barn
Hans Jensen, 20, Ugift, Tjenestekarl
Lars Larsen, 17, Ugift, Tjenestekarl

1811

Taksation til Brandforsikring 12-4-1811.
Ejer: Gisselfeld Kloster - Fæster: Lars Pedersen.

a.     Stuehus i Sønder - 15 Fag, 9 Alen dybt.
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og Straatag.
Til Stue, Kammer og Køkken med Loft, Vinduer og Døre, en Bryggerkedel og en Bilæggerovn.
Takseret til 530 Rbd.

b.     Nordre Længe - 15 Fag, 8¼ Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer til Stald, Lo, Lade og Port.
Takseret til 380 Rbd.

c.     Østre Længe - 18 Fag, 8¼ Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer, til Lade og Vognhus.
Takseret til 450 Rbd.

Samlet Taksation: 1.360 Rbd. - Ikke før forsikret.

Ca. 1821

Lars Pedersens næstældste søn Peder Larsen blev i 1821 gift i Toksværd med Johanne Nielsdatter. Det er sandsynligt, at Peder Larsen omkring 1821 overtog gården (og Lars Pedersen gik på aftægt). Ved barnedåb i V. Egede kirke i 1822 er han indført som 'Gmd. Unge Peder Larsen'.
Lars Pedersen døde 87 år gl. i 1833 som 'Aftægtsgaardmand i Vester Egede'.

FT-1834

Peder Larsen, 40, Gift, gårdmand
Johanne Nielsdatter, 36, Gift, hans kone
Johanne Margrethe Pedersdatter, 12, Ugift, deres børn
Lars Pedersen, 8, Ugift, deres børn
Johanne Marie Pedersdatter, 6, Ugift, deres børn *)
Ane Elisabeth Pedersdatter, 4, Ugift, deres børn *)
Carl Christian Pedersen, 1, Ugift, deres børn *)
Hans Madsen, 20, Ugift, tjenestefolk
Ida Sophie Beenfeldt, 16, Ugift, tjenestefolk
Leene Magdalene Jensdatter, 62, Enke, lever af håndarbejde
Marie Larsdatter, 62, Enke, almisselem

*) Peder Larsens 3 yngste børn døde i juli måned 1835, hvor Peder Larsen i kirkebogen var omtalt som 'Husmand paa V. Egede Mark, fhv. Gaardmand'

Ca. 1835

Gården blev - sandsynligvis omkring 1834-35 - overtaget af Peder Andersen

1839

Taksation til Brandforsikring 9-10-1839 - Forsikring nr. 19.
En Gaard i Byen tilhørende Gisselfeld Kloster - Fæster: Peder Andersen (forhen Lars Pedersen).

a.     Stuehus i Sønder - 17 Fag, 9 Alen dybt.
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og Straatag, Loft over 12 Fag
Til 2 Stuer, Kammer og Køkken, Lade og Indkørselsport, en Bryggerkedel og en Bilæggerovn, Skorsten og Bageovn.
Takseret til 680 Rbd. i Sølv

b.     Nordre Længe - 15 Fag, 8 Alen dyb.
Af do Materialer til Stald, Lo, Lade og Indkørselsport.
Takseret til 150 Rbd. i Sølv

c.     Østre Længe - 14 Fag, 8 Alen dyb.
Ege Under- og forskelligt Overtømmer, til Lo, Lade og Stald.
Takseret til 140 Rbd. i Sølv

d.     Vestre Længe - 5 Fag, 7 Alen dyb.
Af do Materialer, til Huggehus og Tørvehus
Takseret til 50 Rbd. i Sølv

Samlet Taksation: 1.020 Rbd. i Sølv.

FT-1840

Peder Andersen, 43, Gift, Gaardmand
Mariane Nielsdatter, 47, Gift, hans Kone
Ane Marie Christiansdatter, 21, Ugift, deres Tjenestepige
Jørgen Christiansen, 16, Ugift, deres Tjenestedreng
Laura Hansine Jacobsen, 12, Ugift, deres Plejebørn
Niels Johansen, 10, Ugift, deres Plejebørn

1842

Gaardmand Peder Andersen blev i 1842 indvalgt i det første sogneforstanderskab for Vester Egede og Øster Egede sogne (valgperiode 1842-1847)

FT-1845

Peder Andersen, 50, Gift, gårdmand, Allerslev, Præstø amt
Mariane Nielsdatter, 52, Gift, hans kone, Vordingborg
Niels Johansen, 15, Ugift, plejebarn, Præstø
Jørgen Christiansen, 21, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Hans Christian Nielsen, 19, Ugift, tjenestefolk, Kongsted, Præstø amt
Ane Marie Johansdatter, 24, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Ellen Cathrine Mørkeberg, 29, Ugift, skrædderpige, København

FT-1850

Peder Andersen, 54, Gift, Gårdmand, husfader, Allerslev Sogn
Mariane Nielsdatter, 57, Gift, Hans Hustru, Vordingborg
Niels Johansen, 20, Ugift, Deres stedsøn, Præstø
Jens Hansen, 16, Ugift, Tjenestefolk, Sønder Dalby
Karen Marie Hansdatter, 16, Ugift, Tjenestefolk, Teestrup
Maren Cathrine Larsen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted

FT-1855

Peder Andersen, 59, Gift, Gaardmand, Huusfader, Allerslev Sogn
Mariane Nielsdatter, 62, Gift, Hans Kone, Vordingborg
Niels Johansen, 25, Ugift, Tjenestefolk, Præstø
Hans Nielsen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted Sogn
Anders Christian Petersen, 15, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Maren Cathrine Larsen, 24, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted Sogn

1859

Taksation til Brandforsikring 17-9-1859 - Forsikring nr. 19.
Peder Andersens Fæstegaard under Gisselfeld Kloster - Matr.nr. 9-a.

a.     Søndre Længe - 18 Fag, 46 Alen Lang, 9 Alen dyb, 3¼ Alen høj (414 Alen2 / 161 m2).
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, halv murede, halvt klinede Vægge, Straatag og dukkede Gavle.
2 Skorstene og Bageovn, halvt brændte, halvt raa Sten, Bræddeloft over 13 Fag, 9½ Fag Vinduer med smaa Ruder,
1 Fyldingsdør og 11 glatte Døre.
Indrettet fra Vest: 1 Fag Rullehus, 3 Fag Malkekammer, Spisekammer og Pigekammer, 3 Fag Køkken og Skorsten,
6 Fag til 2 Stuer, 2 Fag Portrum, 3 Fag Lade. Lergulv i Stuerne.
Gammel men godt vedligeholdt.
Takseret til 686 Rdl.

b.     Vestre Længe - 5 Fag, 12 Alen lang, 7 Alen dyb, 2¾ Alen høj (84 Alen2 / 33 m2)
Ege Under- og forskelligt Overtømmer, klinede Vægge, Straatag og dukkede Gavle. 3 Døre.
Indrettet fra Syd: 1 Fag Hønsehus, 2 Fag Huggehus, 2 Fag Svinehus.
Gammelt men godt vedligeholdt.
Takseret til 70 Rdl.

c.     Nordre Længe - 15 Fag, 40 Alen lang, 8 Alen dyb, 3¼ Alen høj (320 Alen2 / 125 m2).
Bygningsmaterialer som Litra B, klinede Vægge, Straatag og dukket Gavl i Vest.
Indrettet fra Vest: 3 Fag Faarehus, 2 Fag Port, 4 Fag Lade, 2 Fag Lo, 3 Fag Stald, 1 Fag Foderlo, 4 Døre og 1 Port.
Gammel men godt vedligeholdt.
Takseret til 300 Rdl.

d.     Østre Længe - 14 Fag, 38 Alen lang, 8½ Alen dyb, 3 Alen høj (323 Alen2 / 126 m2).
Bygningsmaterialer som Litra B, klinede Vægge, Straatag og dukket Gavl i Nord, 5 Døre, 1 Port.
Indrettet fra Nord: 3 Fag Lade, 2 Fag Lo, 3 Fag Stald, 2 Fag Vognhus, 2 Fag Tørvehus, 2 Fag Lade.
Gammel men godt vedligeholdt.
Takseret til 252 Rdl.

Samlet Taksation: 1.308 Rdl.

Af disse Bygninger er Litra A, C og D sammenbyggede. Afstanden mellem Litra A og B er 1½ Alen, og mellem Litra B og C
er 18 Alen. - Afstanden fra nærmeste Bygning er 2 Alen (Forsikring nr. 12, hus på matr.nr. 26).

FT-1860

Peder Andersen, 63, Gift, Allerslev, Gmd., Huusfader
Mariane Nielsdatter, 66, Gift, Vordingborg, Hans Kone
Andreas Hansen, 29, U, Vordingborg, Tjenestefolk
Christian Morten Larsen, 15, Ugift, V. Egede, Tjenestefolk
Ane Kirstine Johansdatter, 20, Ugift, Allerslev, Tjenestefolk

1861

Taksation til Brandforsikring 28-5-1861 - Forsikring nr. 19.
Peder Andersens Fæstegaard under Gisselfeld Kloster - Matr.nr. 9-a.
Forefandtes nu saaledes:

a.     Stuehus i Syd - Forhen 18, nu 21 Fag
Nyt 5 Fag
- 15 Alen lang, 12 Alen dyb, 3½ Alen høj.
Fyrre Under og Overtømmer i Egefod, Væggene og begge Gavle af brændte Sten i Kalk, Straatag.
1 Skorsten af raa Sten undtagen Piben, som er af brændte Sten, 1 Bageovn af brændte Sten.
Bræddeloft overalt, 7½ Fag Vinduer med store Ruder og 1 Fag do i Gavlen med smaa Ruder, 4 Fyldingsdøre
og en dobbelt Fyldings Gangdør, 2 glatte Døre.
Indrettet fra Vest: 3 Fag til 1 Stue, Forstue, Køkken, Skorsten og Spisekammer, 2 Fag til en Stue og Sovekammer.
Bræddegulve overalt undtagen i Køkkenet, hvor gulvet er af brændte Fliser.
Disse 5 Fag, som i Aar er opførte af nyt i stedet for 2 nedbrudte vestre Fag af det gamle Stuehus paa deres Plads og i lige Retning med de tilbagestaaende 16 Fag af samme, takseres til 550 Rdl.
Gammelt - 16 Fag, 40 Alen lang, 9 Alen dyb, 3¼ Alen høj.
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, dels murede, dels klinede Vægge, Straatag og dukket Gavl i Øst og bygget tæt op til ovennævnte 5 Fag mod Vest. 2 Skorstene og en Bageovn dels af brændte, dels af raa Sten. Bræddeloft over 11 Fag.
9 Fag Vinduer med smaa Ruder, 1 Fyldingsdør, 6 glatte Døre, 4 Halvdøre og 1 Port.
Indrettet fra Vest: 2 Fag Malkekammer og Pigekammer, 3 Fag Køkken, Skorsten, Forstue og Spisekammer,
6 Fag til 2 Stuer, 2 Fag Portrum og 3 Fag Lade. Lergulv i Stuerne.
Gammelt men godt vedligeholdt - Takseret til 602 Rdl.
Ny Assurance for denne Længe: 1.152 Rdl.

b.     Vestre Længe - Forhen 5 nu 3 Fag - 7 Alen lang, 7 Alen dyb, 2¾ Alen høj.
Ege Under- og forskelligt Overtømmer, klinede Vægge, Straatag og dukkede Gavle.
Indrettet til Hønsehus og Svinehus. - Gammelt men godt vedligeholdt.
Takseret til 42 Rdl.

c.     Nordre Længe - Materialer og Byggemaade som Litra B.
Indrettet til Faarehus, Port, Lade, Lo, Stald og Foderlo.
Takseret til 300 Rdl. som gl. Assurance.

d.     Østre Længe - Materialer og Byggemaade som Litra B.
Indrettet til 2 Lader, Lo, Stald, Vognhus og Tørvehus.
Takseret til 252 Rdl. som gl. Assurance.

Samlet Taksation: 1.746 Rdl.

Af disse Bygninger er Litra A, C og D sammenbyggede. Afstanden imellem Litra A og B er 6½ Alen, og imellem B og C 18 Alen.
Afstanden fra nærmeste Bygning med Forsikr. nr. 12, Matr.nr. 26 under Gisselfeld Kloster, og Bruger: Husmand Lars Mortensen, er 2 Alen.

Note 1864

Gaardmand Peder Andersen døde 67 år gl. i januar 1864

Ægteparret Peder Andersen/Mariane Nielsdatter havde ingen børn.
Gården blev sandsynligvis efter Peder Andersens død overtaget af deres plejesøn Niels Johansen - Se FT-1870.
Niels Johansen med familie flyttede fra Køge til Vester Egede i juni 1860, og ved barnedåb i maj 1861 blev han nævnt som 'Gaardbestyrer'.
Enke Mariane Nielsdatter boede som aftægtskone i samme husstand som Niels Johansen til sin død i 1880

FT-1870

Niels Johansen, 39, Gift, Huusfader, Avlsbruger, Præstø
Dorthe Cathrine Pedersen, 38, Gift, Huusmoder, Himlingøie
Marie Kirstine Johansen, 12, Ugift, Datter, Kjøge
Jensine Mariane Johansen, 10, Ugift, Datter, Kjøge
Peder Anders Johansen, 8, Ugift, Søn, Vesteregede
Karen Sophie Johansen, 6, Ugift, Datter, Vesteregede
Jørgen Johansen, 3, Ugift, Søn, Vesteregede
Jens Rasmussen, 21, Ugift, Tjenestekarl, Vesteregede
Maren Sophie Pedersen, 18, Ugift, Tjenestepige, Vesteregede

1870

Taksation til Brandforsikring 12-8-1870 - Forsikring nr. 19.
Niels Johansens, forhen Peder Andersens, Fæstegaard under Gisselfeld Kloster - Matr.nr. 9-a.

a.     Stuehus i Syd - Takseret til 1.152 Rdl. som gl. Assurance

b.     Vestre Længe - Takseret til 42 Rdl. som gl. Assurance

c.     Nordre Længe - Takseret til 300 Rdl. som gl. Assurance

d.     Østre Længe - 28 Alen lang
De 6 søndre Fag 18 Alen lang,12 Alen dyb, 3 Alen høj - 4 Fag, 10 Alen lang, 8 Alen dyb, 3 Alen høj.
Bindingsværk, Ege Under- og Fyr Overtømmer, murede Vægge, og Gavlen i Syd med Kampesten, Straatag
og Bræddeloft over 6 Fag.
Indrettet til: Stald og Karlekammer, dernæst 4 Fag til Lade og Lo.
Takseret til 600 Rdl.

Samlet Taksation: 2.094 Rdl.

Afstanden fra nærmeste fremmede Bygninger er 2 Alen med Forsikr. nr. 12, Matr.nr. 26, Husmand Lars Mortensen under Gisselfeld Kloster.

1873

Taksation til Brandforsikring 4-11-1873 - Forsikring nr. 19.
Forpagter Niels Johansen under Gisselfeld Kloster.

a.     Søndre Længe - 16 Fag, hvoraf 5 Fag Bindingsværk, murede Vægge og Straatag.
Indrettet til Beboelse - Takseret til 550 Rdl. som gl. Assurance.
Dernæst 11 Fag, 29 Alen lang, 9 Alen dyb, 3¼ Alen høj.
Fyr-Bindingsværk dels klinede og dels murede Vægge og Bræddegavl i Øst og Straatag.
Indrettet fra Vest: 8 Fag til Bryggers og 2 Kamre med Stengulv, 3 Fag til Svinehus, Loft overalt.
I Bryggerset er en Skorsten af raa Sten med undtagelse af Skorstenspiben, som er af brændte Sten.
Overalt forsynet med Døre og Vinduer.
Husets Alder vides ikke, men det er omlavet og istandsat og blev som Nybygning takseret til 660 Rdl.
Til brug og ? skønnes denne Bygning at være 1/6 mindre værd og takseres derfor til 550 Rdl.
Samlet Taksation for denne Længe: 1.100 Rdl.

b.     Staldlænge i Vest - Bindingsværk, murede Vægge og Straatag.
Takseret til 42 Rdl. som gl. Assurance.

c.     Stuehus i Nord - 19 Fag, 50 Alen langt, 14 Alen dybt, 4 Alen højt (700 Alen2 / 273 m2).
Ny Stuebygning i Nord i stedet for gl. Litra C, der er nedbrudt.
Saavel Ydermure som Skillerum er murede med brændte Sten og Straatag.
Indrettet fra Vest: 4 Fag til Stue og Gæstekammer og Gang, 3 Fag Havestue og Sovekammer, 3 Fag Dagligstue
og Børnekammer, 3 Fag Køkken, Spisekammer, Pigekammer og Gang, Kælder under Pigekammer og Spisekammer, gibsede Lofter overalt og Bræddegulve overalt med undtagelse af Køkken og Kælder, som er Betongulve.
2 Skorstene af brændte Sten. Dernæst 2 Fag til Port, 4 Fag Lade. Overalt forsynet med fornødne Døre og Vinduer.
Denne Bygning er ny - Takseret til 3.040 Rdl.

d.     Staldlænge Øst - Glemt eller nedrevet? - Se taksation 1875 herunder.

Samlet Taksation: 4.182 Rdl.

1875

Taksation til Brandforsikring - April kvt. 1875 - Forsikring nr. 19
NB. Taksation nu angivet i Kroner.

a.     Stuehus i Syd - 6 Alen fra Litra D og B - 21 Fag - Bindingsværk / Straatag - Takseret til 2.304 kr.

b.     Svinehus i Vest - 2 Alen fra Litra C - 3 Fag - Bindingsværk / Straatag - Takseret til 84 kr.

c.     Stuehus i Nord (opført 1873) - 19 Fag - Grundmur / Straatag - Takseret til 7.600 kr.

d.     Staldbygning i Øst - 10 Fag - Bindingsværk / Straatag - Takseret til 1.200 kr.

Samlet Taksation: 11.188 kr.

1876
Gårdhandel

Iflg. 'Arvefæsteskøde' af 2-12-1876 købte Niels Johansen gården af Gisselfeld Kloster.
Købspris = 9.000 kr. - Areal 33½ tdr. land.
Købet blev sandsynligvis finansieret ved samtidig udstedelse af pantebreve på 7.300 + 1.700 kr. til sælgeren.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1877

Taksation til Brandforsikring - Juli kvt. 1877 - Forsikring nr. 19

I forhold til taksationen i 1875 var sket disse ændringer:

a.     Før: Stuehus i Syd - 21 Fag
Nu: Lo og Lade i Syd - 4½ Alen fra Litra D - 9 Fag - Bindingsværk / Straatag - Takseret til 1.530 kr.

b.     Før: Svinehus i Vest - 3 Fag
Nu: Stuehus i Vest - 2 Alen fra Litra A, 20 Alen fra Litra C og D - 5 Fag - Bindingsværk / Straatag - Takseret til 1.000 kr.

1878

Ejendomsvurdering 1878 - Matr.nr. 9-a
Ejer: Niels Johansen - Hartkorn: 3-0-1-1¾

FT-1880

Niels Johansen, 49, Gift, Huusfader og Gaardeier, Præstø
Dorthe Katrine Johansen født Berg, 48, Gift, hans Kone, Herfølge
Jensine Mariane Johansen, 19, Ugift, Deres Barn, Kjøge
Karen Sophie Johansen, 16, Ugift, Deres Barn, Vesteregede Sogn
Jørgen Johansen, 13, Ugift, Deres Barn, Vesteregede Sogn
Jens Johansen, 7, Ugift, Deres Barn, Vesteregede Sogn
Ane Dorthe Kamilla Hansen, 2, Ugift, Pleiebarn, Herlufmagle Sogn
Lars Jørgen, 19, Ugift, Tjenestekarl, Østeregede Sogn
Ane Sophie Hansen, 27, Ugift, Tjenestepige, Everdrup Sogn
Andreas Johannes Jensen, 36, Ugift, Sagfører, Stege

Mariane Nielsdatter, 86, Enke, Aftægtskone,
Mariane Andersen, 21, Ugift, Tjenestepige,

1880

På grundlag i oplysninger fra taksationer til brandforsikring er
konstrueret en tegning over gårdens bygninger i 1880-erne - Se tegning t.h.

a.     Stuehus i Nord (opført 1873) - 19 Fag

b.     Østre Længe - Stald m.m. - 13 Fag

c.     Søndre Længe - Lo, Lade, Svinehus - 9 Fag

d.     Vestre Længe - 8 Fag - Lade m.m. - 8 Fag

Indtil det nye stuehus (litra a) blev bygget i 1873, havde gårdens stuehus
ligget i syd, hvor litra c nu ligger på tegningen.

Før 1873 havde i nord ligget en avlsbygning med Lo, Lade, Stald og Port

Note 1882

I juli 1882 udstedte Niels Johansen pantebrev på 7.500 kr. til Hans Frederiksen (gårdejer i Sørup) - Blev muligvis anvendt til at indfri pantegælden til Gisselfeld Kloster fra 1876.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

1882

Taksation til Brandforsikring - Oktober kvt. 1882 - Forsikring nr. 19.

Ændring vedrørende 1 bygning:

c.     Før: Stuehus i Nord - 19 Fag
Nu: Beboelse og Dampmølle i Nord - 19 Fag - Grundmuret / Straatag.
Med Mølle og en ? Skorsten - Takseret til 8.750 kr.
En Dampmaskine i Litra C - Takseret til 2.000 kr.

1882

Ved Skøde dateret 31-1-1882 solgte Gaardejer Niels Johansen en parcel på 2 Skp. Land (senere matr.nr. 9-g) til
Bager Hans Peder Hansen - Salgspris: 436 kr.

H. P. Hansen byggede 1 hus med bageri på grunden (senere Vester Egede Mølle).

Kan det evt. tænkes, at dampmøllen og dampmaskinen (se taksation herover) blev flyttet med til matr.nr. 9-g?

H. P. Hansen solgte i 1884 matr.nr. 9-g til Bager Christian Christensen, der senere opførte en Hollandsk Vindmølle på stedet.

1883
Gårdhandel

Iflg. skøde af 30-12-1883 solgte Niels Johansen gården til Hans Hansen.
Salgspris = 25.000 kr. (+ ret til 2 læs hø hver sommer)

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1888
Gårdhandel

Iflg. skøde af 19-8-1888 solgte Hans Hansen gården til Hans Hansen.
Salgspris = 19.000 kr.
Samme år optog Hans Hansen et lån på 9.000 kr. hos Østifternes Kreditforening.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

NB. Det er korrekt, at både sælger og køber bar navnet Hans Hansen!

1889

Taksation til Brandforsikring 1889 - Forsikring nr. 19
Ejer: Hans Hansen

Efter flere ændringer (og om-nummerering) var gårdens bygning nu forsikret således:

a.     Stuehus i Nord - 19 Fag - Grundmuret / Straatag - Takseret til 7.125 kr.

b.     Staldlænge i Øst - 6 Fag - Bindingsværk / Straatag - Takseret til 1.200 kr. - Sammenbygget med Litra A

c.     Søndre Længe - Lo, Lade, Svinehus - 9 Fag - Bindingsværk / Spaantag(?) - Takseret til 1.260 kr. - 4½ Alen fra B

d.     Lade i Vest - 8 Fag - Bindingsværk / Straatag - Takseret til 1.000 kr. - 1¼ Alen fra Litra C

e.     Møddingshus Syd for B - 7 Fag - Muret / Paptag - Takseret til 210 kr. - 8 Alen fra B og C

Samlet Taksation 1889 = 10.795 kr.

1889

Ved Skøde dateret 31-8-1889 solgte Gaardejer Hans Hansen en parcel på 2 Skp. Land (senere matr.nr. 9-k) til
Urmager Anders Frederik Thomsen - Salgspris: 350 kr.

Urmager Thomsen byggede samme år et hus på grunden, der ligger nord for bygaden helt mod øst i landsbyen.

FT-1890

Hans Hansen, 32, Gift, Husfader, Gmd., Roholte Sogn
Ane Kirstine Hansen, 28, Gift, Husmoder, V. Egede
Maren Cathrine Carlsen, 15, Ugift, Tjenestetyende, V. Egede
Lars Christian Larsen, 14, Ugift, Tjenestetyende, V. Egede

Hans Peter Rasmussen, 30, Gift, Husfader, Kjøbmand, Fensmark
Maren Sophie Rasmussen f. Larsen, 25, Gift, Husmoder, Fensmark
Anna Alba Rasmussen, 3, Ugift, Barn, Kongsted
Peter Lauritz Rasmussen, 2, Ugift, Barn, Herluf?
Camilla Maria Rasmussen, 1, Ugift, Barn, V. Egede

Note 1890

Noget kan tyde på, at der måske på et tidspunkt har været drevet en form for købmandshandel fra lokaler på gården:

o    Ved FT-1890 var på gården registreret en Købmand Hans Peter Rasmussen.
Han boede på gården med sin hustru og 3 børn

o    I 1893 er på matr.nr. 9-a tinglyst en kontrakt fra Hans Hansen til Detailhandler
P. J. Jacobsen angående en lejlighed i 10 år fra 1. nov. 1892

I 1897 købte P. J. Jacobsen ejendommen matr.nr. 10-e (beliggende på Denderupvej), hvor han havde købmandsforretning i nogle år.

1896
Gårdhandel

Iflg. skøde af 18-12-1896 solgte Hans Hansen gården tilbage til Gisselfeld Kloster.
Salgspris = 21.000 kr.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1897
Ny forpagter

Det er sandsynligt, at Gisselfeld i 1897 bortforpagtede gården til
Hans Henrik Ulriksen Madsen, som i 1897 tilflyttede fra Søtorup i Bråby sogn, hvor han havde været gårdbestyrer.

FT-1901

Hans Henrik Ulriksen Madsen, 4/11 1846, Gift, Husfader, Gaardforpagter, Braaby Sogn
Johanne Elisabeth Pedersen, 5/7 1860, Gift, Husmoder, Braaby Sogn
Frederik Sofus Madsen, 22/8 1885, Ugift, Barn, Braaby Sogn
Oluf Madsen, 30/4 1889, Ugift, Barn, Braaby Sogn
Amalie Madsen, 13/7 1893, Ugift, Barn, Braaby Sogn
Villiam Henrik Madsen, 9/10 1895, Ugift, Barn, Braaby Sogn
Aage Christian Madsen, 9/8 1897, Ugift, Barn, Vesteregede Sogn
Astrid Elisabeth Madsen, 15/8 1899, Ugift, Barn, Vesteregede Sogn
Laura Elisabeth Jensen, 12/7 1884, Ugift, Tjenestepige, Braaby Sogn
Maren Christensen, 18/6 1883, Ugift, Tjenestepige, Aarhus Amt

1903

Ejendomsvurdering 1903 - Matr.nr. 9-a m.fl.
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Navn ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 3-0-3-¾ - Areal: 33½ Td. Land - Vurdering: 20.000 kr.

FT-1906

Hans Henrik Ulriksen Madsen, 4-11-1847, Gift, Husfader, Gaardforpagter
Johanne Elisabeth Madsen, 5-7-1860, Gift, Husmoder
Ulrik Henrik Madsen, 19-2-1882, Ugift, Søn, Agerbrug
Amalie Madsen, 13-7-1894, Ugift, Datter
Villiam Henrik Madsen, 9-10-1896, Ugift, Søn
Aage Christian Madsen, 9-8-1898, Ugift, Søn
Astrid Elisabeth Madsen, 15-08 1900, Ugift, Datter
Kristian Henrik Madsen, 12-02 1903, Ugift, Søn
Johannes Phillip Madsen, 9-11-1805, Ugift, Søn

1907
Ny forpagter

Fra 1-4-1907 og 10 år frem blev gården bortforpagtet til Jens Jørgensen.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

Jens Adolf Jørgensen (se FT-1916) tilflyttet 1906 fra Lyngby.
Jens Adolf Jørgensen var født 17-6-1873 i V. Egede sogn som søn af Husmand og Tømrer Sophus Conrad Jørgensen og Karen Sophie Jensen i V. Egede Præsterum.

1909

Ejendomsvurdering 1909 - Matr.nr. 9-a, ½ af 9-e, ½ af 9-l
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Jens A. Jørgensen
Landbrug - Hartkorn: 3-0-3-¾ - Areal: 32¾ Td. Land - Vurdering: 20.000 kr.

FT-1911

Jens Adolf Jørgensen, 17/6 1873, V. Egede sg. Gift, Husfader, Landbrug
Mette Østergaard, 5/8 1870, Sunds sg. Gift, Husmoder
Johannes Sofus Østergaard Jørgensen, 19/8 1904, Kongens Lyngby, Ugift, Barn
Ernst Emil Østergaard Jørgensen, 28/6 1909, V. Egede sg., Ugift, Barn
Kristine Sophie Sørensen, 11-4-1896, V. Egede sg., Ugift, Tjenestepige
Hans Christian Erik Thomsen, 18-5-1883, Øde Førslev sg., Ugift, Tjenestekarl

1916

Ejendomsvurdering 1916 - Matr.nr. 9-a, ½ af 9-e, ½ af 9-l
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Navn ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 3-0-3-¾ - Areal: 32¾ Td. Land - Vurdering: 20.000 kr.

FT-1916

Jens A. Jørgensen, 17/6 1873, Gift, Husfader, Forpagter af Gaard
Mette Jørgensen, 5/8 1870, Gift, Husmoder
Johannes Sofus Østergaard Jørgensen, 19/8 1904, Ugift, Barn
Ernst Emil Østergaard Jørgensen, 28/6 1909, Ugift, Barn
Axel Frede Østergaard Jørgensen, 10/1 1915, Ugift, Barn
Valborg Marie Hartman, 4/9 1899, Ugift, Tyende, Husgerning

1920

Ejendomsvurdering 1920 - Matr.nr. 9-a, ½ af 9-e, ½ af 9-l
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Navn ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 3-0-3-¾ - Areal: 32¼ Td. Land - Vurdering: 45.000 kr.

FT-1921

Jens Adolf Jørgensen, 17/6, 1873, Gift, V. Egede, Husfader, Gaardforpagter
Mette Jørgensen, 5/8, 1870, Gift, Sunds, Husmoder
Johannes Jørgensen, 19/8, 1904, Ugift, Lyngby, Barn
Ernst Jørgensen, 28/6, 1909, Ugift, V. Egede, Barn
Frede Jørgensen, 10/1, 1915, Ugift, V. Egede, Barn
Anna Tengler, 25/7, 1908, Ugift, Wien, Plejebarn

FT-1925

Jens Adolf Jørgensen, 17-6-1873, V. Egede, Forpagter
Mette Jørgensen, 5-8-1870, Sunds, Ringkøbing amt, Husmoder
Johannes Sofus Østergaard Jørgensen, 19-8-1904, Lyngby sogn, Landm.
Ernst Emil Østergaard Jørgensen, 28-6-1909, V. Egede, Landm.
Axel Frede Østergaard Jørgensen, 10-1-1915, V. Egede,
Ester Christiane Nielsen, 3-2-1910, Kalundborg, Husassistent

1926

Ejendomsvurdering 1926 - Matr.nr. 9-a, 9-c, 6-b
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Navn ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 1-0-1-¼ - Areal: 16¼ Td. Land - Vurdering: 45.000 kr.

FT-1930

Jens Adolf Jørgensen, 17-6 1873, G, Husfader, Gaardforpagter, Vester Egede
Mette Jørgensen, 5-8 1870, G, Husmoder, Sunds, Ringkøbing Amt
Johannes Jørgensen, 19-8 1904, U, Landmand, København
Frede Jørgensen, 10-1 1915, U, Landmand, Vester Egede

1932

Ejendomsvurdering 1932 - Matr.nr. 9-a, ½ af 9-c, ½ af 9-l
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Navn ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 3-0-3-¾ - Areal: 18,5 ha - Vurdering: 29.000 kr.

1937

Ejendomsvurdering 1937 - Matr.nr. 9-a m.fl.
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Jens Jørgensen
Areal: 18,2 ha - Vurdering: 29.500 kr.

FT-1940

Jørgensen, Jens Adolf, M, 17-06-1873, Vester Egede, G, Husfader, Gaardforpagter
Jørgensen, Mette, K, 05-08-1870, Sunds, G, Husmoder
Jørgensen, Aksel Frede, M, 10-01-1915, Vester Egede, U, Barn

1945

Ejendomsvurdering 1945 - Matr.nr. 9-a
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Jens Jørgensen
Areal: 10,6 ha - Vurdering: 29.800 kr.

1946

Forpagter Jens A. Jørgensen optrådte som stiller for 'Borgerlisten' ved valget til Vester Egede sogneråd i marts 1946.

Forpagter Frede Østergaard Jørgensen var opstillet som kandidat på liste F og blev med 15 stemmer indvalgt i Vester Egede sogneråd i marts 1950.

I skattelisten for 1948-1949 var Jens A. Jørgensen opført som Fhv. forpagter.

Det kan derfor med stor sandsynlighed fastslås, at Frede Ø. Jørgensen har overtaget forpagtergården efter sin fader i omkring 1947.

Ca. 1947

Frede Østergaard Jørgensen.

Frede Ø. Jørgensen var medlem af V. Egede sogneråd fra 1950 til 1954, og i en årrække var han også sognefoged i sognet.

Han døde kun 62 år gl. i 1977 - Begravet i Vester Egede.

Hans hustru - Doris Jørgensen - bor stadig i gårdens stuehus (2009)

1950

Ejendomsvurdering 1950 - Matr.nr. 9-a
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Frede Jørgensen
Hartkorn: 2-0-1-2 - Areal: 10,6 ha - Vurdering: 33.000 kr.

1956

Ejendomsvurdering 1956 - Matr.nr. 9-a
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Frede Jørgensen
Hartkorn: 1-6-3-1 - Areal: 9,6 ha - Vurdering: 51.000 kr.

 

Denne side er redigeret d.  19. april 2016