Bilag til 'Optegnelser om Vester Egede'

 Noter om de enkelte gårde i Vester Egede

Gårdens navn

Krogsgaard

Krogsgaard 2009

Stuehus til Krogsgaard - 2009

Matr.nr. (1808)

8-a, Vester Egede by og sogn

Areal (1808)

Ved byen: 531.190 kvadratalen = 20,9 ha = 37,9 tdr. land
Mosepart: 193.930 kvadratalen = 7,6 ha = 13,8 tdr. land
Overdrevet: 193.260 kvadratalen = 7,6 ha = 13,8 tdr. land

Se matrikelkort 1808-1859

Status

Fæste-/Forpagtergård under Gisselfeld Kloster
Selvejergård fra 1872 til 1893

Noter

Iflg. BBR-registeret er stuehuset opført 1872.
Ved ejendomsvurderingen i 2007 er matr.nr. 8-a angivet som 'Beboelsesejendom' med et grundareal på 3.509 m2

Beliggenhed

Birkedommervej 16, Vester Egede, 4690 Haslev

Detaljer - Forpagtere / Brugere / Beboere

FT-1787

Ikke fundet

1795

Morten Pedersen (se herunder) er i 1795 omtalt i kirkebogen som 'Gaardmand i Vester Egede'

FT-1801

Morten Pedersen, 41, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer
Ingeborg Olsdatter, 35, Gift, Hans kone
Peder Mortensen, 8, Ugift, Deres barn
Ole Mortensen, 4, Ugift, Deres barn
Kirsten Mortens, 6, Ugift, Deres barn
Johanne Mortens, 2, Ugift, Deres barn
Hans Pedersen, 16, Ugift, Plejebarn fra opfostringshuset
Else Jensdatter, 29, Ugift, Tjenestepige

1810

Gaardmand Morten Pedersen døde 50 år gl. i april 1810.
Enke Ingeborg Olsdatter giftede sig i september samme år med ungkarl Lars Christophersen.

1810

Skiftet efter Morten Pedersen blev afsluttet 22-8-1810.
Boets indtægter blev opgjort til 847 Rbd. og udgifterne til 595 Rbd. Beholdningen udgjorde herefter 252 Rbd.

Efter fradrag af enkens hovedlod (halvdelen) på 126 Rbd. var der samme beløb tilbage til arv til de 7 børn:

 • 3 Sønner - Peder (17 år), Ole (12 år) og Niels (1¾ år).
  Disse fik hver en 'Broderlod' på 25 Rbd.

 • 4 Døtre - Kirsten (15 år), Johanne (11 år), Ane (9 år) og Cathrine (5 år)
  Disse fik hver en 'Søsterlod' på 12½ Rbd

Udover deres arv tillagde enken hver af sønnerne 1 jern bilægger kakkelovn, og døtrene fik hver 1 ko.

Iflg. registreringen indgik følgende besætning i boet:
6 køer, 2 tyre, 1 kvie, 2 kalve, 17 får, 4 gæs, 1 gase, 19 gæslinger, 1 kalkun, 51 høns og 1 hane.

Kilde: Skifteprotokol 1780-1814 for Gisselfeld Kloster Gods.

1811

Taksation til Brandforsikring 12-4-1811 - Forsikring nr. 18
Gaardmand Lars Christophersens Gaard - Tilhørende Gisselfeld Kloster.

 • a.     Stuehus i Nord - 7 Fag, 9¼ Alen dyb.
  Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og Straatag.
  Til Stue, Kammer og Køkken med Loft, Vinduer og Døre, en Bryggerkedel og en Bilæggerovn.
  Takseret til 210 Rbd.

 • b.     Østre Længe - 12 Fag, 7½ Alen dyb - Af forbemeldte Materialer.
  Til Lo, Lade, Faarehus og Port.
  Takseret til 180 Rbd.

 • c.     Søndre Længe - 13 Fag, 8 Alen dyb. - Af forbemeldte Materialer.
  Til Stald, Lo, Lade og Port.
  Takseret til 260 Rbd.

 • d.     Vestre Længe - 14 Fag, 8¾ Alen dyb. - Af forbemeldte Materialer.
  Til Lo, Lade og Port
  Takseret til 210 Rbd.

Samlet Taksation: 860 Rbd. - Ikke før forsikret.

FT-1834

Lars Christophersen, 55, Gift, gårdmand
Ingeborg Olsdatter, 68, Gift, hans kone
Niels Mortensen, 26, Ugift, hans stedsøn, skrædder
Morten Larsen, 23, Ugift, hans egen søn
Ane Marie Larsdatter, 18, Ugift, tjenestepige
Elisabeth Margrethe Andersdatter, 15, Ugift, plejebarn
Fridrik Poulsen, 14, Ugift, tjenestedreng

1838

Lars Christophersen gik sandsynligvis på aftægt i 1838 og overdrog gården til sønnen Morten Larsen, der samme år blev gift med gaardmand og sognefoged i Vester Egede Christen Hansens datter, Maren Christensdatter.

1839

Taksation til Brandforsikring 9-10-1839 - Forsikring nr. 18
En Gaard i Byen tilhørende Gisselfeld Kloster - Fæster: Morten Larsen, forhen Lars Christophersen.
Nu saaledes forandret og forbedret:

 • a.     Stuehus i Nord - 7 Fag, 9¼ Alen dyb.
  Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og Straatag, Loft, Vinduer og Døre.
  Til 2 Stuer, Kammer og Køkken, en Bryggerkedel og en Bilæggerovn, Skorsten og Bageovn..
  Takseret til 480 Rdl. i Sølv

 • b.     Det Østre Hus - 13 Fag, 8½ Alen dyb - Af do Materialer.
  Til Lo, Lade, Faarehus og Port.
  Takseret til 200 Rdl. i Sølv

 • c.     Det Søndre Hus - 13 Fag, 8½ Alen dyb. - Af do Materialer.
  Inderste-Hus, Loft over 3 Fag, Køkken med Bilæggerovn samt Skorsten.
  Alt det øvrige til Stald, Lo, Lade og Indkørselsport.
  Takseret til 260 Rdl. i Sølv

 • d.     Det Vestre Hus - 12 Fag, 7½ Alen dyb. - Af do Materialer.
  Til Lo, Lade og Port
  Takseret til 120 Rdl. i Sølv

Samlet Taksation: 1.060 Rdl.

FT-1840

Morten Larsen, 29, Gift, Gaardmand
Maren Christensdatter, 28, Gift, hans Kone
Hans Mortensen, 2, Ugift, deres Søn
Jørgen Larsen, 25, Ugift, deres Karl
Kirsten Hansdatter, 19, Ugift, deres Tjenestepige
Mette Pedersdatter, 15, Ugift, deres Tjenestepige

Lars Christophersen, 62, Gift, Aftægtsgmd. og Daglejer
Ingeborg Olsdatter, 78, Gift, hans Kone

Note 1844

Af ukendte årsager må Morten Larsen efter få år have afstået gården i Vester Egede.
I 1844 optræder han i kirkebogen som 'Husmand paa Overdrevet', hvor der i 1843 var blevet opført et nyt hus på den overdrevslod, der hørte til gården. Ejendommen på Overdrevet fik nu matr.nr. 7-b.

Gården i byen blev sandsynligvis overtaget af Lars Pedersen, hos hvem den forrige gaardmand Lars Christophersen og hustru boede som aftægtsfolk ved folketællingen i 1845.
Lars Pedersen blev i 1843 gift med Maren Kirstine Hansdatter, og i kirkebogen blev han her angivet som 'Ungkarl og Gaardmand i Vester Egede'.

FT-1845

Lars Pedersen, 30, Gift, gårdmand, Kongsted
Maren Kirstine Hansdatter, 23, Gift, hans kone, Vester Egede
Peder Larsen, 1, Ugift, deres barn, Vester Egede
Christen Olsen, 20, Ugift, tjenestefolk, Vester Egede
Lars Jensen, 21, Ugift, tjenestefolk, Vester Egede
Ane Elisabeth Hansdatter, 21, Ugift, tjenestefolk, Toksværd
Lars Christophersen, 67, Gift, aftægt, Vester Egede
Ingeborg Olsdatter, 77, Gift, hans kone, Braaby

FT-1850

Lars Pedersen, 35, Gift, Gårdmand, husfader, Kongsted Sogn
Maren Kirstine Hansen, 28, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet
Peder Larsen, 6, Ugift, Deres barn, Her i Sognet
Dorthe Marie Larsen, 1, Ugift, Deres barn, Her i Sognet
Jørgen Christiansen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Christian Peter Jacobsen, 15, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Karen Sophie Nielsen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted Sogn
Lars Christophersen, 71, Gift, Aftægtsmand, Her i Sognet
Ingeborg Olsdatter, 87, Gift, Hans Hustru, Bråby Sogn

1851

Gaardmand Lars Pedersen blev i 1851 indvalgt i sogneforstanderskabet for Vester Egede sogn (valgperiode 1851-1856)

FT-1855

Lars Pedersen, 40, Gift, Kongsted Sogn, Præstø Amt, Gaardmand, Husfader
Maren Kirstine Hansdatter, 33, Gift, Her i Sognet, Hans Kone
Peder Larsen, 11, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn
Dorthe Marie Larsen, 6, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn
Ane Sophie Larsen, 4, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn
Mette Kirstine Larsen, 1, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn
Hans Andersen, 21, Ugift, Her i Sognet, Tjenestefolk
Hans Hansen, 19, Ugift, Her i Sognet, Tjenestefolk
Inger Marie Larsen, 20, Ugift, Her i Sognet, Tjenestefolk
Karen Marie Pedersen, 18, Ugift, Kongsted Sogn, Præstø Amt, Tjenestefolk
Ingeborg Olsdatter, 91, Enke, Toxværd Sogn, Aftægtskone, der forsørges af Husfaderen

1859

Taksation til Brandforsikring 15-9-1859 - Forsikring nr. 18
Lars Pedersens Fæstegaard - Tilhørende Gisselfeld Kloster - Matr.nr. 7-a

a.     Stuehus i Nord - 17 Fag, 43 Alen langt, 9 Alen dybt, 3¼ Alen højt (387 Alen2 / 151 m2)
Ege Under- og Fyr Overtømmer, klinede Vægge, Straatag, Bræddegavl i Vest og dukket Gavl i Øst.
En Skorsten og Bageovn af raa Sten, Bræddeloft over 12 Fag, 9½ Fag Vinduer med smaa Ruder, 9 Døre.
Indrettet fra Vest: 6 Fag til 2 Stuer med Lergulv, 4 Fag Køkken og Skorsten, 2 Fag til 2 Kamre, 2 Fag Lade,
2 Fag Faarehus, 1 Fag Brændehus.
Tilbygget et Bislag, 1 Fag langt, 3 Alen langt, 5½ Alen dybt, 3 Alen højt med Loft og Bræddegavl og 2 Døre.
Indrettet til Gang og 1 Kammer.
Gammelt og godt vedligeholdt.
Takseret til 640 Rdl.

b.     Østre Længe - 13 Fag, 33 Alen lang, 8½ Alen dyb, 3¼ Alen høj (280 Alen2 / 109 m2)
Ege Under- og Fyr Overtømmer, klinede Vægge, Straatag og en dukket Gavl i Syd.
4 Døre og 2 Porte, en Lade for 6 Fag, 2 Alen dyb.
Indrettet fra Nord: 2 Fag Tørvehus, 2 Fag Indkørsel, 4 Fag Lade, 2 Fag Lo, 3 Fag Lade.
Gammelt men godt vedligeholdt.
Takseret til 286 Rdl.

c.     Søndre Længe - 13 Fag, 31½ Alen lang, 8½ Alen dyb, 3¼ Alen høj (264 Alen2 / 103 m2)
Ege Under- og Fyr Overtømmer, klinede Vægge, Straatag og dukkede Gavle.
En Skorsten af raa Sten, Bræddeloft over 3 Fag, 2 Fag Vinduer med smaa Ruder, 8 Døre og 1 Port.
Indrettet fra Øst: 2 Fag Stue, 1 Fag Køkken og Skorsten, 2 Fag Indkørsel, 2 Fag Stald, 1 Fag Foderlo, 5 Fag Stald.
Lergulv i Stuen - Gammel men godt vedligeholdt.
Takseret til 325 Rdl.

d.     Vestre længe: 11 Fag - 30½ Alen lang, 8½ Alen dyb, 3¼ Alen høj (259 Alen2 / 101 m2)
Ege Under- og forskelligt Overtømmer, klinede Vægge, Straatag og en dukket Gavl i Nord, 2 Døre, 1 Port.
Indrettet fra Syd: 2 Fag Lade, 2 Fag Lo, 4 Fag Lade, 2 Fag Vognhus, 1 Fag Huggehus.
Gammel men godt vedligeholdt.
Takseret til 242 Rdl.

Samlet Taksation: 1.493 Rdl.
Alle 4 Længere sammenbygget - Afstand fra nærmeste Bygning er 1¼ Alen (Forsikr.nr. 53, Matr.nr. 52)

1859

Tegningen til højre viser gårdens bygninger i 1859:

A.     Stuehus i Nord - 17 Fag / 151 m2

B.     Østre Længe - 13 Fag - 109 m2

C.    Søndre Længe - 13 Fag / 103 m2

D.    Vestre Længe - 11 Fag / 101 m2

Tegningen er ikke målfast.

Se også tegning herunder med bygninger i 1884.

Krogsgaard - Bygninger 1859

FT-1860

Lars Pedersen, 45, Gift, Kongsted, Gmd., Huusfader
Maren Kirstine Hansdatter, 38, Gift, V. Egede, Hans Kone
Peder Larsen, 16, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Dorthe Marie Larsen, 11, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Mette Kirstine Larsen, 6, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Udøbt Søn, 1, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Niels Jørgensen, 20, Ugift, V. Egede, Tjenestefolk
Inger Marie Nielsen, 24, Ugift, Kongsted, Tjenestefolk
Christiane Andersen, 17, Ugift, V. Egede, Tjenestefolk

Niels Pedersen, 34, Gift, V. Egede, Indsidder, Dagleier, Huusfader
Mette Marie Larsdatter, 34, Gift, Kongsted, Hans Kone
Niels Christian Nielsen, 7, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Ane Sophie Nielsen, 5, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Hans Peder Nielsen, 3, Ugift, V. Egede, Deres Barn

FT-1870

Lars Pedersen, 54, Gift, Huusfader, Avlsbruger, Kongsted
Maren Kirstine Hansen, 47, Gift, Huusmoder, Vesteregede
Peder Larsen, 25, Ugift, Søn, Vesteregede
Christian Morten Larsen, 24, Ugift, Tjenestekarl, Vesteregede
Hans Larsen, 10, Ugift, Søn, Vesteregede
Niels Larsen, 4, Ugift, Søn, Vesteregede
Niels Chr. Simonsen, 16, Ugift, Tjenestedreng, Vesteregede
Dorthe Marie Larsen, 20, Ugift, Datter, Vesteregede
Mette Kirstine Larsen, 15, Ugift, Datter, Vesteregede

Niels Pedersen, 43, Gift, Vesteregede, Huusfader, Hmd., Arbeidsmand
Mette Marie Larsen, 43, Gift, Vesteregede, Huusmoder
Hans Peder Nielsen, 12, Ugift, Vesteregede, Søn
Inger Marie Nielsen, 9, Ugift, Vesteregede, Datter

1872
Gårdhandel

Iflg. 'Arvefæsteskøde' af 26-7-1872 købte Peder Larsen gården af Gisselfeld Kloster.
Købspris: 6.825 Rdl. - Areal 56 tdr. land.

I 1876 frasolgte Peder Larsen en jordlod (8-d) på 5 tdr. land (på Overdrevet)
til Lars Christen Mortensen. - Salgspris = 3.300 kr.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1876

I maj 1876 blev sønnen Gaardmand Peder Larsen gift i V. Egesborg kirke med Kirsten Olsen. Her optrådte Aftægtsmand Lars Pedersen som forlover.
Det er således sandsynligt, at Peder Larsen har overtaget gården omkring 1875-1876.

1876

Taksation til Brandforsikring - Juli kvt. 1876 - Forsikring nr. 18.
Ejer: Peder Larsen

 • a.     Stuehus i Nord - 17 Fag - Bindingsværk og Straatag - Takseret til 1.280 kr.

 • b.     Stald i Øst - 3 Alen fra Litra a - 14 Fag - Kampesten og Straatag - Takseret til 3.220 kr.

 • c.     Lo og Lade i Syd - 10 Alen fra Litra b - 13 Fag - Bindingsværk og Straatag - Takseret til 960 kr.

 • d.     Lade i Vest - Sammenbygget med Litra a og c - 11 Fag - Bindingsværk og Straatag - Takseret til 484 kr.

 • e.     Stuehus Nord for Gaarden - 2 Alen fra Litra b - 6 Fag - Bindingsværk og Straatag - Takseret til 1.440 kr.

 • f.      Svinehus Øst for Gaarden - 2 Alen fra Litra b - 3 Fag - Kampesten og Straatag - Takseret til 420 kr.

 • g.     Svinehus Øst for Gaarden - 9 Alen fra Litra f - 2 Fag - Kampesten og Straatag - Takseret til 200 kr.

Samlet Taksation: 8.004 kr.

1878

Ejendomsvurdering - Matr.nr. 8-a

Ejer: Peder Larsen - Hartkorn: 5-4-3-2¼

FT-1880

Peder Larsen, 35, Gift, Husfader, Gårdmand
Kirsten Olsen, 35, Gift, Husmoder,
Mads Andersen, 24, Ugift, Tjenestekarl,
Karen Sofie Hansen, 20, Ugift, Tjenestepige,
Anders Vilhelm Simonsen, 14, Ugift, Tjenestedreng

Lars Pedersen, 64, Gift, Aftægtsmand, Husfader,
Maren Christine Hansen, 57, Gift, Husmoder,
Hans Larsen, 20, Ugift, Deres Søn, Uhrmager,
Niels Larsen, 14, Ugift, Deres Søn

Niels Pedersen, 53, Gift, Husfader, Indsidder. Arbeider i Landbruget,
Mette Marie Larsdatter, 53, Gift, Husmoder

1882

Gaardmand Peder Larsen blev i 1882 indvalgt i Vester Egede sogneråd.
Han var medlem af rådet fra 1882 til 1888 og igen fra 1894 til 1906.

1882

Skøde fra Peder Larsen til Sagfører Jensen på ½ Td. Land (matr.nr. 8-e) til bebyggelse af køberen. - Salgspris = 1.567,05 kr.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

NB. Ejendommen matr.nr. 8-e blev af sagfører Jensens enke i 1930 solgt til Hans Peder Larsen for 5.000 kr. - H. P. Larsen solgte ejendommen igen i 1931 til Carl Reinhardt Brem for 7.125 kr.

1884

Taksation til Brandforsikring - Oktober kvt. 1884 - Forsikring nr. 18.
Ejer: Peder Larsen

 • a.     Stuehus i Syd - 13 Fag - Grundmuret og Straatag - Takseret til 5.100 kr.

 • b.     Stald i Øst - 14 Fag - Kampesten og Straatag - Takseret til 3.220 kr.

 • c.     Beboelse og Lade i Nord - 17 Fag - Bindingsværk og Straatag
  Takseret til 2.850 kr.

 • d.     Udgået

 • e.     Lade i Gaarden - 5 Fag - Bindingsværk og Straatag - Takseret til 375 kr.

 • f.      Svinehus Øst for Gaarden - 3 Fag - Kampesten og Straatag
  Takseret til 420 kr.

 • g.     Svinehus Øst for Gaarden - 2 Fag - Kampesten og Straatag
  Takseret til 200 kr.

Samlet Taksation: 12.165 kr.
   

Krogsgaard - Bygninger 1884

Bygninger 1884 - Matr.nr. 8-a
Tegningen er ikke målfast

FT-1890

Peder Larsen, 45, Gift, Vesteregede, Husfader, Gaardejer
Kirsten Larsen f. Olsen, 45, Gift, Vesteregede, Husmoder
Maren Dorthea Olsen, 17, Ugift, Kjøng, Tyende
Hans Peder Pedersen, 17, Ugift, Kongsted, Tyende
Maren Kirstine Larsen, 67, Enke, Kongsted, Aftægtskone

1893

Skøde fra Peder Larsen til Skomager Jens Jensen på parcel matr.nr. 8-g.
Salgspris = 200 kr.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1893
Gårdhandel

Peder Larsen tilbagesolgte gården til Gisselfeld Kloster
ved skøde dateret 19-12-1893.
Salgspris angivet som 32.000 Rdl. (skal formentlig være kroner).

Peder Larsen fortsatte som forpagter på gården

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

FT-1901

Peder Larsen, M, 28/7 1844, Gift, Vesteregede, Husfader, Gaardforpagter
Kirsten Olsen, K, 26/1 1845, Gift, Vesteregede, Husmoder
Anders Klitholm Simonsen, M, 13/11 1881, Ugift, Vesteregede, Tjenestetyende
Anna Charlotte Hansen, K, 22/3 1883, Ugift, Kjøbenhavn, Tjenestetyende

Maren Kirstine Hansen, K, 19/8 1822, Enke, Kongsted, Husmoder, Aftægt

1903

Ejendomsvurdering 1903 - Matr.nr. 8-a
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Navn ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 2-0-0-0 - Areal: 16¾ Td. Land - Vurdering: 15.500 kr.

FT-1906

Peder Larsen, 28-7-1844, gift, Gaardforpagter
Kirsten Larsen, 26-1-1845, gift, husmoder

Rasmus Larsen, 12-10-1874, gift, Gaardbestyrer
Anna Larsen, 26-2-1883, gift, husmoder
Christian Larsen, 9-2-1904, ugift, barn

1909

Ejendomsvurdering 1909 - Matr.nr. 8-a
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Peder Larsen
Landbrug - Hartkorn: 2-0-0-0 - Areal: 16¾ Td. Land - Vurdering: 15.000 kr.

FT-1911

Peder Larsen, 28-7-1844, V. Egede sg., Gift, Husfader, Gaardforpagter
Kirsten Olsen, 26-1-1845, V. Egesborg sg., Gift, Husmoder

Hus på matr.nr. 8-a;

Rasmus Larsen, 12-10-1874, V. Egede sg., Gift, Husfader, Arbejdsmand [Bestyrer] ved Landbrug
Anna Jubeline Laura Hansen, 26-2-1883, Everdrup sg., Gift, Husmoder
Andreas Christian Larsen, 9-9-1904, Everdrup sg., Ugift, Barn
Karl Vilhelm Larsen, 13-5-1906, V. Egede sg., Ugift, Barn
Gerda Marie Sofie Larsen, 30-12-1907, V. Egede sg., Ugift, Barn
Astrid Lilly Larsen, 3-10-1909, V. Egede sg., Ugift, Barn

1913

Af folketællingen i 1921 fremgår, at Hans Peter Larsen (se herunder) tilflyttede Vester Egede i 1913. Hans Peter Larsen var søn af Hans Christian Larsen, der ca. 1906 var blevet forpagter på matr.nr. 10-a (Kildegård).
NB. Peder Larsen og hustru er IKKE fundet ved FT-1916.

FT-1916

Hans Peter Larsen, 15/5 1881, Gift, Husfader, Landbrug
Anna Sophie Larsen, 2/9 1893, Gift, Husmoder
Else Margrethe Larsen, 8/2 1914, Ugift, Barn
Pige, 2/1 1916, Ugift, Datter
Jens Pedersen, 28/7 1900, Ugift, Tyende
Laura Hansen, 6/9 1899, Ugift, Tyende

1916

Ejendomsvurdering 1916 - Matr.nr. 8-a og 2/3 af 10-h
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Navn ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 2-7-2-1½ - Areal: 26 Td. Land - Vurdering: 21.000 kr.

1920

Ejendomsvurdering 1920 - Matr.nr. 8-a og 2/3 af 10-h
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: H. P. Larsen
Landbrug - Hartkorn: 2-7-2-1½ - Areal: 26 5/8 Td. Land - Vurdering: 28.000 kr.

FT-1921

Hans Peter Larsen, 15/5, 1881, Gift, Braaby Sogn, Sorø Amt, Husfader, Gaardforpagter
Anna Sofie Larsen, 2/9, 1893, Gift, Olstrup Sogn, Præstø Amt, Husmoder
Else Magrete Larsen, 8/2, 1914, Ugift, Vesteregede Sogn, Barn
Hans Evald Larsen, 6/3, 1918, Ugift, Vesteregede Sogn, Barn
Johannes Larsen, 17/12, 1919, Ugift, Vesteregede Sogn, Barn

Note

Forpagter Hans Peter Larsen var indvalgt i Vester Egede sogneråd i 2 perioder (1921-1925 og 1929-1933)

FT-1925

Hans Peter Larsen, 15-5-1881, Braaby, enkemand, forpagter
Else Margrethe Larsen, 8-2-1914, Vester Egede, ugift, barn
Hans Evald Larsen, 6-3-1918, Vester Egede, ugift, barn
Karen Ellen Andersen, 25-11-1904, Everdrup, ugift, husbestyrerinde
Kaj Niels Larsen, 20-4-1909, St. Heddinge, ugift, tjenestekarl

1926

Ejendomsvurdering 1926 - Matr.nr. 8-a og 2/3 af 10-h
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Navn ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 2-7-2-1½ - Areal: 26 ¼Td. Land - Vurdering: 26.600 kr.

FT-1930

Hans Peder Larsen, 15-5 1881, E, Husfader, Landmand, Braaby
Else Margrethe Larsen, 8-2 1914, U, Datter, Vester Egede
Hans Evald Larsen, 6-3 1918, U, Barn, Vester Egede
Johannes Larsen, 17-12 1919, U, Barn, Vester Egede

1932

Ejendomsvurdering 1932 - Matr.nr. 8-a og 2/3 af 10-h
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Navn ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 2-7-2-1½ - Areal: 14,3 ha - Vurdering: 23.800 kr.

1937

Ejendomsvurdering 1937 - Matr.nr. 8-a og 2/3 af 10-h
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: H. P. Larsen
Landbrug - Hartkorn: 2-7-2-2 - Areal: 15,8 ha - Vurdering: 23.400 kr.

Ca. 1940

Krogsgaard ca. 1940

 

Billedet til venstre viser 'Krogsgaard' ca. 1940.

Det lille hus i forgrunden til højre hørte ikke med
til gården. Huset havde matr.nr. 52, og det blev
nedrevet i perioden 1937-1945.

Foto stillet til rådighed af Bjarne Tandrup

FT-1940

Larsen, Hans Peter, M, 15-05-1881, Braaby, E, Husfader, Gaardforpagter
Larsen, Hans Evald, M, 06-03-1918, Vester Egede, U, Barn
Jensen, Ester Ingeborg, K, 24-02-1920, Kongsted, U, Husassistent

1945

Ejendomsvurdering 1945 - Matr.nr. 8-a
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: H. P. Larsen
Landbrug - Hartkorn: 2-0-0-0 - Areal: 9,2 ha - Vurdering: 27.600 kr.

1946

Ved valget i marts 1946 optrådte forpagter Hans Peter Larsen som stiller for liste G 'Borgerlisten'.
Ved valget i marts 1950 optrådte forpagter Hans Evald Larsen som stiller for kandidatliste F.
I skattelisten 1948-1949 var Hans P. Larsen opført som Fhv. forpagter

Det kan derfor med stor sandsynlighed fastslås, at Hans Evald Larsen har overtaget forpagtergården efter sin fader omkring 1947.

Ca. 1947

Hans Evald Larsen.

Hans Evald Larsen døde 73 år gl. i 1991 (begravet i V. Egede).

Hans hustru - Karen Tandrup Larsen - døde i 2003.

1950

Ejendomsvurdering 1950 - Matr.nr. 8-a
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Hans E. Larsen
Landbrug - Hartkorn: 2-5-1-½ - Areal: 11,7 ha - Vurdering: 40.000 kr.

1956

Ejendomsvurdering 1956 - Matr.nr. 8-a
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Hans E. Larsen
Landbrug - Hartkorn: 2-5-1-½ - Areal: 11,7 ha - Vurdering: 62.000 kr.

 

Denne side er redigeret d.  19. april 2016