Bilag til 'Optegnelser om Vester Egede'

 Noter om de enkelte gårde i Vester Egede

Gårdens navn

Egeskjoldgaard


Stuehus til Egeskjoldgaard - 2009

Stuehus til Egeskjoldgaard - 2009

Matr.nr. (1808)

7-a, Vester Egede by og sogn

Areal (1808)

Ved byen: 454.610 kvadratalen = 17,9 ha = 32,4 tdr. land
Mosepart: 160.470 kvadratalen = 6,3 ha = 11,4 tdr. land
Overdrevet: 151.340 kvadratalen = 6,0 ha = 10,8 tdr. land

Se matrikelkort 1808-1859

Status

Fæste-/Forpagtergård under Gisselfeld Kloster
Selvejergård fra 1872 til 1896

Noter

Iflg. BBR-re

gisteret er stuehuset opført i 1827.
Gårdens avlsbygninger er nedrevet.
Ved ejendomsvurderingen i 2007 er matr.nr. 7-a angivet som 'Beboelsesejendom' med et grundareal på 2.863 m2

Beliggenhed

Birkedommervej 20, Vester Egede, 4690 Haslev

Detaljer - Forpagtere / Brugere / Beboere

FT-1801

P.t. Ikke fundet

Ca. 1803

Christen Hansen - Fæster på gården matr.nr. 7 fra ca. 1803

Christen Hansen var født i Braaby ca. 1770.

I 1803 blev han gift med Kirstine Christophersdatter, som var datter af gaardmand Christopher Andersen i Vester Egede (matr.nr. 10-a).
Ægteparret fik 4 børn: Peder (født 1804, død 1804), Peder (f. 1805),
Ane (f. 1809) og Maren (f. 1813).
Kirstine Christophersdatter døde 58 år gl. i 1828.
Christen Hansen blev sognefoged i Vester Egede inden 1828.

1811

Taksation til Brandforsikring 12-4-1811 - Forsikring nr. 17
Gaardmand Christen Hansens Gaard - Tilhørende Gisselfeld Kloster.

 • a.     Stuehus i Sønder (Nord?) - 12 Fag, 8 Alen dyb.
  Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og Straatag.
  Til Stue, Kammer og Køkken med Loft, Vinduer og Døre, en Bryggerkedel og en Bilæggerovn.
  Takseret til 420 Rbd.

 • b.     Østre Længe - 12 Fag, 8 Alen dyb - Af forbemeldte Materialer.
  Til Lo, Lade og Portrum.
  Takseret til 180 Rbd.

 • c.     Søndre Længe - 14 Fag, 8¾ Alen dyb. - Af forbemeldte Materialer.
  Til Stald, Lade og Port.
  Takseret til 350 Rbd.

 • d.     Vestre Længe - 11 Fag, 8¾ Alen dyb. - Af forbemeldte Materialer.
  Til Lo, Lade og Huggehus.
  Takseret til 280 Rbd.

Samlet Taksation: 1.230 Rbd. - Ikke før forsikret.

1828

Skifte efter Kirstine Christophersdatter.
Sognefoged og Gaardmand Christen Hansen hensidder i uskiftet Bo.

FT-1834

Christen Hansen, 64, Enkemand, sognefoged, lægdsmand, kirkesanger
Peder Christensen, 29, Ugift, hans søn
Maren Christensdatter, 22, Ugift, hans datter
Maren Jensdatter, 29, Ugift, tjenestepige
Jørgen Larsen, 18, Ugift, tjenestedreng

Christen Hansen gik på aftægt ca. 1835, hvor gården blev overtaget af sønnen Peder Christensen, som samme år blev gift med Maren Larsdatter.

1839

Taksation til Brandforsikring 9-10-1839 - Forsikring nr. 17.
En Gaard i Byen tilhørende Gisselfeld Kloster - Fæster: Peder Christensen, forhen Christen Hansen..

 • a.     Stuehus i Nord - 12 Fag, 7½ Alen dyb.
  Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og Straatag, Loft, Vinduer og Døre
  Til 2 Stuer, Kammer og Køkken, en Bryggerkedel, en Bilæggerovn, Skorsten og Bageovn
  Takseret til 480 Rdl. i Sølv

 • b.     Østre Hus - 12 Fag, 8 Alen dyb - Af do Materialer.
  Til Lade, Huggehus og Indkørsel.
  Takseret til 240 Rdl. i Sølv.

 • c.     Søndre Hus - 16 Fag, 8¼ Alen dyb. - Af do Materialer.
  Til Lo, Lade, Stald og Indkørsel.
  Takseret til 320 Rdl. i Sølv.

 • d.     Vestre Hus - 12 Fag, 8½ Alen dyb. - Af do Materialer.
  Til 2 Lader, Lo og Huggehus.
  Takseret til 240 Rdl. i Sølv.

Samlet Taksation: 1.280 Rdl.

FT-1840

Peder Christensen, 40, Gift, gårdmand, V. Egede
Maren Larsdatter, 41, Gift, hans kone, Fodby
Lars Christen Pedersen, 8, Ugift, deres barn, V. Egede
Sidse Kirstine Pedersen, 6, Ugift, deres barn, V. Egede
Christen Hansen, 74, Enkemand, aftægt - sognefoged, Braaby
Anders Jensen, 27, Ugift, tjenestefolk, V. Egede
Niels Nielsen, 17, Ugift, tjenestefolk, Toksværd
Maren Marie Christiansdatter, 17, Ugift, tjenestefolk, Kongsted

1842

Gaardmand Peder Christensen blev i 1842 indvalgt i det første sogneforstanderskab for Vester Egede og Øster Egede sogne (valgperiode 1842-1844)

FT-1845

Peder Christensen, 40, Gift, gårdmand, I sognet
Maren Larsdatter, 41, Gift, hans kone, Fodby, Sorø amt
Lars Christen Pedersen, 8, Ugift, deres barn, I sognet
Sidse Kirstine Pedersen, 6, Ugift, deres barn, I sognet
Christen Hansen, 74, Enkemand, aftægt - sognefoged, Braaby, Sorø amt
Anders Jensen, 27, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Niels Nielsen, 17, Ugift, tjenestefolk, Toksværd, Præstø amt
Maren Marie Christiansdatter, 17, Ugift, tjenestefolk, Kongsted, Præstø amt

1845

Peder Christensen døde af 'Brystsyge' i februar 1845 (40 år gl.).
Senere samme år giftede hans enke, Maren Larsdatter, sig med ungkarl, tjenestekarl i Næstved, Lars Hansen (34 år).

 

Maren Larsdatter var en ret velhavende enke.

Skiftet efter Peder Christensen viste, at boets indtægter blev opgjort til 592 Rdl., og efter fradrag af begravelses- og skifteomkostninger var der 530 Rdl. tilbage.

Maren Larsdatter fik først halvdelen (hendes Hovedlod) på 265 Rdl. og da hun ? (gav afkald paa?) Broderlod, var der med fradrag af en mindre arveafgift 263 Rdl. tilbage til deling mellem Børnene:
- Sønnen Lars Christen Pedersen (8 Aar gl.) - En Broderlod på 175½ Rdl.
- Datteren Kirstine Pedersdatter (6 Aar gl.) - En Søsterlod på 87½ Rdl.
Disse Arvelodder vilde Enken hæve til hhv. 200 Rdl. og 100 Rdl., som hun forpligtede sig til inden 4 Uger at indbetale til Gisselfeld Klosters Overformynderi.

Af skiftet fremgik bl.a., at gårdens besætning bestod af: 7 køer, 1 tyr, 3 kvier, 12 får, 2 væddere, 3 grise, 17 høns, 1 hane,
og 4 ænder. Værdien heraf indgik i boets indtægter med ca. 235 Rdl.

Kilde: Skifteprotokol 1843-1850 for Gisselfeld Kloster Gods.

FT-1850

Lars Hansen, 39, Gift, Gårdmand, husfader, Vallensved
Maren Larsdatter, 6, Gift, Hans Hustru, Fodby
Lars Christen Pedersen, 13, Ugift, Deres barn, V. Egede
Sidse Kirstine Pedersen, 11, Ugift, Deres barn, V. Egede
Anders Hansen, 18, Ugift, Tjenestefolk, V. Egede
Rasmus Jensen, 15, Ugift, Tjenestefolk, V. Egede
Mette Kirstine Jacobsen, 22, Ugift, Tjenestefolk, V. Egede

1851

Gaardmand Lars Hansen blev i 1851 indvalgt i sogneforstanderskabet for Vester Egede sogn (valgperiode 1851-1856)

1853

Taksation til Brandforsikring 11-4-1853 - Forsikring nr. 17.
Fæster: Sognefoged Lars Hansen - Ejer: Gisselfeld Kloster.

 • a.     Stuehus i Nord - 11 Fag, 10½ Alen dyb - Takseret til 660 Rdl.

 • b.     Østre Hus - 15 Fag, 8 Alen dyb - Takseret til 300 Rdl.

 • c.     Søndre Hus - 16 Fag, 8½ Alen dyb - Takseret til 480 Rdl.

 • d.     Vestre Hus - 12 Fag, 8½ Alen dyb - Takseret til 300 Rdl. i Sølv.

Samlet Taksation: 1.740 Rdl. - Forhen forsikret for 1.280 Rdl.

Tegning til højre er konstrueret ud fra taksationen i 1853
Tegningen er ikke målfast.


Bygninger 1853 - Matr.nr. 7-a

FT-1855

Lars Hansen, 44, Gift, Vallensved Sogn, Sorø Amt, Gaardmand, Husfader
Maren Larsdatter, 51, Gift, Fodby Sogn, Sorø Amt, Hans Kone
Sidse Kirstine Pedersen, 16, Ugift, Her i Sognet, Husfaderens Steddatter
Jacob Hansen, 17, Ugift, Herlufsholm Sogn, Sorø Amt, Tjenestefolk
Jens Hansen, 27, Ugift, Braaby Sogn, Sorø Amt, Tjenestefolk
Ane Kirstine Johansen, 19, Ugift, Her i Sognet, Tjenestefolk

FT-1860

Lars Hansen, 49, Gift, Vallensved, Gmd., Husfader
Maren Larsdatter, 56, Gift, Fodby, Hans Kone
Sidse Kirstine Pedersen, 21, Ugift, V. Egede, Steddatter
Jacob Hansen, 22, Ugift, Herlufsholm, Tjenestefolk
Lars Jørgensen, 17, Ugift, Kongsted, Tjenestefolk
Mette Kirstine Jørgensen, 19, Ugift, Præstø, Tjenestefolk

1864

Gaardmand Lars Hansen døde 53 år gl. i november 1864.
Hans steddatter - Sidse Kirstine Pedersen - blev i 1865 gift med ungkarl Hans Christian Larsen, der var søn af gaardmand Lars Jørgensen i Rønnede. Hans Christian Larsen har sandsynligvis overtaget gården i sidste halvdel af 1860-erne.

Der var intet skifte efter Lars Hansen, idet hans enke, Maren Larsdatter, i testamentet var indsat som universalarving.

FT-1870

Hans Christian Larsen, 29, Gift, Husfader, Avlsbruger, Rønnede
Sidse Kirstine Pedersen, 30, Gift, Husmoder, Vesteregede
Maren Larsen, 65, Enke, Konens Moder, Fodby Sogn
Lars Peder Larsen, 4, Ugift, Søn, Vesteregede
Udøbt Drengebarn, 1, Ugift, Søn, Vesteregede
Rasmus Pedersen, 18, Ugift, Karl, Vesteregede
Hans Jensen, 14, Ugift, Dreng, Vesteregede
Ane Margrethe Jørgensen, 22, Ugift, Tjenestepige, Tingerup
Ane Marie Olsen, 16, Ugift, Tjenestepige, Rønnede

Ca. 1870

Gaardmand Hans Christian Larsen indvalgt i sognerådet for Vester Egede sogn omkring 1870.

1870

Taksation til Brandforsikring 14-8-1870 - Forsikring nr. 17.
Fæster: Hans Chr. Larsen (forhen Lars Hansen) - Ejer: Gisselfeld Kloster - Matr.nr. 7-a.

 • a.     Stuehus i Nord - 11 Fag, 10½ Alen dyb
  Bindingsværk, murede Vægge og Straatag - Takseret til 660 Rdl. (som gl. Assurance)

 • b.     Østre Længe - 15 Fag, 8 Alen dyb
  Bindingsværk, klinede Vægge og Straatag - Takseret til 300 Rdl. (som gl. Assurance)

 • c.     Søndre Længe - 16 Fag, 46 Alen lang, 13½ Alen dyb, 3½ Alen høj (621 Alen2 / 242 m2)
  Udvendige Mure grundmuret af Kampesten, Fyr Skillerum og Overtømmer og Straatag.
  Indrettet fra Øst: 4 Fag til Kostald, 2 Fag til Foderlo og Karlekammer, 2 Fag til Hestestald, 2 Fag til Port, 6 Fag til Lade.
  Takseret til 1.120 Rdl.

 • d.     Vestre Længe - 12 Fag, 8½ Alen dyb
  Bindingsværk, klinede Vægge og Straatag - Takseret til 300 Rdl. (som gl. Assurance)

Samlet Taksation: 2.380 Rdl. - Forhen forsikret for 1.740 Rdl.

Gaarden ligger 11 Alen fra nærmeste fremmede Bygninger, Husmand Hans Hansen, Matr.nr. 20.

1870

Taksation til Brandforsikring 22-12-1870 - Forsikring nr. 81 - Nyt Hus paa Matr.nr. 7.

Hans Chr. Larsens Ejendoms Bygning, Matr.nr. 7.

Et Hus beliggende i Øst og Vest - Nyt opført i indeværende Efteraar.

7 Fag, 18 Alen langt, 13 Alen dybt, 4¾ Alen højt (234 Alen2 / 91 m2).
Udvendige Mure grundmuret af gamle Sten, Siderne og den ene Gavl 1½ det øvrige 1 Stens tykke, Fyr Skillerum og
Overtømmer, Tegltag og 2 Skorstene af brændte Sten.
Alt indrettet til Beboelseslejlighed med Bræddegulve og gibsede Lofter overalt.
Inddelt i 4 Kamre, Køkken, Gang og Spisekammer, 2 Loftkamre. Skillerummene murede med brændte Sten. 1 Komfur.
Takseret til 1.985 Rdl.

Imellem Gaarden og Hans Chr. Larsens nye opførte Bygning er 3 Alen
Af en senere brandforsikring fremgår, at det nye hus lå 3 Alen fra gårdens stuehus - må vel være nord for stuehuset (?).

Huset blev sandsynligvis udlejet til sognepræst J. R. Baumanns moder - Præsteenke Emilie Kraft og hendes 2 ugifte
tvillingedøtre.

1872
Gaardhandel

Iflg. 'Arvefæsteskøde' af 26-7-1872 købte Hans Chr. Larsen gården af Gisselfeld Kloster.
Købspris angivet som 4.000 Rdl. - Areal 44 tdr. land

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1873

Taksation til Brandforsikring 18-8-1873 - Forsikring nr. 17.
Ejer: Hans Chr. Larsen - Matr.nr. 7-a.

 • a.     Stuehus i Nord - 11 Fag, 30 Alen langt, 11 Alen dybt, 3½ Alen højt (330 Alen2 / 129 m2)
  Bindingsværk, murede Vægge og Straatag, muret Gavl i Vest, sammenbygget i Øst.
  Indrettet fra Vest: 5 Fag til Stue og Gang, 3 Fag Dagligstue og Sovekammer, 5 Fag til Køkken, Bryggers og 2 Kamre.
  I Køkkenet er en Bageovn og en Skorsten. Ligefor Sovekammeret og et Kammer er en Udbygning af Grundmur paa 2 Alen.
  Gibsede Lofter i Soveværelset og et Kammer, ellers Bræddeloft overalt. Bræddegulv i Stue, Sovekammer og 1 Kammer.
  Fornødne Døre og Vinduer overalt.
  Denne Bygning er opført i 1849 og blev som Nybygning vurderet til 1.100 Rdl. - På Grund af god Vedligeholdelse og tillige en del Ombygning, maa den anses som saa god som ny  og ansættes til det samme Beløb.
  Takseret til 1.100 Rdl.

 • b.     Østre Længe - 13 Fag, 35 Alen lang, 12 Alen dyb, 3½ Alen høj (420 Alen2 / 164 m2)
  Grundmur af Kampesten og Straatag.
  Indrettet fra Nord: 3 Fag til ? og Pigekammer, 2 Fag til Indkørsel, 2 Fag til Tørve- og Brændehus, 2 Fag Faarehus,
  2 Fag Vognhus, 2 Fag Svinehus - Loft over 3 Fag
  Takseret til 1.040 Rdl.

 • c.     Staldlænge i Syd - 16 Fag, 46 Alen lang, 13½ Alen dyb, 3½ Alen høj (621 Alen2 / 242 m2)
  Grundmuret af Kampesten, Straatag.
  Indrettet fra Øst: 4 Fag til Kostald, 2 Fag til Foderlo og Karlekammer, 2 Fag til Hestestald, 2 Fag til Port, 6 Fag til Lade.
  Takseret til 1.120 Rdl. (som gl. Assurance 1870)

 • d.     Vestre Længe - 9 Fag, 23 Alen lang, 11 Alen dyb, 3½ Alen høj (253 Alen2 / 99 m2)
  Bindingsværk, murede Vægge med brændte Sten, Eg Under- og Fyr Overtømmer og Straatag
  Indrettet fra Nord: 2 Fag til Stald, 2 Fag Hønsehus, 2 Fag Lade, 3 Fag Lo. Bræddegavl i Nord, sammenbygget i Syd.
  Takseret til 570 Rdl.

Samlet Taksation: 3.830 Rdl.

Imellem Litra A og D er en Afstand af 2 Alen, og imellem B og C ligeledes 2 Alen. Det øvrige sammenbygget.
Gaarden ligger 11 Alen fra nærmeste Nabosted, Husmand Jens Peder Jensen, Matr.nr. 20.

1878

Gaardejer, fhv. sognefoged, Hans Christian Larsen døde 37 år gl.
i september 1878. Hans enke, Sidse Kirstine Pedersen, fortsatte på gården.

1878

Ejendomsvurdering 1878 - Matr.nr. 7-a
Ejer: Hans Chr. Larsens Enke - Hartkorn = 4-4-1-1¼.

FT-1880

Sidse Kirstine Pedersen, 40, Enke, Husmoder, Gårdmandsenke, V. Egede
Lars Peder Larsen, 14, Ugift, Hendes Barn, Vesteregede
Anders Christen Larsen, 10, Ugift, Hendes Barn, Vesteregede
Christian Larsen, 9, Ugift, Hendes Barn, Vesteregede
Julie Caroline Larsen, 2, Ugift, Hendes Barn, Vesteregede
Maren Larsen, 75, Enke, Aftægtskone, Fodby
Niels Hansen, 33, Ugift, Tjenestekarl, Toksværd
Ane Marie Hansen, 21, Ugift, Tjenestepige, Vesteregede
Jens Peder Hansen, 15, Ugift, Tjenestedreng, Bråby

Hus matr.nr. 7-a:

Emilie Baumann, 74, Enke, Præsteenke, Husmoder,
Emilie Johanne Baumann, 38, Ugift, Hendes Datter,
Metteline Elisabeth Baumann, 38, Ugift, Hendes Datter,
Inger Sofie Poulsen, 18, Ugift, Tjenestepige

1889

Taksation til Brandforsikring 1889 - Forsikring nr. 17.
Ejer: Hans Chr. Larsen - Matr.nr. 7-a.

 • a.     Stuehus i Nord - 12 Fag - Bindingsværk, Grundmuret, Straatag - Takseret til 3.600 kr.

 • b.     Østre Længe - 13 Fag - Kampesten og Straatag - Beboelse, Vognhus og Svinehus - Takseret til 2.600 kr.

 • c.     Søndre Længe - 16 Fag - Kampesten og Straatag - Stald og Lade - Takseret til 2.800 kr.

 • d.     Vestre Længe - 9 Fag - - Bindingsværk og Straatag - Lade og Lo - Takseret til 1.140 kr.

 • e.     Gødningshus syd for C - 6 Fag - Grundmuret og Straatag - Takseret til 975 kr.

Samlet Taksation: 11.115 kr.

Litra A og B er sammenbygget - Litra C og D er sammenbygget.
Afstand fra Litra A til Forsikring nr. 81 (Hus paa 7-a) er 3 Alen

FT-1890

Sidse Kirstine Larsen f. Pedersen, 50, Enke, Husmoder, Gaardejerske, V.E.
Maren Larsen, 85, Enke, Aftægtskone, Fodby
Maren Sofie Jensen, 28, Ugift, Tyende, Ulse
Lars Peder Larsen, 24, Ugift, Søn, Gaardbestyrer, V. Egede
Julie Karoline Larsen, 12, Ugift, Barn, V. Egede
Lars Peder Rasmussen, 15, Ugift, Tyende, Tjenestedreng, V. Egede

Hus matr.nr. 7-a

Emilie Baumann f. Kraft, 84, Enke, Kjøbenhavn, Husmoder, Enke efter en afdød Sognepræst
Emilie Johanne Baumann, 48, Ugift, Kjerte, Datter
Metteline Elisabeth Baumann, 48, Ugift, Kjerte, Datter
Marie Dorthea Jørgensen, 22, Ugift, Kjøbenhavn, Tyende

1896
Gårdhandel

Hans Christian Larsens i uskiftet Bo hensiddende Enke, Sidse Kirstine Larsen,
tilbagesolgte gården til Gisselfeld Kloster ved skøde dateret 14-9-1896.
Salgspris angivet som 25.000 Rdl. (skal formentlig være kroner).
Endvidere skulle sælgeren have en årlig livrente på 300 kr., og der reserveredes sælgeren afgiftsfri brug af et hus.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn
Sidse Kirstine Larsen sandsynligvis flyttet til sønnen Anders Christian Larsen, der var blevet gårdmand i Varpelev.

1896

Gisselfeld bortforpagtede gården til Hans Sørensen i 10 år regnet fra 1-5-1896.

Hans Sørensen tilflyttede i 1896 fra Braaby sogn.

FT-1901

Hans Sørensen, 24/9 1863, Gift, Husfader, Landbrug, Ulsø
Ane Kathrine Hansen, 13/3 1862, Gift, Husmoder, Braaby
Grethe Knudsdatter, 14/1 1825, Enke, Aftægtskone, Hustrus Moder, Testrup
Anna Elisabeth Marie Nielsen, 26/2 1885, Ugift, Tjenestepige, Vesteregede
Niels Mogens Jensen, 7/10 1886, Ugift, Tjenestedreng, Vesteregede

Hus matr.nr. 7-a:

Emilie Johanne Baumann, K, 16/1 1842, Ugift, Kjerte, Odense Amt, Husmoder, Formue
Metteline Elisabeth Baumann, K, 16/1 1842, Ugift, Kjerte, Odense Amt, Husmoder, Formue
Petra Elise Christensen, K, 22/2 1877, Ugift, Skovby, Odense Amt, Tjenestepige

1903

Ejendomsvurdering 1903 - Matr.nr. 7-a
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke angivet
Landbrug - Hartkorn 4-0-1-½ - Areal: 38 Td. Land - Vurdering: 20.000 kr.

FT-1906

Hans Sørensen, 24-9-1865, Gift, Husfader, Gaardforpagter
Ane Katrine Sørensen, 13-5-1862, Gift, Husmoder
Karl Kristian Sørensen, 03-05 1902, Ugift, Barn
Grete Christiansen, 14-1-1825, Enke, Slægtning
Jens Frederik Johansen, 21-12-1891, Ugift, Tjenestetyende

Hus matr.nr. 7-a:

Metteline Elisabeth Baumann, 16-1-1842, Ugift, Frøken, Formue
Emilie Johanne Baumann, 16-1-1842, Ugift, Frøken, Formue
Anna Madsen, 29-6-1881, Ugift, Tjenestepige
*) Ved FT-1911 boede søstrene Baumann i huset matr.nr. 10-d, Vester Egede

1909

Ejendomsvurdering 1909 - Matr.nr. 7-a og ½ af 7-e
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Hans Sørensen
Landbrug - Hartkorn 4-0-1-½ - Areal: 38¼ Td. Land - Vurdering: 20.000 kr.

FT-1911

Hans Sørensen, 24/9 1865, Ulse sg., Gift, Husfader, Gaardforpagter
Anna Kathrine Hansen, 13/5 1864, Braaby sg., Gift, Husmoder
Carl Christian Sørensen, 3-5-1902, V. Egede sg., Ugift, Barn
Ellen Marie Kirstine Jørgensen, 7-2-1895, Sværdborg sg., Ugift, Tjenestepige
Johannes Pedersen, 20-8-1893, Birkerød sg., Ugift, Tjenestekarl

Hus paa matr.nr. 7-a:

Hans Christian Larsen, 7-4-1859, Haslev sg., Gift, Husfader, Arbejdsmand *)
Ane Marie Jørgensen, 29-4-1862, V. Egede sg., Gift, Husmoder
Johan Larsen, 1-9-1888, V. Egede sg., Ugift, Barn, Fyrbøder
Poul Larsen, 3-11-1900, Haslev sg., Ugift, Barn **)
*) Tilflyttet 1909 fra Everdrup.
**) Poul Larsen blev omkring 1937 forpagter på ejendommen matr.nr. 9-c på Vester Egede Overdrev.

Note

Huset på matr.nr. 7-a, der blev bygget i 1870, er ikke fundet i kilderne efter folketællingen 1911 (se herover).

Måske blev huset revet ned? - Materialerne genbrugt et andet sted?

FT-1916

Hans Sørensen, 24/9 1865, Gift, Husfader, Landbrug
Anna Kathrine Sørensen, 13/5 1864, Gift, Husmoder
Carl Kristian Sørensen, 3/5 1902, Ugift, Søn
Hans Nielsen, 15/6 1901, Ugift, Tyende

1916

Ejendomsvurdering 1916 - Matr.nr. 7-a og ½ af 7-e
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn 4-0-1-½ - Areal: 38 Td. Land - Vurdering: 28.000 kr.

1916

Ejendomsvurdering 1916 - Matr.nr. 7-a og ½ af 7-e
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn 4-0-1-½ - Areal: 38 Td. Land - Vurdering: 28.000 kr.

FT-1921

Hans Sørensen, 24/9, 1864, Gift, Ulse Sogn, Præstø Amt, Husfader, Gaardforpagter
Katrine Sørensen, 13/5, 1862, Gift, Braaby Sogn, Sorø Amt, Husmoder
Peder Jørgen Pedersen, 21/4, 1906, Ugift, Vesteregede Sogn, Præstø Amt, Tyende

FT-1925

Christoffer Petersen, 26-3-1867, Baarse, gift, forpagter
Magdalene Hansigne Sofie Petersen, 25-8-1870, Aversi, gift, husmoder
Christian Petersen, 21-12-1918, København, ugift, barn
Hans Peter Nielsen, 6-7-1910, V. Egede, ugift, tjenestekarl
Ingrid Kirstine Sørensen, 11-1-1910, V. Egede, ugift, tjenestepige

1926

Ejendomsvurdering 1926 - Matr.nr. 7-a og ½ af 7-e
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn 4-0-1-½ - Areal: 38 Td. Land - Vurdering: 35.000 kr.

FT-1930

Kristoffer Petersen, 26-6 1867, G, Husfader, Landmand, Snesere
Magdalene Hansine Petersen, 25-8 1870, G, Husmoder, Aversi
Kristian Petersen, 21-12 1917, U, Plejebarn, København
Svend Aage Mikaelsen, 12-11 1908, U, Tjenestekarl, Kongsted

1932

Ejendomsvurdering 1932 - Matr.nr. 7-a og ½ af 7-e
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn 4-0-1-½ - Areal: 20,9 ha - Vurdering: 34.000 kr.

193?

T. Scheerup - Ny forpagter
I vurderingsfortegnelsen fra 1937 er navnet 'T. Scheerup' angivet som forpagter

1937

Ejendomsvurdering 1937 - Matr.nr. 7-a og ½ af 7-e
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke oplyst
Hartkorn 4-0-1-½ - Areal: 21,2 ha - Vurdering: 30.800 kr.

FT-1940

Scheerup, Tage Peter Bech, M, 10-08-1905, Køng, U, Husfader, Gaardforpagter
Scheerup, Johanne Dorthea, K, 11-02-1884, Køng, E, Husmoder
Hansen, Børge Egon, M, 06-02-1924, Vester Egede, U, Medhjælper

Før 1945

Knud Videbæk

Knud Videbæk, f. 28-3-1904 i Snejbjerg sogn, blev 11-7-1943 gift i Roholte kirke med Husbestyrerinde Kristine Jensen,
f. 16-1-1913 i Hellested sogn. Knud Videbæk var da angivet som 'Gaardforpagter i Vester Egede'.

Forpagter Knud Videbæk, Vester Egede var opstillet som kandidat til sognerådsvalget i marts 1946. Han fik 9 stemmer og blev ikke valgt.

1945

Ejendomsvurdering 1945 - Matr.nr. 7-a
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Kn. Videbæk
Hartkorn 3-4-1-0 - Areal: 18,0 ha - Vurdering: 36.600 kr.

1950

Ejendomsvurdering 1950 - Matr.nr. 7-a
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Kn. Videbæk
Hartkorn 3-4-1-0 - Areal: 18,0 ha - Vurdering: 42.000 kr.

1952

Niels Østergaard Larsen - Ny forpagter.

Niels Østergaard Larsen, f. 17-6-1924 i Vejby sogn, blev 3-5-1952 gift i Vester Egede kirke med Else Gerda Frederiksen,
f. 27-5-1931 i Kongsted sogn. - Niels Østergaard Larsen var da angivet som 'gårdforpagter Egeskjoldgaard i Vester Egede'.

1956

Ejendomsvurdering 1956 - Matr.nr. 7-a
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Niels Larsen
Hartkorn 3-4-1-0 - Areal: 18,0 ha - Vurdering: 75.000 kr.

 

Denne side er redigeret d.  02. maj 2017