Bilag til 'Optegnelser om Vester Egede'

 Noter om de enkelte gårde i Vester Egede

Gårdens navn

'Christianslund' - Birkedommergården

Matr.nr. (1808)

16-a, Vester Egede by og sogn

Areal (1808)

1.349.330 kvadratalen = 53,2 ha = 96,3 tdr. land
Mosepart: 242.280 kvadratalen = 9,5 ha = 17,3 tdr. land

Se matrikelkort 1808-1859.

Christianslund 2001

Christianslund - Foto 2001

Noter

Gården 'Christianslund' er opstået i 1764, hvor birkedommer og godsinspektør Niels Thorup af Gisselfeld købte og sammenlagde 2 gårde i Vester Egede.

Efter skiftende ejere er gården senere tilbagekøbt af Gisselfeld Kloster.

Gården har i flere perioder været bolig for områdets birkedommere

Iflg. BBR-registeret er den eksisterende bygning opført i 1777, og det samlede boligareal er angivet til 686 m2.
Ved ejendomsvurderingen i 2008 er matr.nr. 16-a angivet som 'Beboelse og forretning' med 2 lejligheder og et grundareal på 15.171 m2

Beliggenhed

Birkedommervej 44, Vester Egede, 4690 Haslev

Detaljer - Forpagtere / Brugere / Beboere

1764

Birkedommer og godsinspektør Niels Thorup

Thorup solgte gården i 1768 og døde i 1777 som borgmester og byfoged i Næstved.

1768-

Flere ejere

1782
Ejerskifte

Skøde af 22-12-1781: Major Peder Lassen von Post (ejer af Holmegård og Broksø) solgte gården + 3 gårdhuse i Vester Egede til Enkefru, Grevinde, Geheime Conferentzeraadinde Danneskjold Samsøe, født Kleist. - Salgspris = 4.199 Rdl.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

FT-1787

Jens Bing, 36, Gift, Mand, Cancelliraad og Inspekteur ved Grevskabet Samsø
Grethe Zimmer, 35, Gift, Kone
Abigael Marie Sl. Bings, 64, Enke, Mandens Moder
Edle Christine Winther, 10, Ugift, Opdrages i Huset
Anders Bjørn, 24, Ugift, Tjenestefolk, Skriverkarl
Karl Diderich, 29, Ugift, Tjenestefolk, Karl
Lars Jensen, 28, Ugift, Tjenestefolk, Karl
Peder Hansen, 24, Ugift, Tjenestefolk, Karl
Jens Hansen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Halvkarl
Mette Marie Schultz, 33, Ugift, Tjenestefolk, Husholderske
Anne Marie Jensdatter, 25, Gift, Tjenestefolk, Kokkepige
Marie Christensdatter, 34, Ugift, Tjenestefolk, Bryggerpige
Anne Andersdatter, 15, Ugift, Tjenestefolk, Hønsepige

1792
Ejerskifte

Skøde af 1-6-1792: Grevinde Danneskjold Samsøe solgte gården til Kammerjunker Waltersdorff. - Salgspris = 4.000 Rdl.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

   
1794

Taksation til Brandforsikring ca. 1794 - 'Christianslund'.
Ejer: Kammerjunker Waltersdorph

 1. Stuehus i Nord - Takseret til 2.090 Rbd.

 2. Østre Hus - Takseret til 370 Rbd.

 3. Søndre Hus - Takseret til 810 Rbd.

 4. 14 Fag Stakit - Takseret til 40 Rbd.

 5. En Længe i Vester - Takseret til 645 Rbd.

 6. En Lade - Takseret til 35 Rbd.

 7. 11 Fag Stakitværk - Takseret til 30 Rbd.

 8. 2 Porte - Takseret til 10 Rbd.

Samlet Taksation = 4.030 Rbd.

Da 'Kammerjunker Waltersdorph' var ejer af gården
Christianslund fra 1792-1794 kan det antages, at denne
taksation til brandforsikring er fra ca. 1794.

Taksationen til venstre er indført i 'Brandforsikringsprotokol
for Tybjerg Herred 1813-1857'.

Den detaljerede taksation er ikke fundet.

1794
Ejerskifte

Skøde af 31-12-1794 fra Waltersdorff til F. Lindam. - Gården + 5 huse.
Salgspris = 5.700 Rdl.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

1795
Ejerskifte

Skøde af 23-7-1795 fra F. Lindam til Abraham Isach. - Gården + 5 huse.
Salgspris = 6.999 Rdl.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

1799
Ejerskifte

Skøde af 3-9-1799 fra Abraham Isach til Kammerjunker Meyer. - Gården + 5 huse.
Salgspris = 11.000 Rdl.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

FT-1801

Hans Henrichsen, 44, Gift, Mand, Husmand og tilsynsmand
Marie Hansdatter, 35, Gift, Hans kone
Ellen Hansdatter, 12, Ugift, Deres barn
Henrich Hansen, 10, Ugift, Deres barn
Peder Hansen, 2, Ugift, Deres barn
Anders Olsen, 72, Ugift, Tjenestekarl

Birkedommeren (Albrecht Gottlob Bech) boede i 1801 i Bråby sogn.
Han var birkedommer fra 1782-1825, hvor han afløstes af Hans Schjerven Lautrup

1801
Ejerskifte

Auktionsskøde af 4-8-1801 til Greve Joachim Godske Moltke. - Gården + 5 huse.
Købspris = 6.995 Rdl.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

FT-1834

Hans Schjerven Lautrup, 38, Gift, birkedommer og birkeskriver
til Gisselfeld og Bregentved
Emilie Schiøtt, 33, Gift, hans kone
Charlotte Cathrine Lautrup, 8, Ugift, deres børn
Hjalmar Christian Schjerven Lautrup, 6, Ugift, deres børn
Niels Nicolai Sommer, 30, Ugift, fuldmægtig
Otto Friderik Christian Rasmussen, 20, Ugift, contorist
Ida Elisabeth Marie Margrethe Sönnicksen, 30, Ugift, huusholderske
Maren Nielsdatter, 29, Ugift, tjenestefolk
Ane Marie Pedersdatter, 23, Ugift, tjenestefolk
Maren Larsdatter, 29, Ugift, tjenestefolk
Lars Pedersen, 19, Ugift, tjenestefolk
Hans Olsen, 16, Ugift, tjenestefolk
Jens Larsen, 70, Enke(mand), røgter

FT-1840

Hans Schjerven Lautrup, 44, Gift, Cancellieraad og Birkedommer
Emilie Lautrup født Schiøtt, 39, Gift, hans Hustru
Charlotte Cathrine Lautrup, 14, Ugift, deres Datter
Hjalmar Christian Schjerven Lautrup, 12, Ugift, deres Søn
Catt? Dorothea Lautrup, 31, Ugift, Cancellieraadens Søster
Ane Sophie Møller, 45, Ugift, Huusjomfrue
Victor Salomon, 33, Ugift, Candidat i Theologien
Peter August Ringberg?, 23, Ugift, Contorist

Otto Frederik Christian Rasmussen, 26, Ugift, Fuldmægtig
Christian Madsen, 29, Ugift, Tjenestekarl
Peder Nielsen, 20, Ugift, Tjenestedreng
Jens Larsen, 76, Enkemand, Røgter
Mette Carlsdatter, 26, Ugift, Tjenestepiger
Maren Nielsdatter, 37, Ugift, Tjenestepiger
Marie Hansdatter, 25, Ugift, Tjenestepiger

Note 1844

Birkedommer Lautrup døde i september 1844. Han havde da været Birkedommer siden 1825.
I kirkebogen angivet: '
Død af Blodbrækning bevirket ved et aabent Saar i Underlivet'.

Peter Munthe Brun blev udnævnt til ny birkedommer pr. 1. februar 1845.
Miniportræt om Birkedommer Brun kan læses på siden 'Birkedommere i Vester Egede'.

FT-1845

Emilie Schiøtt, 44, Enke efter Cancelliraad, birkedommer Lautrup, København
Charlotte Cathrine Lautrup, 19, Ugift, hendes barn, I sognet
Cathrine Lautrup, 36, Ugift, slægtning, København
Peter Munthe Bruun, 33, Ugift, birkedommer, assessor, København
Peter August Ringberg, 28, Ugift, fuldmægtig, København
Georg Wilhelm Winther, 25, Ugift, kontorbetjent, København
Sophie Møller, 53, Ugift, husjomfru, Slagelse
Anders Larsen, 34, Ugift, tjenestefolk, Braaby
Jens Hansen, 33, Ugift, tjenestefolk, Næstelsø
Lars Jensen, 16, Ugift, tjenestefolk, Braaby
Hans Hendrik Sørensen, 55, Ugift, tjenestefolk, Fakse
Florentine Marie Kirstine Hansen, 28, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Karen Marie Andersdatter, 29, Ugift, tjenestefolk, Haslev
Ane Marie Christiansdatter, 25, Ugift, tjenestefolk, Braaby

FT-1850

Peter Munthe Brun, 37, Ugift, Birkedommer, København
Bethy Langsted, 66, Enke, Enkefrue, Gentofte
Frederikke Louise Brun, 23, Ugift, Husfaderens søster, København
Magdalene Langsted, 60, Ugift, Pensionist, Gentofte
Samuel Gottlieb Hartnach, 22, Ugift, Fuldmægtig, Fåborg
Peter Groth Petersen, 18, Ugift, Kontorbetjent, København
Susanne Elisabeth Ingerslev, 36, Ugift, Husjomfru, Blegind Sogn
Mette Marie Larsdatter, 24, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted Sogn
Karen Marie Jensdatter, 23, Ugift, Tjenestefolk, Toksværd Sogn
Ane Sophie Nielsdatter, 22, Ugift, Tjenestefolk, Bråby Sogn
Jens Jensen, 30, Ugift, Tjenestefolk, Fensmark
Hans Christensen, 27, Ugift, Tjenestefolk, Hellested Sogn
Hans Hendrik Sørensen, 62, Ugift, Tjenestefolk, Fakse
Peder Jensen, 16, Ugift, Tjenestefolk, Haslev, Sorø

FT-1855

Peter Munthe Brun, 42, Gift, Justitsraad, Birkedommer, Huusfader, Kbhvn.
Anna f. Munch, 27, Gift, Hans Kone, Aarhus
Udøbt Søn, 1, Ugift, Deres Søn, Her i Sognet
Bertha Brun F. Langsted, 72, Enke, Huusfaderens Moder, Forsørges af Huusfaderen, Gentofte
Anna Magdalene Langsted, 67, Ugift, Hendes Søster, Forsørges af Huusfaderen, Gentofte
Vilhelmine Caroline Christiane Olsen, 37, Ugift, Huusjomfru, Nyk. paa Mors
Valdemar Georg Gustav Weigh, 24, Ugift, Fuldmægtig, Østrup Sogn
Wilhelm Cramer, 25, Ugift, Kontorist, Roskilde
Jens Christian Pedersen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Faxe Sogn
Hans Jensen, 38, Ugift, Tjenestefolk, Aversi Sogn
Jacob Andersen, 33, Ugift, Tjenestefolk, Haslev Sogn
Hans Jensen, 23, Ugift, Tjenestefolk, Braaby Sogn
Jørgen Nielsen, 38, Ugift, Tjenestefolk, Haslev Sogn
Jens Christian Knudsen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Frederik Christian Sophus Pedersen, 16, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Maren Hansen, 35, Gift, Tjenestefolk, Dalby Sogn
Marie Vilhelmine Hendriksen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Kjøbenhavn
Inger Marie Johansdatter, 30, Gift, Tjenestefolk, Haslev Sogn

1856
Ejerskifte

Skøde 29-2-1856 fra Greve A. V. Moltke til Justitsråd, Birkedommer Brun.
Salgspris: 16.000 Rdl. - Gården med nogle Jorder i Toksværd.
Samtidig udstedt pantebrev fra køber til sælger på 14.000 Rdl.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

FT-1860

Peter Munthe Brun, 47, Gift, Kbhvn., Justitsraad, Birkedommer, Huusfader
Anna f. Munch, 32, Gift, Beder, Hans Kone
Ludvig Munthe Brun, 6, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Julie Frederikke Brun, 4, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Emma Brun, 2, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Udøbt Søn, 1, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Anna Magdalene Conradine Wørpel, 28, Ugift, Præstø, Huusjomfru
Thomas Lund, 24, Ugift, Kornum, Fuldmægtig
Peter David Bergstrøm, 28, Ugift, Nykøb. F., Kontorist
Søren Niels Peter Jørgensen, 19, Ugift, Hammer, Kontorist
Jens Pedersen, 35, Gift, Rønnebæk, Tjenestefolk
Hans Jensen, 43, Ugift, Aversi, Tjenestefolk
Jacob Larsen, 23, Ugift, Haslev, Tjenestefolk
Mads Nielsen, 21, Ugift, Ulse, Tjenestefolk
Peder Christian Pedersen, 17, Ugift, Haslev, Tjenestefolk
Christen Pedersen, 73, E, Faxe, Tjenestefolk
Mette Christiansen, 26, Ugift, V. Egede, Tjenestefolk
Ane Margrethe Jensen, 26, Ugift, Holme O., Tjenestefolk
Johanne Marie Larsen, 26, Ugift, Dalby, Tjenestefolk
Karen Marie Nielsen, 25, Ugift, Rønnebæk, Tjenestefolk

1891

Taksation til Brandforsikring 3-10-1861 - Forsikring nr. 1.
Ejendommen Christianslund, Matr.nr. 16-a - Tilhørende Justitsraad Brun.

 1. Stuehus i Nord - Bindingsværk, murede Vægge og Straatag - Indrettet til Beboelse.
  Taksation: 3.340 Rdl. - Som gl. Assurance

 2. Østre Hus - Bindingsværk, murede Vægge og Straatag.
  Indrettet til Beboelse, Bryggers, ? og Lade.
  Taksation: 2.380 Rdl. - Som gl. Assurance.

 3. Søndre Længe - 20 Fag.
  Indrettet fra Øst: 1 Fag til Huggehus, 2 Fag til Vognhus, 2 Fag til Faarehus, 2 Fag til Port, 6 Fag til Lade, 7 Fag til Lo.
  Ege Undertømmer i Fod og Fyrre Overtømmer samt murede Vægge af brændte Sten og Straatag.
  1 Dør, 3 Porte og 5 Halvporte.
  Takseret til 800 Rdl. - Den gl. Længe takseret til 1.300 Rdl. udgaar.

 4. Udgået

 5. Vestre Længe - Opført af nyt i stedet for den gamle vestre Længe og paa dennes Plads.
  26 Fag - 66½ Alen lang, 20 Alen dyb, 4½ Alen høj (1.330 Alen2 / 519 m2).
  Fyrre Skillerum og Oventømmer, opført med Kampestensmur, som ikke medtages i Assurancen, og Straatag.
  Indrettet fra Syd: 6 Fag til Lade, 2 Fag til Port, 5 Fag til Hestestald(?), 2 Fag til Foderlo og Karlekammer, 2 Fag til ?,
  1 Fag til Fodergang, 4 Fag til Kostald, 1 Fag til Fodergang, 3 Fag til Faarehus og Røgterkammer.
  Længen har 5 udvendige dobbelte Døre med Plankekarm, 6 udvendige glatte Døre, 13 Staldvinduer, Loft over 18 Fag.
  Takseret til 3.060 Rdl. - Den gl. Længes Forsikringssum paa 1.030 Rdl. udgaar saaledes.

 6. En Lade - Udgaar som nedbrudt.

 7. -

 8. -

 9. Et Hus i Gaarden - Bindingsværk, murede Vægge og Straatag - Til Vognhus og Karlekammer.
  Takseret til 240 Rdl. - Som gl. Assurance.

 10. Et Hus syd for Gaarden - Bindingsværk, murede Vægge og Straatag - Til Svinehus, Vognhus og Fæstald.
  Takseret til 280 Rdl. - Som gl. Assurance.

 11. 14 + 11 Fag Stakit - Takseret til 110 Rdl. - Som gl. Assurance

Samlet Taksation: 10.210 Rdl.

Litra A, B, C, E og K er sammenbyggede.
Afstanden til nærmeste fremmede Bygning, Peder Olsens Fæstehus matr.nr. 32, er 17½ Alen.

Til ejendommen hører:

 • Forsikr.nr. 2, Matr.nr. 16-b - Hus haves i Leje af Peder Jensen og P. Pedersen - Takseret til 60 Rdl. - Som gl. Assurance

 • Forsikr.nr. 3, Matr.nr. 53 - Hus haves i Leje af Simon Larsen - Takseret til 60 Rdl. - Gl. Assurance

 • Forsikr.nr. 4, Matr.nr. 54 - Hus haves i Leje af Hans Johansen - Takseret til 80 Rdl. - Som gl. Assurance

 • Forsikr.nr. 5, Matr.nr. 54 - Hus haves i Leje af Rasmus Mogensen - Takseret til 50 Rdl. - Gl. Assurance

 • Forsikr.nr. 6, Matr.nr. 55 - Hus haves i Leje af Peder Jensen - Takseret til 50 Rdl. - Gl. Assurance

FT-1870

Peter Munthe Brun, 56, Gift, Justitsraad, Birkedommer Bregentved-Gisselfeld Birk, Kjøbenhavn
Anna Brun f. Munch, 41, Gift, Moder, Beder Sogn, Jylland
Julie Brun, 13, Ugift, Barn, Vesteregede
Emma Brun, 11, Ugift, Barn, Vesteregede
Johan Munthe Brun, 10, Ugift, Barn, Vesteregede
Emma Kirstine Handrup, 44, Ugift, Huusjomfru, Næstved
Julius Vilhelm Daukvart Mørck, 21, Ugift, Fuldmægtig, Dronninglund
Carl Christian Petersen, 21, Ugift, Fuldmægtig
Just Henrik Mundz Lausen, 24, Ugift, Fuldmægtig
Hanne Svendsen, 26, Ugift, Tjenestepige
Johanne Nielsen, 21, Ugift, Tjenestepige
Ane Sofie Christiansdatter, 24, Ugift, Tjenestepige
Hans Pedersen, 24, Ugift, Avlskarl, Ulse
Jørgen Hansen, 26, Ugift, Kudsk
Peder Nielsen, 30, Ugift, Tjenestekarl
Lars Peder Pedersen, 17, Ugift, Karl, Ulse
Niels Frederik Nielsen, 17, Ugift, Stalddreng, Ulse
Jørgen Larsen, 55, Gift, Røgter

1875

Taksation til Brandforsikring - 3. kvt. 1875 - Forsikring nr. 1.
Ejer: Justitsraad Brun.

 • A.     Stuehus i Nord - 26 Fag - Bindingsværk og Straatag
  Takseret til 13.000 kr.

 • B.     Hus i Øst - 13 Fag - Beboelse og Bryggers - Bindingsværk og Straatag - Takseret til 6.400 kr.

 • C.    Hus i Syd - 20 Fag - Lo og Lade - Bindingsværk og Straatag
  Takseret til 3.000 kr.

 • D.    Staldlænge i Vest - 26 Fag - Grundmuret med Kampesten og Straatag - Takseret til 8.500 kr.

 • E.     Hus i Gaarden - 6 Fag - Vognhus - Bindingsværk og Spaantag - 7 Alen fra Litra D - Takseret til 840 kr.

 • F.     Materialehus 18 Alen Syd for Gaarden - 7 Fag - Bindingsværk og Straatag - Takseret til 1.400 kr.

 • G.    14 Fag Stakit - Takseret til 120 kr.

 • H.    11 Fag Stakit - Takseret til 100 kr.

 • I.      Tilbygning til Litra A i Nord - 3 Fag - Grundmuret og Spaantag
  Sammenbygget med Litra A - Takseret til 1.500 kr.

 • K.     Svinehus 25 Alen fra Svinehus Litra D - 7 Fag - Grundmuret med - Kampesten og Spaantag - Takseret til 1.000 kr.

Samlet Taksation: 35.860 kr.

Christianslund - Bygninger 1875

Konstrueret tegning over
bygninger 1875

Tegningen er ikke målfast

1878

Ejendomsvurdering 1878 - Matr.nr. 16-a, Christianslund

Ejer: Justitsraad Brun - Hartkorn: 8-7-2-2¾

FT-1880

Peter Munthe Brun *), 66, Gift, Husfader, Birkedommer, Justitsråd, Kbhvn.
Jens Peder Otto Haurberg, 21, Ugift, Fuldmægtig ved Herredskontoret, Roskilde
Jens Axel Svendsen, 23, Ugift, Fuldmægtig ved Herredskontoret, Kbhvn.
Emma Kirstine Handrup, 53, Ugift, Husjomfru, Næstved
Else Kirstine Rasmussen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Vesteregede Sogn
Ellen Hansen, 28, Ugift, Tjenestefolk, Vesteregede Sogn
Christian Hansen, 30, Ugift, Tjenestefolk, Ulsø Sogn
Hans Peder Christensen, 21, Ugift, Tjenestefolk, Førslev Sogn
Ole Hansen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Toksværd Sogn
Hans Peder Hansen, 15, Ugift, Tjenestefolk, Vesteregede Sogn
Frederik Nielsen, 67, Gift, Tjenestefolk, Bråby Sogn

*) I folketællingsskemaet er anført: 'Den øvrige familie bor i København'

1884
Ejerskifte

Skøde 16-6-1884 fra Etatsråd Brun til Gisselfeld Kloster.
Salgspris: 95.500 kr. - Gården matr.nr. 16-a samt matr.nr. 53, 54 og 55, V. Egede.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

Note 1884

Peter Munthe Brun fratrådte sandsynligvis som birkedommer i 1884, hvor Hans Christian Mathias Krarup Øllgaard tilflyttede fra København.
Se FT-1890 herunder.

1885

Taksation til Brandforsikring - 3. kvt. 1885 - Forsikring nr. 1.
Ejer: Gisselfeld Kloster - Lejer: Birkedommer Øllgaard.

 • A.     Stuehus i Nord - 23 Fag - Grundmuret, Bindingsværk og Straatag - Takseret til 11.290 kr.

 • B.     Beboelse i Øst - 13 Fag - Grundmuret, Bindingsværk og Straatag - Takseret til 6.750 kr.

 • C.    Stald og Lade i Vest - 26 Fag - Grundmuret med Kampesten og Straatag - Takseret til 14.300 kr.

 • D.    Svinehus Vest for Litra C - 7 Fag - Grundmuret med Spaantag - Takseret til 1.400 kr.

 • E.     Jernpumpe Nord for Litra B - Takseret til 50 kr.

Samlet Taksation: 33.790 kr.

Siden taksationen i 1875 er flere bygninger tilsyneladende nedrevet.

FT-1890

Hans Christian Mathias Krarup Øllgaard, 50, Gift, Birkedommer, Snejbjerg
Hanne Jacobine Petrea Ølsgaard f. Hjort, 44, Gift, As Præsteg., Vejle amt
Cathrine Hjort, 46, Ugift, Lærerinde, As Præstegaard, Vejle amt
Balthazar Kaarup Øllgaard, 13, Ugift, Barn, Kjøbenhavn
Iver Christian Iversen, 26, Ugift, Fuldmægtig, Ringkøbing
Peder Laurids Otto Jensen, 22, Ugift, Fuldmægtig, Ringkøbing
Jens Christian Jensen, 20, Ugift, Tjenestekarl, Vesteregede
Christen Jensen, 15, Ugift, Dreng, Vesteregede
Karen Marie Olsen, 23, Ugift, Tjenestepige, Dalby Sogn
Petrine Hansine Kirstine Henriksen, 19, Ugift, Tjenestepige, Braaby

FT-1901

Hans Christian Mathias Krarup Øllgaard, 24/8 1839, Gift, Husfader, Birkedommer, Tanderupgaard, Snejbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
Hanne Jacobe Petrea Øllgaard, 27/5 1845, Gift, Husmoder, As Sogn
Niels Peder Pedersen, 8/3 1880, Ugift, Tjenestetyende, Vesteregede
Hans Alfred Christian Larsen, 20/10 1882, Ugift, Tjenestetyende, Hylleholt
Johanne Mathilde Elisabeth Pedersen, 5/7 1876, Ugift, Tjenestetyende, Finnerup Sogn
Hansine Jensen, 14/4 1883, Ugift, Tjenestetyende, Græsbjerg, Præstø Amt

1903

Ejendomsvurdering 1903 - Matr.nr. 16-a, 42-a, 42-b
Ejer: Gisselfeld Kloster
Landbrug - Hartkorn: 4-4-1-1¼ - Areal: 39 ½ Td. Land - Vurdering: 30.000 kr.

Note 1904

H. C. M. K. Øllgaard var birkedommer i Vester Egede for Bregentved-Gisselfeld Birk til 1904. - I 1905 blev tingstedet flyttet til Haslev.

Kilde: 'Fragmenter af Bregentved-Gisselfeld birks historie ved M. Schaumburg-Müller, 1982

1905

Gården bortforpagtet af Gisselfeld Kloster i 5 år fra 1-5-1905 til Anders Larsen.
Årlig afgift = 407 kr.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

FT-1906

Der er ikke fundet beboere på 'Christianslund' ved FT-1906

1909

Ejendomsvurdering 1909 - Matr.nr. 16-a, 42-a, 42-b
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Anders Larsen
Landbrug - Hartkorn: 4-4-1-1¼ - Areal: 39 ½ Td. Land - Vurdering: 30.000 kr.

1910

Forpagtningskontrakt fra Gisselfeld Kloster for 10 år fra 1-4-1910 til Alfred Stavnsbjerg.
Omfatter matr.nr. 16a, 42-a og -b og 6-a, 6-e og 6-f. - Årlig afgift = 1.157 kr.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

FT-1911

August Vilhelm Nielsen, 26-3-1878, København, Gift, Husfader, Arbejdsmand ved Landbrug
Anna Hansine f. Hansen, 18-6-1885, Everdrup, Gift, Husmoder
Agnes Inga Marie Nielsen, 14-9-1905, Everdrup, Ugift, Barn
Niels Knud Villiam Nielsen, 7-1-1911, Vester Egede, Ugift, Barn

Vilhelm Larsen, 14-7-1876, Ulse, Gift, Husfader, Arbejdsmand
Ane Marie Frederikke f. Simonsen, 29-11-1879, Vester Egede, Gift, Husmoder
Inger Marie Andrea Larsen, 31-12-1904, Vester Egede, Ugift, Datter
Ejvind Kristian Simon Larsen, 9-12-1908, Vester Egede, Ugift, Søn
Anders Hansen, 6-11-1832, Vester Egede, Enkemand, Slægtning, Alderdomsunderstøttelse

1916

Ejendomsvurdering 1916 - Matr.nr. 16-a, 42-a, 42-b
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 4-4-1-1¼ - Areal: 39 Td. Land - Vurdering: 45.000 kr.

FT-1916

Vilhelm Larsen, 14/7 1876, Gift, Husfader, Arbejdsmand
Ane Marie Frederikke Larsen, 29/11 1879, Gift, Husmoder
Inger Marie Andrea Larsen, 31/12 1904, Ugift, Datter
Ejvind Kristian Larsen, 9/12 1908, Ugift, Søn
Anders Henrik Frede Larsen, 26/9 1915, Ugift, Søn

1920

Ejendomsvurdering 1920 - Birkedommergaarden - Matr.nr. 16-a, 42-a, 42-b
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 4-4-1-1¼ - Areal: 39½ Td. Land - Vurdering: 60.000 kr.

FT-1921

Constence Magda Danneskjold Samsøe, 25/6 1876, Ugift, Husmoder, Lever af Rentepenge *)
Nina Luninsen?, Ugift, Tyende, Stuepige
Viggo Hartig, 24/6 1893, Ugift, Tyende, Toksværd
Marie Simonsen, 2/2 1888, Ugift, Tyende, Teestrup

Vilhelm Larsen, 14/6, 1876, Gift, Ulse Sogn, Præstø Amt, Husfader, Arbejdsmand
Marie Larsen, 20/11, 1879, Gift, Vesteregede Sogn, Præstø Amt, Husmoder
Kristian Larsen, 9/12, 1908, Ugift, Vesteregede Sogn, Præstø Amt, Barn
Frede Larsen, 26/8, 1915, Ugift, Vesteregede Sogn, Præstø Amt, Barn

*) Tilflyttet 1916 fra Gisselfeld, Braaby sogn
Datter af Lensgreve og Overdirektør Christian Frederik Danneskiold Samsøe.
Sandsynligvis samme 'Comtesse Magda Danneskiold Samsøe, der fra 1919 til 1938 var ejer af gården 'Brødebæk' (matr.nr. 12-a).

FT-1925

Magdalene Danneskiold-Samsøe, 25/6 1876, Hammel, Ugift, Husmoder
Ellen Ingeborg Larsen, 21/8 1899, Torkildstrup, Ugift, Husjomfru
Mary Johanne Longhi, 7/9 1904, Ørby, Ugift, Stuepige
Aksel Petersen, 11/8 1900, Ugift, Kusk

Vilhelm Larsen, 14-jun, 1876, Ulse, Gift, husfader, arbejdsmand
Ane Marie Frederikke Larsen, 29-nov, 1879, Vester Egede, Gift, husmoder
Anders Henrik Frede Larsen, 26-aug, 1915, Vester Egede, Ugift, barn

1926

Ejendomsvurdering 1926 - Matr.nr. 16-a, 42-a, 42-b
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 4-4-0-2 - Areal: 39 Td. Land - Vurdering: 54.000 kr.

FT-1930

Magdalene Danneskjold Samsøe, 25-6 1876, U, Husmoder, Hammel Sogn
Ingeborg Augusta Petersen, 10-12 1907, U, Husassistent, Toksværd
Marna Hansen, 24-8 1908, U, Husassistent, København
Anton Marius Bjørnsholm, 29-12 1901, U, Tjenestekarl, Hørring Sogn

Jørgen Frederik Reinche, 23-9 1868, G, Husfader, Fhv. Fisker, Tyskland
Marie Henriette Augusta Reinche, 23-10 1868, G, Husmoder, Tyskland

1932

Ejendomsvurdering 1932 - Matr.nr. 16-a, 42-a, 42-b
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 4-4-0-2 - Areal: 20,5 ha - Vurdering: 46.000 kr.

1937

Ejendomsvurdering 1937 - Matr.nr. 16-a, 42-a, 42-b
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke oplyst
Landbrug - Hartkorn: 4-4-0-2 - Areal: 21,7 ha - Vurdering: 46.000 kr.

FT-1940

Danneskiold Samsøe, Magdalene, K, 25-06-1876, Hammel, U, Husmoder
Jensen, Karen Tandrup, K, 02-03-1916, Snesere, U, Husassistent
Christensen, Agnes Hildur, K, 25-08-1922, Terslev, U, Husassistent
Andersen, Svend Aage, M, 13-11-1918, Lille Næstved, U, Medhjælper

Reinche, Marie Henriette Augusta, K, 23-10-1868, Slesvig, Tyskland, E, Husmoder, Aldersrente og Pension

1945

Ejendomsvurdering 1945 - Matr.nr. 16-a, 42-a, 42-b
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: la Cour
Hartkorn: 4-4-0-2 - Areal: 21,7 ha - Vurdering: 58.000 kr.

1950

Ejendomsvurdering 1950 - Matr.nr. 16-a - Christianslund
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Birkedal Nielsen
Hartkorn: 3-7-2-0 - Areal: 18,3 ha - Vurdering: 64.000 kr.

Ca. 1954

Beboer: Fru Wanda Treschow (f. Danneskiold-Samsøe - f. 5/7 1892)

1956

Ejendomsvurdering 1956 - Matr.nr. 16-a - Christianslund
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke oplyst
Hartkorn: 4-0-0-2¾ - Areal: 18,7 ha - Vurdering: 94.500 kr.

 

Denne side er redigeret d.  16. april 2016