Bilag til 'Optegnelser om Vester Egede'

 Noter om de enkelte gårde i Vester Egede

Gårdens navn

'Sophiehøj' - Gl. Skovridergård

Matr.nr. (1808)

15-a, Vester Egede by og sogn

Areal (1808)

1.826.210 kvadratalen = 72,0 ha = 130,3 tdr. land
Mosepart: 126.270 kvadratalen = 5,0 ha = 9,0 tdr. land

Se matrikelkort 1808-1859.

Skovridergården Sophiehøj

Sophiehøj

Noter

Gården 'Sophiehøj' blev opført i 1806 på en udflytterlod fra Vester Egede.
Herudover blev gården tillagt nogle huslodder i Hanebjerg.
Sophiehøjs status som 'gård' varede kun til 1852, hvor jorden blev delt således, at ca. 66 tdr. land blev inddraget til udvidelse af Hesede Skov, og resten af jorden overgik til at blive drevet under Hesede-gården.

Fra 1842 og langt op i sidste halvdel af 1900-tallet har Sophiehøj været bolig for forstinspektøren / skovrideren på Gisselfeld Kloster.

Iflg. BBR-registeret er den eksisterende bygning opført i 1806.

Beliggenhed

Nordvest for Vester Egede - I udkanten af Hesede Skov.

Adresse: Gisselfeldvej 26, 4690 Haslev

Detaljer - Forpagtere / Brugere / Beboere

Note 1806

Som før omtalt blev gården opført i 1806.

I modsætning til andre gårde er der for gården Sophiehøj ikke anført noget navn på gårdmand/bruger
på matrikelskortet fra 1808.

Man kan måske forestille sig, at jorden er blevet drevet fra Gisselfeld eller fra den nærliggende Hesede-gård (?)
Folketællingen fra 1834 tyder på, at gårdens anseelige hovedbygning da var beboet af ansatte ved Gisselfeld

1806-1807

Taksation til Brandforsikring 10-4-1806 - Forsikring nr. 73
Sophiehøj - Konferenceraad Danneskiold Samsøe.

A.     Stuehus i Nord - 19 Fag, 18 Alen dyb.
Egebindingsværk med murede Vægge, opført paa en Kampestensgrund og Kælder under 5 Fag, Straatag.
Dobbelte Lofter, engelske Vinduer med smaa Glasruder, hollandske Døre med indfræsede Laase og Messingbeslag,
2 Skorstene af brændte Sten.
Takseret til 3.800 Rbd.

B.     Det Østre Hus - 10 Fag, 16 Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer og Straatag - Til Lo og Lade.
Takseret til 1.000 Rbd.

C.    Det Vestre Hus - 10 Fag, 16 Alen dyb.
Do Materialer - Til Heste- og Kostald for Avlskvæg, Foderlo, Karlekammer, Svinehus og Huggehus.
Takseret til 1.000 Rbd.

Samlet Taksation = 5.800 Rbd. - Har ej før været forsikret.

Tilføjet ved taksation 10-3-1807:

D.    Et Hus i Øst - 8 Fag, 8¾ Alen dyb.
Ege Undertømmer i Fod og Fyrre Overtømmer, dels murede og dels klinede Vægge, Straatag.
Indrettet til Bryggerhus, en indmuret Kobber Bryggerkedel.
Takseret til 320 Rbd.

E.     Et Hus i Vest - 8 Fag, 8¼ Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer, med klinede Vægge og Straatag.
Til Fæhus, Vognhus og Huggehus.
Takseret til 600 Rbd.

Disse 2 Bygninger har ej før været forsikret.

1809

Taksation til Brandforsikring 4-2-1809 - Forsikring nr. 73
Sophiehøj - Nu S. T. G. Klaus Baron Cay Holsten.

A.     Stuehus i Nord - 19 Fag, 18 Alen dyb.
Egebindingsværk med murede Vægge, opført paa Kampestensgrund og Kælder under 5 Fag, Straatag.
Dobbelte Lofter, engelske Vinduer med smaa Glasruder, hollandske Døre med indfræsede Laase og Messingbeslag,
2 Skorstene af brændte Sten.
Takseret til 4.750 Rbd.

B.     Det Østre Hus - 10 Fag, 16 Alen dyb.
Ege Under- og Fyrre Overtømmer i Fod, murede Vægge og Straatag. - Til Lo og Lade.
Takseret til 1.200 Rbd.

C.    Det Vestre Hus - 10 Fag, 16 Alen dyb.
Do Materialer og Straatag - Til Heste- og Kostald for Avlskvæg, Foderlo, Karlekammer, Svinehus og Huggehus.
Takseret til 1.200 Rbd.

D.    Et Hus i Øst - 8 Fag, 8¾ Alen dyb.
Ege Undertømmer i Fod og Fyrre Overtømmer, dels murede og dels klinede Vægge, Straatag.
Indrettet til Bryggerhus, en indmuret Kobber Bryggerkedel.
Takseret til 480 Rbd.

E.     Et Hus i Vest - 8 Fag, 8¼ Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer, med klinede Vægge og Straatag.
Til Fæhus, Vognhus og Huggehus.
Takseret til 480 Rbd.

F.     18 Fag Stakit med Egestolper. - Takseret til 90 Rbd.

Samlet Taksation = 8.200 Rbd.

1829

Taksation til Brandforsikring 15-9-1829 - Forsikring nr. 73
Sophiehøj - Gisselfeld Kloster tilhørende - Forhen Greve Danneskiold Samsøe.
Haves i Forpagtning af Captain v. Bech (?)

A.     Stuehus i Nord - 19 Fag, 18 Alen dyb - Takseret til 3.680 Rdl.

B.     Det Østre Hus - 10 Fag, 16 Alen dyb - Takseret til 780 Rdl.

C.    Det Vestre Hus - 10 Fag, 16 Alen dyb - Takseret til 780 Rdl.

D.    Et Hus i Øst - 9 Fag, 8½ Alen dyb - Takseret til 350 Rdl.

E.     Et Hus i Vest - 10 Fag, 8 Alen dyb - Takseret til 150 Rdl.

F.     10 Fag Stakit med Egestolper. - Takseret til 20 Rdl.

Samlet Taksation = 5.760 Rdl. i Sølv.

FT-1834

Joachim Christoph Herms, 39, Gift, Schäfer ved Gisselfeld
Elisabeth Marie Dorothea Paegeln, 33, Gift, hans kone
Fridrich Georg Heinrich Herms, 10, Ugift, deres børn
Gustav Fridrich Daniel Herms, 8, Ugift, deres børn
Elisa Leonora Agnete Herms, 6, Ugift, deres børn
Elisabeth Sophie Paegeln, 20, Ugift, deres pårørende og pige

Peter Carl Grønvald, 39, Gift, privat lærer
Amalia Vilhelmine Mari Plum, 33, Gift, hans kone
Caroline Amalia Elisabeth Grønvald, 9, Ugift, deres børn
Maren Severin Peter Grønvald, 8, Ugift, deres børn
Carl Mathias Knud Grønvald, 7, Ugift, deres børn
Theodor Napoleon Grønvald, 3, Ugift, deres børn
Elisabeth Kirstine Falck, 67, Enke(mand), svigermoder, lever af pension
Wilhelmine Elisabeth Luplaa, 21, Ugift, slægtning
Lovise Andersdatter, 18, Ugift, tjenestepige

FT-1840

Peder Nielsen, 30, Gift, Har Opsigt med Gaarden og Daglejer
Maren Hansdatter, 33, Gift, hans Kone
Louise Henriette Christiane Pedersen, 4, Ugift, deres Datter

1840

Taksation til Brandforsikring 15-6-1840 - Forsikring nr. 73
Sophiehøj - Gisselfeld Kloster tilhørende - Bebos af Arbejdsmand Peder Nielsen.

A.     Stuehus i Nord - 19 Fag, 18 Alen dyb - Takseret til 2.660 Rdl.

B.     Det Østre Hus - 10 Fag, 16 Alen dyb - Takseret til 500 Rdl.

C.    Det Vestre Hus - 10 Fag, 16 Alen dyb - Takseret til 500 Rdl.

D.    Et Hus i Øst - 8 Fag, 8½ Alen dyb - Takseret til 160 Rdl.

E.     Et Hus i Vest - 9 Fag, 8 Alen dyb - Takseret til 140 Rdl.

F.     10 Fag Stakit med Egestolper. - Takseret til 10 Rdl.

Samlet Taksation = 3.970 Rdl.

Note 1842

Fra 1842 har Sophiehøj været bolig for forstinspektøren/skovrideren på Gisselfeld Kloster.

FT-1845

Jens Frederik Christian Wegener, 34, Gift, jagtjunker, landmåler og forstinspektør, Roskilde
Caroline Mathilde Jacobsen, 36, Gift, hans kone, Odense
Udøbt Dreng, 1, Ugift, deres barn, I sognet
Ove Peter Hendrik Povelsen, 23, Ugift, forstkandidat, Lyngby
Johannes Emil Christian Holstein, 18, Ugift, forstelev, greve, Holsteinborg
Christen Hansen, 21, Ugift, tjenestefolk, Bjernede
Ane Marie Sørensdatter, 22, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Maren Cathrine Pedersdatter, 21, Ugift, tjenestefolk, Braaby
Ane Margrethe Pedersdatter, 28, Ugift, tjenestefolk, Toksværd

FT-1850

Jens Christian Frederik Wegener, 37, Gift, Jagtjunker, husfader, Roskilde
Caroline Mathilde Jacobsen, 40, Gift, Hans Hustru, Odense
Ernst Henrik Frederik Sophus Wegener, 6, Ugift, Deres barn, Her i Sognet
Marie Mathilde Jacobine Wegener, 3, Ugift, Deres barn, Her i Sognet
Ellen Nielsen, 24, Ugift, Tjenestefolk, København
Mariane Sophie Larsdatter, 27, Ugift, Tjenestefolk, Strøby
Christen Hansen, 28, Ugift, Tjenestefolk, Bjernede

FT-1855

I folketællingen er ingen personer registreret på Sophiehøj.
Iflg. 'Optegnelser om Gisselfeld' var Carl Schumacher forstinspektør 1854-1855, og han blev i 1855 afløst af Carl Frederik Casper Sigetty.

1859

Taksation til Brandforsikring 18-8-1859 - Forsikring nr. 73.
Sophiehøj - En Gaard tilhørende Gisselfeld Kloster - Bebos af Forstinspektør Sigetty.

 • A.     Stuehus i Øst - 19 Fag, 48 Alen langt, 18 Alen dybt, 5 Alen højt (864 Alen2 / 337 m2)
  Ege Under- og Fyr Overtømmer, Vægge af brændte Sten, Straatag.
  Indrettet til Beboelse med Kælder under 5 Fag, 4 glatte Døre, 21 dobbelte Vinduer, 2 Skorstene af brændte Sten m.m.
  Takseret til 3.230 Rdl.

 • B.     Det Søndre Hus - 10 Fag, 25½ Alen langt, 16 Alen dybt.
  Ege Under- og Fyr Overtømmer, murede Vægge af brændte Sten, Straatag.
  Indrettet til Lade med gennemgaaende Lo paa langs, 2 Porte.
  Takseret til 1.050 Rdl.

 • C.    Det Nordre Hus - 10 Fag, 25½ Alen langt, 16 Alen dybt, 4 Alen højt.
  Samme slags Materialer som Litra B - Indrettet til Brændehus, Vognremisse, 4 Døre og 1 Port.
  Takseret til 650 Rdl.

 • D.    Et Hus Vest for Litra B - 9 Fag, 23 Alen langt, 9 Alen dybt, 3½ Alen højt.
  Ege Over og Undertømmer, klinede Vægge og Straatag - Indrettet med 5 Fag til Bryggerhus,
  Resten til Svine- og Hønsehus, Bræddeloft overalt, 1 Skorsten med Bageovn m.m.
  Takseret til 225 Rdl.

 • E.     Et Hus Nord for Litra D - 9 Fag, 23 Alen langt, 9 Alen dybt, 3½ Alen højt.
  Samme slags Materialer som Litra D.
  Indrettet til 3 Fag Stald og Foderlo, 2 Fag til Vognremisse, 3 Fag til Kostald, 1 Fag Karlekammer, 1 Port, 2 Vinduer.
  Takseret til 315 Rdl.

Samlet Taksation = 5.470 Rdl. - Gammelt men nogenlunde vedligeholdt.
Bygningerne ligger mere end 300 Alen fra nærmeste Nabobygninger.

1859

Efter taksation til brandforsikring i 1859 er konstrueret en skitse
over gårdens bygninger (se t.h.).

 • A.     Stuehus i Øst - 19 Fag - Tax. 3.230 Rdl.

 • B.     Søndre Hus - 10 Fag - Lade/Lo - Tax. 1.050 Rdl.

 • C.    Nordre Hus - 10 Fag - Brændehus/Vognremisse - Tax. 650 Rdl.

 • D.    Hus Vest for B - 9 Fag - Brygger-/Svine-/Hønsehus - Tax. 225 Rdl.

 • E.     Hus Nord for D - 9 Fag - Stald/Vognremisse/Karlekammer - Tax. 315 Rdl.

Samlet Taksation: 5.470 Rdl.

Tegningen er ikke målfast.

Sophiehøj - Bygninger 1859

Bygninger 1859 - Sophiehøj

FT-1860

Carl Frederik Caspar Sigetty, 34, Gift, Kbhvn., Forstinspekteur
Rosaline Marie Hedevig Sigurmundine f. Bloch, 42, Gift, Kbhvn., Hans Kone
Emma Sigetty, 2, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Jørgen Peder Pedersen, 26, Ugift, Holme O., Tjenestefolk
Karen Sophie Jensen, 16, Ugift, Toxværd, Tjenestefolk
Ellen Pedersen, 27, Ugift, Snesere, Tjenestefolk

FT-1870

Carl Frederik Caspar Sigetty, 43, Enkemand, Huusfader, Forstinspecteur, Kjøbenhavn
Emma Sigetty, 11, Ugift, Hans Datter, Her i Sognet
Emma Camilla Laurence Becker, 45, Ugift, Gouvernante, Kjøbenhavn
Ane Marie Larsen, 26, Ugift, Tjenestepige, Vejlø Sogn

Peder Pedersen, 34, Gift, ? Sogn, Huusfader, Indsidder, Dagleier
Caroline Kirstine Pedersen, 33, Gift, Her i Sognet, Hans Kone
Ane Cathrine Pedersen, 8, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn
Jens Valdemar Pedersen, 6, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn
Agnes Elisabeth Pedersen, 3, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn
Louise Henriette Christiane Pedersen, 1, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn

1873

Tinglyst forpagtningskontrakt fra Gisselfeld Kloster (i 10 år fra 1. maj 1873) til
Hofjægermester Greve Christian August Frederik Sophus Charles Georg Ernest Danneskjold Samsøe på Hesede Hovedgaard.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

1874

Taksation til Brandforsikring 1874 - Forsikring nr. 73.

 • A.     Stuehus i Øst - 19 Fag - Bindingsværk/Straatag -Tax. 4.375 Rdl.

 • B.     Søndre Hus - Nedbrændt

 • C.    Nordre Hus - Nedbrændt

 • D.    Bryggers i Ø/V - 8 Fag - Tax. 300 Rdl.

 • E.     Stald Nord for Litra D - Tax. 440 Rdl.

Samlet Taksation: 5.115 Rdl.

FT-1880

Carl Frederik Caspar Sigetty, 53, Enkemand, Forstinspektør, Kjøbenhavn
Emma Sigetty, 21, Ugift, Hans Datter, Vesteregede Sogn
Emma Camilla Laurentze Becker, 56, Ugift, Husbestyrerinde, Kjøbenhavn
Johanne Sofie Christiansen, 19, Ugift, Tjenestepige, Vesteregede Sogn

Peder Pedersen, 44, Gift, Husfader, Indsidder og Arbejder ved Landbruget,
Caroline Christine Pedersen, 43, Gift, Husmoder,
Agnes Elisabeth Pedersen, 13, Ugift, Deres Barn,
Lovise Henriette Christiane Pedersen, 11, Ugift, Deres Barn

FT-1890

Hans Otto Green Gøtzsche, 44, Gift, Forstinspecteur, Fensmark Sogn *)
Sophie Christine Gøtzsche, 31, Gift, Husmoder, Hinge Sogn
Elisabeth Gøtzsche, 8, Ugift, Barn, Sverige
Ellen Gøtzsche, 7, Ugift, Barn, Sverige
Ove Gøtzsche, 6, Ugift, Barn, Sverige
Anna Apollonia Smith, 21, Ugift, Lærerinde, Vordingborg
Ane Mette Hansen, 26, Ugift, Tjenestepige, Raklev Sogn
Kirstine Maagensen, 30, Ugift, Tjenestepige, Malling Sogn
Peter Christens, 64, Gift, Besøgende, Landmand, Vejle

*) Tilflyttet 1888 fra Sverige - Søn af sognepræst Gotfred Emil Gøtzsche i Fensmark. - Sophie Christine Gøtzsche døde 34 år gl. i 1893

FT-1901

O. [Hans Otto Green] Gøtzche, M, 8/3 1845, Enkemand, Fensmark, Næstved, Husfader, Forstinspecteur
Elisabeth Gøtzche, K, 22/3 1881, Ugift, Sverige, Datter
Johanne Vilhjelm, K, 26/8 1858, Ugift, Langeland, Husbestyrerinde
Johanne Jeppesen, K, 10/6 1881, Ugift, Nielstrup, Ulsø, Tjenestepige
Hans Nielsen, M, 26/8 1855, Ugift, Braaby, Tjenestekarl

FT-1906

Hans Otto Green Gøtzsche, 8-3-1845, Enkemand, Husfader, Forstvæsenet
Elisabeth Gøtzsche, 23-3-1882, Ugift, Barn
Karen Andersen, 13-2-1879, Ugift, Tjenestetyende
Elisabeth Kirstine Pedersen, 30-11-1881, Ugift, Tjenestetyende
Hans Nielsen, 26-8-1855, Ugift, Tjenestetyende

FT-1911

 Hans Otto Green Gøtzsche, 8-3-1845, Fensmark, Enkemand, Husfader, Forstinspektør
Elisabeth Gøtzsche, 23-3-1882,
Sverige, Ugift, Barn
Hans Nielsen, 26-8-1855,
Braaby, Ugift, Tjenestetyende
Anna Kirstine Rasmussen, 22-6-1884, Testrup, Ugift, Tjenestetyende
Anna Margrethe Nielsen, 29-3-1886, Snesere, Ugift, Tjenestetyende

FT-1916

Hans Otto Green Gøtzsche, 8/3 1845, Enkemand, Husfader, Forstinspecteur
Olga Sophie Frederiksen, 1/3 1892, Ugift, Tjenestetyende, Kokkepige
Anna Hansine Hansen, 11/12 1895, Ugift, Tjenestetyende, Stuepige
Hans Nielsen, 26/8 1855, Ugift, Tjenestetyende, Kudsk
Carl Petersen, 10/4 1890, Gift, Husfader, Lagerforvalter
Elisabeth Gøtzsche, 22/8 1883, Ugift, Datter, Husbestyrerinde

FT-1921

Otto Green Gøtzsche, 8/3, 1845, Enkemand, Fensmark Sogn, Præstø Amt, Husfader, Forstinspektør
Elisabet Gøtzsche, 22/3, 1881, Ugift, Gryt Sogn, Sverrig, Datter
Sofie Mortensen, 1/12, 1894, Ugift, Vesteregede Sogn, Præstø Amt, Tyende
Inger Larsen, 31/12, 1904, Ugift, Vesteregede Sogn, Præstø Amt, Tyende
Hans Nielsen, 26/8, 1855, Ugift, Braaby Sogn, Sorø Amt, Tyende

FT-1925

Hans Otto Green Gøtzsche, 8/3 1845, Fensmark, Enkemand, Forstinspektør
Elisabeth Gøtzsche, 22/3 1881, Gryt Sogn Sverige, Ugift, Barn
Johannes Andreas Nielsen, 12/7 1911, Toksværd, Ugift, Tjenestekarl
Emmy Margrethe Jørgensen, 10/4-1900, Herlufsholm, Ugift, Stuepige
Sofie Nielsine Mortensen, 1/12 1894, Vester Egede, Ugift, Kokkepige

H. O. G. Gøtzsche døde 80 år gl. i november md. 1925.
Hans gravsted findes på Vester Egede kirkegård.

1926-1961

Skovrider Svend Kindt

Svend Kindt var født i 1890 - Han døde 78 år gl. i august 1968.
Hans hustru - Gerda Kindt, f. Schønemann - døde 97 år gl. i 1994.
Gravsted findes på Vester Egede kirkegård

Svend Kindt var bl.a. medlem af Vester Egede sogneråd fra 1933 til 1943.

FT-1930

Svend Kindt, 26-9 1890, G, Husfader, Skovridder, Sæby Købstad
Gerda Elisabeth Kindt, 3-9 1897, G, Husmoder, Nyborg Købstad
Andrea Christiane Elisabeth Kindt, 22-4 1919, U, Barn, Frederiksberg
Albert Gustav Abel Kindt, 1-6 1920, U, Barn, Bavelse
Christian Schønemann Kindt, 16-9 1921, U, Barn, Frederiksberg
Talke Marie Kindt, 10-4 1925, U, Barn, Frederiksberg
Ida Kindt, 22-5 1928, U, Barn, Frederiksberg
Elly Margrethe Pedersen, 11-12 1902, U, Husassistent, Herlufsholm
Helga Sofie Jensen, 29-6 1904, U, Husassistent, Herfølge
Ester Larsen, 12-4 1904, U, Husassistent, Tybjerg

FT-1940

Kindt, Svend, M, 26-09-1890, Sæby, G, Husfader, Skovrider
Kindt, Gerda Elisabeth, K, 03-09-1897, Aunslev Landsogn, G, Husmoder
Kindt, Talke Margrethe Grotum, K, 10-04-1925, Frederiksberg, U, Barn, Skolepige
Kindt, Ida, K, 22-05-1928, Frederiksberg, U, Barn, Skolepige
Kindt, Peter Warmod, M, 04-12-1932, Frederiksberg, U, Barn, Skoledreng
Kindt, Gudrun Margrethe Grotum, K, 17-09-1934, Frederiksberg, U, Barn
Nielsen, Erling Espen Martin, M, 04-01-1916, Svenstrup, Jylland, U, Logerende, Forstassistent
Mikkelsen, Anna Margrethe, K, 05-10-1919, Testrup, U, Husassistent
Nielsen, Elly Bodil, K, 19-11-1922, Næstved, U, Husassistent
Kindt, Albert Gustav Abel, M, 01-06-1920, Bavelse, U, Barn, Tømrerlærling

 

Denne side er redigeret d.  16. april 2016