Bilag til 'Optegnelser om Vester Egede'

 Noter om de enkelte gårde i Vester Egede

Gårdens navn

'Gaard paa Overdrevet'

Matr.nr. (1808)

14-a, Vester Egede by og sogn

Areal (1808)

1.351.000 kvadratalen = 53,2 ha = 96,4 tdr. land - Se matrikelkort 1808-1859.

Status

Fæste-/Forpagtergård under Gisselfeld Kloster
Selvejergård fra 1872 til 1900

Noter

Gården figurerer på matrikelskortet fra 1808 med arealet nævnt herover.
Det fremgår af matrikelskortet fra omkring 1870, at en del af gårdens jord er blevet fraskilt (bl.a. til skov).

Ved handel i 1872 var gårdens areal angivet til ca. 31. tdr. land.

Der er ikke p.t. fundet oplysning om, hvornår gården er helt nedlagt, men af nyere matrikelkort fremgår, at bygninger ikke længere eksisterer og at jorden er blevet tilplantet ('Fredskov').

Ud fra oplysninger i folketællingerne (se herunder) kan noget tyde på, at gården er nedlagt omkring år 1900, og at bygningerne er nedrevet i starten af 1900-tallet.

Beliggenhed

At dømme efter matrikelkortet fra 1808 har gårdens bygninger ligget omkring 400 m øst for søen 'Tone Dam'
på Vester Egede Overdrev - Se landkort

 

Detaljer - Forpagtere / Brugere / Beboere

 

FT-1787

Muligvis i landsbyen Vester Egede før udskiftningen (?):

Peder Hansen, 61, Gift, Gmd.
Marie Hansdatter, 54, Gift, Kone
Ellen Sørensdatter, 24, Ugift, Konens barn *)
Hans Pedersen, 12, Ugift, Deres barn
Peder Larsen, 27, Ugift, Tjenestekarl *)

*) Ellen Sørensdatter og Peder Larsen blev gift i 1787. Muligvis gik Peder Hansen 'på aftægt' samtidig og overlod gården til Peder Larsen(?)

FT-1801

Peder Larsen, 42, Gift, Bonde og Gaardbeboer
Ellen Hansdatter Sørensdatter, 37, Gift, Hans kone
Søren Pedersen, 14, Ugift, Deres barn
Hans Pedersen, 11, Ugift, Deres barn
Niels Pedersen, 8, Ugift, Deres barn
Lars Pedersen, 5, Ugift, Deres barn
Christen Pedersen, 2, Ugift, Deres barn
Andreas Larsen, 26, Ugift, Husbondens broder
Mette Christensdatter, 12, Ugift, Tjenestepige

Peder Therkildsen, 27, Gift, Mand, Inderste og rebslager
Karen Jensdatter, 53, Gift, Hans kone
Johan Henrich, 11, Ugift, Plejebarn fra Opf.huset

1811

Taksation til Brandforsikring 12-4-1811 - Forsikring nr. 21.
Gaardmand Peder Larsen - Tilhørende Gisselfeld Kloster.

 • A.     Stuehus i Nord - 10 Fag, 8½ Alen dybt.
  Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og Straatag.
  Til Stue, Kammer og Køkken, med Loft, engelske Vinduer og hollandske Døre, en bryggerkedel og en Bilæggerovn.
  Takseret til: 350 Rbd.

 • B.     Østre Længe - 7 Fag, 7¼ Alen dyb.
  Af forbemeldte Materialer - Til Lo, Lade og Stald.
  Takseret til: 180 Rbd.

 • C.    Søndre Længe - 16 Fag, 8½ Alen dyb.
  Af forbemeldte Materialer - Til Stald, Lade, Lo og Port.
  Takseret til: 400 Rbd.

 • D.    Vestre Længe - 10 Fag, 8 Alen dyb.
  Af forbemeldte Materialer - Til Lade, Tørvehus og Faarehus.
  Takseret til: 250 Rbd.

Samlet Taksation = 1.180 Rbd. - Ikke før forsikret.

Note 1818

Gårdmandssøn Hans Pedersen (27) blev i juli 1818 gift med Anne Pedersdatter (21), en gårdmandsdatter fra Testrup.

Det er tænkeligt, at der næsten samtidig fra gården blev udskilt en jordlod - matr.nr. 14-b, 'Ellemosehuset' på Vester Egede Mark - og at Hans Pedersen med familie boede der indtil omkring 1830.

Af kirkebogen fremgår nemlig, at Hans Pederen var 'Husmand i Ellemosehuset' ved børns barnedåb i 1821, 1827, 1829 og 1830.
Ved datters barnedåb i 1833 var Hans Pedersen nu angivet som 'Gaardmand paa Vester Egede Overdrev.

Note 1824

Peder Larsen hustru - Ellen Sørensdatter - døde 60 år gl. 19-10-1824.

Ved skiftet oplystes, at hun efterlod sig følgende med Enkemanden i Ægteskab sammenavlede 4 Børn:
1 Søn - Søren - 38 Aar / 1 Søn - Hans - 34 Aar / 1 Søn - Niels - 31 Aar / 1 Søn - Christen - 25 Aar.

Boets samlede indtægter blev opgjort til 165 Rdl., men da boets udgifter løb op i 199 Rdl., var der intet til arv og deling.
Den vigtigste udgiftspost bestod i 'Restancer af Kongelige Skatter og Jordbrugs Afgifter' for årene 1819-1824 med i alt 185 Rdl.

Note 1831

Peder Larsen døde 71 år gl. i 1831 som 'Aftægtsgaardmand i Overdrevet'.

Det er sandsynligt, at sønnen Hans Pedersen overtog fæstet på gården i perioden 1830-1831. Se note herover.

FT-1834

Hans Pedersen, 46, Gift, gårdmand
Ane Pedersdatter, 38, Gift, hans kone
Jens Hansen, 16, Ugift, deres børn
Lars Hansen, 13, Ugift, deres børn
Peder Hansen, 10, Ugift, deres børn
Niels Hansen, 7, Ugift, deres børn
Ellen Kirstine Hansdatter, 5, Ugift, deres børn
Ane Elisabeth Hansdatter, 1, Ugift, deres børn
Karen Jensdatter, 17, Ugift, tjenestepige

Note ca. 1837

Af ukendte årsager (økonomi, helbred?) må Hans Pedersen have afstået gården omkring 1837-1838.
Gården blev sandsynligvis overtaget af Ole Truelsen (se FT-1840)

1839

Taksation til Brandforsikring 9-10-1839 - Forsikring nr. 21.
En udflyttet Gaard - Fæster Ole Truelsen, forhen Peder Larsen - Tilhørende Gisselfeld Kloster.
Nu saaledes forandret og forbedret:

 • A.     Stuehus i Nord - 9 Fag, 8 Alen dybt.
  Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og Straatag, Loft, Vinduer og Døre..
  Til 2 Stuer, Kammer og Køkken, en bryggerkedel, en Bilæggerovn og en Skorsten.
  Takseret til: 270 Rdl.

 • B.     Det Østre Hus - 9 Fag, 7 Alen dyb.
  Samme Materialer - Til Lo, Lade og Stald.
  Takseret til: 140 Rdl.

 • C.    Det Søndre Hus - 16 Fag, 7 Alen dyb.
  Samme Materialer - Til Lo, Lade og Port.
  Takseret til: 240 Rdl.

 • D.    Det Vestre Hus - 10 Fag, 8 Alen dyb.
  Samme Materialer - Til Inderste-stue, Loft over 3 Fag, en Bilæggerovn og Skorsten. - Det øvrige til Indkørselsport..
  Takseret til: 150 Rdl.

Samlet Taksation = 800 Rdl.

FT-1840

Ole Truelsen, 33, Gift, Gaardmand
Inger Nielsdatter, 58, Gift, hans Kone
Jacob Olsen, 12, Ugift, deres Børn
Niels Olsen, 7, Ugift, deres Børn
Maren Larsdatter, 26, Ugift, Tjenestepige

Hans Pedersen, 50, Gift, Aftægtsmd., Inderste og Daglejer
Ane Pedersdatter, 44, Gift, hans Kone
Niels Hansen, 13, Ugift, deres Børn
Ellen Kirstine Hansdatter, 11, Ugift, deres Børn
Ane Elisabeth Hansen, 7, Ugift, deres Børn
Trine Marie Hansen, 4, Ugift, deres Børn

Note 1843

I juli 1843 flyttede Ole Truelsen til Sædder, og gården blev sandsynligvis overtaget af Ole Hansen (se FT-1845), hos hvem Hans Pedersen og Ane Pedersdatter nu boede som aftægtsfolk.

FT-1845

Ole Hansen, 37, Gift, gårdmand, Vordingborg
Karen Sophie Hansdatter, 33, Gift, hans kone, Roholte
Hans Peder Olsen, 7, Ugift, deres barn, Vordingborg
Jens Christian Olsen, 5, Ugift, deres barn, Vordingborg
Hansine Caroline Olsen, 4, Ugift, deres barn, Vordingborg
Peder Olsen, 57, Gift, tjenestefolk, Vordingborg
Karen Mortensdatter, 23, Ugift, tjenestefolk, I sognet

Hans Pedersen, 54, Gift, aftægtsmand og daglejer, I sognet
Ane Pedersdatter, 48, Gift, hans kone, Teestrup
Ane Elisabeth Hansen, 12, Ugift, deres barn, I sognet
Trine Marie Hansen, 9, Ugift, deres barn, I sognet

Ole Hansen må være fraflyttet inden 1850, hvor hustruen Karen Sophie Hansdatter figurerer som 'Fraskilt, Gaardmandskone'

FT-1850

Karen Sophie Hansdatter, 38, Fraskilt, Gårdmandskone, Roholte
Hans Peder Olsen, 13, Ugift, Hendes barn, Vordingborg
Jens Christian Olsen, 11, Ugift, Hendes barn, Vordingborg
Caroline Hansine Olsen, 9, Ugift, Hendes barn, Vordingborg
Peder Johansen, 21, Ugift, Tjenestefolk, Næstelsø
Karen Sophie Andersen, 16, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet

Hans Pedersen, 61, Gift, Aftægtsmand og daglejer, Her i Sognet
Ane Pedersdatter, 54, Gift, Hans Hustru, Teestrup
Ane Elisabeth Hansen, 17, Ugift, Deres barn, Her i Sognet
Trine Marie Hansen, 14, Ugift, Deres barn, Her i Sognet

Karen Sophie Hansdatter (41) flyttede i maj 1853 til Næstelsø sogn, hvor hun samme år blev gift med Ungkarl Peder Johansen (24).
Gården blev overtaget af Hans Madsen, der i maj 1854 tilflyttede fra Alsted sogn i Sorø amt.

FT-1855

Hans Madsen, 43, Gift, Gaardmand, Huusfader, Lynge Sogn
Karen Sophie Mortensdatter, 39, Gift, Hans Kone, Lynge Sogn
Ingeborg Marie Hansen, 16, Ugift, Deres Barn, Lynge Sogn
Mads Wilhelm Hansen, 10, Ugift, Deres Barn, Alsted Sogn
Caroline Hansen, 4, Ugift, Deres Barn, Alsted Sogn
Sidsine Hansen, 1, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet
Hans Jørgensen, 27, Ugift, Tjenestefolk, ?bymagle Sogn
Peder Olsen, 23, Ugift, Tjenestefolk, Everdrup Sogn
Hans Larsen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet

Hans Pedersen, 67, Gift, Her i Sognet, Aftægtsmand, Dagleier, Husfader
Ane Pedersdatter, 59, Gift, Thestrup Sogn, Sorø Amt, Hans Kone

Niels Olsen, 37, Gift, Braaby Sogn, Sorø Amt, Indsidder, Dagleier
Ellen Kirstine Hansdatter, 25, Gift, Her i Sognet, Hans Kone [Datter af HP]
Ane Sophie Nielsen, 2, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn

1856

Gaardmand Hans Madsen blev i 1856 indvalgt i sogneforstanderskabet for Vester Egede sogn

1856

Taksation til Brandforsikring 29-11-1856 - Forsikring nr. 21.
En Gaard under Gisselfeld Kloster - haves i Fæste af Hans Madsen.

 • A.     Stuehus i Nord - 12 Fag, 8 Alen dybt.
  Takseret til: 960 Rdl.

 • B.     Det Østre Hus - 9 Fag, 7 Alen dybt.
  Takseret til: 110 Rdl.

 • C.    Det Søndre Hus - 16 Fag, 8 Alen dybt.
  Takseret til: 320 Rdl.

 • D.    Det Vestre Hus - 11 Fag, 7½ Alen dybt.
  Takseret til: 330 Rdl.

Samlet Taksation = 1.720 Rdl.

1856

Efter taksation til brandforsikring i 1856 er konstrueret en skitse
over gårdens bygninger (se t.h.).

Ejer Gisselfeld Kloster - Bruger: Hans Madsen

 • A.     Stuehus i Nord - 12 Fag, 8 Alen dybt - Takseret til: 960 Rdl.

 • B.     Det Østre Hus - 9 Fag, 7 Alen dybt - Takseret til: 110 Rdl.

 • C.    Det Søndre Hus - 16 Fag, 8 Alen dybt - Takseret til: 320 Rdl.

 • D.    Det Vestre Hus - 11 Fag, 7½ Alen dybt - Takseret til: 330 Rdl.

Samlet Taksation: 1.720 Rdl.

Tegningen er ikke målfast.

FT-1860

Hans Madsen, 48, Gift, Lynge, Gmd., Huusfader
Karen Sophie Mortensdatter, 45, Gift, Lynge, Hans Kone
Ingeborg Marie Hansen, 21, Ugift, Lynge, Deres Barn
Mads Vilhelm Hansen, 15, Ugift, Alsted, Deres Barn
Caroline Hansen, 9, Ugift, Alsted, Deres Barn
Sidsine Hansen, 6, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Hans Peder Hansen, 2, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Christian Andreasen, 18, Ugift, V. Egede, Tjenestedreng

Måske også:

Hans Pedersen, 72, Gift, V. Egede, Hmd., Dagleier, Huusfader
Ane Pedersdatter, 67, Gift, Thestrup, Hans Kone

Niels Olsen, 43, Gift, Braaby, Indsidder, Dagleier
Ellen Kirstine Hansen, 31, Gift, V. Egede, Hans Kone
Ane Sophie Nielsen, 7, Ugift, V. Egede Overdrev, Deres Barn
Karen Kirstine Nielsen, 4, Ugift, V. Egede Overdrev, Deres Barn
Johanne Marie Nielsen, 1, Ugift, V. Egede Overdrev, Deres Barn

FT-1870

Hans Madsen, 57, Gift, ? Sogn, Huusfader, Gaardmand
Karen Sophie Mortensdatter, 53, Gift, ? Sogn, Hans Kone
Mads Vilhelm Hansen, 24, Ugift, Alsted Sogn, Deres Barn
Caroline Hansen, 18, Ugift, Alsted Sogn, Deres Barn
Hans Peder Hansen, 11, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn
Jørgen Pedersen, 23, Ugift, Toxværd Sogn, Tjenestetyende
Christian Pedersen, 15, Ugift, Her i Sognet, Tjenestetyende
Ane Sophie Nielsen, 16, Ugift, Her i Sognet, Tjenestetyende

1872
Gårdhandel

Iflg. 'Arvefæsteskøde' af 26-7-1872 købte Hans Madsen gården af Gisselfeld Kloster.
Købspris = 3.900 Rdl. - Areal ca. 31 tdr. land.
Der var ikke udstedt pantebrev til Gisselfeld i forbindelse med handelen.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1876

Tinglyst panteobligation (4.000 kr.) fra Hans Madsen til Peder Nielsen i Nr. Tvede.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1878

Ejendomsvurdering 1878 - Matr.nr. 14-a.

Ejer: Hans Madsen - Hartkorn: 1-2-3-1½

FT-1880

Hans Madsen, 67, Gift, Huusfader, Gaardmand, Lynge Sogn
Karen Sofie Mortensdatter, 64, Gift, Huusmoder, Lynge Sogn
Hans Peder Hansen, 21, Ugift, Søn, Vesteregede
Hans Peder Jensen, 20, Ugift, Tjenestekarl, Lille Næstved
Lars Peder Nielsen, 18, Ugift, Tjenestekarl, Vesteregede Sogn

1881

Taksation til Brandforsikring 1881 - Forsikring nr. 21.
Ejer: Hans Madsen.

 • A.     Stuehus i Nord - 12 Fag - Bindingsværk/Straatag - Takseret til 3.000 kr.

 • B.     Østre Længe - 10 Fag - Stald mm. - Bindingsværk/Straatag - Takseret til 1.500 kr.

 • C.    Søndre Længe - 14 Fag - Lade mm. - Takseret til: 2.100 kr.

 • D.    Vestre Længe - 11 Fag - Lade mm. - Takseret til: 660 kr.

Samlet Taksation = 7.260 kr.

1890

Tinglyst testamente fra Hans Madsen indeholdende indskrænkning i hans dispositionsret over gården.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

FT-1890

Hans Madsen, 77, Gift, Husfader, Gaardmand, Lynge
Karen Sofie Mortensen, 73, Gift, Husmoder, Lynge
Peder Jørgensen, 26, Ugift, Tyende, Everdrup
Thora Otilia Bahne, 18, Ugift, Tyende, Slaglille

Karen Sophie Mortensdatter døde 73 år gl. i 1890 - Enkemanden hensidder i uskiftet bo.

1892
Gårdhandel

Ved gavebrev dateret 14-3-1892 afstod Hans Madsen gården til Jens Nielsen, der var gift med Hans Madsens datterdatter Hansine Camilla Sofie Margrethe Christiansen.
I overdragelsen indgik en aftægtskontrakt og et beløb på 4.000 kr. til Hans Madsen.
Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1899

Tinglyst lån til Jens Nielsen (2.000 kr.) fra Diskontobanken i Næstved

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1900
Gårdhandel

Ved skøde af 5-10-1900 solgte Jens Nielsen gården tilbage til Gisselfeld Kloster.
Salgspris = 17.500 kr.
Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

NB. Jens Nielsen m/familie flyttede til Ulse sogn, hvor han ved folketællingen i 1901 var registreret som Gaardmand på matr.nr. 7 i Olstrup.

Note1901

Ved folketællingen i 1901 boede Enkemand Hans Madsen som aftægtsmand i Rønnede

Om matr.nr. 14-a var i ejendomsfortegnelsen til FT-1901 er noteret:
'Jens Nielsen, Gmd. - Fraflyttet og ubeboet'

Dette kan måske tyde på, at gården kan være nedlagt omkring år 1900, og at den sidste del af gårdens jord er blevet tilplantet med skov.

 

 

Denne side er redigeret d.  16. april 2016