Bilag til 'Optegnelser om Vester Egede'

 Noter om de enkelte gårde i Vester Egede

Gårdens navn

Brødebæk / Brødebæk Vandmølle

Matr.nr. (1808)

12-a, Vester Egede by og sogn

Areal (1808)

865.060 kvadratalen = 34,1 ha = 61,7 tdr. land.

Se matrikelkort 1808-1859.

Brødebæk 2009
Brødebæk - Ny Næstvedvej 35

Brødebæk Vandmølle 2009
Gl. Vandmølle - Ny Næstvedvej 37

Status

Fæste-/Forpagtergård under Gisselfeld Kloster
Selvejergård fra 1919 til 1939

Noter

Indtil 1796 var Brødebæk en vandmølle - 'Nedre Brødebæks/
Bredebechs Vandmølle' - med 3 små jordlodder, som ejedes af Vester Egede og Freerslev kirker. Den var den længst eksisterende af de oprindelige 3 vandmøller.

Ved udskiftningen af jorderne i Vester Egede i 1796 fik møllen tillagt 1 af de 3 'udlodder' og fik derved status som 'en gård'.

Se landkort

Vandmøllen på gården var i drift til langt op i 1900-tallet

Iflg. BBR-registeret er stuehuset opført 1877.
Ved ejendomsvurderingen i 2008 er matr.nr. 12-a (m.fl.) angivet som 'Bebygget landbrug' med et grundareal
på 106,2 ha.

Beliggenhed

Ny Næstvedvej 35 (gården) - Se foto t.h. (2009)
Ny Næstvedvej 37 (gl. vandmølle) - Se foto t.h. (2009)

Detaljer - Forpagtere / Brugere / Beboere

Før 1787

Møller Mathias Kastrup - Var Møller i 1755, da sønnen Ole blev døbt.
Mathias Kastrup døde 64 år gl. i 1775.
Hans enke - Karen Herløvsdatter - blev senere samme år gift med Hans Henrich Danberg.

Hans Henrich Danberg af Nedre Brødebæks Mølle døde 44 år gl. i 1777.

Enken - Karen Herløvsdatter - har sandsynligvis drevet møllen videre,
indtil sønnen Claus Kastrup overtog den i 1780-erne.

Claus Kastrup blev før 1787 gift med Maren Nielsdatter.

FT-1787

'Nedre Bredebechs
Mølle'

Claus Kastrup, 30, Gift, Husbonde, Fæste-Møller
Maren Nielsdatter, 37, Gift, Madmoder
Karen Danneberg f. Herløwsdatter, 59, Enke, Husbondens Moder
Jørgen Kastrup, 16, Ugift, Hendes Søn
Lars Jensen, 35, Ugift, Tjenestefolk, Karl
Bodil Pedersdatter, 32, Ugift, Tjenestefolk, Pige
Bodil Kirstine Pedersdatter, 12, Ugift, Tjenestefolk, Lillepige

Claus Kastrups hustru, Maren Nielsdatter, døde i barselsseng i oktober 1787.

Claus Kastrup blev gift 2. gang i oktober 1788 med Jomfru Elisabeth Lund, der var stuepige hos sognepræst Holby i Vester Egede..

Note 1796

Ved udskiftningen i 1796 fik Brødebæk Vandmølle tillagt 1 såkaldt 'Udlod''.
Herved blev møllen en 'Mølle-Gaard' med et jordtilliggende på ca. 62 tdr. land.
Det afspejles også i antallet af tjenestefolk ved folketællingen i 1801.

FT-1801

Claus Kastrup, 44, Gift, Husbonde, Møller og bonde
Elisabeth Lund, 44, Gift, Hans kone
Mathias Clausen, 11, Ugift, Deres barn
Karen Sophie Clausdatter, 9, Ugift, Deres barn
Anne Dorthe Clausdatter, 7, Ugift, Deres barn
Hans Henrich Clausen, 4, Ugift, Deres barn
Maren Kirstine Clausdatter, 2, Ugift, Deres barn
Hans Jørgensen, 27, Ugift, Tjenestekarl
Rasmus Pedersen, 16, Ugift, Tjenestekarl
Karen Wilhelmsdatter, 27, Ugift, Tjenestepige
Karen Pedersdatter, 21, Ugift, Tjenestepige
Anne Rasmusdatter, 77, Enke, Kone
Jørgen Kastrup, 30, Gift, Mandens broder, Inderste og daglejer
Anne Kirstine Pedersdatter, 48, Gift, Hans kone
Marie Jenses, 6, Ugift, Hendes datter

Note 1815

Note 1827

 

Note 1831

Note 1833

Møller Claus Kastrup døde 58 år gl. i 1815 - Skifte: Enken hensidder i uskiftet bo.

Elisabeth Kastrup, f. Lund, døde 69 år gl. i 1827 som 'Afdøde Møller Kastrups Enke i Nedre Brødebæks Mølle'

Efter Claus Kastrups død i 1815 er gården/møllen sandsynligvis drevet videre af hans enke, indtil sønnen Hans Henrich Kastrup kan have overtaget den - måske i 1820-erne.

Møller Hans Henrik Kastrup blev i september 1831 gift i Skibbinge kirke med Jomfru Christiane Krogh, datter af Møller Jens Hansen Krogh, Tubæks Mølle.

Hans Henrik Kastrup døde 36 år gl. i maj 1833 som 'Møller i Nedre Brødebæks Mølle.
Gård og mølle blev videreført i mange år af hans enke, som ikke giftede sig igen.

1817

Taksation til Brandforsikring 17-5-1817.

Nedre Bredebech Mølle - Ejer Gisselfeld Kloster - Fæster: Madame Castrup.

a.     Stuehus i Sønder - 9 Fag, 9½ Alen dyb.
Ege under i Fod og Fyrre Overtømmer, murede Vægge og Straatag.
Til 2 Stuer, Køkken og Bryggers, Loft, Vinduer og Døre, 2 Bilæggerovne, 2 Bryggerkedler, Skorsten og Bageovn.
Takseret til 720 Rbd.

b.     Et Vand-Møllehus i Sønder - 3 Fag, 12 Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer, 2 Lofter høj, med fornødne Vinduer og Døre, Mølleværk og Kværne. - Takseret til 1.440 Rbd.

c.     Et Vand-Møllehus i Øster - 4 Fag, 7½ Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer, klinede Vægge og Straatag - Indrettet til (teknisk beskrivelse) - Takseret til 960 Rbd.

d.     Et Hus i Øst - 2 Fag, 7 Alen dyb.
Bræddevægge og Straatag - Til Vognhus - Takseret til 20 Rbd.

e.     Et Hus i Nord, 12 Fag, 7 Alen dyb.
Eg under og Fyrre Overtømmer, ? Vægge og Straatag - Til Stald, Lo og Lade - Takseret til 600 Rbd.

f.      Det Østre Hus - 7 Fag, 8 Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer, murede Vægge og Straatag, Loft, Vinduer og Døre.
Til Stue, Kamre og Køkken, 1 Bilæggerovn og Skorsten - Takseret til 350 Rbd.

g.     Et Hus i Øster - 9 Fag, 8½ Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer, Klinede Vægge og Straatag. - Til Lo og Lade - Takseret til 270 Rbd.

h.     Det Nordre Hus - 16 Fag, 7 Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer - Til Indkørsel, Stald og Lo - Takseret til 480 Rdl.

i.      Det Vestre Hus - 6 Fag, 8 Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer - Til Huggehus og Hølade - Takseret til 180 Rbd.

Samlet Taksation: 5.020 Rbd. - Ej før forsikret.

1827

Elisabeth Kastrup, f. Lund, døde 69 år gl. 31-3-1827 som 'Afdøde Møller Kastrups Enke i Nedre Brødebæks Mølle'

Skifteforretning 1827 - Arvinger:

- En Søn Mathias Henrich Ferdinand, 36 Aar gl.
- En Søn Hans Henrich, 30 Aar, hjemme i Sterveboet
- En Datter Karen Sophie, gift med Møller Bertel Jensen
- En Datter Ane Dorthea, gift med Kromand Møller i Terslev Kro
- En Datter Maren Kirstine gift med Jens Nielsen

Da Arven kun var anslået til 200 Rdl. skete intet Skifte (privat skifte).

182?

Hans Henrich Kastrup overtog fæstet på Møllen efter sin moder (Elisabeth Kastrup)

1833

Møller Hans Henrich Kastrup døde 3-5-1833 (36 år gl.) som 'Møller i Nedre Brødebæk Mølle'.
Fæstet på Møllen blev overtaget af hans enke, Christiane f. Krogh.

FT-1834

Christiane Krogh, 30, Enke, ejer af møllen
Hendrik Christian Kastrup, 2, Ugift, hendes søn*) - Død 1834
Dorothea Cathrine Kastrup, 39, Ugift, moderens halvsøster
Søren Peter Birkedahl, 17, Ugift, plejebørn
Niels Peter Nielsen, 12, Ugift, plejebørn
Peter Petersen Witth, 32, Ugift, møllersvend
Mathias Kastrup, 52, Gift, møllebygger
Hans Jensen, 27, Ugift, tjenestefolk
Lars Sørensen, 57, Gift, tjenestefolk
Florentine Marie Kirstine Hansen, 19, Ugift, tjenestefolk
Johanne Marie Hansen, 17, Ugift, tjenestefolk

*) Henrich Christian Kastrup døde 2 år gl. i 1834 - Herefter ingen livsarvinger efter Møller Hans Henrich Kastrup.

FT-1840

Christiane Krogh, 37, Enke, Møllerenke
Søren Peter Birkedahl, 23, Ugift, Møllersvend
Thomas Dahlborg, 24, Ugift, Tjenestefolk
Hans Larsen, 16, Ugift, Tjenestefolk
Hans Jensen, 33, Enkemand, Tjenestefolk
Ane Kathrine Christensdatter, 27, Ugift, Tjenestefolk
Lene Jørgensdatter, 24, Ugift, Tjenestefolk
Frederikke Jensine Krogh, 6, Ugift, Enkens Broderdatter
Dorothea Cathrine Kastrup, 45, Ugift, Enkens Halvsøster

FT-1845

Christiane Krogh, 41, Gift, enke efter Møller Kastrup, lever af jordbrug og mølleri, Skibbinge, Præstø amt
Dorthea Cathrine Kastrup, 51, Ugift, hendes svigerinde, Skibbinge, Præstø amt
Søren Peder Birkedahl, 28, Ugift, møllersvend, Mogenstrup, Præstø amt
Jens Nielsen, 32, Ugift, tjenestefolk, Allerslev, Præstø amt
Peder Christiansen, 21, Ugift, tjenestefolk, Kongsted, Præstø amt
Lars Sørensen, 20, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Peder Jørgensen, 35, Ugift, tjenestefolk, Ulse, Præstø amt
Ane Kirstine Kerdelin, 25, Ugift, tjenestefolk, Lellinge, Præstø amt
Ane Marie Pedersdatter, 25, Ugift, tjenestefolk, Kongsted, Præstø amt

FT-1850

Christiane Krogh, 47, Enke, Mølleforpagter enke, Skibinge Sogn
Frederikke Jensine Krogh, 16, Ugift, Plejebarn, Skibinge Sogn
Jens Schultz Krogh, 8, Ugift, Plejebarn, Skibinge Sogn
Vilhelmine Christine Sultau, 21, Ugift, Plejedatter, sypige, København
Søren Peter Birkedahl, 33, Ugift, Bestyrer af møllen, Mogenstrup
Søren Nielsen, 21, Ugift, Betjent ved møllen, Køge
Peder Larsen, 15, Ugift, Betjent ved møllen, Præstø
Rasmus Olsen, 29, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted Sogn
Jørgen Jacobsen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Fakse
Ane Sophie Karstensen, 24, Ugift, Tjenestefolk, Roholte Sogn
Maren Larsdatter, 27, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet

FT-1855

Christiane Kastrup f. Krogh, 52, Enke, Skibbinge Sogn, Præstø Amt, Møllerenke, Husmoder
Frederikke Jensine Krogh, 21, Ugift, Skibbinge Sogn, Præstø Amt, Pleiedatter i Barns Sted
Lars Sørensen, 31, Ugift, Her i Sognet, Møllesvend
Jens Carl Mørkeberg, 17, Ugift, Her i Sognet, Mølledreng
Peder Hansen, 33, Ugift, Toxværd Sogn, Præstø Amt, Tjenestefolk
Peder Mortensen, 16, Ugift, Kongsted Sogn, Præstø Amt, Tjenestefolk
Dorthe Cathrine Larsen, 33, Ugift, Braaby Sogn, Sorø Amt, Tjenestefolk
Karen Marie Hansen, 21, Ugift, Thestrup Sogn, Sorø Amt, Tjenestefolk
Maren Cathrine Olsen, 17, Ugift, Toxværd, Tjenestefolk

1859

Taksation til Brandforsikring 18-8-1859 - Forsikring nr. 51
Nedre Brødebæk Vandmølle tilhørende Gisselfeld Kloster, der som forhen er i Fæste af Madame Kastrup.

a.     Stuehus - 14 Fag i Vinkelbygning, 32 Alen lang, 10 Alen dyb, 3½ Alen høj (320 Alen2 / 125 m2)
Indrettet til Beboelse - Takseret til 980 Rdl.

b.     Vandmøllehus Sønder for Litra a - 3 Fag - Takseret til 1.590 Rdl.

c.     Vandmøllehus i Øst - 4 Fag - Takseret til 870 Rdl.

d.     Hus Øst for Litra a - 1 Fag - Takseret til 30 Rdl.

e.     Hus i Nord - Heste-mølle - 6 Fag - Takseret til 820 Rdl.

f.      Hus i Øst - Vognhus m.m. - 11 Fag - Takseret til 550 Rdl.

g.     Hus i Øst - Lo og Lade - 9 Fag - Takseret til 315 Rdl.

h.     Hus i Nord - Port og Kostald - 10 Fag - Takseret til 350 Rdl.

i.      Hus i Vest - Stald m.m. - 10 Fag - Takseret til 500 Rdl.

k.     Hus Syd for Litra b - Stampe-mølle - 4 Fag - Takseret til 620 Rdl.

l.      Hus i Nord - Svinehus - 5 Fag - Takseret til 150 Rdl.

Samlet Taksation = 6.775 Rdl.

FT-1860

Christiane f. Krogh, 55, Enke, Møllerenke, Skibbinge Sogn
Frederikke Jensine Krogh, 26, Ugift, Pleiedatter, Skibbinge Sogn
Ludvig Emil Jacobsen, 31, Ugift, Mestersvend, Benløse Sogn
Jens Carl Mørkeberg, 22, Ugift, Møllesvend, Her i Sognet
Lars Ivert Larsen, 17, Ugift, Møllerlærling, Her i Sognet
Christen Pedersen, 29, Ugift, Tjenestefolk, Ulse Sogn
Anders Olsen, 19, Ugift, Tjenestefolk, Everdrup Sogn
Johanne Pedersen, 23, Ugift, Tjenestefolk, Ulse Sogn
Birthe Kirstine Olsen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet

Ca. 1865

Omkring 1865 blev gården/møllen sandsynligvis overtaget af
Harald Thorkild Lund, som var blevet gift med Møllerenke Christiane Kroghs 'Plejedatter i Barns Sted',
Frederikke Jensine Krogh.
Ved deres søns dåb i april 1866 var Harald Thorkild Lund i kirkebogen opført som 'Forpagter i Brødebæks Mølle'.

Møllerenke Christiane Kastrup født Krogh døde 92 år gammel i København i juni 1896.
Hun blev begravet på Vester Egede kirkegård, hvor hendes mand var blevet begravet 63 år tidligere.

1867

Taksation til Brandforsikring 9-9-1867- Forsikring nr. 53.
Forpagter Lund, Brødebæk Mølle.

Ny Staldlænge i Øst og Vest - Nord for Gaarden.

20 Fag - 50 Alen lang, 15 Alen dyb, 4½ Alen høj (750 Alen2 / 293 m2)
Grundmuret af dels Kampesten og dels Mursten, Fyr-skillerum i Egefod og Fyr Overtømmer,
Loft over den hele Længe, Straatag.

Takseret til 2.500 Rdl. - Afstand fra den gamle Gaard er 6 Alen

FT-1870

Harald Thorkild Lund, 41, Gift, Huusfader, Forpagter, Kjøbenhavn
Frederikke Jensine Lund (f. Krogh), 35, Gift, Huusmoder, V. Egede
Philipa Andrea Henriette Krogh, 20, Ugift, Huusmoderens Søster, V. Egede
Ole Philip Thorsen Lund, 3, Ugift, Søn, Brødebæk
Margrethe Henriette Dorthea Lund, 2, Ugift, Datter, Brødebæk
Hakon Thorvald Lund, 1, Ugift, Søn, Brødebæk
Peder Hansen, 32, Ugift, Avlskarl, Grunderup, Kongsted
Jens Peder Nielsen, 20, Ugift, Arbeidskarl, Nørre Tvede, Toxværd S.
Niels Jensen, 58, Gift, Kreaturpasser, Toxværd
Peder Nielsen, 14, Ugift, Tjenestedreng, Sivdamshuus, Braaby Sogn
Johanne Kirstine Nielsen, 24, Ugift, Stuepige, Vesteregede
Sidse Jørgensen, 18, Ugift, Kokkepige, Højelse Sogn
Ane Sophie Køhler, 19, Ugift, Bryggerpige, ? Sogn
Johanne Oline Christine Danielsen, 17, Ugift, Barnepige, Kongsted

1870

Taksation til Brandforsikring 9-9-1867- Forsikring nr. 53.
Forpagter Lund, Brødebæk Mølle.

Nyt Svinehus i Nord og Syd - Nord for Gaarden.

12 Fag - 24 Alen lang, 10 Alen dyb, 4 Alen høj (240 Alen2 / 94 m2)
Udvendige Mure grundmuret 2 Alen fra Grunde, det øvrige Kampesten, Betongulv over det hele, Fyr Overtømmer,
Loft overalt, Skillerum Beton, tækket med Fyrrespaan.

Takseret til 1.080 Rdl.

1876

Forpagter Lund, Brødebæk, var medlem af Vester Egede sogneråd fra 1876 til 1887

1876

Taksation til Brandforsikring okt. kvt. 1876 - Forsikring nr. 53.
Forpagter Lund, Brødebæk Mølle.

Nyt Stuehus i Øst - Nord for Gaarden.

20 Fag - Grundmuret med Skifertag (nærmere beskrivelse ikke fundet).

Takseret til 20.000 kr.

Beliggende 2½ Alen nord for Litra F og 13½ Alen øst for Litra M.

1870-1880

Brødebæk Vandmølle ca. 1872

Brødebæk Vandmølle - Ca. 1872
Kilde: Faxe Lokalarkiv

Brødebæk Vandmølle 1877 

Brødebæk Vandmølle - Ca. 1877
Kilde: Faxe Lokalarkiv

1878

Ejendomsvurdering 1878 - Matr.nr. 12, 9f, 13d - Brødebæk

Harald T. Lund - Hartkorn: 10-3-1-0

FT-1880

Gården:

Harald Thorkild Lund, 51, Gift, Husfader, Forpagter, Kjøbenhavn
Frederikke Jensine Lund født Krogh, 45, Gift, hans Hustru, Skibbinge Sogn
Margrethe Henriette Dorthea Lund, 12, Ugift, Deres Barn, V. Egede Sogn
Hakon Thorvald Lund, 10, Ugift, Deres Barn, Vesteregede Sogn
Aage Thorkil Krogh Lund, 5, Ugift, Deres Barn, Vesteregede Sogn
Augusta Emilie Mogensen, 12, Ugift, Pleiebarn, Kjøbenhavn
Andreas Christian Faith, 71, Ugift, Pensionair, Kjøbenhavn
Nathalie Sønderberg, 18, Ugift, Lærerinde, Kjøbenhavn
Nanny Elisabeth Christensen, 19, Ugift, Husholdningselev, Kjøbenhavn
Thora Alvilda Hansen, 22, Ugift, Husholdningselev, Slesvig
Niels Christensen, 24, Ugift, Tjenestefolk, Faxe Sogn
Ole Peter Olsen, 29, Ugift, Tjenestefolk, Vesteregede Sogn
Hans Jørgen Christiansen, 16, Ugift, Tjenestefolk, Vesteregede Sogn
Jørgen Jensen, 53, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted Sogn
Christiane Vilhelmine Hansen, 24, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted Sogn
Karen Marie Hansen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Braaby Sogn, Sorø Amt
Ane Margrethe Bertelsen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted Sogn
Rasmine Erika Jacobine Elisabeth Haerz, 20, Ugift, i Besøg, Præstø

Møllen:

Søren Peter Birkedal, 62, Ugift, Husfader, Møller, Mogenstrup Sogn
Poul Petersen, 26, Ugift, Møllersvend, Bjeverskov Sogn
Peter Hansen, 16, Ugift, Lærling, Toxværd Sogn
Kirsten Hansen, 27, Ugift, Tjenestepige, Vesteregede Sogn

NB. Harald Thorkild Lund døde 72 år gl. i april 1901 (død i Haslev, men blev begravet i Vester Egede). I kirkebogen var anført som 'Cancelliraad', født 24-9-1828 i København som søn af skibskaptajn Ole Christian Thorsen Lund og hustru Gertrud Henriette Mengel'.
Intet Skifte - Enken hensidder i uskiftet Bo.

1883

Efter ny, samlet taksation til brandforsikring i okt. kvt. 1883 er konstrueret en skitse over alle gårdens bygninger (se t.h.).

Ejer Gisselfeld Kloster
Bruger: Forpagter Lund

A.     Stuehus til Vandmøllen - 14 Fag - Tax. 1.960 kr.

B.     Vandmøllehus - 3 Fag - Tax. 3.180 kr.

C.    Vandmøllehus i Øst - 4 Fag - Tax. 1.740 kr.

D.    Stald - 6 Fag - Tax. 600 kr.

E.     Hestemølle (senere Beboelse) - 6 Fag - Tax. 1.200 kr.

F.     Selekammer/Brændehus - 9 Fag - Tax. 575 kr.

G.    Nyt Stuehus i Øst (1876) - 20 Fag - Tax. 20.000 kr.

I.      Lade/Vognskur - 10 Fag - Tax. 1.250 kr.

M.    Stald i Nord - 20 Fag - Tax. 8.000 kr.

N.    Svinehus i Nord - 12 Fag - Tax. 3.600 kr.

Samlet Taksation: 42.105 kr.

Tegningen er ikke målfast.
Ny lade (1890) er ikke indtegnet.
Kilde: Forsikringsprotokol 1861-1892 for Vester Egede Sogn

FT-1890

Ved FT-1890 var Harald Thorkil Lund blevet materialforvalter på Gisselfeld, og familien boede på Gisselfeld i Braaby sogn.

Gården Brødebæk var overtaget af:

Christian Anton Wilhelm Richter, 54, Gift, Horsens, Forpagter
Maren Kirstine f. Hansen, 32, Gift, Kallehave S., Husmoder
Christian Elisius Richter, 6, Ugift, Kjøng S., Barn
Ane Kirstine Mortensen, 24, Ugift, Snertinge S., Meierske
Niels Vilhelm Hansen, 22, Ugift, Faxe Sogn, Kreaturpasser
Karen Marie Vulf, 18, Ugift, Kongsted Sogn, Meieriepige
Christen Sørensen, 18, Ugift, Vesteregede, Tjenestekarl
Hans Peter Larsen, 19, Ugift, Nielstrup, Ulse S., Tjenestekarl
Jensine Larsen, 30, Ugift, Bornholm, Kokke og Stuepige

Møllen:
Søren Peter Birkedal, 72, Gift, Mogenstrup S., Mølleforpagter
Kirsten Hansen, 37, Gift, Vesteregede, Husmoder
Hans Henrik Kastrup Birkedal, 3, Ugift, Brødebæk Mølle, Barn
Rasmus Phillip Krogh Birkedal, 1, Ugift, Brødebæk Mølle, Barn
Jens Sørensen, 15, Ugift, Vesteregede, Møllerdreng
Juliane Lisbeth Petersen, 12, Ugift, Vesteregede, Pige

Hans Peter Nielsen, 32, Gift, Vesteregede, Husfader, Forkarl
Ane Marie f. Petersen, 30, Gift, Svennerup, Kongsted S., Husmoder
Nielsine Jacobine Nielsen, 11, Gift, Vesteregede, Barn
Hans Valdemar Nielsen, 9, Ugift, Vesteregede, Barn
Ida Wilhelmine Nielsen, 6, Ugift, Brødebæk, Vesteregede, Barn
Ane Elisabeth Marie Nielsen, 4, Ugift, Brødebæk, Vesteregede, Barn
Kristine Nielsen, 2, Ugift, Brødebæk, Vesteregede, Barn

1890

Taksation til Brandforsikring - Juli kvt. 1890 - Forsikring nr. 53
Ny Lade i Nord - 33 Fag - Bindingsværk, Kampesten, Spaantag.
Takseret til 8.800 kr.

1899

Omkring 1899 blev gården og møllen overtaget af Peter Hemming Petersen, der tilflyttede fra Toksværd sogn. Ved folketællingen i 1890 var han mejeribestyrer i Sallerup i Køng sogn.

FT-1901

Peter Hemming Petersen, 13/1 1862, Gift, Avls- & Mølleforpagter, Kjøng Sg.
Wilhelmine Larsen, 18/4 1857, Gift, Husmoder, Hvalsø Sogn
Frederik Petersen, 17/6 1890, Ugift, Barn, Kjøng Sogn
Lars Petersen, 12/10 1891, Ugift, Barn, Toxværd Sogn
Harald Alfred Petersen, 10/8 1877, Ugift, Huslærer Cand. Phil., Kjøge
Maren Christine Hansen, 7/12 1879, Ugift, Kokkepige, Malkepige, Roholte
Laura Margrethe Nielsen, 19/3 1887, Ugift, Stuepige, Thestrup Sogn
Hans Andreasen, 28/3 1883, Ugift, Arbejdskarl, Vester Egede Sogn
Anders Jensen, 26/4 1881, Ugift, Arbejdskarl, Everdrup Sogn
Carl Oluf Carlsen, 17/10 1882, Ugift, Arbejdskarl, Kongens Lyngby
Niels Christian Christensen Linde, 17/9 1878, Kreaturpasser, Everdrup
Anders Petersen, 23/2 1881, Ugift, Staldkarl, Everdrup Sogn

Niels Peter Sørensen, M, 20/7 1862, Gift, Vester Egede, Husfader, Møllebestyrer
Karoline Amalie Jensen, K, 3/6 1867, Gift, Jerslev, Hjørring Amt, Husmoder
Marie Sørensen, K, 12/5 1892, Ugift, Vesteregede, Barn
Kristian Sørensen, M, 21/5 1895, Ugift, Vesteregede, Barn
Jens Sørensen, M, 15/10 1897, Ugift, Vesteregede, Barn
Johannes Sørensen, M, 11/7 1900, Ugift, Vesteregede, Barn
Hans Peter Nielsen, M, 21/5 1879, Ugift, Vesteregede, Tjenestetyende, Møllerlærling

1903

Ejendomsvurdering 1903 - Matr.nr. 9-f, 12, 13-d, 13-a, 8-h, 15-e samt 1, 2-a og ½ af 4-d, Kongsted-Borup by.
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Navn ikke oplyst.
Areal = 141 + 45 Td. Land - Vurdering = 107.215 kr.

FT-1906

Peder Hemming Pedersen, 13-1-1862, Gift, Husfader, Forpagter af Agerbrug og Møllebrug
Vilhelmine Pedersen, 18-4-1857, Gift, Husmoder
Frederik Pedersen, 17-7-1890, Ugift, Barn
Lars Pedersen, 12-10-1891, Ugift, Barn
Vilhelm Ludvig Sørensen, 15-3-1887, Ugift, Tjenestetyende, Arbejdskarl
Carl Kristian Hansen, 14-4-1871, Ugift, Tjenestetyende, Arbejdskarl
Frederik Søren Nielsen, 21-8-1887, Ugift, Tjenestetyende, Arbejdskarl
Jens Karl Julius Sørensen, 2-2-1884, Ugift, Tjenestetyende, Arbejdskarl
Niels Erik Nielsen, 27-8-1880, Ugift, Tjenestetyende, Arbejdskarl
Lars Peder Andersen, 9-4-1871, Ugift, Tjenestetyende, Arbejdskarl
Hans Peder Nielsen, 21-5-1879, Ugift, Tjenestetyende, Møllesvend
Lars Peder Rasmus Pedersen Dysing, 27-6-1890, Ugift, Tjenestetyende, Agerbruget
Jørgen Laurits Nielsen, 9-12-1887, Ugift, Tjenestetyende, Agerbruget
Kirsten Bentsen, 18-12-1881, Ugift, Tjenestetyende, Agerbruget
Inger Marie Johansen, 14-8-1886, Ugift, Tjenestetyende, Agerbruget

Note 1909
Ulykke på
Møllen

Artikel 7-10-1909 i avisen Østsjællands Socialdemokrat:

30 aarig Møllersvend druknet - Møllersvend H. B. Nielsen, der arbejdede paa Brødebæk Mølle ved Haslev, er i Tirsdag Aftes ved 9-Tiden druknet i Brødebæk Møllesø. Under arbejdet med at lukke en Sluse fik Nielsen Overbalance og faldt i Vandet. En Karl, der hjalp ham ved Arbejdet, tilkaldte straks Hjælp, men først en halv Time senere fandtes Nielsen som Lig. Den forulykkede var ca. 30 Aar gl. og ugift. Han var hjemmehørende i Snesere ved Præstø.

1909

Ejendomsvurdering 1909 - Matr.nr. 12 m.fl.
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Th. Petersen
Hartkorn: 20-2-2-1¼ - Areal: 258 Td. Land - Vurdering: 140.000 kr.

1909-1916

Peder Hemming Petersen døde 19-6-1914 (52 år gl.) som 'Forpagter af Brødebæk'.
Ved FT-1916 var hans enke forpagter på Brødebæk.

Intet Skifte - Enken hensidder i uskiftet Bo.

FT-1916

Wilhelmine Pedersen, 18/4 1857, Enke, Husmoder, Forpagter
Frederik Pedersen, 17/7 1890, Ugift, Søn, Forvalter
Henriette Petersen, 11/6 1894, Ugift, Ung Pige i Huset, Husgerning
Sigfred Drude, 1/3 1896, Ugift, Medhjælper, Forkarl
Johannes Nielsen, 9/6 1892, Ugift, Indkvarteret Soldat, Underforvalter
Jens Peter Petersen, 10/1 1882, Gift, Indkvarteret Soldat, Boelsmand
Niels Peter Jensen, 21/1 1885, Gift, Indkvarteret Soldat, Gaardskarl
Jens Valdemar Larsen, 5/8 1895, Ugift, Tjenestekarl, Staldkarl
Roselie Eva Ceis?Ski, 12/9 1888, Enke, Tyende, Kokkepige
Magdalene Bovecrik, 27/5 1898, Ugift, Sæson Polsk, Markarbeide
Kumoroda Kupredz, 23/1 1899, Ugift, Sæson Polsk, Markarbeide
Marya Nosal, 12/11 1884, Ugift, Sæson Polsk, Markarbeide

1916

Ejendomsvurdering 1916 - Matr.nr. 12 m.fl.
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Navn ikke oplyst
Mølleri og Landbrug - Hartkorn: 24-422-2¾ - Areal: 258 Td. Land - Vurdering: 2000.000 kr.

1917

Ud fra oplysninger i folketællingerne har gården været drevet af forvaltere i nogle år fra 1917.
Forvalter Hans Hansen tilflyttede i 1917 fra Braaby sogn.

1919
Gårdhandel

Iflg. skøde af 2-12-1919 købte Comtesse Magdalene Danneskiold Samsøe gården af Gisselfeld Kloster (med tinglyst tilbagekøbsret og pligt til at indtræde i Mejeriet 'Trifolium' i Haslev).
Købspris = 135.000 kr.
Købet blev delvis finansieret ved samtidig udstedelse af pantebreve på 70.000 kr. til Gisselfeld Kloster og 45.000 kr. til Bondestandens Sparekasse.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

Magdalene Danneskiold Samsøe var født i 1876 og datter af lensgreve Christian Frederik Danneskiold Samsøe, der var overdirektør på Gisselfeld fra 1886 til sin død i 1914. - Han blev afløst af sønnen Aage Conrad Danneskiold Samsøe (f. 1886)

1920

Ejendomsvurdering 1920 - Matr.nr. 12 a og 9-f - Brødebæk
Ejer: Comtesse Danneskjold-Samsø.
Landbrug - Hartkorn: 12-4-2-2¾ - Areal: 129 Td. Land - Vurdering: 168.000 kr.

Halvdelen af gårdens tidligere jordtilliggende - 129 Td. Land - ejes stadig af Gisselfeld Kloster.

FT-1921

Hans Hansen, 20/4, 1884, Gift, Ejby, Aarhus Amt, Husfader, Forvalter
Karen Hansen, 10/5, 1886, Gift, Braaby, Sorø Amt, Husmoder
Ester Nielsen, 31/7, 1903, Ugift, Braaby, Sorø Amt, Tyende
Sigrid Nielsen, 13/4, 1904, Ugift, Kastrup, Sorø Amt, Tyende
Bruun Pedersen, 7/6, 1899, Ugift, Frederik?, Køb. Amt, Underforvalter
Svend Frederiksen, 8/9, 1901, Ugift, Haslev, Sorø Amt, Tyende
Svend Hansen, 1/5, 1903, Ugift, København, Tyende, Landvæsenselev
Chmura Baselja, 28/7, 1897, Ugift, Polen, Tyende, Mejeripige

Ole Peter Christiansen, 28/10, 1878, Gift, Ønslev-Eskildstrup, Husfader, Fodermester
Hansine Kristiansen, 29/9, 1879, Gift, Ovre V.Egedejstrup, Husmoder
Kristian Kristiansen, 8/4, 1905, Ugift, Voger-Estruplund?, Barn
Marie Kristiansen, 20/1, 1907, Ugift, Voger-Estruplund?, Barn
Valborg Kristiansen, 9/2, 1913, Ugift, Ørsted, Rand. Amt, Barn
Karla Kristiansen, 26/2, 1916, Ugift, Aalsø, R. A., Barn
Ole Kristiansen, 14/8, 1918, Ugift, Hvesten, R. A., Barn
Knud Pedersen, 1/6, 1891, Separeret, Ørslev, Præstø amt, Kreaturpasser

FT-1925

Parmo Carl Pedersen-Tang, 29/12 1898, Vejrum, Ringkøbing amt, ugift, forvalter
Johannes Knudsen, 30/9 1902, Krogsbølle, ugift, landmand
Peder Rasmussen, 10/11 1902, Eskildstrup, Sorø amt, ugift, landmand
Erik Bagger Andersen, 23/6 1906, Vordingborg, ugift, landvæsenselev
Anna Karina Olsen, 7/3 1900, ?, Præstø amt, ugift, husbestyrerinde
Marie Christensen, 19/5 1907, Kongsted, ugift, pige

1926
Forpagter

Forpagtningskontrakt mellem Magdalene Danneskiold Samsøe og
Lensgreve Aage Danneskiold Samsøe - gældende for 10 år til 31-3-1935.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1926

Ejendomsvurdering 1926 - Matr.nr. 12-a m.fl.
Ejer: Comtesse Magda Danneskiold Samsø
Hartkorn: 12-4-2-
2¾ - Areal: 127 Td. Land - Vurdering: 127.700 kr.

FT-1930

Even Frode Kobbernagel, 19-3 1884, G, Husfader, Landmand, Herfølge, Præstø Amt
Kirstine Margrethe Kobbernagel, 19-4 1885, G, Husmoder, Kolby, Holbæk Amt
Svend Aage Kobbernagel, 1-4 1918, U, Barn, Kolby, Holbæk amt
Ellen Margrethe Kobbernagel, 16-3 1923, U, Barn, Læsø, Hjørring Amt
Steen Erling Kobbernagel, 15-10 1927, U, Barn, Olstrup, Præstø Amt
Else Elisabeth Gudmandsen, 24-1 1916, U, Husassistent, Kongsted, Præstø Amt
Ludvig August Poulsen, 21-11 1905, U, Tjenestekarl, Haslev, Sorø Amt
Poul Aage Larsen, 14-8 1913, U, Tjenestekarl, Vester Egede, Præstø Amt
Christen Nielsen, 19-4 1907, U, Tjenestekarl, Aarhus Amt

1932

Ejendomsvurdering 1932 - Matr.nr. 12-a m.fl. - Brødebæk
Ejer: Comtesse Magda Danneskiold Samsø
Landbrug - Hartkorn: 12-4-2-
2¾ - Areal: 65,7 ha - Vurdering: 115.000 kr.

1937

Ejendomsvurdering 1937 - Matr.nr. 12-a m.fl. - Brødebæk
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke angivet
Landbrug - Hartkorn: 12-5-0-
¼ - Areal: 70,8 ha - Vurdering: 118.200 kr.

1938
Gårdhandel

Iflg. skøde af 8-6-1938 solgte Comtesse Magdalene Danneskiold Samsøe gården tilbage til Gisselfeld Adelige Jomfrukloster.
Salgspris: = 122.000 kr.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

Ca. 1939

Erik Harrsen - Forpagter - Døde i 1965
Erik Harrsen var medlem af Vester Egede sogneråd fra 1943 til 1950.

FT-1940

Harrsen, Erik, M, 31-03-1907, Herning, G, Husfader, Forpagter
Harrsen, Thora Ellen, K, 01-07-1908, Frederiksberg, G, Husmoder
Harrsen, Peter, M, 12-03-1939, Frederiksberg, U, Barn
Harrsen, Jeppe Vilhelm, M, 13-04-1940, Vester Egede, U, Barn
Jakobsen, Marie Bodil, K, 28-03-1920, Grundtofte, U, Husassistent
Jensen, Eva Kirstine, K, 11-01-1924, Kongsted, U, Husassistent
Johansen, Anton Frederik, M, 11-12-1920, Vester Egede, U, Forkarl
Sørensen, Ejner Valdemar, M, 29-08-1921, Everdrup, U, Karl
Hansen, Mona Elise Helary, K, 18-03-1920, Nykøbing F, U, Husassistent

1945

Ejendomsvurdering 1945 - Matr.nr. 12-a m.fl. - Brødebæk
Ejer: Gisselfeld Kloster - Bruger: Ikke angivet
Landbrug - Hartkorn: 21-3-3-
¼ - Areal: 121,3 ha - Vurdering: 200.000 kr.

1950

Areal ved vurdering 1950 (matr.nr. 12-a m.fl.) = 66,5580 ha - Ejd.vurdering = 170.000 kr.
Forpagter = E. Harrsen

1956

Areal ved vurdering 1956 = 116,4950 ha (matr.nr. 8-h, 10-g, 12a, V. Egede og matr.nr. 1, Kongsted Borup)
Ejd.vurdering = 368.000 kr.
Forpagter = Intet navn angivet

Ca. 196?

Erling Birkedal Nielsen
Erling Birkedal Nielsen var forinden forpagter på matr.nr. 6-a, Højgård.

 

Denne side er redigeret d.  24. august 2018