Bilag til 'Optegnelser om Vester Egede'

 Noter om de enkelte gårde i Vester Egede

Gårdens navn

Pilegaard

Matr.nr. (1808)

11-a, Vester Egede by og sogn

Areal (1808)

Ved byen: 490.840 kvadratalen = 19,3 ha = 35,0 tdr. land
Mosepart: 144.640 kvadratalen = 5,5 ha = 10,0 tdr. land
Overdrevet: 150.360 kvadratalen = 5,9 ha = 10,7 tdr. land

Se matrikelkort 1808-1859

Pilegaard, matr.nr. 11-a - Luftfoto 2015
Pilegaard - Denderupvej 17
Google luftfoto 2015

Status

Fæste-/Forpagtergård under Gisselfeld Kloster
Selvejergård fra 1872 til 1904

Noter

Gård nr. 11 lå sandsynligvis i Vester Egede landsby indtil den efter en brand i 1806 blev genopført som 'Udflyttet gaard'
på Vester Egede Mark.

Iflg. BBR-registeret er nuværende stuehus opført 1852.
Ved ejendomsvurderingen i 2007 er matr.nr. 11-a angivet som 'Beboelsesejendom' med et grundareal på 3.948 m2

Beliggenhed

Denderupvej 17, Vester Egede - Se landkort

Foto til højre stammer fra 2015.

 

Detaljer - Forpagter / Bruger / Beboere m.m.

Note

Det er tænkeligt, at gård nr. 11 har ligget i landsbyen indtil den brændte i 1806 (se herunder), og at gården samme år blev genopført på Vester Egede Mark som en 'Udflyttet Gaard' (?)

FT-1787

Ikke fundet - Måske Niels Olsen, der i 1784 blev gift med Gaardmand Jørgen Jonassens enke (??)

FT-1801

Ikke fundet - Måske Niels Olsen

Mellem 1801 og 1807

Gården blev sandsynligvis overtaget af Mads Madsen i perioden 1801 til 1807.
Ved FT-1801 var Mads Madsen registreret således som smed i Vester Egede:

Mads Madsen, 44, Gift, Mand, Husmand med jord og smed
Marie Kirstine Lund, 46, Gift, Hans kone
Søren Madsen, 16, Ugift, Deres barn
Johannes Madsen, 9, Ugift, Deres barn
Maren Madsdatter, 14, Ugift, Deres barn
Magrethe Madsdatter, 13, Ugift, Deres barn
Anne Madsdatter, 4, Ugift, Deres barn
Knud Jørgensen, 33, Ugift, Smedesvend

Mads Madsen døde i 1807, og han var da i kirkebogen angivet som 'Gaardmand i Vester Egede'.

På matrikelskortet af 1808 er som bruger af matr.nr. 11 angivet
'Mads Madsens Enke'. Dette navn er senere overstreget og erstattet med navnet 'Rasmus Andersen'

Datteren Maren Cathrine Madsdatter blev i august 1808 gift med Ungkarl Rasmus Andersen fra Everdrup.
Ægteparret fik deres første barn døbt i august 1809, og her var Rasmus Andersen benævnt som 'Gaardmand i Vester Egede'.

Det er derfor sandsynligt, at Rasmus Andersen har overtaget gården omkring 1809 - og at Mads Madsens Enke, Marie Kirstine Lund - blev boende på gården som aftægtskone.

Ved sønnen Mads Rasmussens dåb i 1811 var Rasmus angivet som
'Gaardmand og Udflytter i Vester Egede'.

1806

Taksation til Brandforsikring 10-4-1806 - Forsikring nr. 9
Fæster: Gaardmand Mads Madsen - Tilhørende Gisselfeld Kloster

a.     Stuehus i Sønder - 11 fag, 8½ Alen dyb. - Af forskellige Materialer.
Til Stue, Kammer og Køkken med Loft, Vinduer og Døre samt Straatag,, en Jern Bilæggerovn,
en indmuret Bryggekedel samt Skorsten og Bageovn - Takseret til 330 Rbd.

b.     Det Nordre Hus - 13 Fag, 8½ Alen dyb - Af samme Materialer.
Til Lo, Lade, Port og Stald - Takseret til 260 Rbd.

c.     Det Østre Hus -  17 Fag, 7½ Alen dyb - Af samme Materialer.
Til Lo, Lade, Stald og Karlekammer - Takseret til 340 Rbd.

d.     En Bygning i Gaarden - 2 Fag, 3½ Alen dyb - Af samme Materialer -  Takseret til 10 Rbd.

Samlet Taksation: 940 Rdl.

I maj måned 1806 nedbrændte gården. Efter fradrag af værdi af en kakkelovn og en kobberkedel m.m. blev skaden/erstatningen fastsat til 893 Rdl.

Gården blev genopført samme år, og i oktober 1806 blev den nyopførte gård takseret til brandforsikring således:

Udflyttet Gaard - Fæster: Mads Madsen, hvis Gaards Bygninger i Byen under Hoved nr. 12, Bi-nr. 9 den 10. april 1806 var taxeret i Brandkassen for 940 Rbd., men den 22. maj 1806 udsat for total afbrændt, befandtes nu igen saaledes opført:

a.     Stuehus Norden i Gaarden - 12 Fag, 9¼ Alen dyb.
Ege under- og Fyrre overtømmer i Fod, klinede Vægge og Straatag.
Til Stue, Kammer, Køkken og Bryggers med Loft, Vinduer og Døre samt Bræddegulve i 3 Fag,
Skorsten og Bageovn af brændte og raa Sten
Takseret til 600 Rbd.

b.     Det Østre Hus - 10 Fag, 9 Alen dyb.
Ege under- og Fyrre overtømmer, klinede Vægge og Straatag - til Stald og Lade m.m.
Takseret til 300 Rbd.

c.     Det Søndre Hus - 10 Fag, 9 Alen dyb.
Ege under- og Fyrre overtømmer, klinede Vægge og Straatag - Til Lo og Lade.
Takseret til 300 Rbd.

Samlet taksation: 1.200 Rbd.

Af teksten ved taksationerne kan man måske udlede, at gården før branden lå i landsbyen Vester Egede, og at den efter branden blev genopbygget på Vester Egede Mark som en 'Udflyttet Gaard' (?).

Note 1831

Marie Kirstine Lund døde 72 år gl. i oktober 1831 som 'Smed Mads Madsens Enke af V. Egede hos Gmd. Rasmus Andersen'.

FT-1834

Rasmus Andersen, 55, Gift, gårdmand
Maren Cathrine Madsdatter, 49, Gift, hans kone
Ane Dorothea Rasmusdatter, 25, Ugift, deres børn
Mads Rasmussen, 23, Ugift, deres børn
Anders Rasmussen, 15, Ugift, deres børn

FT-1840

Rasmus Andersen, 61, Gift, Gaardmand
Maren Kathrine Madsdatter, 52, Gift, hans Kone
Ane Dorthe Rasmusdatter, 31, Ugift, deres Børn og tillige Tjenestefolk
Anders Rasmussen, 21, Ugift, deres Børn og tillige Tjenestefolk
Anders Hansen, 16, Ugift, deres Tjenestefolk
Kirstine Rasmusdatter, 15, Ugift, deres Tjenestefolk

*) Maren Cathrine Madsdatter - døde af en 'Kirtelsygdom' i marts 1843 - I kirkebogen betegnet som 'Gaardmand Rasmus Andersens Kone paa Vester Egede Mark'.

1840

Taksation til Brandforsikring 15-6-1840 - Forsikring nr. 9
Udflyttet Gaard - Fæster: Gaardmand Rasmus Andersen, forhen Mads Madsen - Tilhørende Gisselfeld Kloster

a.     Stuehus i Nord - 12 Fag, 9¼ Alen dyb.
Ege under- i Fod og Fyrre overtømmer, klinede Vægge og Straatag, Loft, Vinduer og Døre
Til 2 Stuer med Bræddegulv i den ene, Kammer og Køkken, en Bryggerkedel, en Bilæggerovn, Skorsten og Bageovn.
Takseret til 720 Rdl.

b.     Det Østre Hus - 10 Fag, 9 Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer uden Fod - Til 2 Stalde og Lade.
Takseret til 250 Rdl.

c.     Det Søndre Hus - 10 Fag, 9 Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer - Til 2 Lader og Lo
Takseret til 200 Rdl.

d.     Det Vestre Hus - 9 Fag, 7¼ Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer - Til Hønsehus, Brændehus og ?
Takseret til 140 Rdl.

Samlet taksation: 1.310 Rdl.

1843

Rasmus Andersens hustru - Maren Cathrine Madsdatter - døde af en 'Kirtelsygdom' 16-3-1843, 56 år gammel.
I kirkebogen betegnet som 'Gaardmand Rasmus Andersens Kone paa Vester Egede Mark'.

Ved det efterfølgende skifte, blev bo-beholdningen opgjort til 298 Rdl., og efter fradrag af begravelsesudgifter og andre omkostninger var 260 Rdl. tilbage til 'Arv og Deling' saaledes:

·         Enkemand Rasmus Andersen tilkommer halvdelen = 130 Rdl.

·         Sønnen Mads Rasmussen - En Broderlod = 52 Rdl.

·         Sønnen Anders Rasmussen - En Broderlod = 52 Rdl.

·         Datteren Anne Dorthe Rasmusdatter - En Søsterlod = 26 Rdl.

Kilde: Skifteprotokol 1843 for Gisselfeld Klosters Gods.

FT-1845

Rasmus Andersen, 67, Enkemand, gårdmand, Toksværd
Ane Dorthe Rasmusdatter, 35, Ugift, hans barn, I sognet
Anders Rasmussen, 26, Ugift, hans barn, I sognet
Søren Sørensen, 18, Ugift, tjenestefolk, Everdrup
Gerhardine Kirstine Hansdatter, 22, Ugift, tjenestefolk, Braaby

Note 1848

Rasmus Andersens søn - Anders Rasmussen - blev i marts 1848 gift med Karen Marie Pedersdatter (datter af Gmd. Peder Rasmussen i Fensmark).

I maj 1849 blev deres søn - Rasmus Andersen - døbt i Vester Egede kirke.
Anders Rasmussen var da angivet som 'Gaardmand, Vester Egede Mark'.

Sandsynligvis har Anders Rasmussen overtaget gården i 1848. Faderen er så blevet aftægtsmand på gården.

FT-1850

Anders Rasmussen, 31, Gift, Gårdmand, husfader, Her i Sognet
Karen Marie Pedersdatter, 28, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet
Rasmus Andersen, 1, Ugift, Deres barn, Her i Sognet
Rasmus Andersen, 72, Enkemand, Aftægtsmand, Toksværd Sogn
Søren Jensen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Maren Sophie Madsdatter, 30, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet

1850

Gaardmand Anders Rasmussen blev i 1850 indvalgt i sogneforstanderskabet for Vester Egede sogn
(valgperiode 1850-1851)

FT-1855

Anders Rasmussen, 35, Gift, Her i Sognet, Gaardmand, Husfader
Karen Marie Pedersdatter, 33, Gift, Her i Sognet, Hans Kone
Rasmus Andersen, 6, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn
Udøbt Datter, 1, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn>
Rasmus Andersen, 77, Enkemand, Toxværd Sogn, Præstø Amt, Husfaderens Fader, som af ham forsørges
Lars Olsen, 19, Ugift, Her i Sognet, Tjenestefolk
Maren Kirstine Rasmussen, 21, Ugift, Her i Sognet, Tjenestefolk
Karen Sophie Andersen, 18, Ugift, Her i Sognet, Tjenestefolk

1859

Taksation til Brandforsikring 5-9-1859 - Forsikring nr. 9.
Anders Rasmussens Fæstegaard - Matr.nr. 11-a - Tilhørende Gisselfeld Kloster.

a.     Stuehus i Nord - 12 Fag, 30 Alen langt, 9 Alen dybt, 4 Alen højt (270 Alen2 / 105 m2).
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, Bindingsværk, dels klinede og dels murede Vægge, Straatag og Bræddegavle
i begge Ender, 1 Skorsten af raa Sten og en Bageovn. Alt indrettet til Beboelse med Bræddeloft, 11 Fag Vinduer
med smaa Ruder og 10 glatte Døre.
Indrettet fra Øst: 3 Fag til Stue med Bræddegulv, 1 Fag til Gang og Kammer, 3 Fag til Stue, 1 Fag til Skorsten,
2 Fag til Køkken, 2 Fag til 2 Kamre, alt med Flisegulve.
Denne Bygning er gammel men vel vedligeholdt - Takseret til 780 Rdl.

b.     Østre Længe - 12 Fag, 30 Alen lang,9 Alen dyb, 3½ Alen høj (270 Alen2 / 105 m2).
Ege Bindingsværk og Fyrre-overtømmer, klinede Vægge og Straatag med dukket Gavl i nordre Ende.
Indrettet fra Nord: 2 Fag til Vognhus, 2 Fag til Stald, 2 Fag til Lo, 4 Fag til Stald, 2 Fag til Lade, 6 Døre og 2 Porte.
Denne Bygning er gammel men vel vedligeholdt - Takseret til 300 Rdl.

c.     Søndre Længe - 15 Fag, 39 Alen lang, 9 Alen dyb, 3½ Alen høj (351 Alen2 / 137 m2).
Byggematerialer som i foregaaende, dukket Gavl Øst, 4 Døre og 1 Port.
Indrettet fra Øst: 3 Fag til Lade, 4 Fag til Lade, 2 Fag til Lo, 4 Fag til Lade, 2 Fag Faarehus.
Denne Bygning er gammel men vel vedligeholdt - Takseret til 300 Rdl.

d.     Vestre Længe - 12 Fag, 33 Alen lang, 8 Alen dyb, 3½ Alen høj (264 Alen2 / 103 m2).
Materialer og Bygningsmaade som de foregaaende med dukket Gavl i nordre Ende, 5 Døre og 2 Porte.
Indrettet fra Syd: 1 Fag Karlekammer, 3 Fag Lade, 2 Fag Huggehus, 2 Fag Indkørsel, 2 Fag Hønsehus, 2 Fag Svinehus.
Gammel men vel vedligeholdt - Takseret til 180 Rdl.

Samlet taksation: 1.560 Rdl.

Af ovennævnte Bygninger er Litra b, c og d sammenbyggede. Imellem Litra a og b er 3 Alen og imellem Litra a og d er 2 Alen.
Ingen fremmede Bygninger i nærheden.

1859

Ud fra oplysninger i taksation til brandforsikring i 1859
er til højre konstrueret en tegning over gårdens bygninger:

a.     Stuehus i nord - 12 fag - 30 alen / 105 m2

b.     Østre Længe - Stald m.m. - 12 fag - 30 alen / 105 m2

c.     Søndre længe - Lade og lo -15 fag - 39 alen / 137 m2

d.     Vestre Længe - 12 Fag - 33 alen / 103 m2

Tegningen er ikke målfast.

FT-1860

Anders Rasmussen, 41, Gift, V. Egede, Gmd., Huusfader
Karen Marie Pedersdatter, 38, Gift, V. Egede, Hans Kone
Rasmus Andersen, 11, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Maren Cathrine Andersen, 6, Ugift, V. Egede, Deres Barn
Rasmus Andersen, 82, E, Toxværd, Huusfaderens fader, der af ham forsørges
Hans Olsen, 21, Ugift, Toxværd, Tjenestefolk
Christian Christensen, 15, Ugift, Toxværd, Tjenestefolk
Karen Sophie Andersen, 23, Ugift, V. Egede, Tjenestefolk
Maren Kirstine Hansen, 16, Ugift, Bavelse, Tjenestefolk

Note 1861

Enkemand og Aftægtsmand Rasmus Andersen, Vester Egede Mark, døde 82 år gl. i april 1861.

FT-1870

Anders Rasmussen, 50, Gift, Her i Sognet, Huusfader, Gaardmand
Karen Marie Pedersen, 40, Gift, Her i Sognet, Hans Kone
Rasmus Andersen, 20, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn
Maren Cathrine Andersen, 15, Ugift, Her i Sognet, Deres Barn
Lars Nielsen, 15, Ugift, Her i Sognet, Tjenestetyende
Anders Andersen, 25, Ugift, Kongsted Sogn, Tjenestetyende
Karen Sophie Andersen, 32, Ugift, Her i Sognet, Tjenestetyende

1872
Gårdhandel

Iflg. 'Arvefæsteskøde' af 26-7-1872 købte Anders Rasmussen gården af Gisselfeld Kloster.
Købspris = 5.525 Rdl. - Areal 52 tdr. land.
Købet blev sandsynligvis delvis finansieret ved samtidig udstedelse af pantebrev på 3.000 Rdl. til sælgeren.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1875

Taksation til Brandforsikring 1875 - Forsikring nr. 9.
Ejer: Anders Rasmussen - Matr.nr. 11-a.

a.     Stuehus i Ø/V - 12 Fag - Bindingsværk/Straatag - Takseret til 3.000 kr.

b.     Staldlænge i Øst - 12 Fag - Bindingsværk/Straatag - Takseret til 2.400 kr.

c.     Lade-længe i Syd - 15 Fag - Bindingsværk/Straatag - Takseret til 1.800 kr.

d.     Vestre Længe - 12 Fag - Bindingsværk/Straatag - Takseret til 1.440 kr.

Samlet taksation: 8.640 kr.

Tilsyneladende ingen bygningsmæssige ændringer siden taksationen i 1859.

1878

Ejendomsvurdering 1878.
Ejer: Anders Rasmussen - Hartkorn = 3-7-1-1¼

FT-1880

Anders Rasmussen, 60, Gift, Gaardmand, Huusfader,
Karen Marie Pedersdatter, 57, Gift, Huusmoder,
Rasmus Andersen, 30, Ugift, Søn,
Maren Kathrine Andersen, 22, Ugift, Datter,
Johanne Marie Hansen, 16, Ugift, Tjenestepige,
Jens Peder Pedersen, 16, Ugift, Tjenestekarl

FT-1890

Anders Rasmussen, 70, Gift, Vesteregede, Husfader, Gmd.
Karen Marie Petersen, 67, Gift, Vesteregede, Husmoder
Maren Cathrine Andersen, 35, Ugift, Vesteregede, Datter
Kirsten Marie Jensen, 19, Ugift, Ugilt Sogn, Jylland, Tjenestetyende
Hans Hansen, 34, Ugift, Kongsted, Tjenestekarl

1891

Tinglyst testamente mellem Anders Rasmussen og Hustru Karen Marie Pedersdatter om indskrænkning
i den længstlevendes dispositionsret.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1898

Tinglyst deklaration mellem Anders Rasmussen og Gisselfeld Kloster ang. ret for denne til at anbringe hegn langs med vandløbene forbi gårdens enge.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

FT-1901

Anders Rasmussen, 25/6 1819, Gift, Husfader, Gaardejer, Vester Egede
Karen Marie Rasmussen, 24/3 1822, Gift, Husmoder, Vester Egede
Maren Kathrine Andersen, 23/12 1854, Ugift, Datter, Vester Egede
Niels Peter Kristiansen, 1/9 1857, Ugift, Gaardbestyrer, Vester Egede
Niels Kristian Simonsen, 25/8 1883, Ugift, Karl, Vester Egede
Rasmus Rasmussen, 6/11 1885, Ugift, Karl, Vester Egede
Marie Kristine Mortensen, 19/1 1884, Ugift, Pige, Vester Egede
Anna Kathrine Kristiansen, 26/4 1893, Ugift, Plejedatter, Vester Egede

Note 1901

Anders Rasmussen døde 82 år gl. i december 1901 som 'Gaardmand på Vester Egede Mark'.

Hans enke - Karen Marie Pedersdatter - fortsatte på gården indtil hun i 1904 solgte den til Gisselfeld Kloster (se herunder)

1904
Gårdhandel

Iflg. skøde af 20-7-1904 solgte enke Karen Marie Pedersen gården tilbage til Gisselfeld Kloster.
Salgspris = 26.050 kr.

Gisselfeld bortforpagtede gården i 1904 til Christian Ludvig Jørgensen.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1904
Ny forpagter

Christian Ludvig Jørgensen var født i 1874 som søn af husmand Christian Jørgensen, Vester Egede Mark).
I kirkebogen for Bråby sogn var han i 1904 angivet som 'Gaardforpagter paa Vester Egede Mark, da han blev gift med Hedvig Cathrine Petrea Petersen.
I perioden 1905-1914 blev de forældre til 3 børn, inden de i 1914 flyttede til Krymplinge i Everdrup sogn.

FT-1906

Kristian Ludvig Jørgensen, 12-1-1874, Gift, Gaardforpagter
Hedvig Kathrine Petrea Jørgensen, 15-10-1874, Gift, Husmoder
Marie Amalie Elisabeth Jørgensen, 26-3-1905, Ugift, Barn
Christian Jørgensen, 7-2-1834, Enkemand, Slægtning, Aftægtsmand
Johanne Elisabeth Pedersen, 13-2-1894, Ugift, Plejebarn
Kathrine Nielsen, 23-7-1890, Ugift, Tjenestetyende
Lars Herman Viggo Andersen, 25-9-1890, Ugift, Tjenestekarl

1909

Ejendomsvurdering 1909 - Matr.nr. 11-a og 11-l - Ejer: Gisselfeld Kloster
Bruger: Ludvig Jørgensen - Hartkorn: 2-6-1-1½ - Areal: 33 Td. land - Vurdering: 16.500 kr.

FT-1911

Ludvig Jørgensen, 12-1-1874, V. Egede sg., Gift, Landbruger
Hedvig Kathrine Petrea Pedersen, 15-10-1874, Braaby sg., Gift, Husmoder
Marie Amalie Elisabeth Jørgensen, 26-3-1905, V. Egede sg., Ugift, Datter
Margrethe Henriette Jørgensen, 4-3-1907, V. Egede sg., Ugift, Datter
Carl Johannes Jørgensen, 3-10-1909, V. Egede sg., Ugift, Søn
Christian Jørgensen, 4-2-1834, Toksværd sg., Enkemand, Aftægtsmand, Privat Understøttelse
Hansine Henriette Hansen, 11-10-1889, V. Egede sg., Ugift, Tjenestepige
Johanne Elisabeth Pedersen, 13-2-1894, V. Egede sg., Ugift, Tjenestepige
Christian Sørensen, 20-5-1895, V. Egede sg., Ugift Tjenestedreng

Note 1914

Kristian Ludvig Jørgensen flyttede i 1914 til Krymplinge, Everdrup sogn.
Gården blev overtaget af Hans Frederik Hansen (se FT-1916), der i 1914 tilflyttede fra Toksværd sogn.

FT-1916

Hans Frederik Hansen, 4/8 1875, Gift, Husfader, Forpagter
Anna Hansen, 18/4 1881, Gift, Husmoder
Johannes Hansen, 27/2 1915, Ugift, Barn
Ella Rasmussen, 10/2 1901, Ugift, Tyende, Husgerning
Johannes Rasmussen, 25/7 1903, Ugift, Tyende, Landbrug
Olaf Kampen, 17/2 1883, Gift, Husfader, Indkvarteret Soldat
Christian Jørgensen, 4/2 1834, Enkemand, Indsidder, Aftægtsmand

1916

Vurdering 1916 (11-a, ½ af 9-l, ½ af 11-l): Areal = 33 Td.land - Ejd.vurdering = 17.000 kr.
Forpagterens navn ikke angivet

FT-1921

Hans Frederik Hansen, 4/8, 1875, Gift, Karrebæk, Husfader, Gaardforpagter
Anna Hansen, 13/4, 1881, Gift, Toksværd, Husmoder
Johannes Hansen, 27/2, 1915, Ugift, V. Egede, Barn
Povl Hansen, 25/1, 1918, Ugift, V. Egede, Barn
Johanne Hansen, 5/10, 1838, Enke, Vallensved, Svigermoder
Svend Andersen, 23/4, 1905, Ugift, Lille Næstved, Tyende
Marie Jensen, 28/4, 1893, Ugift, Toksværd, Præstø Amt, Tyende

FT-1925

Hans Frederik Hansen, 4/8 1875, Karrebæk sogn, Gift, Forpagter
Anna Eline Hansen, 13/4 1881, Toksværd, Gift, Husmoder
Johannes Hansen, 24/2 1915, Vester Egede, Barn
Poul Hansen, 25/1 1918, Vester Egede, Barn
Alfred Marius Hansen, 29/1 1903, Toksværd, Ugift, Tjenestekarl
Svend F. Hansen, 20/3 1904, Amager, Ugift, Tjenestekarl

1926

Vurdering 1926 (11-a m.fl.): Areal = 33 Td.land - Ejd.vurdering = 26.700 kr.
Forpagterens navn ikke angivet

FT-1930

Hans Frederik Hansen, 4-8 1879, G, Husfader, Gaardforpagter, Karrebæk, Sorø Amt
Anna Eline Hansen, 13-4 1881, G, Husmoder, Toksværd, Præstø Amt
Poul Hansen, 25-1 1918, U, Barn, Vester Egede

Note 1933

Forpagter Hans Frederik Hansen, Vester Egede, var i marts 1933 opstillet som kandidat nr. 2 på 'Borgerlig Liste' til sognerådsvalget.
Han fik 9 stemmer og blev ikke valgt.

1937

Areal ved vurdering 1937 (matr.nr. 11-a, 11-l og ½ af 9-l) = 21,9933 ha - Hartkorn: 3-6-1-1½ - Ejd.vurdering = 25.600 kr.
Angivet forpagternavn = H. F. Hansen

Ca. 1940

Ny forpagter: Carl Frederik Clausen

FT-1940

Clausen, Carl Frederik, M, 24-01-1904, Fodby Sogn, G, Husfader, Landbrug
Clausen, Esther Hansine, K, 23-11-1913, Bavelse, G, Husmoder
Clausen, Roni Johanne Schøndorff, K, 29-02-1932, Bavelse, U, Barn
Clausen, Roger Schøndorff, M, 03-02-1936, Bavelse, U, Barn
Jørgensen, Henry Rasmus, M, 25-05-1925, Samsø, U, Medhjælp ved Landbrug

Før 1945

Carl Clausen - Ved vurderingen i 1945 var 'Carl Clausen' angivet som forpagter.

1945

Areal ved vurdering 1945 (matr.nr. 11-a, m.fl.)= 15,4620 ha - Ejd.vurdering = 30.000 kr.
Angivet forpagternavn = Carl Clausen

Ca. 1948

Ny forpagter: Otto Leth Nissen.

1950

Areal ved vurdering 1950 (matr.nr. 11-a) = 14,1751 ha - Ejd. vurdering = 34.000 kr.
Forpagter = O. Leth Nissen

1956

Areal ved vurdering 1956 (matr.nr. 11-a)= 13,3748 ha - Ejd.vurdering = 53.000 kr.
Forpagter = O. Leth Nissen

1959

Ny forpagter: Arent Tyrre Rasmussen.

 

 

Denne side er redigeret d.  19. april 2016