Bilag til 'Optegnelser om Vester Egede'

 Noter om de enkelte gårde i Vester Egede

Gårdens navn

Kildegaard

Matr.nr. (1808)

10-a, Vester Egede by og sogn

Areal (1808)

Ved byen: 522.600 kvadratalen = 20,6 ha = 37,3 tdr. land
Mosepart: 250.500 kvadratalen = 9,9 ha = 17,9 tdr. land
Overdrevet: 176.850 kvadratalen = 7,0 ha = 12,6 tdr. land

Se matrikelkort 1808-1859

Kildegaard, matr.nr. 10-a, Vester Egede
Kildegaard - 2009

Status

Fæste-/Forpagtergård under Gisselfeld Kloster
Selvejergård fra 1872 til 1896

Noter

Iflg. BBR-registeret er stuehuset opført 1877.
Ved ejendomsvurderingen i 2008 er matr.nr. 10-a, 10-m, 10-n, 10-o angivet som 'Bebygget landbrug' med 1 lejlighed. Samlet grundareal på 128,4 ha.

Beliggenhed

Denderupvej 2, Vester Egede.

Foto til højre stammer fra 2009 - Klik for større billede.

Detaljer - Bruger / Forpagter / Beboer m.m.

OE-1771

Formentlig Christopher Andersen.

Angivet som 'Bonde og Avlsmand', 40 år gl., gift i 2. ægteskab - Hustru 37 år gl.

FT-1787

Christopher Andersen, 57, Gift, Mand, Gmd.
Anne Nielsdatter, 55, Gift, Kone
Peder Christophersen, 26, Ugift, Mandens barn, Landsoldat
Hans Christophersen, 21, Ugift, Deres barn
Kirstine Christophersdatter, 14, Ugift, Deres barn

FT-1801

Christopher Andersen, 69, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer
Anne Paulsdatter, 69, Gift, Hans kone
Hans Christophersen, 36, Ugift, Deres barn
Kirstine Christophersdatter, 30, Ugift, Deres barn
Karen Paulsdatter, 5, Ugift, Deres datterdatter
Lars Christophersen, 21, Ugift, Tjenestekarl
Maren Olsdatter, 17, Ugift, Tjenestepige
Henrich, 14, Ugift, Plejebarn fra opfostringshuset

Jfr. noter herunder må det antages, at Christopher Andersen afstod gården ca. 1803 til sønnen Hans Christophersen.

Note
1803-1833

Christopher Andersen og hans hustru døde begge i 1807.

Deres datter - Kirstine Christophersdatter - blev i 1803 gift med Christen Hansen fra Braaby, som blev gaardmand på 'Egeskjoldgård', matr.nr. 7-a.
Sønnen Hans Christophersen blev i 1803 gift med Karen Jensdatter, som var datter af gmd. Jens Henrichsen i Vester Egede.
Hans Christophersen er benævnt som 'Gaardmand' ved barnedåb 1804 hos svogeren gmd. Christen Hansen.
Hans Christophersen hustru, Karen Jensdatter, døde 38 år gl. i 1813.
Enkemand Hans Christophersen gift igen ca. 1814 med Mette Jørgensdatter.
Gaardmand Hans Christophersen døde 66 år gl. i august 1831.
Hans enke - Mette Jørgensdatter - døde 44 år gl. i april 1833.

Ud fra disse oplysninger må det antages, at
Hans Christophersen var gårdmand på matr.nr. 10-a (Kildegård)
fra ca. 1803 til sin død i 1831, hvorefter hans enke Mette Jørgensdatter drev gården videre, til hun selv døde i 1833.

Gården blev i 1833 sandsynligvis overtaget af svigersønnen
Rasmus Hansen, der samme år blev gift med Hans Christophersen datter Karen Marie Hansdatter.

1811

Taksation til Brandforsikring 12-4-1811.
Gaardmand Hans Christophersens Fæstegaard tilhørende Gisselfeld Kloster.

a.     Stuehus i Nord - 15 Fag, 8½ Alen dyb.
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og Straatag.
Til Stue, Kammer og Køkken med Loft, Vinduer og Døre, 1 Bryggerkedel og 1 Bilæggerovn.
Takseret til 380 Rbd.

b.     Østre Længe - 5 Fag, 7 Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer til Hønsehus og Huggehus - Takseret til 80 Rbd.

c.     Søndre Længe - 15 Fag, 8½ Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer til Lo, Lade og Stald - Takseret til 230 Rbd.

d.     Vestre Længe - 11 Fag, 6½ Alen dyb.
Af forbemeldte Materialer til Lade og Stald samt Inderste-stue - Takseret til 170 Rbd.

Samlet Taksation: 860 Rbd. - Ikke før forsikret.

FT-1834

Rasmus Hansen, 28, Gift, gårdmand
Karen Marie Hansdatter, 19, Gift, hans kone
Peder Hansen, 17, Ugift, konens broder og dreng
Inger Marie Hansdatter, 20, Ugift, tjenestepige

1839

Taksation til Brandforsikring 9-10-1839.
Gaardmand Rasmus Hansens Fæstegaard (forhen Hans Christophersen) tilhørende Gisselfeld Kloster.
Er nu saaledes forandret og forbedret:

a.     Stuehus i Nord - 13 Fag, 8 Alen dyb.
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og Straatag.
Loft over 11 Fag, Vinduer og Døre.
Til 2 Stuer, Kamre og Køkken, 1 Bryggerkedel og 1 Bilæggerovn, 2 Skorstene og Bageovn..
Takseret til 390 Rdl. i Sølv.

b.     Det Østre Hus - 15 Fag, 8 Alen dyb.
Af samme Materialer til 2 Loer, Indkørselsport og Hønsehus - Takseret til 230 Rdl. i Sølv.

c.     Det Søndre Hus - 16 Fag, 8 Alen dyb.
Af samme Materialer til Lo, Lade og Stald - Takseret til 240 Rdl. i Sølv.

d.     Det Vestre Hus - 12 Fag, 7 Alen dyb.
Af samme Materialer til Huggehus, Faarehus og Vognhus - Takseret til 120 Rdl. i Sølv.

Samlet Taksation: 980 Rdl.

FT-1840

Rasmus Hansen, 34, Gift, Gaardmand.
Karen Marie Hansdatter, 25, Gift, hans Kone
Anders Madsen, 23, Ugift, Tjenestekarl
Rasmus Nielsen, 17, Ugift, Tjenestedreng
Henriette Jensdatter, 19, Ugift, Tjenestepige

1842

Gaardmand Rasmus Hansen blev i 1842 indvalgt i det første sogneforstanderskab for Vester Egede og Øster Egede sogne (valgperiode 1842-1847)

FT-1845

Rasmus Hansen, 39, Gift, gårdmand, Kongsted, Præstø amt
Karen Marie Hansdatter, 30, Gift, hans kone, I sognet
Ole Nielsen, 6, Ugift, plejebarn, Kongsted, Præstø amt
Peder Hansen, 22, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Lars Pedersen, 19, Ugift, tjenestefolk, I sognet
Dorthe Sophie Andersen, 16, Ugift, tjenestefolk, Everdrup, Præstø amt

FT-1850

Rasmus Hansen, 44, Gift, Gårdmand, husfader, Kongsted Sogn
Karen Marie Hansdatter, 35, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet
Ole Nielsen, 11, Ugift, Deres stedsøn, Kongsted Sogn
Hans Andersen, 16, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Maren Kirstine Andersen, 22, Ugift, Tjenestefolk, Everdrup
Sidse Marie Jensen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Bråby Sogn

1853

Taksation til Brandforsikring 11-4-1853.
En Gaard tilhørende Gisselfeld Kloster - Fæster: Rasmus Hansen

a.     Stuehus i Nord - Takseret til 350 Rdl.

b.     Det Østre Hus - Takseret til 260 Rdl.

c.     Det Søndre Hus - Takseret til 320 Rdl.

d.     Det Vestre Hus - Takseret til 180 Rdl.

Samlet Taksation: 1.110 Rdl.

FT-1855

Rasmus Hansen, 49, Gift, Kongsted Sogn, Præstø Amt, Gaardmand, Husfader
Karen Marie Hansdatter, 40, Gift, Her i Sognet, Hans Kone
Ole Nielsen, 16, Ugift, Kongsted Sogn, Præstø Amt, Pleiesøn i Søns Sted
Rasmus Jensen, 18, Ugift, Toxværd Sogn, Præstø Amt, Tjenestefolk
Maren Kirstine Andersen, 27, Ugift, Her i Sognet, Tjenestefolk
Ane Kirstine Andersen, 15, Ugift, Her i Sognet, Tjenestefolk

Gaardmand Rasmus Hansen døde 52 år gl. i oktober 1858.
Ingen børn i ægteskabet med Karen Marie Hansdatter.
Hans enke - Karen Marie Hansdatter, 43 år - gift igen i marts 1859 med
Ungkarl, Tjenestekarl Jens Hansen, 27 år, fra 'Jettehøj'

1859

Taksation til Brandforsikring 3-7-1859 - Nyt Stuehus
En Gaard tilhørende Gisselfeld Kloster - Fæster: Rasmus Hansen - Matr.nr. 10 - Forsikring nr. 20.

a.     Stuehus i Nord - 13 Fag, 36 Alen langt, 12¾ Alen dybt, 4 Alen højt (459 Alen2 / 179 m2)
Ydermure og Gavle grundmurede, Fyrre Skillerum og Straatag. 2 Skorstene og Bageovn af raa Sten.
Alt indrettet til Beboelse med Bræddeloft, 20 Fag Vinduer med smaa Ruder, 2 dobbelte Gangdøre,
8 Fyldingsdøre og 5 glatte Døre.
Indrettet fra Vest: 3 Fag Stue og Kammer, 1 Fag Gang og Spisekammer, 3 Fag Stue og Sovekammer, 4 Fag Køkken, Skorsten, Forstue og et lille Kammer, 2 Fag Kammer og en Gang. Bræddegulve igennem 6 Fag, Flisegulve i
2 Forstuer og 3 Kamre - Opført af nyt i Sommer. - Takseret til 1.560 Rdl.

b.     Østre Længe - 12 Fag, 30 Alen lang, 8 Alen dyb, 2¾ Alen høj (240 Alen2 / 94 m2).
Ege Under- og forskelligt Overtømmer, klinede Vægge, Straatag og Bræddegavl i Nord, 7 Døre og 1 Port.
Indrettet fra Nord: 2 Fag Brændehus, 1 Fag Foderlo, 3 Fag Stald, 2 Fag Indkørsel, 4 Fag Stald. En Lade i i østre Side
for 2 Fag indrettet til Svinehus. - Gammelt men godt vedligeholdt - Takseret til 300 Rdl.

c.     Søndre Længe - 16 Fag, 43 Alen lang, 8½ Alen dyb, 3¼ Alen høj (366 Alen2 / 143 m2)
Bygningsmaterialer som Litra B, klinede Vægge, Straatag og dukkede Gavle, 1 Port og 3 Døre.
Indrettet fra Øst: 2 Fag Lade, 2 Fag Lo, 6 Fag Lade, 2 Fag Lo, 4 Fag Lade.
Gammelt men ret godt vedligeholdt - Takseret til 384 Rdl.

d.     Vestre Længe - 11 Fag, 33 Alen lang, 6¾ Alen dyb, 3 Alen høj (223 Alen2 / 87 m2).
Bygningsmaterialer som Litra B, Dukket Gavl i Nord, 1 Port, 4 Døre.
Indrettet fra Syd: 2 Fag Vognport, 3 Fag Lade, 2 Fag Huggehus, 1 Fag Karlekammer, 3 Fag Brændehus.
Gammel men ret godt vedligeholdt - Takseret til 154 Rdl.

Samlet Taksation: 2.398 Rdl.

Litra b, c og d er sammenbyggede. Imellem Litra a og b er en Afstand af 2 Alen, og imellem a og d ligeledes 2 Alen.
Afstanden fra nærmeste fremmede Bygning er 15 Alen (Forsikring nr. 35, Matr.nr. 50, Jordemoderhuset).

FT-1860

Jens Hansen, 29, Gift, Gmd., Huusfader, Ulse Sogn
Karen Marie Hansdatter, 45, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Peder Nielsen, 31, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted Sogn
Ole Nielsen, 21, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted Sogn
Niels Hansen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Maren Sophie Rasmussen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted Sogn
Ane Cathrine Olsen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Toxværd Sogn

1860

Taksation til Brandforsikring 27-6-1860 - Om- og nybygning.
Jens Hansens Fæstegaard under Gisselfeld Kloster - Matr.nr. 10 - Forsikring nr. 20.
Denne Ejendoms Bygninger er forandrede saaledes:

a.     Stuehus i Nord - 13 Fag - Grundmur og Straatag - Gammel Assurance = 1.560 Rdl.

b.     Østre Længe - 12 Fag - Bindingsværk, klinede Vægge og Straatag - Gammel Assurance = 300 Rdl.

c.     Søndre Længe - 16 Fag - Bygningsmaade som Litra b - Gammel Assurance = 384 Rdl.

d.     Vestre Længe - 11 Fag - Heraf
Nyt: 9 Fag - 23½ Alen lang, 106¾ Alen dyb, 3 Alen høj.
Ege Under- og Fyrre Overtømmer paa Kampestensfod, Væggene af brændte Sten i Kalk, Straatag, muret Gavl i Nord og sammenbygget i Syd, 1 Fag Vinduer, 2 Døre og 1 Port.
Indrettet fra Nord: 4 Fag Huggehus og Lade, 2 Fag Lo, 3 Fag Lade.
Disse 9 Fag, som er opført af nyt i stedet for de 9 nordre Fag af den gamle vestre Længe og paa samme Plads
er takseret til 315 Rdl.
Gammelt, 2 Fag - 6 Alen lang, 6¾ Alen dyb, 3 Alen høj.
Bygningsmaade som Litra b, sammenbygget med søndre Ende af ovenanførte 9 Fag.
Indrettet til Vognport - Takseret til 28 Rdl.
Ny Assurance for denne Længe = 343 Rdl.

e.     Et Hus i Øst - 5 Fag, 12 Alen langt, 7 Alen dybt, 2¾. Alen højt.
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge, Straatag og dukkede Gavle. 1 Dør og 4 Halvdøre.
Indrettet fra vestre Ende: 2 Fag Faarehus og 3 Fag Svinehus.
Disse 5 Fag er ny Bygning, opført dels af nyt og dels af gammelt Tømmer - Takseret til 60 Rdl.

Samlet Taksation: 2.647 Rdl.

Litra b, c og d er sammenbyggede. Imellem Litra a og b er en Afstand af 2 Alen, og imellem a og d ligeledes 2 Alen, og imellem Litra b og e er 4 Alen..
Afstanden fra nærmeste fremmede Bygning er 15 Alen (Forsikring nr. 35, Matr.nr. 50, Jordemoderhuset).

1865

Taksation til Brandforsikring 26-11-1865 - Ombygning af flere længer.
Jens Hansens Fæstegaard under Gisselfeld Kloster - Matr.nr. 10 - Forsikring nr. 20.

a.     Stuehus i Nord - 13 Fag - Grundmur af Brændte Sten og Straatag - Som gammel Assurance = 1.560 Rdl.

b.     Østre Længe - Nu 15 Fag, deraf 7 Fag gammelt.
Indrettet til: 2 Fag Rullestue, 1 Fag Lo, 2 Fag Stald, 2 Fag Port, 2 Fag Foderlo, 6 Fag Kostald og Karlekammer.
Takseret til 655 Rdl.

c.     Søndre Længe - Nu 9 Fag.
Indrettet fra Øst: 1 Fag Lo, 3 Fag Svinehus, 3 Fag Lade og 2 Fag ?.
Bygningen er gammel men nu istandsat - Takseret til 270 Rdl.

d.     Vestre Længe - Nu 16 Fag.
.Indrettet fra Nord: 4 Fag Huggehus og Lade, 2 Fag Lo, 4 Fag Lade, 2 Fag ?, 4 Fag Lade.
Takseret til 560 Rdl.

e.     Et Hus i Øst - 5 Fag - Klinede Vægge og Straatag - Som gl. Assurance: 60 Rdl.

Samlet Taksation: 3.105 Rdl.

Gaarden ligger 32½ Alen fra nærmeste Naboskel, som er Jordemoderhuset, Matr.nr. 50.

Ca. 1870

Gaardmand Jens Hansen indvalgt i sognerådet for Vester Egede sogn omkring 1870.

FT-1870

Jens Hansen, 38, Gift, Nielstrup, Ulse S., Huusfader, Avlsbruger
Karen Marie Hansdatter, 54, Gift, Vesteregede, Huusmoder
Jørgen Jensen, 24, Ugift, Vesteregede, Tjenestekarl
Jens Frederik Pedersen, 18, Ugift, Borup, Kongsted S., Tjenestekarl
Hans Christopher Andersen, 16, Ugift, Gjødstrup, Toxværd S., Tjenestekarl
Mariane Sophie Pedersen, 17, Ugift, Olstrup, Ulse S., Tjenestepige
Caroline Nielsen, 13, Ugift, Jenstrup, Dalby S., PleieDatter

1870

Taksation til Brandforsikring 8-10-1870.
Jens Hansens Fæstegaard under Gisselfeld Kloster - Matr.nr. 10 - Forsikring nr. 20.

a.     Stuehus i Nord - 13 Fag - 37 Alen langt, 13 Alen dybt, 3¼ Alen højt (481 Alen2 / 188 m2).
Indrettet fra Vest: 3 Fag til Stue og Kammer, 1 Fag til Gang og Spisekammer, 3 Fag til Dagligstue og Sovekammer,
4 Fag til Køkken og 2 Fag til Pigekammer
Takseret til 1.820 Rdl.

b.     Østre Længe/Staldlænge - 16 Fag, 41 Alen lang, 12 Alen dyb, 3 Alen høj (492 Alen2 / 192 m2).
Indrettet fra Syd: 11 Fag til Kostald, Karlekammer, Foderlo og Hestestald, 3 Fag til Rullestue og Hønsehus,
2 Fag til Port. - Takseret til 1.280 Rdl.

c.     Søndre Længe/Ladebygning - 9 Fag - Som gl. Assurance: 270 Rdl.

d.     Vestre Længe/Ladebygning - 16 Fag - Som gl. Assurance: 560 Rdl.

e.     Svinehus øst for Gaarden - 5 Fag, 15¼ Alen langt, 10 Alen dybt, 3 Alen højt.
Grundmur af Kampesten, Fyrre Overtømmer, Straatag, Loft overalt. - Takseret til 400 Rdl.

Samlet Taksation: 4.330 Rdl. (plus 75 Rdl. for 50 Favne Stakit).

Gaarden ligger 32½ Alen fra nærmeste Naboskel, som er Jordemoderhuset, Matr.nr. 50.

1872
Gårdhandel

Iflg. 'Arvefæsteskøde' af 8-11-1872 købte Jens Hansen gården af Gisselfeld Kloster.
Købspris = 5.650 Rdl. - Areal 63 tdr. land
Købet blev sandsynligvis delvis finansieret ved samtidig udstedelse af pantebrev på 4.525 Rdl. til sælgeren.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1873

Taksation til Brandforsikring - Matr.nr. 10-a - Ejer Jens Hansen - Forsikring nr. 20

Nyt Beboelseshus på Overdrevslodden matr.nr. 10-a.

6 Fag - 18 Alen langt, 12 Alen dybt, 3½ Alen højt (216 Alen2 / 84 m2)
Fyrre Skillerums- og Overtømmer, Grundmur af Kampesten, tækket med lovbefalet ?
Indrettet fra Vest: 2 Fag til Stue og Kammer, 1 Fag Køkken og 3 Fag til 2 Stuer. I Køkkenet er en Skorsten af brændte Sten, Loft over alt, Lergulv i Stuerne, flisegulv i kammer og Køkken - Over alt forsynet med fornødne Døre og Vinduer.

Huset er nyt opført i denne Sommer - Takseret til 720 Rdl. / 1.440 kr.

Ingen fremmede Bygninger i nærheden

Dette hus fik senere navnet 'Stenhuset' og matr.nr. 10-i.

1876

Taksation til Brandforsikring - Matr.nr. 10-a - Ejer Jens Hansen - Forsikring nr. 20

Litra F: Ny lade opført - 10 Fag - Takseret til 2.350 kr.

Se ny samlet forsikring 1891 herunder.

FT-1880

Jens Hansen, 48, Gift, Husfader, Gaardeier,
Karen Marie Hansen født Hansen, 64, Gift, hans Kone,
Frederik Larsen, 27, Ugift, Tjenestekarl,
Inger Marie Nielsen, 19, Ugift, Tjenestepige,
Maren Sofie Hansen, 16, Ugift, Tjenestepige,
Anders Hansen, 15, Ugift, Tjenestedreng

Karen Marie Hansdatter døde 69 år gl. i april 1885
Sognefoged og Gaardmand Jens Hansen døde 56 år gl. i maj 1888.

1888
Gårdhandel

Iflg. skøde af 22-11-1888 solgte Jens Hansens bo gården til
Hans Christian Julius Frederiksen. - Salgspris = 30.000 kr.
Køberen optog samtidig et lån på 12.000 kr. hos Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne.
Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1889

Skøde fra Hans Chr. J. Frederiksen til Snedker Jens Frederik Hansen
grund matr.nr. 10-c - Salgspris = 362,50 kr.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

Senere ejere af huset matr.nr. 10-c:
1896: Fhv. gårdejer Peder Larsen
1905: Hans Chr. Larsen
1916: Enke Dorthe Marie Pedersen
1938: Peder Steffensen

1889

Taksation til Brandforsikring - Matr.nr. 10-a - Ejer Hans Chr. Julius Frederiksen - Forsikring nr. 20.

Litra H: Nyt Møddingshus syd for Litra E - 7 Fag - Takseret til 980 kr.

Se ny samlet forsikring 1891 herunder.

1889

Ud fra oplysninger i taksation til brandforsikring indtil 1889
er til højre konstrueret en tegning over gårdens bygninger:

a.     Stuehus i nord - 13 fag - 37 alen / 23 m lang

b.     Østre Længe - Stald m.m. - 16 fag - 41 alen / 26 m lang

c.     Søndre længe - Lade og lo -9 fag - 27½ alen / 17 m lang

d.     Vestre Længe - Lade og lo - 16 Fag - 42 alen / 26 m lang

e.     Svinehus øst for gården - 5 fag - 15 alen / 10 m lang

h.     Møddingshus øst for Gaarden - 7 Fag - 20 alen / 13 m lang

Tegningen er ikke målfast.

Hus på Overdrevet er ikke medtaget her.

Bygninger 1889

FT-1890

Hans Christian Julius Frederiksen, 24, Gift, Husfader, Gaardmand, Braaby
Bertha Sofie Frederiksen f. Pedersen, 32, Gift, Husmoder, Vesteregede
Carl Andreas Frederiksen, 2, Ugift, Barn, Vesteregede
Kirstine Sørensen, 25, Ugift, Tjenestepige, Vesteregede
Ane Margrethe Christiansen, 14, Ugift, Tjenestepige, Vesteregede
Theodor Elias Frederiksen, 22, Ugift, Tjenestekarl, Braaby
Jens Rasmussen, 15, Ugift, Tjenestedreng, Vesteregede
Ivar Aagesen, 64, Enkemand, Røgter, Sverrig

1891

Taksation til Brandforsikring - Matr.nr. 10-a - Ejer Hans Chr. Julius Frederiksen - Forsikring nr. 20.

a.     Stuehus i Nord - 13 Fag - Grundmuret/Straatag - Takseret til 5.005 kr.

b.     Stald i Øst - 17 Fag - Kampesten/Straatag - Takseret til 3.995 kr.

c.     Lade i Syd - 10 Fag - Bindingsværk/Straatag - Takseret til 1.850 kr.

d.     Lade m.m. i Vest - 16 Fag - Bindingsværk/Straatag - Takseret til 2.160 kr.

e.     Svinehus Øst for Gaarden - 5 Fag - Kampesten/Straatag - Takseret til 1.250 kr.

f.      Udgået (nu = Litra C)

g.     Beboelseshus på Overdrevet - 6 Fag - Kampesten/Straatag - Takseret til 1.440 kr

h.     Møddingshus Øst for Gaarden - 7 Fag - Kampesten/Straatag - Takseret til 980 kr.

Samlet taksation for matr.nr. 10-a = 16.680 kr. - Heraf Gaarden i Byen = 15.240 kr.

1893

Skøde fra Hans Frederiksen til fuldmægtig Andreas Evertz på grund matr.nr. 10-f.
Salgspris = 800 kr.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

NB. Andreas Evertz solgte i 1909 huset til Gisselfeld Kloster - Salgspris = 4.215,96 kr.

1895

Skøde fra Hans Frederiksen til Peter Petersen på grund matr.nr. 10-e.
Salgspris = 850 kr.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

Senere ejere af matr.nr. 10-e:
1897: Kjøbmand P. J. Jacobsen (salgspris = 3.600 kr.)
1901: Sagfører P. J. Brøcher i Køge (salgspris = 5.700 kr.)
1904: Johan Pedersen (salgspris = 6.250 kr.)
1913: Lars Peder Knudsen (salgspris = 9.000 kr.)
1922: Købmand M. Nielsen (salgspris = 19.000 kr.)
1926: Aksel Holger Kristensen (købspris = 17.500 kr.)
1929: Jørgen Boye (salgspris = 9.000 kr.)
1945: Hans Peter Jørgensen (salgspris = 15.000 kr.)

1895

Skøde fra Hans Frederiksen til Hjulmand Lars Christian Pedersen på grund matr.nr. 10-f.
Salgspris = 775 kr.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

Senere ejere af matr.nr. 10-f:
1936: Anders Peter Nielsen (salgspris = 5.000 kr.)
1942: Einer Sigurd Nielsen (salgspris = 6.500 kr.)

1896
Gårdhandel

Iflg. skøde af 14-9-1896 solgte H. C. J. Frederiksen gården matr.nr. 10-a tilbage til Gisselfeld Kloster.
Salgspris = 39.500 kr.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1896
Ny forpagter

Gisselfeld bortforpagtede gården i 1896 til
Christian Jensen Pedersen, som samme år tilflyttede fra Gunderslev sogn

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

FT-1901

Christian Jensen Pedersen, 14/9 1861, Gift, Gaardforpagter, Gunderslev Sg
Anna Margrethe f. Olsen, 25/7 1874, Gift, Husmoder, Gunderslev Sogn
Ellen Margrethe Jensine Pedersen, 23/5 1899, Ugift, Barn, Vesteregede
Camilla Amalie Pedersen, 17/12 1881, Ugift, Tjenestepige, Toxværd
Niels Peder Nielsen, 16/9 1883, Ugift, Tjenestekarl, Vesteregede
Niels Alfred Pedersen, 4/2 1883, Ugift, Tjenestekarl, Toxværd

Tilflyttet 1896 fra Gunderslev sogn

FT-1906

Christian Jensen Pedersen, 14-9-1861, Gift, Husfader, Gaardforpagter
Anna Magrethe Olsen, 25-7-1874, Gift, Husmoder
Sophus Frederik Madsen, 22-8-1885, Ugift, Tjenestekarl
Emma Jensen, 26-3-1889, Ugift, Tjenestepige
Christian Thorkild Pedersen, 25-05 1903, Ugift, Barn

1906
Ny forpagter

Hans Christian Larsen fik forpagtningskontrakt på gården for 10 år fra 1906.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

Hans Christian Larsen tilflyttede 1906 fra Duelund i Braaby sogn.
En søn af Hans Christian Larsen - Hans Peder Larsen - overtog i 1913 forpagtning af 'Krogsgård', matr.nr. 8-a.

FT-1916

Hans Christian Larsen, 27/9 1851, Gift, Husfader, Landbrug
Kirstine Larsen, 1/3 1854, Gift, Husmoder
Jens Larsen, 28/10 1886, Gift, Husfader, Landbrug - Se note 1933
Mette Kristine Larsen, 12/4 1884, Gift, Husmoder
Jenny Johanne Larsen, 1/4 1910, Ugift, Barn
Hans Christian Larsen, 10/1 1914, Ugift, Søn
Gerda Kirstine Larsen, 10/1 1914, Ugift, Datter

1916

Forpagtningskontrakt mellem Gisselfeld og Hans Chr. Larsen forlænget med 8 år gældende fra 1-4-1916.
Omfatter matr.nr. 10-a og 8-i.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

FT-1921

Hans Chr. Larsen, 27/9, 1851, Gift, Dalby Sogn, Præstø Amt, Husfader, Gaardforpagter
Kirstine Larsen, 1/3, 1854, Gift, Ulse Sogn, Husmoder
Hans Henning Hansen, 5/9, 1900, Ugift, Vesteregede Sogn, Tyende
Ella Rigmor Alvilda Madsen, 30/9, 1904, Ugift, Kongsted Sogn, Tyende
Hans Kristian Larsen, 10/1, 1914, Ugift, Esbjerg, Slægtning

FT-1925

Hans Christian Larsen, 27-9-1851, Dalby, gift, forpagter
Kirstine Larsen, 1-3-1854, Ulse, gift, husmoder
Maren Kirstine Christiansen, 24-9-1909, Toksværd, ugift, husassistent
Emil Laurits Larsen, 11-4-1905, Vester Egede, ugift, tjenestekarl

1926

Vurdering 1926 (10-a, 8-i): Areal = 32 Td.land - Ejd.vurdering = 29.000 kr.
Forpagterens navn ikke angivet

Note

Forpagter Hans Christian Larsen optrådte som stiller for 'Borgerlisten' ved sognerådsvalget i 1929.
Forpagter Jens Larsen optrådte som kandidat på 'Borgerlisten' ved sognerådsvalget i 1933 (fik 1 stemme, ikke valgt).

Det er derfor sandsynligt, at Jens Larsen overtog forpagtergården efter sin fader i perioden 1929-1933.

FT-1930

Hans Kristian Larsen, 29-9 1851, G, Husfader, Landmand, Dalby
Kirstine Larsen, 1-3 1854, G, Husmoder, Ulse
Jens Larsen, 24-10 1886, G, Husfader, Landmand, Braaby
Kristine Larsen, 12-4 1887, G, Husmoder, Brøndbyvester
Hans Kristian Larsen, 10-1 1914, U, Søn, Esbjerg
Gerda Kirstine Larsen, 10-1 1914, U, Datter, Esbjerg

1937

Vurdering 1937 (matr.nr. 10-a m.fl.): Areal = 17,7104 ha - Ejd.vurdering = 26.000 kr.
Angivet forpagternavn = Jens Larsen

1945

Vurdering 1945: Areal (matr.nr. 10-a, m.fl.)= 17,7104 ha - Ejd.vurdering = 32.000 kr.
Angivet forpagternavn = Jens Larsen

1950

Areal ved vurdering 1950 (matr.nr. 8-i + 10-a) = 17,7819 ha - Ejd. vurdering = 36.000 kr.
Forpagter = Jens Larsen - Navn 'Tage Andersen' er senere påført

Ca. 1954

Forpagter: Tage Andersen

1956

Areal ved vurdering 1956 (matr.nr. 8-i + 10-a)= 17,6639 ha - Ejd. Vurdering = 62.000 kr.
Forpagter = Tage Andersen

Ca. 1958

Forpagter: Ole Andersen

1962

Forpagter: Tage Larsen

1972

Forpagter: Hans Evald Larsen

 

 

Denne side er redigeret d.  19. april 2016