Bilag til 'Optegnelser om Vester Egede'

 Noter om de enkelte gårde i Vester Egede

Gårdens navn

Højgaard

Matr.nr. (1808)

6-a, Vester Egede by og sogn

Areal (1808)

Ved byen: 740.160 kvadratalen = 29,2 ha = 52,8 tdr. land
Overdrevet: 198.180 kvadratalen = 7,8 ha = 14,1 tdr. land

Se matrikelkort 1808-1859

Højgaard, matr.nr. 6-a - 2009

Højgaard - 2009

Status

Fæste-/Forpagtergård under Gisselfeld Kloster
Selvejergård fra 1872 til 1899

Noter

Iflg. BBR-registeret er stuehuset opført i 1877.
Ved ejendomsvurderingen i 2007 er matr.nr. 6-a angivet som 'Beboelsesejendom' med et grundareal på 3.598 m2

Beliggenhed

Birkedommervej 24, Vester Egede.

Foto til højre stammer fra 2009 (klik for større billede)

 

Detaljer - Bruger / Forpagter / Beboer m.m.

 

Ca.
1803-1830

Niels Larsen (f. 1776, søn af gmd. Lars Nielsen i Braaby)
Gift 1799 i Bråby K. med Mette Pedersdatter
Omtales som 'Gaardmand og Sognefoged' i kirkebogen 1808-1826.
Afstod gården og gik på aftægt i 1830.
Døde 56 år gl. i september 1831.

1806

Taksation til Brandforsikring 10-4-1806.
Gaardmand Niels Larsen - Ejer: Gisselfeld Kloster.

a.     Stuehus i Nord - 12 Fag, 8½ Alen dyb.
Af forskellige Materialer med Straatag.
Til Stue, Kammer og Køkken, med Loft, engelske Vinduer og hollandske Døre, en Bilæggerovn, en Bryggerkedel
samt Skorsten og en Bageovn.
Takseret til 360 Rbd.

b.     Det østre Hus - 10 Fag, 8 Alen dyb - Af forbemeldte Materialer. Til Lade, Lo og Port.
Takseret til 200 Rbd.

c.     Det søndre Hus - 9 Fag, 7¾ Alen dyb - Af samme Materialer - Til Lade, Port og Huggehus.
Takseret til 180 Rbd.

d.     Det vestre Hus - 13 Fag, 8¾Alen dyb - Af samme Materialer - Til Lade, Lo og Stald.
Takseret til 260 Rbd.

Samlet Taksation: 1.000 Rbd. - Ej før forsikret.

1830-1831

Niels Pedersen (f. ca. 1786). - Tilflyttet fra Braaby i august 1830.
Allerede i september 1831 døde Niels Pedersen, 45 år gl .
Hans enke - Maren Jacobsdatter (f. ca. 1790) - fortsatte på gården, og i 1833 giftede hun sig med
Jørgen Nielsen (f. ca. 1807), som var tjenestekarl på gården.

FT-1834

Jørgen Nielsen, 28, Gift, gårdmand
Maren Jacobsdatter, 45, Gift, hans kone
Karen Sophie Nielsdatter, 17, Ugift, deres børn
Peder Nielsen, 14, Ugift, deres børn
Jacob Nielsen, 11, Ugift, deres børn
Ane Nielsdatter, 8, Ugift, deres børn
Hans Nielsen, 6, Ugift, deres børn
Johanne Marie Nielsdatter, 16, Ugift, deres tjenestepige
Mette Pedersdatter, 58, Enke, aftægtskone

1840

Taksation til Brandforsikring 15-6-1840.
Fæster: Jørgen Nielsen - Forhen Niels Larsen.

a.     Stuehus i Nord - 10 Fag, 8 Alen dyb - Ege Under- og Fyrre Overtømmer, Klinede Vægge og Straatag,
Loft, Vinduer og Døre.
Til 2 Stuer, Kammer og Køkken. Bryggerkedel, en Bilæggerovn, Skorsten og Bageovn.
Takseret til 500 Rdl.

b.     Det østre Hus - 10 Fag, 8 Alen dyb - Ege Under- og forskelligt Overtømmer med klinede Vægge og Straatag.
Til Lade, Lo og Indkørselsport.
Takseret til 150 Rdl.

c.     Det søndre Hus - 9 Fag, 7½ Alen dyb - Af samme Materialer.
Til Indsidder Stue med Loft over 4 Fag, Vinduer og Døre, Skorsten og Bageovn samt Indkørselsport og Lade.
Takseret til 180 Rdl.

d.     Det vestre Hus - 13 Fag, 8½ Alen dyb - Af samme Materialer.
Til Kostald, Lade og Lo.
Takseret til 200 Rdl.

Samlet Taksation: 1.030 Rdl.

FT-1840

Jørgen Nielsen, 35, Gift, Gaardmand
Maren Jacobsdatter, 48, Gift, hans Kone
Karen Sophie Nielsdatter, 23, Ugift, hans Stedbørn, Tjenestepige
Jacob Nielsen, 17, Ugift, hans Stedbørn, Tjenestedreng
Ane Nielsdatter, 14, Ugift, hans Stedbørn
Hans Nielsen, 12, Ugift, hans Stedbørn

1844

Gaardmand Jørgen Nielsen blev i 1844 indvalgt i sogneforstanderskabet for Vester Egede og Øster Egede sogne (valgperiode 1844-1850)

FT-1845

Jørgen Nielsen, 37, Gift, gaardmand, Toksværd, Præstø amt
Maren Jacobsdatter, 54, Gift, hans kone, Tybjerg, Præstø amt
Jacob Nielsen, 22, Ugift, hendes barn, Aversi, Præstø amt
Ane Nielsdatter, 19, Ugift, hendes barn, Aversi, Præstø amt

FT-1850

Jørgen Nielsen, 45, Gift, Gårdmand, husfader, Toksværd Sogn
Maren Jacobsdatter, 61, Gift, Hans Hustru, Tybjerg Sogn
Jacob Nielsen, 27, Ugift, Deres søn, medhj. på gården, Aversi Sogn
Ane Nielsdatter, 24, Ugift, Deres datter, Aversi Sogn
Hans Peder Christiansen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Toksværd Sogn
Peder Olsen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Toksværd Sogn

FT-1855

Jørgen Nielsen, 49, Gift, Gaardmand, Huusfader, Toxværd Sogn
Maren Jacobsdatter, 68, Gift, Hans Kone, Thybjerg Sogn
Jacob Nielsen, 32, Ugift, Huusfaderens Stedbarn, Aversi Sogn
Ane Nielsdatter, 29, Ugift, Huusfaderens Stedbarn, Aversi Sogn
Mariane Sophie Pedersen, 3, Ugift, Pleiebarn, Ulse Sogn
Peter Hansen Larsen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Karen Larsen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted Sogn

I perioden 1855-1860 gik Jørgen Nielsen på aftægt, og stedsønnen Jacob Nielsen overtog gården.

1859

Taksation til Brandforsikring 17-9-1859 - Forsikring nr. 8
Jacob Nielsens Fæstegaard, Matr.nr. 6-a.

a.     En Huslænge i Nord - 13 Fag, 34 Alen lang, 8½ Alen dyb, 3¼ Alen høj (289 Alen2 / 113 m2).
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede dels murede Vægge, Straatag og Bræddegavl i østre Ende.
En Skorsten og Bageovn af raa Sten, Bræddeloft over det hele, 10½ Fag Vinduer med smaa Ruder, 8 glatte Døre.
Indrettet fra Øst: 2 Fag Stue, 2 Fag Kammer, 3 Fag Køkken og Skorsten, 6 Fag til 2 Stuer, Murstensgulv i ?, Lergulv i de andre. - Et Bislag paa 2 Fag, 3 Alen dyb, Bygningsmateriale som foregaaende. - Indrettet til Forstue og et lille Kammer.
Gammelt men godt vedligeholdt - Takseret til 520 Rdl.

b.     Østre Længe - 10 Fag, 28 Alen lang, 8 Alen dyb, 3¼ Alen høj (224 Alen2 / 87 m2).
Ege Under- og forskelligt Overtømmer, klinede Vægge og Straatag, dukket Gavl i Syd, en Skorsten af raa Sten,
1½ Fag Vinduer med smaa Ruder, 4 glatte Døre, 1 Port, Loft over 1 Fag.
Indrettet fra Nord: 1 Fag Køkken, 2 Fag Port, 2 Fag Hønsehus, 2 Fag Lo, 3 Fag Lade.
Gammelt men godt vedligeholdt - Takseret til 270 Rdl.

c.     Søndre Længe - 9 Fag, 23 Alen lang, 7½ Alen dyb, 3¼ Alen høj (173 Alen2 / 67 m2).
Ege Under- og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og Straatag, Bræddeloft over 2 Fag,
1 Fag Vinduer med smaa Ruder, 4 Døre, 1 Port.
Indrettet fra Øst: 3 Fag Lade, 2 Fag Port, 2 Fag Karlekammer, 2 Fag Faarehus.
Gammelt men godt vedligeholdt - Takseret til 252 Rdl.

d.     Vestre Længe - 13 Fag, 37 Alen lang, 8½ Alen dyb, 3¼ Alen høj (315 Alen2 / 123 m2).
Ege Under- og forskelligt Overtømmer, klinede Vægge, Straatag, Bræddegavl i Nord og dukket Gavl i Syd, 3 Døre, 1 Port.
Indrettet fra Syd: 6 Fag Lade, 2 Fag Lo, 5 Fag Stald. - En Sidelænge 5 Fag, 1½ Alen dyb.
Gammelt men godt vedligeholdt - Takseret til 260 Rdl.

e.     Et Hus Øst for Gaarden - 4 Fag, 11½ Alen langt, 7 Alen dybt, 3¼ Alen høj (81 Alen2 / 31 m2).
Ege Under- og forskelligt Overtømmer, klinede Vægge, Straatag og dukkede Gavle, 1 Dør, 1 Port.
Indrettet fra Nord: 2 Fag Vognhus, 2 Fag Svinehus.
Ikke ret gammelt og godt vedligeholdt - Takseret til 64 Rdl.

Samlet Taksation: 1.366 Rdl.

Litra a, b, c og d er sammenbyggede, og imellem Litra b og e er en Afstand af 7 Alen.
Afstand fra nærmeste fremmede Bygning (gaarden matr.nr. 7) til Litra e er 45 Alen.

 

FT-1860

Jacob Nielsen, 37, Ugift, Gmd., Huusfader, Aversi Sogn
Jørgen Nielsen, 54, Gift, Aftægtsmand, Lever af Aftægt, Toxværd Sogn
Maren Jacobsdatter, 71, Gift, Hans Kone, Thybjerg Sogn
Mariane Sophie Pedersen, 8, Ugift, Deres Pleiebarn, Ulse Sogn
Frederik Hansen, 21, Ugift, Tjenestefolk, Snesere Sogn
Elisabeth Jensen, 28, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet

I juli 1860 blev Jacob Nielsen gift med Maren Kirstine Knudsdatter, som var datter af gmd. Knud Hansen i Fensmark

1860

Taksation til Brandforsikring 1-8-1860 - Forsikring nr. 8 - Ny vestre Længe.
Jacob Nielsens Fæstegaard under Gisselfeld Kloster -  Matr.nr. 6-a.

a.     Stuehus i Nord - Bindingsværk, dels klinede og dels murede Vægge med Straatag - Som gl. Assurance: 520 Rdl.

b.     Østre Længe - Bindingsværk, klinede Vægge og Straatag
Indrettet fra Nord: Køkken, Port, Hønsehus, Lo, Lade - Som gl. Assurance: 270 Rdl.

c.     Søndre Længe - Bygningsmaade som Litra B.
Indrettet til Lade, Port, Karlekammer og Faarehus - Som gl. Assurance: 252 Rdl.

d.     Vestre Længe - Opført af nyt i steder for gl. vestre Længe og paa dennes Plads.
15 Fag, 40 Alen lang, 12½ Alen dyb, 3½ Alen høj (500 Alen 2 / 195 m2).
Fyrre Under- og Overtømmer med Egefod, Væggene og begge Gavle murede med brændte Sten.
Skillerumsvæggene af raa Sten, Straatag, 2 Fag Vinduer med smaa Ruder og 4 enkelte Staldvinduer, 8 Døre og 1 Port.
Indrettet fra Nord: 3 Fag Lade, 3 Fag Lo, 2 Fag Lade, 2 Fag Hestestald, 1 Fag Foderlo, 4 Fag Kostald.
Takseret til 900 Rdl.

e.     Et Hus Øst for Gaarden - Bygningsmaade som Litra b.
Indrettet til Vognhus og Svinehus - Som gl. Assurance: 64 Rdl.

Samlet Taksation: 2.006 Rdl.

Litra a og b, b og c og c og d er sammenbyggede, men imellem den nordre Ende af Litra D og den vestre Ende af Litra a
er en Afstand af 2 Alen.
Afstand fra nærmeste fremmede Bygning, Gmd. Lars Hansens Fæstegaard, Matr. nr. 7, er 45 Alen.

1860

Ud fra oplysninger i taksation til brandforsikring 1860 er konstrueret en tegning over gårdens bygninger:

a.     Stuehus i nord - 13 fag - 113 m2

b.     Østre Længe - 10 fag - 87 m2

c.     Søndre længe - 9 fag - 67 m2

d.     Vestre Længe - 15 Fag - 195 m2

e.     Hus øst for Gaarden - 4 Fag - 31 m2

Tegningen er ikke målfast.

Der skete senere flere bygningsmæssige ændringer.
Bl.a. blev Litra C (Søndre Længe) nedrevet inden 1876.

Bygninger 1860

1863

Taksation til Brandforsikring 30-10-1863 - Forsikring nr. 8 - Delvis nybygning af Stuehus efter brand!
Jacob Nielsens Fæstegaard under Gisselfeld Kloster -  Matr.nr. 6-a.

a.     Stuehus i Nord - 13 Fag
7 Fag opført af nyt - 18½ Alen langt, 12½ Alen langt, 3½ Alen højt (231 Alen2 / 90 m2).
Ege og ?-tømmer i Egefod, klinede Vægge med brændte Sten, Gavlene murede med brændte Sten, Straatag,
en Skorsten og Bageovn af raa Sten, Bræddeloft overalt, 10 Fag Vinduer med store Ruder, en dobbelt Gangdør og 5 Fyldingsdøre.
Indrettet fra Vest: 3 Fag Stue, Gæstekammer og Gang, 3 Fag Dagligstue og Sovekammer, 1 Fag Køkken.
Bræddegulv i Stuer og Sovekammer, det øvrige Flisegulve.
Disse 7 Fag er opført i stedet for 7 Fag nedbrændt og paa samme Plads i lige Retning med de tilbageværende 6 Fag. Takseret til 770 Rdl.
De gamle 6 Fag - 15 Alen lang, 8½ Alen dyb, 3½ Alen høj (128 Alen2 / 50 m2)
Forskelligt Over- og Undertømmer, dels klinede dels murede Vægge, Straatag og Bræddegavl i Øst,
1 Skorsten, Bræddeloft overalt, 6½ Fag Vinduer med smaa Ruder, 6 glatte Døre.
Indrettet fra Vest: 2 Fag Bryggers 2 Fag Karlekammer og Pigekammer, 2 Fag Stue.
Gammelt men godt vedligeholdt. - Takseret til 210 Rdl.

b.     Østre Længe - 10 Fag - Bindingsværk, klinede Vægge og Straatag
Indrettet fra Nord: Køkken, Port, Hønsehus, Lo, Lade - Som gl. Assurance: 270 Rdl.

c.     Søndre Længe - 9 Fag - Bygningsmaade som Litra B.
Indrettet til Lade, Port, Karlekammer og Faarehus - Som gl. Assurance: 252 Rdl.

d.     Vestre Længe - 15 Fag - Klinede Vægge og Straatag.
Indrettet til: 3 Fag Lade, 3 Fag Lo, 2 Fag Lade, 2 Fag Hestestald, 1 Fag Foderlo, 4 Fag Kostald. - Gl. Assurance: 900 Rdl.

e.     Et Hus Øst for Gaarden - 4 Fag - Bygningsmaade som Litra b.
Indrettet til Vognhus og Svinehus - Som gl. Assurance: 64 Rdl.

Samlet Taksation: 2.466 Rdl.

Litra a og b, b og c og c og d er sammenbyggede, men imellem den nordre Ende af Litra D og den vestre Ende af Litra a
er en Afstand af 2 Alen.
Afstand fra nærmeste fremmede Bygning, Gmd. Lars Hansens Fæstegaard, Matr. nr. 7, er 45 Alen.

1865

Gaardmand Jacob Nielsen blev i 1865 indvalgt i sogneforstanderskabet for Vester Egede sogn (valgperiode 1865-1868)

1865

Aftægtsgaardmand Jørgen Nielsen døde 58 år gl. i januar 1865.
Iflg. notat i kirkebogen havde han hængt sig.

Maren Jacobsdatter døde 79 år gl. i februar 1866.

FT-1870

Jacob Nielsen, 46, Gift, Huusfader, Avlsbruger, Aversie
Maren Kirstine Knudsen, 34, Gift, Huusmoder, Fensmark
Hans Peter Nielsen, 8, Ugift, Søn, Vesteregede
Anders Nielsen, 5, Ugift, Søn, Vesteregede
Rasmus Nielsen, 3, Ugift, Søn, Vesteregede
Maren Sophie Nielsen, 1, Ugift, Datter, Vesteregede
Jens Christian Andersen, 20, Ugift, Tjenestekarl, Vesteregede
Søren Pedersen, 15, Ugift, Tjenestedreng, Vesteregede
Maren Sophie Rasmussen, 20, Ugift, Tjenestepige, Sorø Amt
Ane Cathrine Sørensen, 15, Ugift, Tjenestepige, Vesteregede

1870

Taksation til Brandforsikring 5-12-1870 - Forsikring nr. 8 - Nyt Svinehus
Jacob Nielsens Fæstegaard under Gisselfeld Kloster -  Matr.nr. 6-a.

a.     Stuehus i Nord - 13 Fag - Som gl. Assurance: 980 Rdl.

b.     Østre Længe - 10 Fag - Som gl. Assurance: 270 Rdl.

c.     Søndre Længe - 9 Fag - Som gl. Assurance: 252 Rdl.

d.     Vestre Længe - 15 Fag - Gl. Assurance: 900 Rdl.

e.     Svinehus Øst for Gaarden - Nyopført i indeværende Sommer i stedet for gammelt Litra e.
5 Fag - 13½ Alen langt, 10½ Alen dybt, 3 Alen højt (142 Alen2 / 55 m2).
Fyr Skillerum og Overtømmer, Siderne og begge Gavle grundmuret af Kampesten, Straatag.
Takseret til 350 Rdl.

Samlet Taksation: 2.752 Rdl.

Afstand fra nærmeste fremmede Bygning, Forpagter Hans Chr. Larsen, Matr. nr. 7, er 45 Alen.

1872

Jacob Nielsen døde 48 gl. i maj 1872 (død af 'Kræft i maven')

1872
Gårdhandel

Iflg. 'Arvefæsteskøde' af 26-7-1872 købte Enke Maren Kirstine Knudsen gården af Gisselfeld Kloster.
Købspris angivet som 5.675 Rdl. - Areal 52 tdr. land.

Købet blev delvis finansieret ved udstedelse af pantebrev på 4.575 Rdl.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1873

Enke Maren Kirstine Knudsen giftede sig igen i 1873 med ungkarl Hans Peder Larsen fra Rønnede, som sandsynligvis samtidig overtog gården.

Vielsesattest samtidig tinglyst på matr.nr. 6-a som adkomst?

1876/1878

Taksation til Brandforsikring 1876 - Forsikring nr. 8 - Ombygning (Søndre længe forsvundet)
Hans Peder Larsens Gaard -  Matr.nr. 6-a.

a.     Stuehus i Nord - 13 Fag - Som gl. Assurance: 980 Rdl. / 1.960 kr.

b.     Østre Længe - Om-/Tilbygning - Nu 12 Fag - Stald - Kampesten/Straatag - Ny Assurance: 2.640 kr.

c.     Søndre Længe - Udgået (nedrevet?)

d.     Vestre Længe - Ombygning - 15 Fag - Lade og Lo - Bindingsværk/Straatag - Ny Assurance: 2.250 kr.

e.     Svinehus Øst for Gaarden - 5 Fag - Som gl. Assurance: 350 Rdl. / 700 kr.

Samlet Taksation: 7.550 kr.

Litra B nu angivet med en afstand på 1¾ Alen fra Litra A.
Litra D nu angivet med en Afstand på 1¾ Alen fra Litra A.
Litra E nu angivet med en Afstand på 14 Alen fra Litra A.

Ved ny taksation i 1878 er der tilsyneladende sket en ombygning af stuehuset.

a.     Stuehus i Nord - Nu 11 Fag - Ny Assurance: 2.750 kr.

Samlet Taksation nu: 8.340 kr.

Disse oplysninger er fundet i brandforsikringsprotokollen - Selve taksationerne er ikke fundet.

1878

Ejendomsvurdering 1878.

Ejer: Hans P. Larsen - Hartkorn: 5-5-0-1½

FT-1880

Hans Peder Larsen, 42, Gift, Husfader, Gårdmand, Vesteregede Sogn
Maren Kristine Knudsen, 44, Gift, Husmoder, Fensmark Sogn
Hans Peder Nielsen, 18, Ugift, Søn, Elev på Højskole, Vesteregede Sogn
Rasmus Nielsen, 13, Ugift, Deres Barn, Vesteregede Sogn
Maren Sofie Nielsen, 10, Ugift, Deres Barn, Vesteregede Sogn
Ane Marie Nielsen, 8, Ugift, Deres Barn, Vesteregede Sogn
Knud Jacob Larsen, 4, Ugift, Deres Barn, Vesteregede Sogn
Anders Peder Hansen, 17, Ugift, Tjenestekarl, Vesteregede Sogn
Karen Marie Nielsen, 24, Ugift, Tjenestepige, Hasle Sogn

FT-1890

Hans Peder Larsen, 52, Gift, Vesteregede, Husfader, Gaardejer
Marie Kirstine f. Knudsen, 54, Gift, Fensmark Sg, Husmoder
Laurids Christian Larsen, 7, Ugift, Vesteregede, Barn
Jens Johan Mørkeberg, 24, Ugift, Toxværd, Tyende, Tjenestekarl
Jens Vilhelm Jørgensen, 17, Ugift, Vesteregede, Tyende
Karen Marie Jensen, 17, Ugift, Vesteregede, Tyende

I 1889 og igen i 1896 er Hans P. Larsen omtalt som 'Gmd. og Sognefoged' i kirkebogen.

Anders Larsen (se herunder) tilflyttet fra Bråby sogn i 1899 (jfr. FT-1901)

1899
Gårdhandel

Iflg. 'Mageskiftebrev' af 8-8-1899 solgte Hans Peder Larsen gården tilbage til Gisselfeld Kloster. - Salgspris = 45.147,62 kr. - Matr.nr. 6-a, 6-e, 6-f.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

1900

Ny forpagter

Gisselfeld Kloster bortforpagtede gården i 10 år fra 1-5-1900 til
Anders Larsen.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn.

FT-1901

Anders Larsen, 19/1 1836, Gift, Husfader, Landbrug, Ulsø Sogn
Dorthe Marie Nielsen, 2/1 1839, Gift, Husmoder, Ulsø Sogn
Niels Larsen, 13/2 1876, Ugift, Barn, Ulsø Sogn
Anna Kathrine Larsen, 17/8 1882, Ugift, Tjenestepige, Vesteregede Sogn
Jens Sofus Lauritz Mørkeberg, 5/8 1885, Ugift, Tjenestedreng, Ulsø Sogn
Edele Marie Larsen, 29/11 1889, Ugift, Slægtning, Ulsø Sogn

1903

Ejendomsvurdering 1903 - Matr.nr. 6-a, 6-e, 6-f - Hartkorn 5-4-3-2¼ - Areal: 52 Td. land - Vurdering: 25.000 kr.
Forpagter: Navn ikke oplyst

FT-1906

Anders Larsen, 19-1-1836, Gift, Husfader, Gaardforpagter
Dorthea Marie Larsen, 2-1-1839, Gift, Husmoder
Niels Larsen, 15-2-1876, Ugift, Barn
Niels Christian Simonsen, 25-8-1883, Ugift, Tjenestetyende
Peder Andreas Rasmussen, 20-6-1887, Ugift, Tjenestetyende
Edle Marie Larsen, 29-11-1889, Ugift, Tjenestetyende

1909

Ejendomsvurdering 1909 - Matr.nr. 6-a, 6-e, 6-f - Hartkorn 5-4-3-2¼ - Areal: 52 Td. land - Vurdering: 30.000 kr.
Forpagter: Anders Larsen

1910

Ved forpagtningskontrakt af 30-6-1910 bortforpagtede Gisselfeld Kloster gården til
Alfred Stavnsbjerg i 10 år fra 1. april 1910.

Kilde: Realregister 1758-1950, V. Egede sogn

FT-1916

Alfred Andersen Stavnsbjerg, 3/3 1882, Gift, Husfader, Landbrug
Kristine Stavnsbjerg, 26/7 1885, Gift, Husmoder
Viktor Petersen, 12/12 1884, Ugift, Tyende
Kristian Jensen, 19/4 1893, Ugift, Tyende
Valdemar Hansen, 14/6 1898, Ugift, Tyende
Jens Peder Frederiksen, 1/8 1883, Gift, Soldat, Landbrug
Kristen Valdemar Kristensen, 27/8 1886, Ugift, Soldat, Partikulier
Ingeborg Marie Andersen, 17/2 1896, Ugift, Tyende

1916

Ejendomsvurdering 1916 - Matr.nr. 6-a, 6-e, 6-f, 14-c - Hartkorn 5-4-3-2¼ - Areal: 52 Td. land - Vurdering: 40.000 kr.
Forpagter: Navn ikke angivet

1917

Forpagter Alfred Stavnsbjerg blev i 1817 indvalgt i Vester Egede sogneråd.

1920

Vurdering 1920 (6-a, 6-e, 6-f, 14-c): Areal = 52 1/8 Td.land - Ejd.vurdering = 51.000 kr.
Forpagter Jensen (se herunder)

FT-1921

Sofus Jensen, 31/1 1887, Gift, Husfader, Gaardforpagter, Tybjerg Sogn
Helene Jensen, 15/3 1886, Gift, Husmoder, Stoense Sogn, Langeland

FT-1925

Sofus Jensen, 31-1-1887, Tybjerg, gift, husfader, forpagter
Helene Jensen, 15-3-1885, Stovense, gift, husmoder
Martha Margrethe Jensen, 29-5-1921, Vester Egede, barn
Svend Aage Hansen, 26-4-1909, ugift, Toksværd, tjenestekarl
Jens Fr. Marius Nielsen, 22-6-1907, Ulse, ugift, tjenestekarl
Julie Astrid Larsen, 29-7-1908, Ulse, ugift, tjenestepige

1926

Ejendomsvurdering 1926 (6-a m.fl.): Areal = 52 Td.land - Ejd.vurdering = 47.500 kr.
Forpagterens navn ikke angivet

FT-1930

Chr. Konrad Sofus Jensen, 31-1 1887, G, Husfader, Landmand, Tybjerg
Helene Jensen, 15-3 1885, G, husmoder, Stoense, Langeland
Martha Margrethe Jensen, 29-5 1921, U, Barn, Vester Egede
Svend Aage Hansen, 26-4 1909, U, Tjenestekarl, Næstelsø
Villy Ingeman Hansen, 16-5 1911, U, Tjenestekarl, Næstelsø
Else Klara Hansen, 2-2 1914, U, Tjenestepige, Næstelsø
Max Fillip Nielsen, 9-8 1916, U, Tjenestekarl, Lohals, Langeland

1932

Ejendomsvurdering 1932 (matr.nr. 6-a, 6-e, 6-f, 14-c): Areal = 29,1024 ha - Ejd.vurdering = 42.100 kr.
Angivet forpagternavn = la Cour

1933
1937

Sofus Jensen, V. Egede, optrådte som stiller ved valget i marts 1933
William de la Cour optrådte som stiller ved valget i marts 1937

Ca. 1935

William de la Cour
(gift med Andrea Christiane Elisabeth Kindt, datter af skovrider Sv. Kindt, Sofiehøj)

1937

Ejendomsvurdering 1937 (matr.nr. 6-a, 6-e, 6-f, 14-c): Areal = 29,1024 ha - Ejd.vurdering = 42.000 kr.
Angivet forpagternavn = la Cour

FT-1940

Dornonville de La Cour, Jean Henry William August, M, 12-10-1908, Sandbjerg pr. Stenlille, U, Husfader, Forpagter
Jakobsen, Frode Villy Magnus, M, 09-07-1919, Egemarke pr. Folkeslev, U, Medhjælper, Forkarl
Larsen, Hans Peter, M, 17-09-1920, Testrup, U, Medhjælper, Karl
Mortensen, Agnes, K, 19-12-1901, Odden Sogn, U, Husbestyrerinde, Husbestyrerinde

1945

Ejendomsvurdering 1945: Areal (matr.nr. 6-a, 6-e, 6-f, 14-c)= 29,1024 ha - Ejd.vurdering = 53.000 kr.
Angivet forpagternavn = la Cour

Ca. 1948

Erling Birkedal Nielsen

1950

Areal ved vurdering 1950 (matr.nr. 6-a, 6-e) = 29,1024 ha - - Ejd. vurdering = 66.000 kr.
Forpagter = Birkedal Nielsen

1954

Erling Birkedal Nielsen var medlem af Vester Egede sogneråd fra 1954 til 1962.

1956

Areal ved vurdering 1956 (matr.nr. 6-a, 6-e) = 29,1024 ha - Ejd. vurdering = 102.000 kr.
Forpagter = Birkedal Nielsen

 

Denne side er redigeret d.  19. april 2016