Kort og dokumenter - Frenderup og 'Krinkelkær'
Matrikelkort -  1866
Matr.nr. 2 af Frenderup By, Dalby Sogn

 

Matrikelkortet er udfærdiget af Landinspektør Høegh i 1866, da Jørgen Hansen
køber gården (hele matr.nr. 2) af Jomfruens Egede Gods.

Jørgen Hansen sælger samme år hovedejendommen matr.nr. 2-a til Peder Christensen.
Han beholder selv matr.nr. 2-b, hvor han bygger en ny landbrugsejendom (Krinkelkær).

Delingen i matr.nr. 2-a og 2-b er indtegnet med stiplet linie.

Se også matrikelkort af 1955

 

Kilde: Kopieret fra originalt kort

Denne side er redigeret d.  01. december 2012