Kort og dokumenter - Frenderup og 'Krinkelkær'
Kapitalvindingsskat ved salg af Krinkelkær - 1978

I 1978 blev fortjeneste ved salg af landbrugsejendomme beskattet med en såkaldt 'kapitalvindingsskat' efter reglerne i Lov om Særlig indkomstskat. - Loven blev senere ophævet i 1995.

Salget af Krinkelkær medførte en skattebetaling på 315.550 kr.

Kilde:  Kopi af beregning fra 'Regnskabskontoret'

Denne side er redigeret d.  20. september 2014