Kort og dokumenter - Frenderup og 'Krinkelkær'
Dødsattest - Hans Jørgensen - 1876
 


Hans Jørgensen vart fæstebonde på gård nr. 2 i Frenderup fra omkring 1820-1825
og indtil 1866, hvor hans søn Jørgen Hansen køber gården af Jomfruens Egede Gods.

Hans Jørgensen var døbt i Øster Egede kirke d. 29. maj 1791, som søn af
Jørgen Hansen 'Guldbrand' og Sophia Henrichsdatter i Hejede.

Han dør 85 år gammel d. 14. december 1876 som aftægtsmand hos sønnen
Jørgen Hansen (Krinkelkær)

Forevist i Bregentved Gisselfeld Birkeret, den 26. Januar 1877

I Dalby Sogns Kirkebog, S. 295, findes anført, at
Aar 1876, den 14de December afgaaet ved Døden
Aftægtsmand Hans Jørgensen i Frenderup,
85 Aar gammel, hvilket herved attesteres

Dalby Præsteg. 19. Januar 1877  -  A. Listov
 


Kilde:  Kopi af originalt dokument

Denne side er redigeret d.  01. december 2012